Irtisanoimisilmoitus-lomakkeella

Comments

Transcription

Irtisanoimisilmoitus-lomakkeella
Vuokrasopimuksen irtisanominen
7/10/2015
Vuokralainen/Vuokralaiset*
Puhelin*
Irtisanojan puhelinnumero voidaan luovuttaa uudelle asukkaalle asunnon näyttöä varten
Vuokrauksen kohde (osoite)*
Postinumero*
Huoneistotyyppi (esim. 1h+kk)
Kerros
Irtisanomispäivä*
Kaupunki*
Vuokravastuun päättymispäivä*
Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Vuokralainen maksaa vuokran
irtisanomisajalta. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä. Jos esim. asunnon
irtisanomispäivä on 15.6., asukkaan vuokravastuu loppuu 31.7.
Asunto vapautuu
(Mikäli asunto vapautuu aiemmin kuin vuokravastuu päättyy)
Autopaikka (nro) irtisanotaan samalla päivämäärällä asunnon kanssa
Pankki ja tilinumero sekä tilinomistajan nimi (vakuusmaksun palautusta varten)
Vuokranantaja maksaa vakuusmaksun vuokralaiselle tämän määräämälle pankkitilille vuokrasuhteen päättyessä, mikäli
vuokralainen on luovuttanut kaikki asuntonsa avaimet ja asuntonsa ja siihen liittyvät yhteiset tilat siivottuina ja
normaalissa kunnossa, eikä vuokralaisella ole vuokria ym. maksuja tai muitakaan asumiseen liittyviä velvoitteita
maksamatta. Vuokranantaja voi vuokralaista enempää kuulematta käyttää vakuusmaksun saataviensa kuittaamiseen.
Irtisanomisen syy
Uusi osoite*
Aika ja paikka*
Allekirjoitus* (allekirjoitus kaikilta, joiden nimissä vuokrasopimus on)
(Alkuasunnot Oy:n edustaja täyttää)
Vuokrasopimuksen irtisanominen vastaanotettu
Alkuasunnot Oy
Takaniitynkuja 11, 00780 Helsinki
www.alkuasunnot.fi
tel. (09) 7745 366 ⏐ fax (09) 555 025