Pesäpuu ry Tehtävä Yhdistys ja sen säännöt Toiminnan esittely

Comments

Transcription

Pesäpuu ry Tehtävä Yhdistys ja sen säännöt Toiminnan esittely
Pesäpuu ry
Tehtävä
Yhdistys ja sen säännöt
Toiminnan esittely
Arvot
Strategia
Asiakkaat
Yhteistyökumppanit
Päivämäärä
Perehdytettävän nimi
Perehdyttäjä
Merkitse lokeroihin ruksi käsittelemisen merkiksi tai
jonkun muun työntekijän nimi, jolle kyseisen asian
perehdytys jää
Organisaatio
Hallitus
Tehtävät, vastuualueet, yhteydenotot
Toiminnanjohtaja
Tehtävät, vastuualueet, yhteydenotot
Henkilöstö
Tehtävät, vastuualueet, yhteydenotot
Lisää tietoa
Esitteet
Pesäpuun lehti
Pesäpuun www-sivut
Intranet
Työehtosopimus, lait, ohjeet, lomakkeet
Työsuhde
Työsopimus
Käydään läpi kohta kohdalta
Vaitiolovelvollisuus
Työajat
Liukuma, viikonlopputyöt, matkustuspäivät
Työajanseuranta
Kahvi- ja ruokatauot
Etätyöpäivä
Vuosiloman kertyminen
Lomapäivät ja poissaolot
Anominen, ilmoittaminen, sairastaminen omalla ilmoituksella 3 pv
Koulutukset
Hakeminen
Palkkaus
Palkka ja palkanmaksu
Lomaraha
Verokortti
Luontaisedut
Lounas- ja virikesetelit, matkapuhelinetu, liikuntatunti
Matkakulujen korvaaminen
Oman auton käyttö, kilometrikorvaukset, päivärahat
Työterveyshuolto
Mehiläinen, työhöntulotarkastus, sopimuksen kattavuus
Tilat ja työskentely-ympäristö
Toimistot
Avaimet
Oma työpiste
Koneet ja laitteet, tarvittavat työvälineet, toimistotarvikkeet
Tietokoneen ja puhelimen käyttö
Tietoturvallisuus, yksityisasiat
Jätehuolto
Lajittelu toimistossa ja jätekatos
Keittiö
Toimintatapa, siivous, kahvin ja teen keitto
Pysäköinti
Ensiapu
EA-tarvikkeet
Palo-ohjeistus
Sammutustarvikkeet ja poistumistiet
Tiedottaminen
Viikkopalaverit, yhteiset päivät, suunnittelupäivät
Työntekijöiden Facebook-ryhmä
Lomake jää perehdytettävälle