Toimeentulotuen jatkohakemus

Comments

Transcription

Toimeentulotuen jatkohakemus
TOIMEENTULOTUEN JATKOHAKEMUS
Aikuissosiaalityön yksikkö
_____________________ kuulle
Hakijan nimi
Henkilötunnus
Avio-/avopuolison nimi
Henkilötunnus
Osoite ja postitoimipaikka
Puhelinnumero
TULOT (omat ja puolison)
MENOT (omat ja puolison)
Ansiotulo
Vuokra + vesimaksu
Työttömyyskorvaus
Sähkölasku
Eläketulot
Kotivakuutus
Sairauspäiväraha
Muut asumismenot
Opintoetuudet
Terveydenhuoltomenot
Vanhempainraha
Elatusmaksut
Lastenhoidontuki
Työmatkakulut
Elatusapu/-tuki
Muut menot, mitkä:
Lapsilisä
Asumistuki
Muut tulot, mitkä:
Liitä hakemukseen oheisten tulojen ja menojen mukaiset tositteet sekä kaikkien rahalaitosten voimassa olevista
tileistä viimeisimmät tiliotteet. Jos pankkitilinumerosi on muuttunut, ilmoita siitä. Alkuperäiset tositteet palautetaan
päätöksen yhteydessä.
Päätös toimeentulotuen myöntämisestä tehdään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Jos hakemus on puutteellinen, päätös tehdään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä täydennetyn hakemuksen
saapumisesta. Seuraavaa kuukautta koskevat päätökset tehdään kyseisen kuun ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on vähintään seitsemän arkipäivää.
LISÄTIETOJA:
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi _______/_______ 20_____
____________________________________________
Hakijan allekirjoitus
Tulosta lomake
Tyhjennä lomake
Jätä hakemus sosiaalitoimiston oven vieressä olevaan postilaatikkoon.
Raision kaupunki
Aikuissosiaalityön yksikkö
Nallinkatu 2, 21200 Raisio
puh. 434 3316
TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN TARVITTAVAT TOSITTEET TULOISTA JA MENOISTA
•
palkkatiedot; palkkatositteet kahdelta viimeiseltä kuukaudelta
•
päätökset KELA:n ym. maksamista tuloista
•
tositteet eläkkeistä (viimeinen eläkepäätös tai pankkikirja, jolle eläke on maksettu)
•
Työvoimatoimiston viimeisin lausunto
•
opintotukipäätös
•
kaksi viimeisintä tiliotetta
•
viimeinen verotodistus tai veroehdotus
•
asumistukipäätös
•
kirjanpitäjän antama selvitys yrittäjän tuloista
•
muista ilmoitetuista tuloista tositteet (esim. vuokra- tai elatussopimus tai kuitti maksuvelvollisen viimeisestä maksusta)
•
asumiskustannuksista tositteet (mm. vuokrasopimus, viimeinen vuokranmaksukuitti,
sähkö-, vesi- ja polttoainelaskut, kotivakuutus)
•
asunto- ja opintolainoista todistus
•
tosite viimeksi maksetusta lasten hoitomaksusta tai lasten hoitomaksua koskeva sopimus
•
tositteet sairauskuluista
•
elatussopimus
Ellei hakijalla ole sosiaalitoimistossa asioidessaan riittävästi tositteita mukanaan, voidaan toimeentulotukihakemus jättää käsittelemättä, kunnes hakija on toimittanut em. lisäselvitykset.
Sosiaalihuollon viranomainen voi saada Kansaneläkelaitokselta teknisen käyttöyhteyden avulla
salassa pidettäviä tietoja asiakkaan suostumuksesta riippumatta maksun määräämistä ja tietojen
tarkistamista varten (SosAsiakasL 21 §).
Raision kaupunki
Aikuissosiaalityön yksikkö
Nallinkatu 2, 21200 Raisio
puh. 434 3316

Similar documents