Tulevaisuuden koulupäivää viitoittamassa

Comments

Transcription

Tulevaisuuden koulupäivää viitoittamassa
Tulevaisuuden koulupäivää
viitoittamassa
Joustava koulupäivä
28.-29.4.2015
Koulun kerhotoiminta tänään
Riitta Rajala
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
20.9.2010
20.9.2011
20.9.2012
20.9.2013
20.9.2014
46 860
lasta
49 449
lasta
51 276
lasta
52 754
lasta
52 696
lasta
1.lk
29 267
(50,9%)
31 111
(53%)
31 803
(54,1%)
32 925
(54,7%)
32 745
(54,6%)
2.lk
15 789
(27,9%)
16 430
(28.4%)
17 455
(29.6%)
17 771
(30%)
17 765
(29,4%)
2 058 (6,4%)
2 186
(6,8%)
34,8 %
34,6%
Erityistä tukea
tarvitsevat
opp.
Yhteensä
1804 (4,7%)
1908 (5,3%)
2 018 (6.0%)
30,8 %
32,4%
33,9 %
Toimintaa järjestää v. 2014 299 kuntaa (304)
Ohjaustunteja 3 439 040 (3 tai 4 tuntia), laajempana toteutettuna 4 292 706
Kustannukset keskimäärin 2 005 €/oppilas
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Yhteenveto vuoden 2015 kerhotoiminnan
valtionavustuksista
Kerhotoiminnan kehittämisessä mukana
341 opetuksen järjestäjää
285 kuntaa (95% Manner-Suomen kunnista)
56 yksityistä opetuksen järjestäjää
Jaettiin 7 245 000 euroa, haettiin 13 458 144 euroa
Opettajat 67 %
Muu henkilökunta 15 %
3- sektori 21 %
Osallistuvien koulujen määrä 2398 (97 %)
Keskimäärin kerhoa kohti on noin 19 oppilasta.
Vuosina 2008- 2015 jaettu erityisavustusta yhteensä 61.945 000 euroa.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Raportointi 2013-2014
Kerhotoimintaa järjesti vuonna 2013 yhteensä
342 opetuksen järjestäjää
Jatkoaikaa haki 12 opetuksen järjestäjää
Vuonna 2013-2014 henkilökustannukset n. 73 %,
muut kustannukset n. 27 %
Kuljetukset : 66 opetuksen järjestäjää
Välipalat :
53 opetuksen järjestäjää
Riitta Rajala, Opetushallitus
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kerhoja
Hoksaamo
Tankoakrobaattikerho
Saamenkäsityökerho
Sirkus
Ohjelmatoimisto
Englanninkielinen koodauskerho
Ruotsikerho ” språkkimppa”
Teknologialiikunta
Mollamaijakerho
Vaappukerho
Odottelukerho
Kaverikerho
Malttikerho
Peliohjelmointikerho
Aamujää-kerho
Palokuntakerho
Voimailukerho
Kipparikerho
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Esimerkkejä
yhteistyökumppaneis
ta:
Koulun ip-kerho
Kirjastot
Vanhempainyhdistykset
Paikalliset urheiluseurat
Wau ry
Musiikkiopistot
Kuvataidekoulut
Martat
Seurakunnat
Musiikinopettajat
Huoltajat
Taidekerhot
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Koulujen senioriopiskelijat
Jäteasemat
HSL
Urheiluseurat
SPR
Lumakerhot
4H-yhdistys
Lastenliitto
Unicef
Omnia-pajat
Lähikoulut ja -päiväkodit
Lastenklinikoiden kummit
Lastensairaala
MLL
JOUKO – joustava koulupäivä
Vuosina 2013 - 2015
mukana 11 pilottikuntaa
Vuosina 2014 – 2015 mukana 50 opetuksen
järjestäjää ( 46 kuntaa, 4 yksityistä opetuksen
järjestäjää)
Vuosina 2015 – 2016 mukana 150 opetuksen
järjestäjää (137 kuntaa, 13 yksityistä opetuksen
järjestäjää)
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kerhotoiminta rakentamassa tulevaisuuden koulua sekä
vaikuttamassa joustavaan toimintakulttuurin syntymiseen.
Kerran viikossa kesken koulupäivän siesta, jolloin
mahdollisuus monipuoliseen kerhotoimintaan.
Kerhotoiminnalla halutaan tukea oppilaiden hyvinvointia ja
koko koulupäivää järjestämällä joustavasti kerhoja ja
lisäämällä viihtyvyyttä koulussa. Koululaisille tarjotaan
joustava koulupäivä jonka aikana hän saa tasokkaan
opetuksen lisäksi mahdollisuuden osallistua vaihtelevaan ja
monipuoliseen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan. .
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Jouko, Joustavan koulupäivän rakennemalli
Joustavan koulupäivän rakennemallilla tarkoitetaan koulupäivän uudelleen
organisointia sijoittamalla ohjattu kerhotoiminta osaksi koulupäivää.
Toiminnan perusajatuksena on lisätä oppilaiden osallisuutta, hyvinvointia ja
viihtyvyyttä tarjoamalla laadukasta ja monipuolista toimintaa.
Rakennemallissa kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia työn, organisoinnin ja
toteutuksen tapoja koulun arjessa ja muokataan oppimisympäristöä
harrastuneisuutta tukevaksi.
Joustava koulupäivä tukee koulun perustehtävää ja siinä hyödynnetään koulun
henkilöstön lisäksi kolmannen sektorin ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijuutta
Joustavassa koulupäivässä kerhotoiminta voidaan sijoittaa aamu-, keski- tai
iltapäivään.
Kerhotoiminta keskellä koulupäivää tarjoaa harrastusmahdollisuuden kaikille
oppilaille tasa-arvoisesti.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi