Uimarantaluettelo 2015

Comments

Transcription

Uimarantaluettelo 2015
UUDENKAUPUNGIN
KAUPUNKI
Ympäristöterveydenhuolto
1(3)
16.6.2015
UUDENKAPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON UIMARANTALUETTELO
VUODELLE 2015 (Kustavi, Laitila, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa)
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on Sosiaali- ja terveysministeriön asetusten 177/2008
4 §:n (yleinen uimaranta) ja asetuksen 354/2008 4§:n (pieni yleinen uimaranta) mukaan laadittava uimarantaluettelo asetusten soveltamisalaan kuuluvista uimarannoista.
Sosiaali- ja terveysministeriön uudet asetukset (710/2014 ja 711/2014) toivat muutoksia uimarantojen määritelmiin. Yleisellä uimarannalla eli EU -uimarannalla tarkoitetaan nykyään
uimarantaa, jossa kunnan terveydensuojeluviranomaisen määrittelyn mukaan odotetaan
huomattavan määrän ihmisiä uivan uimakauden (15.6.-31.8.) aikana. Pienellä yleisellä uimarannalla taas tarkoitetaan yleistä uimarantaa, jossa vastaavan arvion mukaan ei odoteta
huomattavan määrän ihmisiä uivan uimakauden aikana.
Yleisten uimarantojen veden laatua ja sinilevien esiintymistä valvotaan uimakaudella säännöllisesti. EU – uimarannoilta ensimmäinen uimavesinäyte otetaan noin kaksi viikkoa ennen
uimakauden alkua. Tämän lisäksi uimakauden aikana otetaan ja analysoidaan vähintään
kolme näytettä. Pieniltä yleisiltä uimarannoilta otetaan ja analysoidaan uimakauden aikana
vähintään kolme näytettä.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että kunnan asukkailla ja kesäasukkailla on mahdollisuus saada tietoa sekä tehdä ehdotuksia ja huomautuksia sekä
yleisten uimarantojen että pienten yleisten uimarantojen uimarantaluettelosta.
Yleisöllä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia ja huomautuksia uimarantaluettelosta. Ne tulee
tehdä kirjallisesti osoitteeseen Uudenkaupungin kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto,
Pankkitie 1, 23600 Kalanti.
Uudenkaupungin kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvomat uimarannat uimakaudella
2015 ovat
Pienet yleiset uimarannat
Kustavissa
 Klipunkarin uimaranta, Klipunkarintie 38 A, 23360 Kustavi
 Laukkarin uimaranta, Ruoninluodontie 100 D, 23360 Kustavi
 Kustavin Lootholman uimaranta, Kuninkaantie, 23360 Kustavi
TOIMIPISTE
OSOITE
Kalanti
Pankkitie 1, 23600 Kalanti
Mynämäki
Virastotie 1, 23100 Mynämäki
uusikaupunki.fi
[email protected]
UUDENKAUPUNGIN
KAUPUNKI
Ympäristöterveydenhuolto
2(3)
16.6.2015
Laitilassa








Särkijärven uimaranta, Särkijärventie 136, 23800 Laitila
Mustajärven uimaranta, Padontie 822, 23800 Laitila
Kaurajärven uimaranta, Kaariaistentie 210, 23800 Laitila
Hepojärven uimaranta, Hepojärventie 143, 23800 Laitila
Vähä-Tulejärven uimaranta, Krouvintie 133, 23800 Laitila
Vallijärven uimaranta, Vallijärventie 171, 23800 Laitila
Pahkajärven uimaranta, Pahkajärventie 94, 23800 Laitila
Langjärven uimaranta, Langjärventie 244, 23800 Laitila
Maskussa
-
Ison Kiven kuoppa, Ruskontie 43, 21250 Masku
Maanpää, Maanpääntie 171, 21250 Masku
Vähä-Joumo, Vähä-Joumontie 70, 21250 Masku
Kuunarpää, Kaidantie 111, 21230 Lemu
Mynämäellä
 Aarlahden vapaa-aikakeskus, Aarlahdentie 268, 23140 Hietamäki
 Kivijärven vanha vapaa-aikakeskus, Tekovahantie 10, 23100 Mynämäki
Nousiaisissa
 Falkinkoski, Valpperintie 561, 21270 Nousiainen
 Savojärvi, Savojärventie 101, 21270 Nousiainen
 Pikisaari, Pikisaarentie 148, 21240 Askainen
Pyhärannassa
 Lahdenvainion uimaranta, Salinranta 25, 26930 Vermuntila
 Reilan uimaranta, Täpöntie 27, 27340 Reila
 Santtion uimaranta, Santtionranta 16, 23960 Santtio
Taivassalossa
 Hakkenpään uimaranta, Hakkenpääntie 806, 23310 Taivassalo
TOIMIPISTE
OSOITE
Kalanti
Pankkitie 1, 23600 Kalanti
Mynämäki
Virastotie 1, 23100 Mynämäki
uusikaupunki.fi
[email protected]
UUDENKAUPUNGIN
KAUPUNKI
Ympäristöterveydenhuolto
3(3)
16.6.2015
Uudessakaupungissa











Eräistenkarin uimaranta, Eräistenkarintie 31, 23450 Lokalahti
Haimion uimaranta, Haimiontie 351, 23500 Uusikaupunki
Hiun uimaranta, Hiuntie 214, 23500 Uusikaupunki
Karhuluoto, Lepäistentie 271, 23500 Uusikaupunki
Kaukjärven uimaranta, Kaukjärvenranta 8, 23600 Kalanti
Lautveden uimaranta, Paalamäentie 105, 23500 Uusikaupunki
Pyhämaan kk, Pyhämaanranta 37, 23690 Pyhämaa
Raulion uimaranta, Pyhämaantie 300, 23690 Pyhämaa
Santtioranta, Kalalokkikuja 14, 23500 Uusikaupunki
Taipaleenjärven ranta, Saunapolku 8, 23600 Kalanti
Vintrin uimaranta, Lyökintie 726, 23930 Pyhämaa
Vehmaalla
 Rautila-Vikainen uimaranta, Rantatie, 23210 Vehmaa
 Hietajärven uimaranta, Hietajärventie, 23210 Vehmaa
 Himoisten uimaranta, Laituritie, 23200 Vinkkilä
Lisätietoja asiasta antavat Uudenkaupungin kaupungin terveystarkastajat.
Uudenkaupungin kaupunki
Ympäristöterveydenhuolto
TOIMIPISTE
OSOITE
Kalanti
Pankkitie 1, 23600 Kalanti
Mynämäki
Virastotie 1, 23100 Mynämäki
uusikaupunki.fi
[email protected]