pogoji odkupa pšenice kz ptuj 2015

Comments

Transcription

pogoji odkupa pšenice kz ptuj 2015
POGOJI ODKUPA PŠENICE KZ PTUJ 2015
Odkupno mesto:
Strošek KZ Ptuj:
Prevzemni kalo:
Sušenje:
z vlago
MLIN KOROŠEC ZABOVCI
0,00 eur/kg
0,5 %
od
od
od
od
od
od
14,1% – 15,0 %
15,1% – 16,0 %
16,1% – 17,0 %
17,1% – 18,0 %
18,1% – 19,0 %
19,1% – 20,0 %
-
0,014 eur/kg
0,018 eur/kg
0,0214 eur/kg
0,0248 eur/kg
0,0283 eur/kg
0,0317 eur/kg
(cene so brez DDV)
CENA PŠENICE:
Odkup pšenice kakovostnih razredov:
A, B1, B2, C
Cena pšenice:
185,00 eur/tono
165,00 eur/tono
150,00 eur/tono
140,00 eur/tono
A kvaliteta
- B1 kvaliteta
- B2 kvaliteta
- C krmna pšenica
-
(Cene so brez DDV)
Cene so dnevne na dan dobave in se lahko z novo objavo
spremenijo.
UGOTAVLJANJE KVALITETE
Pšenica se uvršča v tri kakovostne razrede in sicer razred A,B1 in B2 po naslednjih kriterijih:
PARAMETRI KVALITETE
A
B1
B2
14
13
11,5
PROTEINI
40
35
30
SEDIMENTACIJA
280
250
220
FN
78
77
76
HL
STROŠEK ANALIZE po ceniku Bureau veritas d.o.o.
Do 1499 kg
7,49 eur/vzorec
1500 kg do 6300 kg
5,33 eur/tono
Nad 6300 kg
33,54 eur/vzorec
(cene so brez 22 % DDV)
Rok plačila: V 15 dneh po zaključenem obračunu.
Vodja komercialno proizvodnega sektorja:
Branko VALENKO univ. dip.ing. agr.
Direktor:
Marjan JANŽEKOVIČ dipl. oec.

Similar documents