Luova, liikkuva lapsi - ohjelma

Comments

Transcription

Luova, liikkuva lapsi - ohjelma
Luova liikkuva lapsi
Tampereen varhaiskasvatus ja perusopetus
Yksinkertaistetaan
- miksi minun kannnattaisi?
Yhteisellä asialla?
VARHAISKASVATUS
päiväkodit
ALAKOULU
alakoulu
YLÄKOULU
yläkoulu
Liikunnallinen elämäntapa
Luova liikkuva
lapsi ohjelma
Liikkuva koulu
Liikkuva koulu
Harrastava iltapäiväkerho Oppilaat, opettajat , rehtori &
Päivä rakenne
Oppilaat, opettajat , rehtori &
koulun henkilökunta
Lasten liikunnan
ammattitutkinto
- Lasten liikunnan ammattitutkinto
Sapere kasvatus
Snadit stepit
Liikunnalliset
kesäkerhot
Koulupäivän rakenne
III-taso PERUSTAIDOT
Paikalliset seurat – koulu
yhteistyö Ilman jonoa
tapahtumat, koulutus ym.
VAT
Liikunnanohjauksen
oppisopimuskoulutus
SOSIAALISET SUHTEET
Toiminnallinen oppiminen
INNOSTUS
Opekoulutus mm. Terve
Urheilija
ROHKEUS KOKEILLA
Paikalliset seurat – koulu
yhteistyö, koulutus ym.
MONIPUOLISUUS
Koulupäivän rakenne
Salli – liikunta ja Toiminnallinen oppiminen
hyvinvointivastaava
Liikkuvat
vanhempainillat
KOETTU PÄTEVYYS
koulun henkilökunta
Liikuntapainotus
Liikunnalliset kesäkerhot
Liikuntapainotus
Liikunnalliset veso päivät
Urheiluakatemia
3
Aktiivisempi ja viihtyisämpi päivä

Aktiivisuus

Osallisuus
4
5

Lapsuus ja nuoruus ovat tärkeitä
ajanjaksoja aktiivisen elämäntavan
muodostumisessa

Fyysisen aktiivisuuden määrä ja laatu
alkavat muodostua jo kolmen vuoden
iässä

Lapsuudessa vähän liikkuvilla on
selvästi suurempi todennäköisyys
vähäiseen liikunta-aktiivisuuteen
aikuisiässä kuin liikunnallisesti
aktiivisilla

Liikkumaton elämäntapa ja sen myötä
liikkumattomuudesta johtuvat
terveyden riskitekijät säilyvät
aikuisikään voimakkaammin kuin
aktiivinen elämäntapa
Elämäntapa
terveys
Milloin viimeksi olet käynyt kyykyssä?
• Nivelten liikelaajuus toimii hyvin pitkälti ”use it
or lose it” -periaatteella
• Koska olet viimeksi käynyt kyykyssä?
• Taitoa, Tasapainoa, Ketteryyttä, Nopeutta,
Kehonhallintaa
Oppiminen
Kuudenteen ikävuoteen mennessä hermosto on
kehittynyt jo 80-90 %
Laitetaan ”kovalevy täyttymään”
Uusien yhteyksien syntyminen
Olemassa olevien yhteyksien vahvistuminen
Uusien solujen syntyminen
Tunteet
9
Koulupäivän rakenne
11
12
Tää uusin juttu

Aleksanteri

klo 10-10.30 pitkä välkkä, koko koulu liikkuu (kaikki paikat hyödynnetään)

klo 10.30-12.00 Aktiivisuus tunti (ryhmä kiertävä)

Pispala

klo 12-12.15 Välitunti, koko koulu liikkuu

12.15-13.00 Aktiivisuus tunti (ryhmä kiertävä)

13.00-14.00 Ison ryhmän yhteinen liikuntatunti
Joustava koulupäivä

klo 8-10 Liikkuvan koulun ”hyvää huomenta”- tunnit (Liikkuva koulu & Opettajat)

klo 10-11 Aktiivisuustunti ( kiertävä systeemi)

klo 11-12 Pajatunti. 6 luokkalaisista yksi ryhmä / paja

3 eri jaksoa -> oppilaat valitsevat 3 eri pajaa vuoden aikana. noin 8-16 oppilasta/paja
- Musiikki / opettaja
- Liikunta / Liikkuva koulu ja oppilaat
- Animaatio/video / opettaja
- Kädentaidot / Taidekaari
- Elämäntaidot / Nuoriso palvelut

Koulun päätteeksi Harrastava iltapäiväkerho
14
15
16
17
Ilo kasvaa liikkuen ja kiittäen – Kiitos!