POLVEN TEKONIVELMALLIT

Comments

Transcription

POLVEN TEKONIVELMALLIT
POLVEN TEKONIVELMALLIT
Miika Stenholm
TYKS, reumaortopedia
5.10.2015
POLVEN ARTROPLASTIA
• Reumapotilaan vaikean polvinivelen vaurion
vakiintunut hoito on artroplastia
• Reumapotilailla nivelen instabiilius voi aiheuttaa
merkittäviä oireita, vaikka rustodegeneraatio olisi vielä
melko vähäistä
• Reumapotilailla noin kolminkertainen
tekonivelinfektioriski artroosipotilaisiin verrattuna
• Reuma lisää merkittävästi myös periproteettisen
murtuman riskiä
• Tekonivelen pysyvyys reumaatikoilla 10 v kohdalla on
95 %
PREOPERATIIVINEN HARKINTA
Ikä ja aktiviteettitaso
Reuma on systeeminen sairaus
Leikkausjärjestys
Kaularanka
Muitten nivelten kunto ja lihaskunto vaikuttaa
myös kuntoutumiseen
• Lääkkeet
•
•
•
•
•
INTRAOPERATIIVINEN HARKINTA
•
•
•
•
Huono luun laatu
Iho
Nivelsiteet
Synoviitti
CR (crusiate retaining)
PS (posterior stabilized)
CR vai PS
• Tekonivelrekistereissä erot CR- ja PS-mallien
välillä hyvin vähäiset
• Mitä stabiilimpi malli, sitä suurempi revisioriski
aseptisen irtoamisen vuoksi
• Mikäli takaristiside vaurioituu leikkauksessa ja ei
saavuteta riittävää AP-suunnan stabiliteettiä
kannattaa käyttää PS-mallia
• PS-malli ei anna sivuttaistukea, mutta saattaa
auttaa pehmytkudosten stabiloinnissa korjataessa
polven liikerajoitusta ja asentovirhettä
PATELLAN PINNOITUS
• Polven etuosan kivun yleisyydessä ja
potilastyytyväisyydessä ei ole eroa
• Jos patella pinnoitetaan leikkauksessa,
uusintaleikkausriski vähenee hieman (Fu 2011, He
2011, Pilling 2012, Chen 2013)
• Jos leikkauksen yhteydessä todetaan huono
patellan kulku femurkomponentin urassa,
kannattaa pinnoittamista harkita
• Jos patella on hyvin ohut kannattaa
pinnoittamiseen suhtautua kriittisesti
POLVEN TEKONIVELEN STABILITEETTI
• Ellei polven tekonivelleikkauksessa saavuteta riittävää
kudostasapainoa, tulee siirtyä tukevampaan
tekonivelratkaisuun
• saranaproteesin käyttö on aiheellista, jos mediaalisen
sivusiteen toiminta on menetetty tai leikkauksessa jää
merkittävä ero ekstensiossa ja fleksiossa mitattujen
nivelrakojen välille
• Stabiloivia proteeseja suositellaan käytettäviksi varrellisina
ja varsia pitää käyttää aina, jos käytetään augmentteja
• Mekaanisessa akselissa yli 20 astetta valgusta tai fiksoitunut
valgus -> stabiloiva proteesi
REVISIOLEIKKAUS
•
•
•
•
Stabiili kiinnitys proteesin ja luun välille
Niveltason korkeuden säilyttäminen
Polven stabiilin liikealan palauttaminen
Tekonivelen sisäinen stabiliteetti aina
mahdollisimman pieni, jotta pehmytkudokset
voivat ottaa osan kuormasta
LCCK/TS
SARANAPROTEESI
MODULAARINEN PROTEESI
PUOLIPROTEESI
• Suurempi
uusintaleikkausriski
verrattuna
kokotekoniveleen
• Ideaalinen potilas;
Nivelrikko
anteromediaalinen,
eturistiside toimiva ja
varusvirheasento
korjattavissa
• Reuma on
kontraindikaatio
PF-PROTEESI
PF-PROTEESI
• PF-proteeseja on ollut käytössä vuodesta 1954
lähtien
• Pitkäaikaistulokset huonommat kuin
totaaliproteeseilla (25% nivelrikko etenee
tibiofemoraaliniveleen edellyttäen
revisioleikkauksen)
• Indikaationa PF-proteesille voidaan pitää troklean
hypoplasiasta johtuvaa isoloitua PF-nivelen
artroosia ja patellamurtuman aiheuttamaa
artroosia
• Reuma on kontraindikaatio