Seznam mediatorjev v mediacijskem centru.

Comments

Transcription

Seznam mediatorjev v mediacijskem centru.
Seznam mediatorjev v Mediacijskem centru Ljubljana
Rudi Tavčar
Dagmar Komar
Majda Kocmur
Franci Bratkovič
Dragica Papež
Breda Razdevšek
Katarina Benedik
Nives Vidmar
Nina Betetto
Nada Burić
Irena Kočevar
Irena Kosovel
Mirjana Kranjčevič
Irina Mächtig
Andreja Medved
Simona Mlakar Frumen
Bojana Potočan
Borut Rangus
Andrej Razdrih
Janez Starman
Vida Mali Lemut
Metka Penko Natlačen
Karol Erdlen
Martina Zorn
Nataša Cankar
Gregor Golob
Vita Vidic Damjanovič
Uroš Kranjčevič
Duška Feri
Polona Mikuž
Tadeja Vengar
Barica Zidar
Karmen Pavlin
Srečko Lavrenčič
Gorazd Čibej
Andrej Rant
Mojca Černelč Koprivnikar
Breda Koren
Darja Vidic
Andreja Kokalj
Robert Klun
Darja Maček
Tanja Pia Metelko
Aleš Butala
Društvo mediatorjev Slovenije,
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Irena Morel
Vid Pavlica
Ivan Blazinšek
Aleša Sicherl
Breda Kovačec Mencej
Janez Novak
Jurij Smerdelj
Zdenka Jagarinec
Mirjam Zlobec
Alenka Grad Pečnik
Dejan Žlajpah
Jasna Dolamič Gričar
Nana Weber
Milan Kostanjevec
Daša Grašič
Marta Tuš
Irena Hacin Kölner
Maja Ramšak
Tatjana Marčič Maruško
Vedrana Kosec
Mojca Vatovec