Hyvät martat!

Comments

Transcription

Hyvät martat!
Jäsentiedote 1/ 2015
16.2.2015
Hyvät martat!
Meitä Pohjois-Pohjanmaan marttoja on nyt vuoden alun jäsentilaston mukaan 2088 jäsentä. Suomessa
meitä on kaiken kaikkiaan noin 48 000. Jäsenmäärän kasvu merkitsee sitä, että saamme Marttaliiton
vuosikokoukseen kolme edustajaa aikaisemman kahden sijasta. Mahdollisissa äänestyksissä meillä on
siten yksi ääni enemmän.
Yhdistyksissä on suunniteltu alkaneen vuoden toimintaa. Marttaliitosta olemme saaneet tietoa vuoden
tapahtumista. Garderobi – Harkitse, korjaa ja kierrätä on vuosien 2015 – 2016 tärkeimpiä
neuvontateemoja. Tavoitteena on vähentää tekstiilien turhaa kulutusta ja jätteen syntymistä. Sen sijaan,
että ostamme uutta, meidän on syytä katsoa vaatekaappiin, löytyisikö sieltä käyttökelpoisia ja pienellä
tuunauksella uudistettavia vaatteita. Teemaan liittyy ketjukoulutuksia ja neuvontatapahtumia.
Osallistuin toiminnanjohtajamme Taina Pirkolan ja hallituksen varapuheenjohtajan Erja Sipolan kanssa
Marttaliiton johdon neuvottelupäiviin 6.-7. helmikuuta, missä hyvin merkittävänä asiana ja paljon
vilkasta keskustelua aiheuttavana oli järjestön rakenneuudistus. Onko meillä tulevaisuudessa nykyisten
kuudentoista piirin sijasta viisi tai kuusi piiriä, aika näyttää. Monet piirit ovat tyytyväisiä
nykytilanteeseen, mutta myöskin uudistusta puoltavia on. Tämän ja tulevan vuoden aikana keskustelua
käydään ja päätöksiä tehdään.
Monissa puheenvuoroissa todettiin, ettei uudistus vaikuta yhdistysten arkeen. Jatkamme edelleen
yhdistyksissä hyvää ja aktiivista toimintaa – Martoissa on arjen mahdollisuus.
Hyvää ja menestyksekästä marttailuvuotta 2015
toivottaen Eila
Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:n kevätkokous
Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:n kevätkokous pidetään 25.4.2015 klo 13.00Paikkana: Pyhän Tuomaan kirkko Puolivälikangas. Osoite: Mielikintie 3, 90550 Oulu
Pohjois-Pohjanmaan Martat ry
Kajaaninkatu 36 90100 Oulu
[email protected]
puhelimet: 050-5661 851 Taina Pirkola, 0400- 203 077 Marja-Leena Pirkola tai 08- 3113504
www.martat.fi
Jäsentiedote 1/ 2015
16.2.2015
Garderobi-asiaa jäsenyhdistyksille
Haluamme edistää Oulun piirissä marttojen Garderob-projektin kierrätysajatusta ja samalla vähentää
omassa toiminnassamme kertakäyttömateriaalin käyttöä.
Toivomme, että voimme luopua ruokakurssilaisille tarjottavien kertakäyttöisten keittiöpäähineiden
käytöstä. Tämä on mahdollista, jos voimme tarjota kurssilaisille monikäyttöisiä ja omaksi annettavia
huiveja/päähineitä.
Valmistamiseen tarvitsemme apua. Pyydämme marttoja ompelemaan joustavasta uusiomateriaalista
erikokoisia keittiöpäähineitä (myös pikkukokeille) ja toimittamaan ne Marttalaan. Miehille voisi ommella
pipoja (ilman nappikorua).
Kansainvälisyys-martta Salme Meriläisen suunnitteleman keittiöhuivin/-päähineen (kaksi eri mallia) ja
pipon ohjeet löytyvät oheisista linkeistä. Hänet voi myös kutsua martta-iltaanne sekä kertomaan kvtoiminnasta että neuvomaan päähineiden valmistusta (20 € matkakustannuskorvaus).
Halutessanne voitte keskenänne jakaa töitä, esim. osa jäsenistä leikkaa, osa valmistaa nappikoruja ja osa
ompelee. Tällöin yhden henkilön työpanos ei kasva liian suureksi.
Ystävällisin terveisin Po-Po piirin hallitus
Alla olevista linkeistä pääset ohjeisiin:
Kaksinkertaisen keittiöhuivin ohje
Justiina-keittiöpäähineen ohje
Kaksinkertaisen ryppypipon ohje
Pohjois-Pohjanmaan Martat ry
Kajaaninkatu 36 90100 Oulu
[email protected]
puhelimet: 050-5661 851 Taina Pirkola, 0400- 203 077 Marja-Leena Pirkola tai 08- 3113504
www.martat.fi
Jäsentiedote 1/ 2015
16.2.2015
Jäsenrekisteriuudistus 2015
Jäsenrekisteri siirretään uuteen järjestelmään vuoden 2015 alusta. Muutoksen myötä yhdistykset ja piirit
pääsevät ensimmäistä kertaa itse ja suoraan käyttämään jäsenrekisteriä. Jokaiselle yhdistykselle tulee
mahdollisuus katsoa oman yhdistyksensä jäsenrekisteriä ja päivittää sitä (nimi, osoite, puhelin,
sähköposti, luottamustehtävät). Lisäksi piirille tulee mahdollisuus katsella ja muokata oman alueensa
yhdistysten tietoja. Jäsenrekisteri asiasta pidettiin webinaarikoulutus 11.2.2015 Marttalassa, paikalla oli
29 kuulijaa eri yhdistyksistä.
Ne yhdistykset, jotka ette ole ilmoittaneet Marttaliittoon Ritva Ikoselle teidän rekisteriä
päivittäviä henkilöitä(nimi, jäsennumero ja sähköpostiosoite) ilmoittakaa tiedot hänelle
ensitilassa [email protected] .Häneltä saatte myös lisätietoa asiasta.
Vapaaehtoistoiminnan tilastointi jatkuu v. 2015
Yhdistysten paperisten tilastojen käytöstä siirryttiin sähköiseen järjestelmään v. 2014. Suurin osa
yhdistyksistä on käynyt täyttämässä tilastoja jo viime vuonna kiitettävästi. Tilastointi jatkuu edelleen
sähköisessä järjestelmässä. Ohessa linkki kirjautumiseen
https://secure.yap.fi/eAsiointi/Marttaliitto
Lisätietoja asiasta saatte Ritva Ikoselta Marttaliitosta [email protected]
Tämä vuonna, kun olette pitäneet vuosikokouksenne, niin meille piiriin ei tarvitse toimittaa kuin
sähköpostiviestillä tieto Tainalle [email protected] vuosikokousedustajistanne ja mahdolliset
luottamushenkilövaihdokset (pj; varapj, sihteeri) näin saadaan päivitettyä jakelulistalle ko. tiedot mahd.
pian. Muuten näemme tarvittavat tiedot järjestelmästä.
Jäsenrekisterin rekisterin tarkistaminen
Olette saaneet tammikuussa jäsenrekisteritiedot, huomatkaa, että ensimmäisessä hallituksen
kokouksessa muistakaa erottaa viime vuoden maksamattomat jäsenet. Kannattaa tietenkin varmistaa
haluaako hän todella erota vai onko maksu jäänyt jostain syystä maksamatta. Viime vuoden maksua ei
voi enää maksaa mutta, jos jäsen haluaa olla edelleen mukana, ilmoittakaa siitä Tea Svanille
[email protected]
Hän liittää jäsenen uudelleen rekisteriin ja toimittaa jäsenmaksun.
Jäsenhankinta jatkuu edelleen tänäkin vuonna, mutta uudet jäsenet eivät saa enää sieniveistä lahjaksi
liittyessään marttoihin. Mikäli, teillä on vielä jäljellä postikortteja” liity jäseneksi” niin
yliviivatkaa siitä kohta sieniveitsi lahjasta.
Emme ole saaneet vielä uusia kortteja jaettavaksi. Ilmoitamme, kun saamme uudet kortit
jakeluun.
Pohjois-Pohjanmaan Martat ry
Kajaaninkatu 36 90100 Oulu
[email protected]
puhelimet: 050-5661 851 Taina Pirkola, 0400- 203 077 Marja-Leena Pirkola tai 08- 3113504
www.martat.fi
Jäsentiedote 1/ 2015
16.2.2015
Teeemakausi MARTOISSA ON ARJEN MAHDOLLISUUS JATKUU 2016 vuoteen saakka.
Tutustukaa myös Marttaliiton lähettämään yhdistystiedotteeseen, jossa on tiivistettynä tämän vuoden
tärkeitä asioita ja tapahtumia. Tiedote löytyy nettisivuiltamme oheisesta osoitteesta
http://www.martat.fi/piirit/pohjois-pohjanmaa/jasentiedotteet/marttaliitonjasentiedote-1-2015/
Toiminnallista marttailu kevättä kaikille toivottavat piirin hallitus, Taina ja Marja-Leena
Pohjois-Pohjanmaan Martat ry
Kajaaninkatu 36 90100 Oulu
[email protected]
puhelimet: 050-5661 851 Taina Pirkola, 0400- 203 077 Marja-Leena Pirkola tai 08- 3113504
www.martat.fi