Digitalne modulacije

Comments

Transcription

Digitalne modulacije
Digitalne modulacije
GTK
4. sklop vaj
Digitalni modulator
¾ Izbiramo M znakov
¾ Izberemo M harmoničnih signalov, ki se razlikujejo po amplitudi,
fazi ali frekvenci: ASK, PSK, FSK
1
Amplitudna modulacija - ASK
¾ Binarni ASK modulator:
¾ ASK demodulator: detektor ovojnice in koherentni detektor.
2
Fazna modulacija - PSK
¾ Binarni PSK modulator:
¾ PSK demodulator: koherentni detektor.
3
Frekvenčna modulacija - FSK
¾ Binarni FSK modulator:
¾ FSK demodulator: PLL in nekoherentni detektor dveh ASK signalov
4
Naloge
¾ Preverite delovanje prenosnih sistemov, ki uporabljajo binarne
modulacije ASK, PSK in FSK .
¾ Za primer, če je na kanalu beli šum ugotovite, kako je kvaliteta
zveze odvisna od gostote moči šuma.
5
Naloga A
ASK
¾ Izmerite število napak na kanalu z belim Gaussovim šumom.
• gostoto šuma nastavite tako, da je efektivna vrednost v pasu
2fs enaka 1.
• v sprejemniku izberite nizko sito z mejno frekvenco fzg=fs=1
• signal vzorčite v točkah, kjer je oko najbolj odprto !
• preverite potek BER v odvisnosti od amplitude signala
A=2, 4 ..
6
PSK
¾ Izmerite število napak na kanalu z belim Gaussovim šumom.
• gostoto šuma nastavite tako, da je efektivna vrednost v pasu
2fs enaka 1.
• v sprejemniku izberite nizko sito z mejno frekvenco fzg=fs=1
• signal vzorčite v točkah, kjer je oko najbolj odprto !
• preverite potek BER v odvisnosti od amplitude signala
A=1, 2 ...
7
FSK
¾ Izmerite število napak na kanalu z belim Gaussovim šumom.
• gostoto šuma nastavite tako, da je efektivna vrednost v pasu
2fs enaka 1.
• v sprejemniku izberite nizko sito z mejno frekvenco fzg=fs=1
• signal vzorčite v točkah, kjer je oko najbolj odprto !
• preverite potek BER v odvisnosti od amplitude signala
A=2, 4 ..
8
1. Kakšno mora biti razmerje nivojev ASK/PSK, da sta moči vhodnih signalov enaki?
2. Kako smo preverili pravilnost delovanja vseh treh vezij v simulinku?
3. Kako smo v Simulinku pri ASK modulaciji nastavili parametre za meritve in zakaj?
4. Skicirajte graf odvisnosti BER od razmerja signal/šum (SNR) za ASK in PSK.
9
Naloga B
ASK
¾ sestavite B-ASK oddajnik in sprejemnik, in nastavite parametre:
• simbolna hitrost fs=1200, 2400, 4800 baud
• frekvenca nosilca: f0= 100kHz,
• amplituda signala v oddajniku: X=5V,
• mejno frekvenco nizkega sita v sprejemniku nastavite na fs
10
PSK
¾ sestavite B-PSK oddajnik in sprejemnik, in nastavite parametre:
• simbolna hitrost fs=1200, 2400, 4800 baud
• frekvenca nosilca: f0= 100kHz,
• amplituda signala v oddajniku: X=5V,
• mejno frekvenco nizkega sita v sprejemniku nastavite na fs
11
FSK
¾ sestavite B-FSK oddajnik in sprejemnik, in nastavite parametre:
• simbolna hitrost fs=1200, 2400, 4800 baud
• frekvenca nosilca: f1= 95kHz, f2= 105kHz,
• amplituda signala v oddajniku: X=5V,
• mejno frekvenco nizkega sita v sprejemniku nastavite na fs
12
5. Kakšno mora biti razmerje moči ASK/PSK, da imamo pri obeh enako verjetnost
napake?
6. Skicirajte sistem prenosa podatkov med dvema računalnikoma s pomočjo TIMS-a in
digitalnih modulacij.
7. Skicirajte linijsko kodo, ki jo zahteva RS-232 vmesnik.
13

Similar documents