Vienti hyvällä alulla

Comments

Transcription

Vienti hyvällä alulla
13
Suur-Jyväskylän Lehti keskiviikko 28.1.2015
55
Jyväskylän seudun menestyvintä ja
innovatiivisinta yritystä 46/55
lähteenä käytetty Balance Consultingin menestysluokitusta
Meltex Oy Plastics hakee kasvua Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan markkinoilta
Vienti hyvällä alulla
Mauri Ratilainen
Meltexin menestys ei ole jäänyt
maan alle. Suomalainen valmistaja
tunnetaan salaojaputkistaan, mutta tuotteet ovat kiivenneet jo talojen katoille. Ilmanvaihtotuotteet
käyvät kaupaksi myös vientiin.
n Yrityksen tie: Ensimmäinen Meltexin tehdas perustettiin Uuraisille 1993. Toiminnan ytimenä oli aluksi salaojaputkien valmistus ja myynti.
2000-luvulla yritys muutti Jyväskylän Palokkaan,
josta tuli logistiikan keskipiste, ja tehtaanmyymälöitä avattiin eri puolille Suomea.
Meltexin Oy Plasticsin kasvua kiihdytti rakennustarviketukkuri Kumuko Oy:n fuusio 2008.
Kun IPS-yhtiöt fuusioitiin
vuonna 2011 Meltexiin, tuli kaupan mukana tehtaat
Sipoossa ja Kuhmoisissa,
ja valmistuskapasiteetti lisääntyi merkittävästi. Samalla yrityksen perustaja
Marko Tuomola luopui toimitusjohtajan tehtävistä ja
omistajuudestaan. Uudeksi vetäjäksi tuli IPS-yhtiöiden Reijo Areva.
Meltexiin kuuluu nykyään 8 myymälää ja 3 tehdasta. Yhtiö kuuluu Etolakonserniin.
n Toiminta-ajatus:
Kotimainen yritys, joka
valmistaa, maahantuo ja
toimittaa rakennustarvikkeita infra- ja talonrakentamiseen sekä LVI-urakointiin.
n Liikeidea: Tarjota laadukkaita tuotteet oikeaan
hintaan ja oikeassa paikassa.
n Liikevaihto: 58 miljoonaa 2014, jossa kasvua
edellisvuoteen noin 6 prosenttia.
n Kannattavuus: Liikevoitto noin 7 prosenttia.
n Henkilöstö: 185 työntekijää, joista Jyväskylässä noin 40.
n Yrityksen vahvuudet: vahva osaaminen ja
tehokkuus omissa putkituotteissa. Tuotevalikoimaa täydentävät tuontituotteet parhailta toimittajilta 20 maasta. Kattava
logistiikka ja omat myymälät, vahva jälleenmyyjäverkosto.
n Heikkoudet: Rakentamisen volyymi Suomessa
on rajallinen. Yhtiön yksiköiden sijainti eri paikkakunnilla tuo haasteita kokonaisuuden hallintaan ja
viestintään.
n Tulevaisuus: Meltex
pysyy kasvu-uralla kehittämällä kotimaan toimintoja ja lisäämällä panostuksia viennin kasvattamiseen.
R
Reijo Areva
tähyää myös
Venäjälle,
mutta nykytilanteessa itänaapurin kohdalla
on iso kysymysmerkki.
eijo Areva on tehnyt putkikauppaa
kolme vuosikymmentä, ulkomailla
ja Suomessa, palkattuna pomona ja oman tehtaan omistajana. Viimeiset pari vuotta näkoalapaikkana on ollut Meltex Oy Plasticsin toimitusjohtajan pesti, jota hän
hoitaa Sipoon ja Vantaan yksiköistä käsin.
Areva tuntee putkibisneksen läpikotaisin. Silti konkarillakin on ollut opettelemista
Meltexin laajan paletin haltuunotossa.
– Putket ovat alana minulle tuttu, mutta päivittäin tulee
liiketoiminnassa haasteita ja
koko ajan on mentävä määrätietoisesti eteenpäin.
❞
Niin kauan
kuin meidän
putkia tarvitaan,
ne tullaan
tekemään
Suomessa.
Meltex on edennyt isoin
harppauksin Suomen toiseksi suurimmaksi putkivalmistajaksi 2000-luvulla. Viidessä vuodessa yhtiön liikevaihto on yli kaksinkertaistunut
58 miljoonaan euroon. Meltex pystyi lisäämään liike-
vaihtoaan kuutisen prosenttia viime vuonna, vaikka rakennusmarkkinoilla tahti on
hiljentynyt.
– Kasvu on tullut uusilla tuotteilla ja tehostamalla
myyntiä. Olemme pystyneet
ottamaan kilpailijoilta lisää
markkinaosuutta kotimaan
markkinoilla.
Vahvuutena
logistiikka
Yhtiön kotimaan strategiana on omat varastomyymälät, jotka palvelevat sekä kuluttajia että yritysasiakkaita.
Ne sijoittuvat Suomen isoimpien kasvualueiden lähelle.
Viimeisin lenkki kahdeksan
myymälän ketjuun avattiin
Turussa viime vuonna.
– Poikkeamme kilpaili-
Laatutuotteet edellä
n Liiketoimintapäällikkö Jens Boe puhuu toisena äidinkielenään tanskaa. Kielitaidosta on hyötyä, kun hän hoitaa vientisuhteita Ruotsin, Norjan ja Tanskan suuntiin Jyväskylän tehtaalta käsin.
– Tavoitteena on viennin kasvattaminen. Saimme jo viime
vuonna hyviä onnistumisia ja myynti eteni yli tavoitteiden.
Boe arvioi, että rakentamisen trendi ei osoita ylöspäin lännessäkään, mutta taantuma ei ole iskenyt yhtä rajusti kuin kotimaan markkinoilla. Myyntiä helpottaa, että pohjoismaisessa
rakentamisessa on yhteneväisyyksiä ja tuotestandardit ovat
pitkälti samankaltaisia.
Meltexin vientivalikoimaan kuuluu sekä bulkki- että räätälöityjä erikoistuotteita. Suurimmat Pohjoismaihin vietävät
tuoteryhmät koostuvat oman putkituotannon tuotteista.
– Ytimenä ovat laadukkaat tuotteet. Emme kilpaile vain hinnalla, vaan korostamme hyvää palvelua alusta loppuun saakka. Laatu ja luotettavuus ovat asiakkaille tärkeitä asioita.
Jens Boe on kuudetta vuotta töissä Meltexillä. Vienti on yk-
joista merkittävästi siinä, että teemme jakelun eri lailla,
omien varastomyymälöiden
kautta ympäri Suomen. Kun
kokonaisuus on omissa käsissä ja matka tehtaalta asiakkaalle on lyhyt, se lisää tehokkuutta.
Meltexin tukun myyntisalkussa on noin 300 rautakauppaa ja LVI-liikettä. Lisäksi tukkukauppaa käydään
urakoitsijoiden, taloteollisuuden ja kunnallisten tahojen
kanssa.
Noin puolet yhtiön liikevaihdosta koostuu oman tuotannon tuotteista. Tuotevalikoimaa täydennetään rakennustarvikkeiden maahantuonnilla.
– Pääasiakkaitamme ovat
urakoitsijat. Valikoimaa on
kehitetty rakentajien toivei-
den ja työmaiden tarpeiden
mukaan, että asiakasta voidaan palvella yhdestä paikasta käsin.
Logistiikan lisäksi myös
tuotanto on valjastettu tulokselliseen toimintaan.
– Kilpailukyvystä pitää pitää huolta. Tehtaidemme kapasiteetit ovat nyt sitä luokkaa, että pystymme tekemään putken yhtä tehokkaasti kuin kuka tahansa
Suomessa.
Valmistus pysyy
Suomessa
Reijo Areva linjaa, että maarakentaminen ja siihen liittyvät tuotteet ovat edelleen
Meltexin tukijalkana. Eristetyt ja jäätymättömät putket ovat yhtiön oman tuote-
Petteri Kivimäki
Jens Boen
tukikohtana on Meltex Palokassa. –Aina
kun yksi kehityshanke
saadaan valmiiksi, seuraava odottaa.
si osa hänen työmaataan, mutta tontilla on myös paljon muuta lapioitavaa.
– Tehtäviini kuuluu koko yhtiön liiketoiminnan ja myynnin kehittäminen. Kokonaisuuden laajuus on haastavaa, mutta erittäin mielenkiintoista.
kehityksen tulosta. Uudempia tuotteita ovat rakennusten katoilla näkyvät tuotteet.
– Pysyimme pitkään maan
alla. Kaksi vuotta sitten lanseerasimme uutena tuoteryhmänä ilmanvaihtotuotteet.
Olemme nyt katolla, ja koska LVI-puolikin on vahvistunut, meillä alkaa olla koko
rakentamisen repertuaari hyvin hallussa.
Arevan mukaan putkibisnes on luonteeltaan paikallista. Valmistus kannattaa pitää
lähellä asiakasta, sillä suurikokoisten putkien kuljettaminen pitkien matkojen päähän
on kallista ja se syö kannattavuutta.
– Niin kauan kuin meidän
putkia tarvitaan, ne tullaan
tekemään Suomessa. Tähän
saakka olemme eläneet melko puhtaasti kotimaan markkinoista. Nopeimmin kasvava alue on kuitenkin vienti,
jota varten olemme rakentaneet oman tuoteperheen.
Vienti tukee kotimaan
kysynnän vaihteluja, vaikka myynti on vasta alussa ja
vaatimattomissa parin miljoonan lukemissa.
Reijo Arevan tavoitteena
on jatkaa Meltexin vakaata
tuloskuntoa ja pitää yllä noin
10 prosentin vuotuista kasvuvauhtia.
– Täytyy kasvaa tai kehitys lähtee alaspäin. Kasvu on
tärkeää myös, että voimme
tarjota uusia haasteita oman
talon henkilöstölle. Meillä
on keski-ikä noin 35 vuotta,
on paljon nuorta ja innokasta väkeä. Yhtiön pitää pysyä
mielenkiintoisena heidänkin
silmissään.