Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus - Haaga

Comments

Transcription

Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus - Haaga
Vahvistus
Opiskelupaikan kirjallinen vastaanottamisilmoitus kevätlukukaudelle 2016
Nimi
Henkilötunnus
Koulutusohjelma
Toimipiste
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Ilmoitan seuraavaa (x):
( ) Otan vastaan yllä mainitun opiskelupaikan sitovasti. En ole aiemmin vastaanottanut korkeakoulututkintoon
johtavaa opiskelupaikkaa syksyn 2015 korkeakoulujen yhteishaussa. Tämän ilmoituksen tehtyäni en voi tulla valituksi
toiseen korkeakoulututkintoon johtavaan opiskelupaikkaan syksyn 2015 korkeakoulujen yhteishaussa. Mikäli minulla
on ylempiä hakutoiveita, joissa olen hyväksyttynä tai varasijalla, en voi tulla enää hyväksytyksi kyseisiin koulutuksiin.
( ) Otan vastaan yllä mainitun opiskelupaikan ehdollisesti. Mikäli tulen hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelleni,
peruuntuu yllä mainittu opiskelupaikkani automaattisesti. Mikäli en tule hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelleni,
muuttuu tämä vastaanottamisilmoitukseni sitovaksi.
( ) En ota vastaan yllä mainittua opiskelupaikkaa.
Paikan vastaanottaneena valitsen seuraavista (yksi vaihtoehto) ja ilmoittaudun sitovasti:
( ) Läsnä olevaksi kevätlukukaudelle 2016
( ) Poissa olevaksi kevätlukukaudelle 2016
HUOM! Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle
ainoastaan seuraavista syistä: suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten
vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua, on äitiys-, isyys- tai
vanhempainvapaalla tai on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan. Poissaolon
lakiperusteisuuden todentavat dokumentit tulee toimittaa 9.12.2015 klo 15 mennessä Haaga-Helian hakijapalveluihin.
Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistuskopiot ja alkuperäiset todistukset on tarkistettu. Toimita kopiot
yhteishaussa käyttämistäsi todistuksista 9.12.2015 klo 15 mennessä Haaga-Heliaan (katso osoitteet alta). Kopiot
todistuksista on toimitettava, vaikka opiskelija ilmoittautuisi poissa olevaksi ensimmäiselle lukukaudelle. Kopioita ei
palauteta. Läsnä olevaksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden tulee näyttää alkuperäiset todistukset orientointipäivillä.
Poissaolevaksi ilmoittautuneiden alkuperäiset todistukset tarkastetaan, kun opiskelija aloittaa opiskelun läsnä
olevana. Ammattikorkeakoulu purkaa opiskelijavalinnan, mikäli kelpoisuutta ei ole voitu määräaikaan mennessä
tarkastaa tai hakija on antanut haussa virheellisiä tietoja.
Allekirjoitus ja päiväys _____________________________________________ ___/ ____2015
Osoite (jos muuttunut) _________________________________________________________
Palauta tämä lomake vain, jos et tee sähköistä opiskelupaikan vastaanottoa osoitteessa www.opintopolku.fi.
Vastaanottamisilmoitus palautetaan siihen kaupunkiin, jossa opinnot järjestetään, siten että se on perillä alla
mainitussa osoitteessa viimeistään 9.12.2015 klo 15.
Helsinki: Haaga-Helia AMK, Hakijapalvelut, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
Porvoo: Haaga-Helia AMK, Opintotoimisto, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo
Vierumäki: Haaga-Helia AMK, Opintotoimisto, Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki

Similar documents