Proteusovo priznanje

Comments

Transcription

Proteusovo priznanje
Ime tekmovanja: PROTEUSOVO TEKMOVANJE
Kategorija tekmovanja (šolsko, regijsko državno):
Datum
Št.
Št. uč., ki so Št.
prijavljenih se udeležili bronastih
učencev
tekmovanja priznanj
22. 10. 2014
13
7
14
5. 12. 2014
3
3
Št.
srebrnih
priznanj
Št. zlatih
priznanj
Mentor
Romana Verdel
1
1
Romana Verdel
IMENSKI SEZNAM DOBITNIKOV PRIZNANJ
ŠOLSKO TEKMOVANJE
Vrsta priznanja: bronasto priznanje
Zaporedna
Ime in priimek
št.
1
Brina Prah
2
Jasna Pavčnik
3
Jana Homšek
4
Lucija Pirnovar
5
Špela Polak
6
Luka Simončič
7
Nikola Mikša
REGIJSKO TEKMOVANJE
Vrsta priznanja: srebrno priznanje
Zaporedna
Ime in priimek
št.
DRŽAVNO TEKMOVANJE
Vrsta priznanja: srebrno priznanje
Zaporedna
Ime in priimek
št.
1
Špela Polak
Vrsta priznanja: zlato priznanje
Zaporedna
Ime in priimek
št.
1
Lucija Pirnovar
razred
mentor
8.c
8.c
8.c
9.c
9.c
9.č
9.č
razred
mentor
razred
mentor
9. c
Romana Verdel
razred
mentor
9. c
Romana Verdel