NOVI JAVNI RAZPISI 11. 8. 2015

Comments

Transcription

NOVI JAVNI RAZPISI 11. 8. 2015
NOVI JAVNI RAZPISI 11. 8. 2015
PODJETNIŠTVO
Sprememba javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2015)
Več o spremembi (stran 1483)
Sprememba javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene
tehnološko inovativnim projektom (P1TIP 2015)
Več o spremembi (stran 1483)
KULTURA
Ni objav.
RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV
Ni objav.
RAZVOJ PODEŽELJA
Javni razpis za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem za programsko obdobje 2014–2020
Več o javnem razpisu
Rok: 16.9.2015
OKOLJE IN PROSTOR
Ni objav.
RAZISKAVE IN RAZVOJ
Ni objav.
TURIZEM
Ni objav.
DRUGI RAZPISI
Javni razpis za dodelitev sredstev za povezovanje s centralnimi storitvami eZdravja ter za uvajanje rešitve
eNaročanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti
Več o javnem razpisu
Rok: 20.8.2015
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za sofinanciranje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin za
izvajanje celostnih teritorialnih naložb
Več o nameri
Rok: 7.9.2015
Javni zavod RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA
Kardoševa 2, SI-9000 Murska Sobota, T: + 386 (0)5 908 11 45, E: [email protected],
I: www.rcms.si, matična št.: 5948193, davčna št.:SI19252048, TRR: 01280-6030214366, šifra dejavnosti: M70.220