Puheenjohtaja Jukka E. Vuorinen, Suomen opinto

Comments

Transcription

Puheenjohtaja Jukka E. Vuorinen, Suomen opinto
TULEVAISUUDEN TYÖ JA OHJAUS
KOMMENTTI
EPÄVARMUUDEN AIKA –
Nyt se on oikeasti käsillä
•
•
•
•
2000-luku meni vielä Nokian imussa
Postnokiaaninen aika on koittanut
”Mikä ala vetää?” – ei mikään ja kaikki
Mihinkään ”alaan” ei voi nauliutua, vain osaamiseen
ihminen voi luottaa
• Ammateista puhuminen on harhaanjohtamista
• ”Mikä sinusta tulee isona?” on vaarallista höpinää
• Epävarmuus, serendipiteetti, työurat ja KAOS-teoria
Krumbolz: ”Epävarmuus on normaalia”
• Suunnittelemattomat tapahtumat ovat normaaleja ja
välttämättömiä komponentteja jokaisessa urassa
• On mahdotonta vastata kysymykseen. ”Mitä sinusta
tulee isona?”
• Kysy sen sijaan. ”Mikä olisi hauskaa ja hyödyllistä
kokeilla seuraavaksi?”
Krumbolz: ”Suunniteltujen sattumien
hyödyntäminen”
• Tavoite on luoda tyydytystä tuottava elämä, ei
ainoastaan tehdä rationaalisia päätöksiä.
Heuristiikka.
• Pääsykokeet, tentit ja soveltuvuuden mittaukset ovat
oppimisen stimulantteja, ei mitään lopullisia
totuuksia.
• Rohkaise opiskelijaa tutkimusmatkoille!
• Kehu ennakkoluulottomia ratkaisuja!
• Maksimoi yllättävien tapahtumien tuottama hyöty.
• Oppia voi koko ajan.
Zeteofobia ja serendipiteetti
• Zeteofobia on tämän ajan sairaus. Se on pelko
tehdä mitään, ennen kuin yksi ja ainut oikea
urasuunnitelma on löydetty.
• Serendipiteetti tarkoittaa kykyä tehdä sattuman
ohjaamia, odottamattomia löytöjä, yleensä
sellaisesta aihepiiristä, josta löydön tekijällä on
laaja tietämys
Mitä on tulevaisuuden osaaminen?
• Age of Talent
• Kilpailu osaajista
• Osaamisen piirin
laajentuminen
• Osaamisen horisontin
leventyminen
• Kouluosaamisen
marginalisoituminen
Koulun tiedon monopoli murtuu
• Informaali- ja nonformaalioppiminen vyöryy
kaikkialle
• Oppimistulosten ja osaamistasojen sekä
osaamisuskomusten polarisaatio
• Opinto-ohjaajalla aito TOUCH formaalin
ulkopuoliseen oppimiseen
- harrastukset, erityisosaaminen,
globalisaatio, suvaitsevaisuus
- kannustaminen, rohkaiseminen

Similar documents