Salkunhoitajakommentit

Comments

Transcription

Salkunhoitajakommentit
HANDELSBANKEN RAHASTOYHTIÖ
Salkunhoitajakommentit
2. HUHTIKUUTA 2015
Julkaisija: Handelsbanken Rahastoyhtiö
Korkomarkkinat fokuksessa
Yhdysvaltain keskuspankki on ollut huomion keskipisteenä, sillä
Federal Reserven (Fed) odotetaan nostavan ohjauskorkoaan
kuluvan vuoden aikana ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen.
Fedin viimeaikaiset lausunnot viittaavat siihen, että se ei aio
kiirehtiä, sillä talouden elpyminen on hidasta ja inflaatio vähäistä.
Arviomme Fedin odottavan lokakuuhun ennen kuin se aloittaa koronnostot. Maaliskuussa huomion kiinnitti myös Ruotsin
keskuspankin odottamaton koronlasku, joka sai korot Ruotsissa
jyrkästi laskemaan.
Maailman pörssit nousivat maaliskuussa, ja alkanut vuosi on
Ruotsin kruunuissa mitattuna ollut erittäin vahva. Sitä mukaa
kun tulosennusteet ja arvostukset alkavat olla ylärajoillaan, yhä
useammat sijoittajat alkavat pohtimaan, kuinka pitkään pörssi
voi jatkaa nousuaan.
Maailmantalous on nyt hitaasti menossa oikeaan suuntaan,
joskin elpyminen on haurasta ja epätasaista. Yhdysvallat johtaa, mutta myös euroalue on viimeaikoina kehittynyt odotettua
paremmin. Kiina ja muut kehittyvät markkinat laahaavat jäljessä.
Useimmat indikaattorit viittaavat siihen, että inflaatio pysynee
jatkossakin hyvin vähäisenä, mikä merkitsee, että myös
korot pysyvät edelleen alhaalla. Pörssit ovat aloittaneet vuoden
vahvasti, mutta suhdanteet parantuvat hitaanpuoleisesti ja sen
myötä tuloskehitys on heikkoa. Vaikka me suhtaudumme pörssiin lyhyellä aikavälillä positiivisesti, näemme, että pörssikurssien
putoamisen vaara on hieman pidemmällä aikavälillä olemassa,
elleivät yhtiöiden voitot ala kohentua.
Osakkeet
Maailmanindeksi nousi maaliskuussa
1,8 %. Kiina, Japani ja euroalue olivat
markkinoista vahvimpia, Ruotsin ja
Brasilian pörssit kehittyivät heikommin.
Maailman pörssit ovat alkuvuodesta kehittyneet vahvasti. Euroopan keskuspankin
ja myös Ruotsin keskuspankin mittavien
elvytystoimien synnyttämä erittäin matala
korkotaso on saanut sijoittajat hakeutumaan pörssiin. Tulosennusteita on samaan
aikaan tarkistettu alaspäin suhteellisen
jyrkästi, erityisesti Yhdysvalloissa, joten
arvostukset ovat nyt lähestymässä ylärjaa.
Näemme, että rekyylin riski on olemassa,
mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että
alhaisen korkotason vallitessa pörssit
saattavat edelleen nousta lähikuukausina. Uskomme, että Yhdysvaltain Federal
Reserve alkaa nostaa ohjauskorkoaan
syksyllä. Korkojen nousu, heikko tuloskasvu ja korkea arvostustaso ovat yhdistelmä,
joka saa meidät pitämään suhteellisen
todennäköisenä sitä, että pörssit saattavat syksyllä laskea. Sellaisen kehityksen
välttämiseksi olisi tärkeää, että yhtiöiden
voitot alkaisivat kohentua.
Handelsbanken Rahastoyhtiö julkaisee nämä salkunhoitajakommentit kuukausittain asiakkaitaan varten. Tarkoituksena on antaa yleistä
informaatiota markkinoiden kehityksestä eikä julkaisua voi siten pitää perusteena sijoituspäätöksen tekemiselle. Handelsbanken ei vastaa
tappioista, joita voi mahdollisesti aiheutua tämän julkaisun ohjeiden noudattamisesta tai tässä julkaisussa annettujen tietojen käyttämisestä.
MARKKINOINTIMATERIAALIA
2. HUHTIKUUTA 2015
Julkaisija: Handelsbanken Rahastoyhtiö
Korot
Nykytilanteessa meillä on obligaatiorahastoissamme
tavanomaista pidempi juoksuaika. Inflaation ollessa
edelleen hyvin matala, keskuspankit euroalueella ja
Ruotsissa ovat käynnistäneet mittavia tukiostoohjelmia, mikä myös osaltaan vaikuttaa siihen, että
pidemmät korot pysyvät alhaalla. Olemme sen vuoksi
kasvattaneet juoksuaikaa loppusyksyn ja talven mittaan sitä mukaa kun olemme alentaneet pitkiä korkoja
koskevia ennusteitamme. Hieman pidemmällä aikavälillä näemme kuitenkin pitkien korkojen nousevan sitä
mukaa kun Yhdysvaltain suhdanteet vahvistuvat. Siksi
me pitkällä aikavälillä katsomme, että lyhyempi juoksuaika on korkosijoituksissa edullisempi.
Yhdysvalloissa oli vahvasti fokuksessa maan keskuspankin tarkastelukuukauden aikana pidetty rahapoliittinen kokous. Fed muistutti, että elpyminen takkuilee ja
inflaatio on matalaa. Myös ennusteita tulevista koronnostoista hillittiin. Meidän arvioimme mukaan, ensimmäinen koronnosto olisi tulossa lokakuussa eli hieman
myöhemmin kuin Fed itse on indikoinut.
Pitkät korot kehittyivät maaliskuussa vahvasti –
Ruotsin keskuspankki yllätti markkinat alentamalla ohjauskorkoaan tarkastelukuukauden aikana uudelleen,
nyt -0,25 prosenttiin. Lisätukiostoista ilmoitettiin, ja
samalla kerrottiin, että valtionobligaatioita tullaan ostamaan vielä 30 miljardilla kruunulla. Ruotsin 10 vuoden
korko laski kuukauden aikana 0,3 prosenttiyksikköä, ja
sillä käydään nyt kauppaa tasolla 0,42 %.
www.handelsbanken.fi/rahastot
Raaka-ainemarkkinat
Brent-raakaöljy laski maaliskuussa 8 %, mikä vaikuttaa
merkittävästi raaka-ainerahastoon. Tilannetta tasapainottavat kohonneet metallien hinnat ja heikompi
Ruotsin kruunu. Kuparin hintaa ovat nostaneet lakot
ja tulvat maailman suurimpiin kuuluvissa kuparikaivoksissa. Myös jalometallien hinnat ovat nousseet. Kullan
hintatrendi kääntyi Fedin korkokokouksen jälkeen,
jossa keskustelun sävy odotettua pehmeämpi. Trendiä vahvisti kullan kiinnostavuus turvasatamana sen
jälkeen, kun Saudi-Arabia oli hyökännyt kapinallisia
vastaan Jemenissä. Jemenin tilanteen myötä myös
öljymarkkinoilla kuukausi päättyi nousevaan trendiin.
Kolmen tärkeimmän viljelykasvin eli vehnän, soijan ja
maissin varastot näyttävät maailmanlaajuisten hyvien
sato-odotusten myötä olevan tänä vuonna kasvussa,
positiivinen ennuste laski hintoja maaliskuussa 2–5 %.
Pitkällä aikavälillä suhtaudumme raaka-aineisiin
pessimistisesti, koska Kiina on nyt siirtymässä vaiheeseen, jossa investointivetoisesta kasvusta siirrytään
kulutusvetoisempaan. Lisäksi monista raaka-aineista
ja erityisesti öljystä on runsaasti tarjontaa, mikä lisää
paineita hintakehitykseen. Siksi me pidämme raakaaineet allokointisalkuissamme edelleen alipainossa.
2. HUHTIKUUTA 2015
Julkaisija: Handelsbanken Rahastoyhtiö
Pohjoismaat
• Vahva kuukausi Tanskan pörssissä
• Ruotsin pörssiä suosivat alhainen korkotaso ja heikko kruunu
• Suhtaudumme positiivisesti syklisiin yhtiöihin
Maaliskuussa Pohjoismaiden indeksi nousi runsaan
1 %, joskin markkinakohtaiset erot olivat suuria. Tanskan pörssin huikea noin 8 % nousu selittyy suurelta
osin sillä, että suurin pörssiyhtiö eli Novo Nordisk julkisti myönteisiä uutisia insuliinilääkkeestään. Ruotsissa
pörssi laski tarkastelukuukauden aikana runsaan 1 %,
kun taas Norjassa noustiin hieman yli 1 %.
Ruotsin osakemarkkinat ovat alkuvuonna saaneet
paljon vetoapua Ruotsin keskuspankin yllättävän voimakkaista toimista, mm. kahdesta koronlaskusta sekä
obligaatioiden tukiostoista. Kruunu heikkeni voimakkaasti viime vuonna, ja Ruotsin keskuspankin toimien
myötä kruunu on edelleen heikentynyt, minkä odotetaan tukevan vientisektoria.
www.handelsbanken.fi/rahastot
Riskinottohalukkuutta on Pohjoismaissa edelleen, ja
tarkastelukuukauden aikana on ollut useita listautumisia ja yritysjärjestelyjä.
Näemme potentiaalia yhtiöissä, jotka hyötyvät kulutuksen vahvistumisesta ja Euroopan talouden, joskin hitaasta, elpymisestä. Salkuissamme meillä on
normaalitilannetta suurempi paino rakennusliikkeillä,
kuluttajayrityksillä ja kuljetusliikkeillä. Sitä vastoin
suhtaudumme varovaisesti energiayhtiöihin ja yhtiöihin,
joissa on Venäjä-riskiä. Pienyhtiöihin suhtaudumme nyt
hieman aiempaa positiivisemmin, sillä arvostukset ovat
nyt asettuneet kohtuullisemmille tasoille.
2. HUHTIKUUTA 2015
Julkaisija: Handelsbanken Rahastoyhtiö
Eurooppa
• Pörssit nousussa
• Kreikkaan liittyvä epävarmuus jatkuu
• Olemme positioituneet talouden elpymisen jatkumiseen
Euroopan osakemarkkinat jatkoivat vahvaa kehitystään
maaliskuussa. Nousua oli Ruotsin kruunuissa mitaten
lähes 1 %, ja vuoden alusta kasvua on runsaat 14 %.
Kreikka on jälleen ollut fokuksessa tarkastelukuukauden aikana. Maa tosin pääsi jo helmikuussa lainanantajiensa kanssa sopimukseen nykyisen lainaohjelman
pidentämisestä. Vastineeksi Kreikka lupasi myöhemmin esittää konkreettisia uudistusehdotuksia. Maaliskuussa lainaehtoneuvottelut on jouduttu käymään
useampaan otteeseen, sillä lainanantajien mielestä
esitetyt ehdotukset eivät ole olleet riittäviä.
Politiikan odotetaan pysyvän edelleen asialistan kärjessä. Kreikan ongelmien ohella Eurooppaan vaikuttaa
se, että tänä vuonna käydään vaalit vielä Suomessa,
Espanjassa ja Isossa-Britanniassa. Populistiset puolueet ovat euroalueella usean vaikean vuoden jälkeen
mielipidemittauksissa korkealla, mikä tämä saattaa
jatkossa rasittaa euroyhteistyötä. Jotta Eurooppa
kykenisi pitkäjänteisesti vahvistamaan kilpailukykyään
ja lisäämään talouskasvuaan, tarvitaan myös lisää
rakenneuudistuksia, joita taas populistipuolueiden
suosion kasvu hankaloittaa.
Euroopan tilastot ovat tarkastelukuukauden aikana
edelleen yllättäneet positiivisesti. Heikko euro, alhainen öljynhinta ja paremmin toimiva pankkijärjestelmä
alkavat vaikuttaa. Saksan talous kehittyy taas vahvasti,
ja kasvuennusteita nyt korotetaan niin Saksan ja kuin
koko euroalueen osalta.
www.handelsbanken.fi/rahastot
Keskivertosaksalaisella on asiat hyvin. Työttömyys
on ennätyksellisen vähäistä, asuntojen hinnat ovat
nousussa ja tulevaisuuden suhteen ollaan verraten
optimistisia. Kun joukkovelkakirjat tuottavat heikosti, monet valitsevat omistusasumisen ja pitävät sitä
investointina, vaikka aiemmin saksalaiset ovat paljolti
asuneet vuokralla. Sijoitamme näin ollen muun muassa kiinteistöyhtiöihin ja rakennus-alan alihankkijoihin,
kuten esimerkiksi Grand City Propertiesiin ja Aalberts
Industriesiin. Heikon euron myötä suhtaudumme nyt
moniin vientiyrityksiin myönteisesti.
Meillä on jo pidempään ollut varovaisen positiivinen
näkemys eurooppalaisista osakkeista. Houkutteleva
arvostustaso, alhaiset odotukset, Saksa vahvanpuoleisena kasvumoottorina ja Etelä-Euroopan rakenneuudistukset ovat tämän näkemyksemme perusteita.
2. HUHTIKUUTA 2015
Julkaisija: Handelsbanken Rahastoyhtiö
Pohjois-Amerikka
• Pörssit nousussa
• Keskuspankki valmistelee markkinoita koronnostoihin
• Olemme kasvattaneet kuluttajayritysten osuutta
Yhdysvaltain osakemarkkinat nousivat maaliskuussa
Ruotsin kruunuissa mitattuna lähes 2 %, mutta nousu on
kokonaan selitettävissä vahvemmalla dollarilla. Paikallisissa
valuutoissa pörssit laskivat lähes 2 %.
Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen katsauskaudella nähtiin tuntuvia tulosennusteiden alentamisia, joiden yhtenä
selityksenä on se, että verraten suuri osa laajaan S&P 500
-indeksiin kuuluvista yhtiöistä kärsii öljynhinnan jyrkästä laskusta. Dollarin vahvistuminen on myös osaltaan vaikuttanut
ennusteiden alentamisiin. Analyytikot odottavat nyt, että
voitot nousevat tänä vuonna noin 3 % ja Apple muodostaa
tästä noususta suuren osan.
Vaikka alkuvuoden taloustilastot ovat olleet pettymys,
Yhdysvaltain talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna
noin 3 % ja pysyvän edelleen maailmantalouden veturina.
Työmarkkinatilastot ovat olleet vahvoja, mikä on yksi syy
siihen, että Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan syksyllä nostavan ohjauskorkoaan lähes seitsemän vuoden
nollakorkojakson jälkeen. Fed piti tarkastelukuukauden
aikana rahapoliittisen kokouksensa, ja vaikka keskuspankki
muistutti kasvun olleen odotettua heikompaa, teki se myös
selväksi, että koronnosto on lähestymässä.
Yhdysvaltalaista kuluttajaa suosivat laskevat bensiininhinnat, parempi työmarkkinatilanne ja alhainen korkotaso, ja
me olemme alkuvuonna kasvattaneet kuluttajayritysten
osuutta.a. Suhtaudumme varovaisemmin suuriin vientiyrityksiin ja öljy-yhtiöihin, sillä ne kärsivät vahvemmasta
dollarista ja alhaisemmasta öljynhinnasta. Vahva dollari on
myös yksi syy siihen, että suosimme pieniä yhtiöitä suuria
enemmän, sillä pienyhtiöt ovat enemmän kotimarkkinasuuntautuneita.
www.handelsbanken.fi/rahastot
Tärkeänä teemana meillä rahastoissamme on Content
is King. Teema perustuu ajatukselle, että hyviä sisältöjä
televisioon ja tietokoneisiin tuottavat yritykset hyötyvät, kun
kuluttajat yhä suuremmassa määrin voivat itse valita, miten
ja milloin kuluttavat esimerkiksi elokuvia ja muuta viihdettä.
Monet tähän teemaan lukeutuvat yritykset ovat julkistaneet
vahvoja katsauksia, mm. Walt Disney ja CBS.
Meidän salkkusijoituksiamme ohjaavat valtaosin pitkän
aikavälin sijoitusteemat. Eräänä keskeisenä teemana on
”väestökehitys ja terveys”. Teema perustuu muun muassa sille, että amerikkalainen väestö on ikääntymässä ja
me sijoitamme myös lääkealan yrityksiin ja sairaaloihin.
Vaikka väestö ikääntyy, on luonnollisesti mielenkiintoista
seurata niitä nuoria, jotka ovat nyt tulossa työmarkkinoille,
niin sanottu y-sukupolvi eli vuonna 1984 ja myöhemmin
syntyneet. Y-sukupolvi eroaa aiemmista sukupolvista siinä,
että he ovat kasvaneet matkapuhelimen ja Internetin aikakaudella ja ovat jatkuvasti verkossa. Lisäksi tämä sukupolvi
matkustelee paljon, mutta tekee senkin toisin: he muun
muassa hoitavat varauksensa Internetissä ja arvostavat
muiden suosituksia, minkä vuoksi me panostamme
TripAdvisorin ja Expedian kaltaisia yhtiöitä.
2. HUHTIKUUTA 2015
Julkaisija: Handelsbanken Rahastoyhtiö
Japani
• Pörssinousu jatkui maaliskuussa
• Vahva katsauskausi
• Keskuspankki pysyy valitsemallaan linjalla
Japanin pörssi nousi maaliskuussa Ruotsin kruunuissa
mitattuna 5 % ja on näin edelleen maailmassa vahvimpia pörssejä: nousua on vuoden alusta lähes 21 %.
Sijoittajat ovat hakeutuneet Japaniin Abenomicsin
myötä mutta myös siksi, että Japanin viranomaiset
yrittävät kannustaa yhtiöitä omistaja-arvosuuntautuneempaan käyttäytymiseen. Muun muassa on kehitetty
uusi pörssi-indeksi, johon pääseminen edellyttää, että
yhtiö täyttää tietyt esimerkiksi osingonjakoa koskevat
edellytykset.
Maan hallitus ja keskuspankki toteuttavat nyt vahvoja
raha- ja finanssipoliittisia elvytystoimia murtaakseen
taloudessa 20 vuotta vallinneen deflaatiokierteen.
Nyt on nähtävissä merkkejä siitä, että toimet alkavat
vaikuttaa. Japanin talouden vauhdittamiseksi pitkällä
aikavälillä tarvitaan suuria uudistuksia muun muassa
maan työmarkkinapolitiikkaan. Tähän asti esitellyt
toimenpiteet, mm. yritysveron laskeminen ja työmarkkinalainsäädännön keventäminen, ovat askel oikeaan
suuntaan, mutta tehokkaampia toimenpiteitä tarvitaan
edelleen.
www.handelsbanken.fi/rahastot
Vaikka on edelleen monilta osin epäselvää, onko
pääministeri Shinzo Abella mahdollisuuksia viedä läpi
työmarkkinauudistuksia, pyrkimys lisätä naisten osuutta Japanin työvoimasta on mielestämme kiinnostava.
Lisäys on tarkoitus toteuttaa muun muassa lastenhoitojärjestelmää kehittämällä. Naisten suuremman
työvoimaosuuden kasvun myötä myös esimerkiksi
kosmetiikan ja vaatteiden kulutuksen pitäisi lisääntyä.
Olemme siksi päätyneet ostamaan muutamaa tähän
teemaan liittyvää yhtiötä. Jenin tuntuva heikkeneminen
viime vuosina on merkinnyt myös sitä, että Japanista
on tullut houkutteleva matkailumaana. Muun muassa
kiinalaisturisteja käy Japanissa nyt ennätysmääriä.
Tämä hyödyttää myös kuluttajayrityksiä.
2. HUHTIKUUTA 2015
Julkaisija: Handelsbanken Rahastoyhtiö
Kehittyvät markkinat
• Osakemarkkinat nousussa maaliskuussa
• Kiinassa pörssit vahvoja
• Petrobras-skandaali ravistelee edelleen Brasiliaa
Maaliskuussa kehittyvien markkinoiden laajapohjainen
indeksi nousi lähemmäs 2 %. Kiina kehittyi vahvasti,
kun taas Intia ja Brasilia laahasivat jäljessä.
Kiinan tilastot ovat olleet suhteellisen heikkoja viime
aikoina, ja kasvun odotetaan hidastuvan jatkossakin.
Uskomme, että Kiinan siirtyminen investointivetoisesta
taloudesta aiempaa kulutusvetoisempaan tulee edelleen rasittamaan investointisuhdanteita myös muualla.
Maan puoluejohto piti tarkastelukuukauden aikana kokouksen, jossa tämänvuotista kasvutavoitetta alennettiin 7 prosenttiin viimevuotisesta 7,5 prosentista. Johto
ilmaisee tiettyä huolestumista tästä heikentyneestä
kehityksestä ja on antanut ymmärtää, että tulossa voi
olla sekä finanssi- että rahapoliittisia elvytystoimia.
Lisäelvytystoiveet ovat osaltaan edistäneet vahvaa
pörssikehitystä.
Kiinan siirtyminen investointivetoisesta kasvusta kulutusvetoisempaan on yhtenä syynä siihen, että suhtaudumme negatiivisesti raaka-aineyhtiöihin, kiinteistöyhtiöihin ja yrityksiin, joilla on kytköksiä raskaaseen
teollisuuteen. Suosimme sen sijaan yrityksiä, jotka
hyötyvät yksityisen kulutuksen kasvusta sekä IT -alan
yhtiöitä.
Brasiliassa osakemarkkinat laskivat ja valuutta heikkeni
edelleen Petrobras-skandaalin jälkimainingeissa. Öljyyhtiö Petrobrasilla on ongelmia, jotka liittyvät mittavaan
lahjontaskandaaliin, jossa on kytköksiä maan hallitukseen. Tilintarkastajat kieltäytyvät allekirjoittamasta yhtiön neljännesvuosiraportteja, ja Petrobrasilla, joka on
maailman suurimpia toimijoita yrityslainamarkkinoilla,
www.handelsbanken.fi/rahastot
alkaa olla ongelmia rahoituksessaan. Näemme riskinä,
että öljy-yhtiö tullaan kansallistamaan ja että Brasiliassa tulee sen myötä olemaan jatkossakin erittäin
epävakaata. Petrobrasin lisäksi Brasilian ongelmina
ovat akuutti vesipula, korkea inflaatio ja suuri rakenneuudistusten tarve.
Näemme potentiaalia maissa, joissa suunnitellaan ja/tai
toteutetaan rakenteellisia uudistuksia, sillä niillä luodaan edellytyksiä paremmalle talouskasvulle ja tuottavuudelle. Intia ja Indonesia ovat esimerkkejä tällaisista
maista. Pitkällä aikavälillä meillä on kehittyvien markkinoiden maista positiivinen näkemys. Monissa niistä,
toisin kuin lännessä, demografinen tilanne on suotuisa. Työikäinen väestö kasvaa sellaisissa maissa kuin
Intia, Indonesia, Filippiinit ja erityisesti Afrikan maissa.
Lisäksi monissa näistä maista keskiluokan elinolot ovat
jatkuvasti kohenemassa, mikä tietää kulutuksen kasvua. Kasvava keskiluokka onkin jo pitkään ollut tärkeä
sijoitusteema, ja olemme sijoittaneet muun muassa
kuluttajayhtiöihin, matkailuyrityksiin, pankkeihin ja lääkeyhtiöihin. Lyhyellä aikavälillä näemme vaarana, että
kehittyvien markkinoiden pörsseihin tulevat vaikuttamaan negatiivisesti Fedin tulossa olevat koronnostot.
2. HUHTIKUUTA 2015
Julkaisija: Handelsbanken Rahastoyhtiö
Korkomarkkinat
• Ruotsin keskuspankki yllätti ylimääräisellä koronalennuksella
• Federal Reserve signaloi nollakorkolinjan päättymistä
• Korkorahastoissamme on tässä tilanteessa tavanomaista pidempi juoksuaika
Pitkissä koroissa oli maaliskuussa voimakkaita liikkeitä.
Yhdysvalloissa oli vahvasti fokuksessa maan keskuspankin tarkastelukuukauden aikana pidetty rahapoliittinen kokous. Federal Reserve muistutti, että elpyminen takkuilee
ja inflaatio on matalaa. Myös ennusteita tulevista koronnostoista hillittiin. Me arvioimme ensimmäisen koronnoston tulevan lokakuussa eli hieman myöhemmin kuin Fed
itse on indikoinut.
Ruotsin keskuspankki yllätti säännöllisten kokousten
välillä laskemalla ohjauskorkoaan edelleen, nyt -0,25
prosenttiin. Lisätukiostoista ilmoitettiin, ja samalla kerrottiin, että obligaatioita tullaan ostamaan vielä 30 miljardilla
kruunulla. Perusteena keskuspankin määrätietoisille
toimille on alhaisen inflaation ja laskevien inflaatio-odotusten synnyttämä huolestuminen. Keskuspankki on lisäksi
indikoinut, että lisäkoronlaskut voivat tulla ajankohtaisiksi
samoin kuin myös epäsovinnaisemmat toimenpiteet, kuten valuuttainterventiot ja lainat suoraan yrityksille. Pitkät
korot laskivat tarkastelukuukauden aikana lähes 0,3 %, ja
Ruotsin 10 vuoden obligaatiolla käydään nyt kauppaa 0,4
prosentin tasolla.
Tämän markkinointimateriaalin on laatinut Svenska Handelsbanken AB
(julk), Suomen sivukonttoritoiminta, jatkossa Handelsbanken. Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki. Puh 010 444 11. Y-tunnus: 0861597-4.
Materiaalia ei tule pitää sijoitustutkimusta koskevien lakien ja asetusten
mukaisena sijoitustutkimuksena. Tämä tarkoittaa, että suosituksia ei
ole laadittu niiden lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti, jotka on
säädetty edistämään riippumatonta sijoitustutkimusta ja että suosituksiin ei sovelleta sijoitustutkimuksen levittämisestä johtuvia kaupankäyntirajoituksia.
www.handelsbanken.fi/rahastot
Vallitsevassa tilanteessa meillä on obligaatiorahastoissamme tavanomaista pidempi juoksuaika, sillä laskupaineet
ovat joukkovelkakirjoissa suuria juuri nyt, kun keskuspankit jatkavat elvytystä ja toteuttavat määrällisiä kevennystoimia euroalueen lisäksi myös Japanissa ja Ruotsissa.
Olemme kasvattaneet juoksuaikaa loppusyksyn ja talven
mittaan sitä mukaa kun olemme alentaneet pitkiä korkoja
koskevia ennusteitamme. Hieman pidemmällä aikavälillä
kuitenkin näemme pitkien korkojen nousevan sitä mukaa
kun Yhdysvaltain suhdanteet vahvistuvat. Siksi me pitkällä
aikavälillä katsomme, että lyhyempi juoksuaika on korkosijoituksissa suotuisampi.
Yrityslainoissa ja kehittyvien markkinoiden joukkolainoissa näkymät vaikuttavat edelleen suotuisilta. Alhaisen
korkotason ympäristössä sijoittajat etsivät tuottoja, ja siksi
tämäntyyppiset joukkolainat pysyvät edelleen kiinnostavina. Yhdysvaltain tulossa oleva koronnosto voisi kuitenkin
vaikuttaa kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjoihin
negatiivisesti.
Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena. Rahoitusinstrumentin historiallinen tuotto ei ole takuu
tulevasta tuotosta. Rahoitusinstrumenttien arvo voi nousta tai laskea ja
sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista.
Handelsbanken-rahastoesimerkit perustuvat Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy:n, Handelsbanken Fonder AB:n ja Handelsbanken Funds
SICAV:n rahastoihin. Niiden rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat
saatavilla Handelsbankenin konttoreista ja verkkosivuilta www.handelsbanken.fi/rahastot. Rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavilla
suomeksi ja ruotsiksi.