Pohjola.fi Loso Ek

Comments

Transcription

Pohjola.fi Loso Ek
Valtakirja
nostamaan ja kuittaamaan OP-Henkivakuutus Oy:stä / Keskinäisestä Henkivakuutusyhtiö Suomesta
kuoleman johdosta maksettavan /
maksettavat vakuutuksen / vakuutusten kuolintapaussumman / -summat mahdollisine lisäetuineen.
(täytä nimi)
Valtuutetun osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Valtuutetun pankkitili, IBAN-pankkitilinumero ja pankin BIC-koodi (ilmoittakaa kotimainen tilinumero, mikäli mahdollista)
Paikka ja aika
Allekirjoitus, nimen selvennys ja henkilötunnus
Allekirjoitus, nimen selvennys ja henkilötunnus
Allekirjoitus, nimen selvennys ja henkilötunnus
Allekirjoitus, nimen selvennys ja henkilötunnus
122050e
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi, Y-tunnus 0201320-0
OP-Henkivakuutus Oy, Y-tunnus 1030059-2
Osoite: Teollisuuskatu 1, 00510 Helsinki, kotipaikka: Helsinki
Valtuutan / Valtuutamme
Tyhjennä