Nastavitve dostopne točke in načina dostopa do omrežja za SONY

Comments

Transcription

Nastavitve dostopne točke in načina dostopa do omrežja za SONY
Telemach d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 21 • 1000 Ljubljana
080 22 88 • [email protected] • www.telemach.si
Nastavitve dostopne točke in načina dostopa
do omrežja za SONY
1. Odpremo meni za nastavitve
3. V podmeniju izberemo “Mobilna omrežja” (“Mobile
networks”)
2. V nastavitvah brezžičnega omrežja izberemo opcijo
“Več” (“More”)
1/4
4. Izberemo “Imena dostopnih točk” (“Access Point
Names”)
7. Po vpisu podatkov izberemo ikono meni
8. In izberemo “Shrani” (“Save”)
5. Izberemo ikono “+”
6. Vnesemo podake za nov APN:
Ime (Name): LTE
APN: internet
MMSC: http://mms.telemach.net:8002
Posredniški strežniki MMS (MMS proxy): 91.185.221.85
Vrata MMS (MMS port): 8080
MCC: 293
MNC: 70
2/4
9. Preverimo da je izbran novo ustvarjen profil
11. Izberemo “Prednostna vrsta omrežja” (“preferred
network type”)
10. S puščico nazaj se vrnemo na prejšnje okno
3/4
12. Izberemo LTE (prednostno)/WCDMA/GSM
13. Z ikono domov se vrnemo na osnovni ekran
14. Po končanem postopku je potrebno telefon ponovno
zagnati.
4/4