Jäsenkirje 2-2015

Comments

Transcription

Jäsenkirje 2-2015
1
LAITA
IIS
SALM
MEN LAT
TUTÄMÄ
RY
YKIRJE TALTEEN
ja seuraa Iisalmen Sanomien muistiota
sekä Iisalmen Ladun kotisivuja!
JÄS
SENK
KIRJJE 2//20155
IISALMEN LATU RY
ALMEN LATU R.Y.
JÄSENKIRJE 2/2015
Kuva on viimekevään Huuhkajan kierrokselta.
K
Kotisiv
vut: www-i
w
iisalm
menlattu.fi
Kotisivut:
www.iisalmenlatu.fi
Sähköp
S
posti:
: iisalm
[email protected]
Sähköposti: [email protected]
IISALMEN LATU RY
IISALMEN LATU R.Y.
1
Heeikki Passinieemi
puhheenjohtaja
Sikook
Laduull
lämm
mit
sekä ve
noin 20
mahddo
pihappii
yleisööl
Tietää p
km, Ko
K
niem
men
Penttti
nen, pu
p
Puheenjohtajan tervehdys
Uudistuva latujärjestö!
Tässä ajassa mikään asia ei ole pysyvä ja siksi uudistaminen on päivän sana. Tämä koskee
myös latujärjestöä. Tämä ei onneksi tarkoita sitä, että kaikki vanha joutaa romukoppaan,
vaan uudistaminen ja uusien asioiden tuominen osaksi toimintaa tapahtuu maltilla. Tässä
jäsentiedotteessa on esittelyssä useita uusia tapahtumia. Osa niistä toteutetaan Iisalmen Latu
ry:n toimesta ja osa yhdessä jonkun yhteistyökumppanin kanssa. Yhteisöllisyys sekä yhdessä
liikkuminen ja ulkoilu ovat latutoiminnan keskeisiä perusasioita. Olemme tietoisesti ottaneet
ohjelmaan myös nuorille kohdennettuja ulkoilu- ja liikuntatapahtumia.
Toivomme teitä kaikkia iloisella mielellä liikkumaan kanssamme!
Heikki Passiniemi
puheenjohtaja
Hallitus ja toimihenkilöt vuodelle 2015
Passiniemi Heikki
Hämäläinen Elvi
Lappalainen Pirjo
Koponen Pirjo
Pietikäinen Jorma
Kääriäinen Esko
Pohjanheimo Ilkka
Kääriäinen Ulla
Tuokko Heikki
Kumpulainen Helena
Laakkonen Pentti
Reiss Annikki
Rytkönen Kyllikki
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, rahastonhoit.
jäsen, varapj.
jäsen, sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
Maja- ja liikuntatoimikunta
Jorma Pietikäinen 040 592 0721
Ritva Korhonen
Helena Kumpulainen
Ulla Kurtelius
Jorma Laitinen
Matti Tikka
Pentti Laakkonen
044 367 5442
0400 649 228
050 539 1953
050 379 8797
040 592 0721
0400 672 002
040 757 1851
0400 816 653
040 461 3672
044 557 6088
050 531 7027
040 179 3663
0400 667 758
Avantouintitoimikunta
Ulla Kääriäinen, pj 0400 816 653
Esko Kääriäinen
Esa Majamaa
Arja Passiniemi
Kyllikki Rytkönen
Ladulla on Sikokalliolla hiihtomaja, jossa on sähkölämmitys, keittiö, varaava takka, ilmalämpöpumppu sekä vesi porakaivosta. Majalla on ruokailuastiastot noin 20 henkilölle, mutta ei varsinaisesti yöpymismahdollisuutta. Sauna on puulämmitteinen. Majan pihapiirissä olevat laavu, kota ja halkovaja
ovat aina yleisölle avoinna.
Tietä pitkin majalle on matkaa kaupungista noin 10 km, Koljonvirralta noin 5,5 km. Osoite on Niiralanniementie 19. Vuokraushinta: 60 €/vrk. Varaukset: Pentti Laakkonen, puh 050 531 7027 tai Esko
Kääriäinen, puh. 0400 672 002.
Sankarinkadun kerhotilan vuokraus
Vuokraamme myös kerhotilaa osoitteessa
Sankarinkatu 15 Iisalmi. Kerhotilaa vuokrataan
yhdistyksille ja yksityisille esim. kokouksia varten. Kerhotilassa on pöydät ja tuolit noin 20-25
henkilölle, WC sekä pienoiskeittiö kahvitusta
varten. Kokouksia varten on mm. piirtoheitin.
Vuokra on 20 €/vrk. On myös mahdollisuus
erittäin edulliseen vuosivuokraukseen. Kun tarvitset kokoustilaa keskustassa, niin ota yhteyttä. Varaukset hoitaa Esko Kääriäinen, puh. 0400
672 002.
Avanto-/kylmäuinti
Jäsenmaksut vuonna 2015
Perheen ensimmäinen jäsen
Perhejäsenmaksu (kaikki samassa taloudessa asuvat)
Nuoriso- ja opiskelijajäsen alle 29 vuotta
Rinnakkaisjäsen (pääjäsenenä toisessa yhdistyksessä)
Yhteisöjäsenmaksu
2
Sikokallion majan ja saunan vuokraus
IISALMEN LATU RY
24 euroa
32 euroa
10 euroa
10 euroa
26 euroa
IISALMEN LATU R.Y.
San
Vuok
vuokr
pöydä
Koko
erittä
yhtey
Avvanto-/kyllmäuinti
Avantouintikausi päättyi 30.4. Uusi kausi alkaa taas syksyllä
lokakuun
1 päivä.
Avainten
myynti
on kausi a
Avantou
uintikausi
pää
ättyi 30.4.
Uuusi
keskiviikkona 30.9. uintipaikalla Haukiniemellä kello 16-18. (Seuraa IS:n ilmoitteluamme). Avantouin30.9.
uinntipaikalla
Haukiniemellä
ä kello 16timaksu on 25 €/talvi. Avantouimarin pitää olla Iisalmen
Ladun
jäsen vakuutusten
takia (yli 75-vuotiailta avaimesta emme peri maksua, mutta jäsenmaksu
täytyy
maksaa).
Mikäli
avainta
ei
ole
palauuimarin pitää olla Iissalmen Ladunn jäsen vak
tettu eikä maksettu viimeistään 1.10 mennessä, joudumme laskuttamaan ja silloin perimme 5
senmakssuole
täytyy
ksaa).
Mikälli25avainta
euron laskutuslisän. Jos avain on itselläsi ja jatkat avantouintia,
hyvä jamak
maksa
avainmaksu
euroa suoraan tilille, mainitse maksaessasi avaimen numero
ja
maksaja
(jokainen
avain
on
numeroilaskuttaamaan ja sillloin perimm
me 5 euron
tu). Ladun tilinumero on FI59 4600 1050 0042 86. Lisätietoa saat Ulla Kääriäiseltä puh. 0400 816 653.
sa
avainm
maksu
25
eu
uroa
suoraan
tilille,
mai
3
IISALMEN LATU RY
Laduun tilinumeroo on FI59 46600 1050 0
IISALMENtu).LATU
R.Y.
Kyykkäharjoitukset
on
Niiralanniemen
mi.
osoiitehan
• •Majan
Maalissa
k
kaikki
lapset
ppalkitaan. ntie 19, Iisalm
avoin
nna,toteutet
laavulla
v Ladun,
paistaaIisa
malmakja kodassa
• Maja
Tapaht
tuma
taan
Iisalmennvoi
karaa.
men Visan
V
suunnisstajien, Iisalm
men Korvenk
kävion Savon
Niiralanniemen
ntie 19,yhtei
Iisalm
mi.
• Majan
jöidenosoi
jaitehan
Pohjois-S
Osuusppankin
styöllä.
Tapaht
tuma
toteutet
Tervetu
uloa
mukaan
n!taan Iisalmenn Ladun, Iisaal-
Yhdessä
men Visan
Vpyöräillen
suunnisstajien, Iisalm
men Korvenk
kävi-
jöiden ja Pohjois-S
Savon Osuusppankin yhteistyöllä.
Tervetuuloa mukaann!
Kyykkäharjoitukset alkavat toukokuussa Luuniemen juhlakentällä maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo16.00 alkaen. Aika on sama sekä miehille, että naisille. Lisätietoa kyykästä Kalevi Jokinen
puh. 044 3233 945. Loppukesästä järjestämme lajiin tutustumisillan, seuraa ilmoitteluamme.
Lentopallovuorot
Ladun ensi syksyn lentopallovuorosta ei ole tällä hetkellä tietoa. Ammattiopistolla on suuri remontti ja sen sali ei ole ensi vuonna käytössä. Olemme anoneet koulujen vuoroja, mutta niistäkään ei
ole vielä varmuutta. Lisätietoa saat Kirsi Kainulaiselta, puh. 050 3131 373 ja Pentti Laakkoselta, puh.
050 5317 027. Ilmoitamme salivuoroista heti kun ne selviävät.
KesänYhdessä
pyöräilyt aloittaa
YHDESSÄ
pyöräilpyöräille
en
len -päivä
16. 5.2015.
Kesänlauantaina
pyörräilyt aloittaa
a YHDESSÄ
Ä pyöräillen Tapahtuma
kuuluu
päivä lauan
ntainaSuomen
16.5.20
015.Ladun valtapyöräilleen
Yhdessä pyöräilyteemaan. kunnalliseen
Tapahtuma kuuluu
Suom
men Ladun
v
valtakunnalKesän pyörräilyt
aloittaaa YHDESSÄ
Ä pyöräillen
Savo-Karjalan
latualueen
Yhdessä
Pyöräil- äilyteemaan.
liseen
pyörä
päivä lauanntaina
16.5.20
015..
len-tapahtuma
alkaa
Kiuruvedeltä
lauanSavo-Karja
alan
latualuee
Yhdessä
P
Tapahtuma
kuuluu
Suom
menenLadun
v Pyöräillenvaltakunnaltainaliseen
16.5.
ja tulee
Iisalmeen
noin ntaina
kello 16.5. jaa
tapahtuma
aalkaa Kiuruv
. vedeltä lauan
pyörääilyteemaan.
13. Savo-Karja
Matka
jatkuu
Iisalmesta
tulee Iisalm
meen
noinenkel
lloLapinlahdelle
13. Matk
alan
latualuee
Yhdessä
P ka jatkuu
Pyöräillensunnuntaina
17.5.
Lähtö
on
Iisalmen
torilIisalmesta
L
Lapinlahdelle
e sunnuntain
na
17.5.jaaLäh-tapahtuma
aalkaa
Kiuruv
vedeltä
lauanntaina
16.5.
ta kello
10.00.
tö on
Iisalm
men
torilta
10.00.
tulee
Iisalm
meen
noin
kelllokeello
13. Matk
ka jatkuu
Iisalmesta
L
Lapinlahdelle
e sunnuntain
na
17.5. Läh-Matka
edes
stakaisin
n 5050km.
noin
km.
Matka
edestakaisin
on on
noin
töMatkan
on varrella
Iisalm
men
torilta
10.00.
varrrella
onkeello
huollto
VäisäsenKotiliKotilihan
Matkan
on
huolto
Väisäsen
edesstakaisin
on noin
n lla.
50 km.
kohdalla
ja
hanMatka
kohdalla
ja Lapinlahdel
Lapinlahdella.
Matkan varrrella on huollto Väisäsen Kotilihan
kohdalla
ja Lapinlahdel
lla. aan vastaano
Tule mukaa
an tapahtuma
ottamaan
KESÄKAUDEN TOIMINTA
Tule viestiä
mukaan
tapahtumaan
vastaanottorille
ja viemään
n viestiä
sunnnuntaina
Tule mukaa
an tapahtuma
vastaanoottamaan
tamaan
viestiä
torille aan
ja viemään
viestiä
lle.
Lapinlahde
viestiä torille
ja viemään
n viestiä sunnnuntaina
sunnuntaina
Lapinlahdelle.
Viikkoliikunta nyt keskiviikkoisin
Lapinlahdelle.
ntyharjulle 26.7.2015,
2
Tapahtuma päättyy Män
Lähtö Uimahallilta klo 9. Tule mukaan reiluun ja mukavaan porukkaan, pärjäät varmasti. Kävellään
tai pyöräillään pari tuntia mukavalla sykkeellä ja ”parannetaan mualimoo” samalla. Porukan vetäjänä
toimii Olavi Saastamoinen, puhelin 040 741 7540. Olavilta saat lisätietoa asiasta.
ä on vastaano
ottamassa
uomen
jossa viestiä
Tapahtuma päättyy Mäntyharjulle 26.7.2015, jossa viestiä on vastaanottamassa
Suomen
Ladusta
An- Lantyharjulle
2 Su
26.7.2015,
päättyy
Män
Tapahtuma
dusta Anja
A ja
Korhon
nen ja mahdoollisesti
toimiinnanjohtaja
Eki Karlssojossa
n.Yhdyshenk
kilönä
IlkkkaPohjanheimo
Pohjanhe
eimo
ja Korhonen
mahdollisesti
toiminnanjohtaja
Eki Karlsson.Yhdyshenkilönä
ononIlkka
viestiää on
vastaano
ottamassa
Suuomen
La-040
51.Anja
040757185
7571851.
dusta
A Korhonnen ja mahdoollisesti toimiinnanjohtaja Eki Karlsson.Yhdyshenkkilönä on Ilkkka Pohjanheeimo 040
75718551.
Kevään sauvakävelytapahtuma tiistaina 12.5.
Keevään pattikointiretk
ki lauanta
aina 6.6.
Lähtö on Uimahallilta klo 18, jossa ensin lämmittelyä ja kertausta sauvakävelytekniikasta.
Kävelyreitti: Uimahallilta Alakadun kautta Makkaralahden kävelyreittejä Pitkälahteen – Koivuniemen
kautta Kilpivirran sillan levikkeelle, jossa mehu- ja keksitarjoilu. Tästä jatketaan Paloisvuorelle ja pururadan kautta kohti keskustaa Uimahallille, jossa tarjotaan mehut ja pidetään loppuvenyttelyt.
Kävelysauvojen arvonta osallistujien kesken.
Matkaa reitille n. 12 km ja aikaa kulunee parisen tuntia (kiireisimmät omana ryhmänään edeltä). Reitti
on vaihteleva, mutta helppo kävellä. Varaamme kävelysauvoja lainattavaksi. Taukoja pidetään tarpeen mukaan, jotta ennätetään myös seurata, miten kevät on jo muuttanut luontoa. Tule mukaan
aloittamaan helppo liikuntamuoto kesälle. Tervetuloa!
Hipposeikkailu helatorstaina 14.5.
Hippo-seikkailu, koko perheen luontoliikuntapäivä Sikokalliolla Helatorstaina.
• Lähtö merkitylle reitille klo 10-13 välillä.
• Reitin varrella on tehtävärasteja.
4
• Seikkailukartan
hinta
oseikkkailu
helattorstaina
1 5 euroa/perhe.
14.5.
• Maalissa kaikki lapset palkitaan.
Nuotio- ja saunailta Sikokallion majalla
Hippo--seikkailu, kooko perheen luontoliikunnta• Maja avoinna, laavulla ja kodassa voi
Kaikille tarkoitettu nuotio- ja saunailta järjesteHelatorstainna.
päivä Sikokalliolla
S
paistaa makkaraa.
tään keskiviikkona 6.8. teemalla makkahtö merkkitylle
reitilleeosoitehan
klo 10-13on
v Niiralanniemenvälillä.
ran/letunpaistoa. Tehdään pikkuinen patikka• Majan
tin varrrella ontietehtä
retki lähiluontopolulla ja nautiskellaan sitten
19,ävärasteja.
Iisalmi.
nuotiokahvit. Ilta alkaa klo 18.00 jolloin voikkailukkartan Tapahtuma
hinta 5 euroa/perhe
e.
toteutetaan
Iisalmen
daan yhdessä pohtia nuotion äärellä tai saunan
Ladun,
Iisalmen Visan suunnistajien,
alissa kaikki
k
lapset ppalkitaan.
lauteilla (omat saunavarusteet mukaan) vaikIisalmen
Korvenkävijöiden
ja
Pohjoisja avoinnna, laavulla ja kodassa voi
v paistaa makm
kapa tulevan vuoden toimintaa.
Savon Osuuspankin yhteistyöllä.
aa.
Tervetuloa mukaan!
mi.
jan osoiitehan on Niiralanniemenntie 19, Iisalm
Tapahttuma toteutettaan Iisalmenn Ladun, Iisaalmen Visan
V
suunnisstajien, Iisalm
men Korvenkkävi4
jöiden ja Pohjois-S
Savon Osuusppankin yhteistyöllä.IISALMEN LATU RY
Tervetuuloa mukaann!
IISALMEN LATU R.Y.
Kevään
patikointiretki
lauantaina
6.6. an leirintäaluuKe
evään
pat
tikointiretk
ki lauanta
aina 6.6. n Koljonvirra
Teemm
me
tämän kevvään
pienoisp
patikoinnnin
Teemm
me tämän
kev
väänpienoispatikoinnnin
pienoisp
n Koljonvirra
an
leirintäalu
eelta
Ttämän
Tervalammen
n laavulle.
M patikoinnnin
Menemme
Kooljonvirran
le
eirintäalueell
Teemme
kevään
Koljonvirran
lei-u- e
eelta
T
Tervalammen
n laavulle. Menemme
Memalta kello
Kooljonvirran
leeirintäalueell
e
busilla
a,
joka
lähtee
linja-autoas
o
8.
Koljonvir
rralta
lährintäalueelta
Tervalammen
laavulle.
Menemme
Koljonvirran
busilla
a,
joka lähtee
linja-autoas
emalta kello
ootaa.
8. Koljonvir
rralta
läh- pitäää
demme
e
patikoimaa
an
kohti
Terv
valammen
ko
Tauon
v
voimme
leirintäalueelle
bussilla,
jokaTerv
lähtee
linja-autoasemalta
kello ä
demme
e patikoimaa
an kohti
valammen
kootaa.
Tauon
vvoimme
Keskim
mmäisen
lintu
tutornin
tulen
ntekopaikalla
a,
joten
omat
t eväät pitää
mu8. Koljonvirralta
lähdemme
patikoimaan
kohti
Tervalammen
Keskim
mmäisen
lintu
tutornin
tulen
ntekopaikalla
a,
joten
omat
t
eväät
mu- skaan.
M voimme
Matkaa
kertyyy noin
10Keskimmäisen
km
m. Reitti on kuivalla
k lintutornin
säälllä kuljettavis
kotaa.
Tauon
pitää
tulenkaan. Matkaa
M
kertyyy noin 10 km
m. Reitti on kuivalla
k
säälllä kuljettavisssa lenkkkareissa,
utta kostealla
on parempiiMatkaa
olla joko kuumikengät
tekopaikalla,
jotenmu
omat
eväätaamukaan.
nointaaitaai
sa lenkkkareissa,
muutta kostealla
on parempii olla jokokertyy
kuumikengät
vaellus
skengät.
10 km.vaellus
Reitti
on kuivalla säällä kuljettavissa lenkkareissa, mutskengät.
Terval
alta
eetakaisin
kes
skustaan
buss
silla.BussiBussiammen
koda
ta kostealla
on parempi
olla joko
kumikengät
taibuss
vaelluskenTerval
altatulemme
tulemme
takaisin
kesskustaan
silla.
ammen
koda
skoKääriäiKääriäionon
ilmainen.
. Yhteyshenk
kilönä
tumaanon
onEEsko
matka
ilmainen.
. Yhteyshenk
kilönä tapaht
tapahttumaan
gät.matka
nen,
puuh.
0400
672
2002.
nen,
puuh.
0400
672
2002.
Tervalammen
kodalta
tulemme takaisin keskustaan bussilla.
Bussimatka on ilmainen. Yhteyshenkilönä tapahtumaan on
Esko Kääriäinen, puh. 0400 672002.
Nuotio- ja saunailta Sikokallion majalla
5
Kaikille tarkoitettu nuotio- ja saunailta järjestetään keskiviikkona 6.8. teemalla makkaran/letunpaistoa. Tehdään pikkuinen patikkaretki lähiluontopolulla ja nautiskellaan
sitten nuotiokahvit. Ilta alkaa klo 18.00 jolloin voidaan yhdessä pohtia nuotion äärellä
tai saunan lauteilla (omat saunavarusteet
mukaan) vaikkapa tulevan vuoden toimintaa.
IISALMEN LATU RY
IISALMEN LATU R.Y.
5
Syksyn
patikkaretki
Vuokattiin
Syksyn
patikkaretki
Vuokattiin
19.9. 19.9.
Lähtö
lauantaina
19.9.19.9.
linja-autoasemalta
kello 8. Kierrämme
VuokaLähtöonon
lauantaina
linja-autoasemalta
kello 8. Kiertissa
Vuokatinvaaralla
10 km lenkin. noin 10 km lenkin.
rämme
Vuokatissanoin
Vuokatinvaaralla
Reitin varrella on kaksi taukopaikkaa, Lehmilammen kota ja PöllylamReitin
varrella on
kaksi taukopaikkaa,
Lehmilammen
men
taukopaikka,
molemmilla
tulentekomahdollisuus.
Reitti onkota
jonkin
ja Pöllylammen
molemmilla
tulentekomahverran
vaativa, sillä taukopaikka,
korkeuseroa reitillä
on 166 metriä
ja kokonaisnousua
dollisuus.
Reittiononhyväkuntoinen
jonkin verran
vaativa,leveä
sillä sauvakävelyyn.
korkeuseroa
243
metriä. Reitti
ja riittävän
reitillä on päätteeksi
166 metriä
ja kokonaisnousua
243 metriä.
Reitti
Patikoinnin
meillä
on ruokailu. Ota patikointiin
kuitenkin
on hyväkuntoinen
ja riittävän
leveä sauvakävelyyn.
omat
eväät. Matka tehdään
mikäli lähtijöitä
on noin 30 henkilöä. Matkan
hinta
20 euroa/henkilö
sisältäen
matkan
ja ruokailun.
Patikoinnin
päätteeksi
meillä
on ruokailu.
Ota patikointiin
Ilmoittautumiset
matkalle
15.9. mennessä
Kääriäiselle
kuitenkin omat
eväät.viimeistään
Matka tehdään,
mikäli Esko
lähtijöitä
on
mielellään
joko tekstiviestillä
672002
tai sähköpostilla sisältänoin 30 henkilöä.
Matkan0400
hinta
20 euroa/henkilö
[email protected]
en matkan ja ruokailun.
Ilmoittautumiset matkalle viimeistään 15.9. mennessä Esko Kääriäiselle mielellään joko tekstiviestillä 0400
672002 tai sähköpostilla
[email protected]
Patikointimatka
Slovakian
Tatralle
Patikointimatka
Slovakian
Tatralle
6.-13.9.6.-13.9.
Teemme patikointimatkan Slovakiaan Tatralle. Tästä tarkemmin on Iisalmen Ladun kotisivuilla. Jäsenpatikointimatkan
Slovakiaan
Tästä kolme,
tarkemmin
on Iisalmen
kotisivuilla.matkasta
Jäsenkirjeen
mekirjeenTeemme
menossa
painoon paikkoja
onTataralle.
jäljellä vain
joten
jos oletLadun
kiinnostunut
ota
nossa
painoon
paikkoja on
jäljellä vain
joten jos olet kiinnostunut matkasta ota yhteyttä Esko Kääriäiseen,
yhteyttä
Esko
Kääriäiseen,
puhelin
0400kolme,
672002.
puhelin 0400 672002.
Latualueen kyykkäkilpailut sunnuntaina 20.9.
Perinteiset Savo-Karjalan
latualueen
kyykkäkilpailut
Latualueen
kyykkäkilpailut
sunnuntaina
20.9. pidetään tänä vuonna Mikkelissä. Yhteyshenkilö
KaleviPerinteiset
Jokinen,Savo-Karjalan
puh. 044 3233945.
latualueen kyykkäkilpailut pidetään tänä vuonna Mikkelissä. Yhteyshenkilö Kalevi Jokinen, puh. 044 3233945.
”Menneen talven lumia”
Iisalmen Ladun hiihtoviikolla Saariselällä oli kaikkiaan 57 henkilöä nauttimassa mahtavista hiihtokeleistä. Aamuisin oli pakkasta noin 15-20 astetta ja iltapäivällä lähes 2-5 astetta. Tärkeintä ei ollut
kilometrit vaan ulkoilu. Parhaimmillaan aamu kymmenestä iltakuuteen luonnossa.
Avantouintikertoja kertyi tämän talven aikana yhteensä 8525, naisilla 5775 ja miehillä 2751 (edellisenä kautena 6840), eli keskimäärin noin 40 uintikertaa/vuorokausi. Ei siis aivan turhan takia ole pidetty
avantoa. Avaimen lunastaneita oli viime kaudella noin 150, eli keskimäärin jokainen kävi uimassa
noin 56 kertaa talven aikana. Hyvä avantouimarit!!!
Lajeksen ladulla oli maaliskuussa kaikkiaan 174 hiihtäjää. Ensi kertaa järjestetyssä Lasten lajeksessa
39 pientä hiihtäjää, jotka kaikki palkittiin mitallilla. Lasten Lajes hiihdettiin rantaladulla ilman osallistumismaksua.
Vaikka viime talvi olikin aika lyhyt, niin Sikokallion majan ”suoritusvihkoon” tuli nimiä yhteensä 1750.
Maja oli hiihtäjille avoinna 23.1. – 13.3.
Myös viime vuonna aloitettu kummiluokkatoiminta on saanut hyvän suosion Kangaslammin koulun
1. luokan oppilaiden keskuudessa. Toiminta jatkuu vielä viisi vuotta. Tapahtumia järjestetään heille
neljä kertaa vuodessa.
Iisalmen Latu ry:n jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 883 maksanutta jäsentä. Jäsenmäärämme on
pysynyt vuosittain suurin piirtein samoissa noin 900 jäsenen lukemissa.
Liity jäseneksi Iisalmen Latuun
Iisalmen Latu ry:n jäsenrekisteriä hoitaa Suomen Latu ry, ja liittyessäsi Iisalmen Ladun jäseneksi, liityt
samalla automaattisesti Suomen Latuun. Liittyminen tehdään Iisalmen Ladun kotisivujen ( www.
iisalmenlatu.fi) etusivulla olevan linkin avulla. Suomen Latu lähettää sen jälkeen postitse pankkisiirtolomakkeen, jolla maksat Suomen Ladun jäsenmaksun.
Vasemmassa reunassa olevassa palkissa on eri jäsenvaihtoehdot ja niiden maksut. Liittymislinkki
(LIITY JÄSENEKSI) löytyy
vasemman palkin alaosasta. Linkkiä napauttamalla siirryt Suomen Ladun
6
sivuilla olevalle Iisalmen Ladun jäseneksi liittymissivulle. Valitse sieltä haluamasi jäsenyys (henkilöjäsen, nuorisojäsen, perhejäsen tai rinnakkaisjäsen). Perhejäsenyys koskee samassa osoitteessa asuvia
Pimeäpatikointi
14.10. kello 19.
ja rinnakkaisjäsen
voi olla, jos on jo henkilöjäsenenä muussa latuyhdistyksessä.
Teemme pimeän ajan patikoinnin Palois-
Pimeäpatikointi 14.10. kello 19.
Teemme pimeän ajan patikoinnin Paloisvuoren maastoon luontopolulle. Jos olet kiinnostunut
patikoinnista pimeässä, niin tule
Nouvanlahdentien pysäköintialueelle keskiviikkona 14.10. kello 19.
Ota mukaan sään mukainen varustus sekä mielellään otsalamppu tai jokin muu valaisin. Kierrämme noin 5 kilometrin lenkin.
vuoren maastoon luontopolulle. Jos olet
Voit liittyä jäseneksi myös soittamalla Iisalmen Ladun sihteerille, puh. 0400 816 653.
kiinnostunut kokea millaista on patikoida
pimeässä, niin tule Nouvanlahdentien pysäköintialueelle keskiviikkona 14.10. kello
Hanki
jäsen,
saat lahjan!
19. Ota mukaan sään
mukainen
varustus
sekä mielellään otsalamppu
jokin muu
Suomen tai
Ladun
elinehto ovat paikallisesti toimivat jäsenyhdistykset. Tarjoamme mukavan
valaisin. Kierrämme
noin 5 kilometrin
len-liikuntaan, mihin on helppo kutsua myös ystävä tai naapuri mukaan.
matalan
kynnyksen
kin.
yhteisön
Suomen
Ladun jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 78 000. Hurjin kasvuvauhti on viime vuosina tasaantunut,
mutta suomalaisten tarve ulkoilulle ja yhteisöllisyydelle ei ole kadonnut mihinkään. Latu-jengissä on
vielä tilaa! Hankkimalla uuden jäsenen joukkoomme, saat itse lahjan. Ensi kevään hiihtoviikko 2.-9.4.2016.
Uusin kampanjalahja julkaistaan jokaisen Latu & Polku -lehden palvelusivuilla. Lahja postitetaan jäPaikka on vielä avoin. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa hiihtoviikon paikkaan.
senhankkijalle sen jälkeen, kun uusi jäsen on maksanut jäsenmaksunsa. Ao. lahja on voimassa, kunnes uusi Latu & Polku lehti ilmestyy.
Kotisivuilla on kysely hiihtoviikostaEnsi
kohdassa
ja kysely”.
Toivottavasti mahdollisimman
kevään”jäsensivut
hiihtoviikko
2.-9.4.2016.
moni käy vastaamassa, sillä enemmistön Paikka
vastausten
perusteella
teemme
päätöksen.
Ilmoita
mielipi-paikkaan.
on vielä
avoin. Sinulla
on mahdollisuus
vaikuttaa
hiihtoviikon
Tämä hetken jäsenhankintalahjana on Blå Band -retkimuonasetti, johon sisältyy aamumysli ja kaksi
teesi mahdollisimman pian, viimeistään toukokuun
loppuun
mennessä,kohdassa
sillä varaukset
isolle
poru- Toivottavasti mahdollisimman
Kotisivuilla on
kysely hiihtoviikosta
”jäsensivut
ja kysely”.
moni käy
retkimuonapussia (arvo
24,50 €). Lisää vain kuuma vesi pussiin, odota hetki, sekoita ja nauti.
vastaamassa, sillä enemmistön vastausten perusteella teemme päätöksen. Ilmoita mielipiteesi mahdollisimman pian,
kalle on tehtävä hyvissä ajoin.
toukokuun
loppuun 0400
mennessä,
sillä varaukset
isolle porukalle on tehtävä hyvissä ajoin.
Voit ilmoittaa toivomuksesi toki vaikka viimeistään
tekstiviestillä
numeroon
672002
(Esko Kääriäinen).
Tervetuloa toimimaan ja liikkumaan yhdessä!
Voitpaikka
ilmoittaa
toki vaikka
tekstiviestillä
numeroon 0400
Yleensä toivomuksia tulee sen jälkeen kun
ja toivomuksesi
aika on jo lyöty
lukkoon,
joten antakaapa
nyt672002 (Esko Kääriäinen). Yleensä toivomuksia tulee sen jälkeen kun paikka ja aika on jo lyöty lukkoon, joten antakaapa nyt palautetta ajoissa.
palautetta ajoissa.
”Menneen talven lumia”
6
Iisalmen Ladun hiihtoviikolla Saariselällä oli kaikkiaan 57 henkilöä nauttimassa mahtavista hiihtokeleistä. Aamuisin
IISALMEN
LATU
RY astetta ja iltapäivällä lähes 2-5 astetta. Tärkeintä ei ollut kilometrit vaan ulkoilu. Parhaimmiloli pakkasta noin
15-20
IISALMEN LATU R.Y.
laan aamu kymmenestä iltakuuteen luonnossa.
IISALMEN LATU RY
IISALMEN LATU R.Y.
7
Yhteistyössä Ylä-Savon Melan kanssa olevia tapahtumia.
Koskiretki Matkusjoki su 3.5. ilmoittautumiset Marja Eloranta 0503406084
Koskiretki Jongunjoki la-su 16.-17.5. ilmoittautumiset Viola Eloranta-Lappalainen 0503450104
Melontakauden aloitusretki Älänne su 24.5. ilmoittautumiset Jukka Väre 0440985311
Erämelonnan SM-kilpailut Hiidenvedellä Vihdissä 23.-24.5.
Melontakurssit aloittelijoille toukokuussa. ilmoittautumiset Jukka Väre 0440985311
Merimelontaretki heinäkuussa. ilmoittautumiset Jukka Väre 0440985311
Water Route Pielavesi-Tervo-Karttula-Syväniemi 29.7.-2.8. ilmoittautumiset Ellen Hiltunen
0505275183
Seuran Juhlamelonta (30v) Koljonvirta-Haapaniemi-Koljonvirta 29.8. Ilmoittautumiset Jukka Väre
0440985311
Näistä Ylä-Savon Mela ry:n tapahtumista saat tarkempaa tietoa www.ylasavonmela.fi
Yhteistyö Tunturilatu Tsietsan kanssa www.tunturilatu.fi/tsietsa
Iisalmen Ladun kotisivuilta on linkki Tsietsan kotisivuille, sieltä näet heidän toimintaansa.
LAITA TÄMÄ TIEDOTE TALTEEN ja seuraa Iisalmen Sanomien muistiota
sekä Iisalmen Ladun kotisivuja osoitteessa: www.iisalmenlatu.fi
Sähköposti: [email protected]
AURINKOISTA JA LIIKUNNALLISTA
KEVÄTTÄ JA KESÄÄ!
8
IISALMEN LATU RY
IISALMEN LATU R.Y.