Referent III M/Ž - Slovenske železnice

Comments

Transcription

Referent III M/Ž - Slovenske železnice
Slovenske železnice, d.o.o.
Služba za pravne zadeve in kadre
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana
Tel.: 01 / 29 14 513
Faks: 01 / 29 14 824
E-pošta: [email protected]
Številka:
Signatura:
Datum:
Obvestilo 80/15
20103-23/2015-80
360.7
22.07.2015
OBVESTILO
V družbi SŽ – ŽIP,d.o.o., v Sekretariatu, objavljamo potrebo po zaposlitvi delavca na
delovnem mestu:
REFERENT III (M/Ž)
1 izvajalec
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
 zahtevana izobrazba: srednješolska izobrazba ustrezne smeri,
 usposobljenost za delo z računalniškimi programi: urejanje besedil in elektronskih
preglednic.
Zaželena so naslednja znanja in veščine:
 zaželene so izkušnje na področju trženja,
 veščina ustnega in pisnega izražanja,
 natančnost in sistematičnost pri delu,
 veščina učinkovitega organiziranja svojega dela,
 sposobnost za delo v timu.
Glavne naloge na delovnem mestu so:
 izvajanje srednje zahtevnih del na področju trženja, kot so promocijsko prodajne
aktivnosti na sejmih in predstavitvenih dogodkih, izvajanje pospeševanja prodaje,
vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov s kupci, izdelovanje ponudb ter neposredno
predstavljanje izdelkov in storitev večjim kupcem,
 izdelovanje evidenc, analiz in poročil,
 urejanje in hranjenje dokumentacije,
 druga opravila (dela) po naročilu nadrejenega, ki so tehnološko in funkcionalno
povezana v delovnem procesu.
Mesto nastopa dela: Ljubljana.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom.
Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Registrski vložek: 10537000
Osnovni kapital: 205.274.421,23 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI18190995
Rok za oddajo vlog je 28.7.2015. Vloge posredujte na elektronski naslov [email protected] .
Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 01 29 12 815 (ga. Suzano Gale ali g. Aleša
Zadravca).
Mirko Zorenč
vodja službe
Opozorilo – soglasje za zbiranje osebnih podatkov
S prijavo na objavo za prosto delovno mesto kandidat:


dovoljuje družbi, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov in druge podatke
o kandidatu z namenom povabila na razgovor v primeru nadaljnjih kadrovskih potreb,
je seznanjen, da lahko kadarkoli zahteva, da družba preneha uporabljati zbrane osebne podatke za namen povabila na razgovor v primeru
nadaljnjih kadrovskih potreb.
Varovanje osebnih podatkov
Družba se zavezuje varovati zbrane osebne podatke fizičnih oseb. Z namenom preprečitve nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali
njihovo razkritje, ohranjanje natančnosti osebnih podatkov in z namenom zagotovitve njihove ustrezne uporabe, uporabljamo ustrezne
tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
2