Predstavniki gospodarstva in ustanov na srečanju Ime in

Comments

Transcription

Predstavniki gospodarstva in ustanov na srečanju Ime in
Predstavniki gospodarstva in ustanov na srečanju
Mesto in
Ime in priimek Ime podjetja poštna
MIEL
elektronika 3320
Andrej Rotovnik d.o.o.
Velenje
Elektro MARIBOR
2000
Andreja Zorko d.d.
Maribor
2000
Lidija Koritnik
ICEM-TC
Maribor
Irena
3320
Permanšek
Gorenje d.d. Velenje
Izoelektro
2341
Jože Hrastnik
d.o.o.
Limbuš
Comtron
2000
Selar Ivan
d.o.o.
Maribor
3000
Uroš Krašovic
Lxnav d.o.o. Celje
2204
Miklavž
Elpro
na
Aleksandra
[email protected] Dravskem
Lepenik
d.o.o
polju
2000
Boštjan Kodrič SORS s.p.
Maribor
Elrad
9250
international Gornja
Simona Kovač
d.o.o.
Radgona
Petrol
2390
Energetika
Ravne na
Jurij Bizjak
d.o.o.
Koroškem
Drugi Vid
2000
Luka_Topolovec d.o.o.
Maribor
BSH-hišni
aparati
3331
Doris Delagić
d.o.o.
Nazarje
Milena Pirnat
3320
Bahun
Gorenje d.d. Velenje
Darja Vodušek
Vtič
Boris Šajnović
Kokot Tomaž
Nina Gljuk
Država
Položaj
WEB
Slovenija Direktor
http://www.miel.si
Slovenija Kadrovnik
http://www.elektromaribor.si
Slovenija Direktor
http://www.icem-tc.si
Slovenija Izobraževanje http://www.gorenje.com
Tehnični
Slovenija direktor
http://www.izoelektro.com
Slovenija Direktor
http://www.comtron.si
Slovenija Vodja razvoja http://www.lxnav.com
Slovenija Direktor
http://www.elpro.si
Slovenija Direktor
http://www.sors.si
Kadri in
Slovenija izobraževanje http://www.elrad-int.si
Slovenija Prokurist
http://www.petrol.si
Slovenija Direktor
http://www.equaleyes.com
Kadri in
Slovenija izobraževanje
Direktor
Slovenija sektorja
Vodja
2325
kadrovske
TALUM d.d. Kidričevo Slovenija službe
IAESTE LC
2000
Projektni
Maribor
Maribor Slovenija vodja
Tom88
2319
d.o.o.
Poljčane Slovenija Direktor
2000
Vodja
Amis d.o.o. Maribor Slovenija primarne
http://www.bsh-group.si
http://www.gorenje.com
http://www.talum.si
http://maribor.iaeste.si
http://flawlesscode.com/site
http://www.amis.net
podpore
Konrad Lang
pmOne
INCEPTO
Kristijan Pukšič d.o.o.
Javni sklad
RS za razvoj
kadrov in
Jasna Čarman
štipendije
Javni sklad
RS za razvoj
Simona Kapler kadrov in
Udovič
štipendije
Damjan Cvetko
Amis d.o.o.
1120
Wien
2000
Maribor
Austria
Vodja razvoja http://www.pmone.com
Slovenija Direktor
http://www.iccode.tv
1000
Ljubljana
Vodja
Slovenija oddelka
http://www.sklad-kadri.si
1000
Ljubljana
2000
Maribor
Strokovni
Slovenija kader
Vodja
Slovenija informatike
http://www.sklad-kadri.si
http://www.amis.net