program

Comments

Transcription

program
Datum: 16. 9. 2015
X. Celjski dnevi – Delovanje urgentnih centrov s hospitalnega
vidika & Osteoporotični zlomi medenice – 5. tipični zlom pri
osteoporozi
Bienalno interdisciplinarno strokovno srečanje travmatologov, ortopedov in fiziatrov; ob sodelovanju
sekcije MRMI
Portorož, Kongresni center hotelov LifeClass, 6. in 7. novembra 2015
PROGRAM SREČANJA
Organizacijski odbor:
- Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik
- Izr. prof. dr. Andrej Čretnik, dr. med., svetnik, predsednik Društva travmatologov Slovenije
- Izr. prof. dr. Matej Cimerman, dr. med., podpredsednik Društva travmatologov Slovenije
- Asist. mag. Klemen Grabljevec, dr.med., podpredsednik Združenja FRM
- Doc. dr. Rihard Trebše, dr.med., predsednik Združenja ortopedov SZD
- Asist. mag. Simon Herman, dr. med., predsednik Sekcije za ukrepe zdravstva ob množičnih
nesrečah SZD
Petek, 6. 11. 2015
8.30 – Registracija
9.00-12.00 URGENTNI CENTRI
(voditelja Andrej Čretnik, Radko Komadina)
-
Uvodna beseda (Sandra Tušar, državna sekretarka MZ RS)
-
Predstavitev projekta urgence
1
o mag. Dušanka Petrič (Sektor za razvoj zdravstvenega varstva, MZ RS)
o Tina Jamšek (Sektor za koordinacijo zdravstvenega varstva, MZ RS)
o mag. Vlasta Kovačič Mežek (Direktorat za zdravstveno ekonomiko, MZ RS)
o dr. Roman Košir (UKC Maribor)
o Gregor Prosen (ZD Maribor)
-
Managerski vidik uvajanja urgentnega centra v sklop regionalne bolnišnice (asist.
Franci Vindišar, strokovni direktor SB Celje)
-
Delitev dela med specialisti urgentne medicine in ostalih urgentnih bolnišničnih
dejavnosti v novih urgentnih centrih (asist. mag. Rajko Vajd in sodelavci, Združenje
za urgentno medicino)
-
Vklopljenost bolniških načrtov za ukrepe ob množičnih nesrečah v sistem urgentnih
centrov (asist. mag. Simon Herman, predsednik Sekcije za ukrepe zdravstva ob
množičnih nesrečah SZD)
12.00 – 14.00
o Parenteralna prehrana pri poškodovancu (asist. mag. Matjaž Groznik, UKC
Ljubljana)
Odmor
14.00-19.00 URGENTNI CENTRI - NADALJEVANJE
(voditelja Andrej Čretnik, Radko Komadina)
-
URGENTNI CENTRI - od vizije do realnosti – kje smo in kam plujemo…
o Robert Carotta (SB Jesenice)
o Milan Nemeš (SB Murska Sobota)
o Marko Rifel (SB Trbovlje)
o dr. Roman Košir, Gregor Prosen (UKC Maribor)
o prim. Božidar Buhanec (SB Celje)
o Jordan Polanc (SB Nova Gorica)
o (poročila iz preostalih regionalnih bolnišnic / regijskih SNMP-jev, imena
referentov določi član UO DTS iz njihove bolnišnice)
Sobota, 7. 11. 2015
7.30 – Registracija
8.00-14.00 (voditelj Matej Cimerman)
-
ZLOMI MEDENIČNEGA OBROČA (5. osteoporotični zlom)
2
o Zlomi medenice zaradi krhkosti kostnine (Dejan Krušič, asist. mag. Drago
Brilej, SB Celje)
o Zlomi acetabuluma pri starostniku (izr. prof. dr. Matej Cimerman, asist. dr.
Anže Kristan, UKC Ljubljana)
o Rekonstruktivni posegi po zlomih na medenici in acetabulumu (asist. dr.
Rihard Trebše, Ortopedska bolnišnica Valdoltra)
o Medicinska rehabilitacija pri starostniku z zlomom medenice (asist. mag.
Klemen Grabljevec, URI Soča Ljubljana)
o Novosti pri zdravljenju osteoporoze (doc. dr. Tomaž Kocjan, UKC Ljubljana)
o Prispevki in poročila vseh 12 bolnišnic
o Primerjava uporabe peroralne in parenteralne analgezije pri endoprotezah
kolkov (izr. prof. dr. Samo K. Fokter, UKC Maribor)
o Parenteralni pripravki za hranjenje – uporaba pri starostnikih ob zlomih
(Lidija Sajko)
o Rehabilitacija po zlomih medenice pri starostnikih z osteoporozo (Bogdana
Sedej, asist. dr. Nataša Kos, Melita Marolt, mag. Urška Kidrič-Sivec, UKC
Ljubljana IMR)
14.00 – 15.00
Sklepi
Konec srečanja
3