Hautausavustusohje

Comments

Transcription

Hautausavustusohje
SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Sosiaalikeskus
PL 23, Aarnontie 2 A
38201 SASTAMALA
03-5213 4114
MA-TI, TO-PE klo 9.00-11.00 ja 12.00-14.00
KE klo 12.00-14.00
TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN HAUTAUSKUSTANNUKSIIN
Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tukimuoto. Toimeentulotukea hautauskustannuksiin
haetaan tekemällä kirjallinen hakemus sosiaalikeskukseen perunkirjoituksen jälkeen. Mikäli henkilö
on kuollut täysin varattomana ja ollut pitkäaikainen toimeentulotuen saaja, voidaan toimeentulotuki
käsitellä jo ennen perunkirjoitusta.
Toimeentulotuki perustuu laskelmaan, jossa huomioidaan kuolinpäivän varat ja kohtuulliset
hautauskulut. Toimeentulotukilaskelmaan vaikuttavat: pankkitileillä kuolinpäivänä olevat varat,
mahdolliset kuolinpäivän jälkeen maksussa olevat etuudet, ansiotulot sekä muut tulot (esim.
vakuutuskorvaukset) ja muu varallisuus. Myös realisoitavissa oleva varallisuus ja omaisuus
huomioidaan. Jos vainajalla on ollut aviopuoliso tai vainaja on ollut rekisteröidyssä parisuhteessa,
huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa myös puolison tulot/varat sekä toimeentulotuessa
hyväksyttävät menot. Jos vainajalle jää omaisuutta, jota ei lyhyellä aikavälillä voida realisoida,
voidaan päätös tehdä takaisinperinnällä myöhemmin realisoitavasta omaisuudesta. Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelta haetaan takaisinperintäpäätös, jonka jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta
hakee ulosmittausvelkojana käräjäoikeudelta ulosmittausta (kuolinpesän pesänjakoa).
Toimeentulotuen viimesijaisuudesta johtuen toimeentulotukilaskelmassa huomioidaan menoina
vain välttämättömät kohtuulliset hautauskustannukset. Sastamalan seudun sosiaali- ja
terveyslautakunnan ohjeen mukaan välttämättömät hautausmenot sisältävät arkun, vainajan
vaatetuksen, kuljetuksen ja yksinkertaisen kukan arkun kannelle. Sastamalan seudun sosiaali- ja
terveyslautakunnan ohjeen mukaan hautauskustannuksina hyväksytään laskelman perusteella
enintään 550 €. Seurakunnan menona hyväksytään välttämättömät menot, kuten hautapaikka,
haudan kaivaminen ja peittäminen tai vaihtoehtoisesti tuhkauksesta aiheutuneet menot.
Hautauskuluja toiselle paikkakunnalle ei hyväksytä niiltä osin, jotka syntyvät toiselle paikkakunnalle
hautaamisen johdosta.
Toimeentulotukilaskelmassa ei huomioida esim. perunkirjoituskuluja, lehti-ilmoituksen kuluja,
muistotilaisuuden kuluja (esim. tilavuokra, kahvitilaisuus) tai hautakiveä. Myöskään hautapaikan
hoitokustannuksia ei huomioida menona. Jos vainajalle on jäänyt varoja, on niistä ensisijaisesti
maksettava hautauskustannuksia, ja muut kuolinpäivän jälkeen jääneet maksamattomat laskut
pitää toimittaa perunkirjaan, jotta ne merkitään velaksi.
Toimeentulotukihakemuksesta tehdään kirjallinen päätös joka postitetaan kuolinpesän hoitajalle
(samalla palautetaan alkuperäiset liitteet). Mahdollinen hautauskuluihin myönnettävä
toimeentulotuki käytetään pääsääntöisesti maksamattomien hautauslaskujen maksuun. Jos
hautauslaskut on maksettu, maksetaan mahdollinen toimeentulotuki kuolinpesän hoitajan tilille.
Toimeentulotukihakemuksen liitteet:
? tilien kuolinpäivän saldot (kaikista mahdollisista tileistä)
? perunkirja
? hautauskustannusten laskut
? viimeisin esitäytetty veroilmoitus
? mahdollinen kiinteistöveroilmoitus
? selvitykset mahdollisista vakuutuksista (esim. vakuutuskirja)

Similar documents