povezavi

Comments

Transcription

povezavi
v šolskem letu 2014/15 razpisuje:
KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Skupina Iskra ISD s sodobnimi tehnološkimi procesi in sodobno opremo proizvaja tehnično precizne
sestavne dele iz kovin in plastičnih mas po posebnih zahtevah kupcev. Z nenehnim razvojem in
izboljšavami procesov sledimo vedno večjim zahtevam trga, hkrati pa dajemo velik poudarek na razvoj
kvalitetnih kadrov.
Zato v skladu z začrtanimi cilji razpisujemo kadrovske štipendije za šolsko leto 2014/15 za naslednje nazive
poklicne oz.strokovne izobrazbe:
-
strojni tehnik
oblikovalec kovin - orodjar
Vabljeni ste študenti višjih letnikov oz. z zaključenim vsaj 2. letnikom šolanja. Prijave sprejemamo do
15.11. 2014.
Kandidati in kandidatke naj svojim prijavam priložijo:
1. kratek življenjepis
2. dokazilo o vpisu v tekoči letnik šolanja, smer šolanja
3. dokazilo o šolskem uspehu predhodnih let
Prijave s prilogami pošljite na naslov:
Iskra ISD d.o.o.
Savska loka 4
4000 Kranj
s pripisom: Za kadrovsko službo
ali po elektronski pošti na naslov: [email protected]