Predmetni tutorji študenti FKKT UM

Comments

Transcription

Predmetni tutorji študenti FKKT UM
Predmetni tutorji študenti FKKT UM
Matej Hribar
Koordinator tutorjev
Letnik študija: Absolvent, Kemija MAG
Področje tutorstva: Analizna kemija in organska
kemija
Kontakt: [email protected]
Božidar Aničić
Letnik študija: 2. letnik, Kemijska tehnologija MAG
Področje tutorstva: Splošni tutor
Kontakt: [email protected]
Tibor Kuna
Letnik študija: 2. letnik, Kemijska tehnologija MAG
Področje tutorstva: Mehanika tekočin in prenos
snovi
Kontakt: [email protected]
Barbara Petovar
Letnik študija: 2. letnik, Kemija MAG
Področje tutorstva: Splošna in anorganska kemija,
Kemijsko računanje
Kontakt: [email protected]
Alja Gabor
Letnik študija: 1. letnik, Kemija MAG
Področje tutorstva: Fizikalna kemija
Kontakt: [email protected]
Gašper Zajc
Letnik študija: 1. letnik, Kemijska tehnologija MAG
Področje tutorstva: Fizika in Mehanika tekočin
Kontakt: [email protected]
Sanja Potrč
Letnik študija: 3. letnik, Kemijska tehnologija UN
Področje tutorstva: Matematika
Kontakt: [email protected]
Vita Petek Regoršek
Letnik študija: 3. letnik, Kemija UN
Področje tutorstva: Fizika
Kontakt: [email protected]
Domen Kermc
Letnik študija: 3. letnik, Kemija UN
Področje tutorstva: Matematika
Kontakt: [email protected]
Petra Utroša
Letnik študija: 3. letnik, Kemija UN
Področje tutorstva: Matematika
Kontakt: [email protected]
Žan Hribar
Letnik študija: 2. letnik, Kemija UN
Področje tutorstva: Fizika
Kontakt: [email protected]