Lomake 5 Tarveselvitys Auroran asukaspuisto ja nuorisotila 63

Comments

Transcription

Lomake 5 Tarveselvitys Auroran asukaspuisto ja nuorisotila 63
Lomake 5
2015
Tarveselvitys
Vuosi
1.
3.
Hankkeen nimi
2.
Toimiala / tulosyksikkö
Auroran asukaspuisto ja nuorisotila
SITO, Varhaiskasvatus /
Liikunta- ja nuorisopalvelut
Kaupunginosa
Kiinteistötunnus
4.
63. Järvenperä
49-63-71-4
Valmis
Kunnallistekniikka
Puuttuu
Espoo - kaupunginosa - korttelin loppuosa - tontti
5.
7.
Käyntiosoite
Postiosoite
Kulloonmäentie 20
PL 94306, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Hankkeen suuruus ja
kustannukset
brm
2
6.
htm
2
hym
2
(ilman ALV:a)
Kaavatiedot
Asemakaavan mukainen
Asemakaavan muutos
Kustannus- Ei kaavaa
ennuste
Poikkeamispäätös
(M€)
Uudisrakennus
Tontin pinta-ala
19113 m²
Laajennus/lisärakennus
Rakennusoikeus
5733,9 kem²
Käyttötarkoitus kaavassa
Muutos/peruskorjaus
453
320
1,0
YOS
8.
Hankkeen kuvaus
Auroran päiväkodilta vapautuvat tilat ja leikkipiha esitetään toteuttavaksi välttämättömin muutostöin
asukaspuisto- ja nuorisotilaksi. Auroran päiväkoti toimii nykyisin 1891 valmistuneessa Träskändan
koulurakennuksessa (Kulloonmäentie 20). Käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä rakennukseen
toteutetaan peruskorjaus.
9.
Perustelut tilantarpeelle (tarvittaessa eri liitteellä)
Asukaspuisto- ja nuorisotilat palvelevat laajasti Järvenperän, Vanhakartanon, Lippajärven ja
ympäröivien alueiden lapsiperheitä ja koululaisia sekä muita alueen asukkaita. Nykyisellään näiden
alueiden lähin asukaspuisto sijaitsee Viherlaaksossa. Lähimmät nuorisotilat sijaitsevat Karakalliossa yli
3 kilometrin ja Niipperissä yli 4 kilometrin päässä. Keskeisiä asiakasryhmiä asukaspuistoissa ovat
pienet koululaiset sekä perheet, jotka eivät tarvitse lapselleen päivähoitoa esimerkiksi vanhempain- tai
hoitovapaasta johtuen. Väestöennusteen mukaan Järvenperässä ja sen lähialueilla asuu lähivuosina
noin 300 7-8-vuotiasta lasta ja 0-6-vuotiaita lapsia, jotka eivät ole päivähoidossa on noin 270.
Nuorisotilatoiminta on lähipalvelu 9-17-vuotiaille nuorille. Järvenperän alueella asui vuonna 2014 noin
600 9-17 -vuotiasta lasta ja nuorta. Lähialueista Lippajärvellä asuu noin 500 ja Vanhakartanossa noin
200 9-17 -vuotiasta lasta ja nuorta.
10. Hankkeen toteutusaikataulu (kk/vuosi)
2016-2017
11. Hankkeen toteuttamistapa (esim. oma hanke, osto, vuokraus)
Oma hanke
12. Liittyminen muihin hankkeisiin
Auroran päiväkodin nykyinen toiminta siirtyy elokuussa 2016 Auroran koulu, päiväkoti- ja neuvola hankkeessa valmistuviin tiloihin (Lippajärventie 44), minkä jälkeen muutos- ja korjaustyöt voidaan
aloittaa.
13. Henkilöstön lisäämistarve
Asukaspuisto 3 henkilöä
Nuorisotila 2 henkilöä
14. Käyttökustannukset
Asukaspuisto: vuokra n. 43 300 € / v, vuokra viiden vuoden jälkeen 32 800 € / v
henkilöstö- ja toimintamenot 111 000 € / v, siivouskulut 7 000 € / v.
Nuorisotila: vuokra n. 46 000 € / v, vuokra viiden vuoden jälkeen 34 800 € / v
henkilöstö- ja toimintamenot 125 000 € / v, siivouskulut 7 000 € / v.
15. Ensikertainen kalustaminen
Asukaspuisto 50 000 €
Nuorisotila 50 000 €
16. Lisätietoja
17. Laatija(t) yhteystietoineen
Eija Riikonen ([email protected]), Kaisa Peltonen
([email protected]), Heikki Ruski ([email protected])
Päiväys
8.5.2015
18. Käsittely yhteystietoineen
lautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen
Päivämäärä
TEKE / TS / RLu
Päivitetty 220.54.20097