Izidi nagradne akcije

Comments

Transcription

Izidi nagradne akcije
IZIDI ŽREBANJA NAGRADNE IGRE PREKLOPITE NA DIGITALNO
Izidi žrebanja kuponov za nagrajence za praktične nagrade: kopalna brisača kate-wing
Zap.številka
žrebanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43
44.
45.
46.
Ime priimek-šifra
naslov
Neticom d.o.o. (15133)
Vižin Vasja (23344)
Bobič Vida (42932)
Paškulin Nevenka (17495)
Gorjan Branko (08070)
Jeklin Jožica (11130)
Jelerčič Vanda-Janez (11099)
Velikonja Darja (23475)
Jazbec Simon, (11946)
Horvat Dušan (09238)
Fabjan Anton (43732)
Žnideršič Andrej (25067)
Kozlin Flavijana (12301)
Golja H. Roza (30004)
Stojanović Dejan (43872)
Mikuž Vesna (14529)
Čeh Tomislav in Matjaž (99074)
Zucchiati Vida Ana (44244)
Vehar Jože (23035)
Sedmak Marija (44243)
Buljubašić Jasmin (44194)
Vuk Kristjan (23507)
Copič Irma (03106)
Špacapan Ivica (99391)
Muratović Zulejha (42925)
Marinič Ingrid (14062)
Doljak Klara (44202)
Gomišček Marija (08168)
Gorjan Evgen (08246)
Vižintin Silva (23305)
Kenda Iva (12047)
Kramar Damjan (12854)
Mrak Radoslav (14810)
Podlogar Franc (17449)
Vončina Marta (23475)
Kovačič Edvard (12532)
Koncut Anton (12222)
Črvič Marija Breda (99022)
Hlede Janja (09218)
Brajdot Martina (02265)
Semič Matija (44234)
Bratuž Mateja (43089)
Vrčon Andrej (23194)
Rutar Bojana (18342)
Kravos Darinka (12353)
Živec Julij (99072)
Šempeter
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Solkan
Šempeter
Šempeter
Nova Gorica
Solkan
Nova Gorica
Nova Gorica
Šempeter
Nova Gorica
Nova Gorica
Šempeter
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Šempeter
Nova Gorica
Nova Gorica
Solkan
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Šempeter
Solkan
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Šempeter
47.
48.
49.
50.
Pavšič Kristjan (44136)
Vilhar Peter (23270)
Špehonja Humbert (99337)
Simčič Ines (19396)
Nova Gorica
Šempeter
Nova Gorica
Nova Gorica
Izid žrebanja za glavno nagrado : LED TV 40" SAMSUNG 40H5000
51.
Štanta Tamara (20111)
Nova Gorica
Žrebanje je potekalo dne 4.5.2015 s pričetkom ob 9:00 h, javno na sedežu Kate Nova Gorica,
Erjavčeva ulica 2 – naročniška služba, ob prisotnosti 3 (tri )članske komisije:
1. Gorjan Gorana
2. Posega Tina
3. Žonta Pegan Lilijana
_______________________
_______________________
_______________________
Žrebanje je bilo zaključeno 4.5.2015 ob 9:50 h ob prisotnosti 3 (tri) članske komisje.
V Novi Gorici, 4.5.2015