PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA ČLANE

Comments

Transcription

PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA ČLANE
PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TOVARNA OLJA
GEA d.d.
DAMIJAN KOROŠEC
Naslov: Lotričeva ulica 14, 1000 Ljubljana
Izobrazba: univ.dipl.pravnik
Zaposlitev: KD Group d.d., Dunajska 63, 1000 Ljubljana
Večletne delovne izkušnje na področju upravljanja naložb. Trenutno na funkciji
predsednika nadzornega sveta Tovarne olja Gea d.d., Slovenska Bistrica in predsednik
nadzornega sveta Žičnic Vogel Bohinj d.d., Bohinj ter član revizijske komisije Deželne
banke Slovenije d.d.
DEJAN JOJIĆ
Naslov: Tomšičeva ulica 27, 2000 Maribor
Izobrazba: univ.dipl.ekonomist
Zaposlitev: Notranji revizor Dejan Jojić, s.p.
Delovne izkušnje:
- 8 let revizor v revizijski hiši v Sloveniji
- 7 let vodja kontrolinga
- 7 let izkušenj z izvajanjem notranje revizije
Izkušnje v nadzornih svetih:
- 9 let predsednik ali član nadzornega sveta družbe TERME OLIMIA BAZENI d.d.
- 8 let predsednik nadzornega sveta družbe ALPETOUR-POTOVALNA AGENCIJA, d.d.
- 8 let predsednik ali član nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.
Izkušnje v revizijskih komisijah:
- 5 let neodvisni strokovnjak v revizijski komisiji družbe ZVD Zavod za varstvo pri
delu d.o.o.
- 3 leta neodvisni strokovnjak v revizijski komisiji družbe CETIS d.d.
-
4 leta neodvisni strokovnjak v revizijski komisiji družbe TERME DOBRNA d.d.
Dodatna izobraževanja:
- Pridobitev licence Preizkušeni notranji revizor 2006
- Pridobitev Potrdila o usposobljenosti za člane NS in UO družb 2006
ZORAN PLANINŠEC
Naslov: Tinjska gora 68, 2316 Zgornja Ložnica
Izobrazba: ing.kem.tehnologije
Zaposlitev: Tovarna olja Gea d.d.
Delovne izkušnje:
- 15 let tehnolog
- 15 let informatik
Izkušnje v nadzornih svetih:
- 4 leta član nadzornega sveta družbe Tovarne olja Gea d.d.
Dodatna izobraževanja:
- Pridobitev Potrdila o usposobljenosti za člane NS in UO družb 2013