Rauman Seudun Osakesijoittajat ry TOIMINTAKERTOMUS

Comments

Transcription

Rauman Seudun Osakesijoittajat ry TOIMINTAKERTOMUS
Rauman Seudun Osakesijoittajat ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
Toimikaudella toiminnassa noudatettiin edeltävässä syyskokouksessa laadittua
toimintasuunnitelmaa. Toiminta tiivistetysti :
Virallisia kokouksia oli kaksi. Muita aktiviteetteja 7.
-
Talvikaudella tapaamisia, matkoja tai muita tapahtumia oli kuukausittain ,

Kuukausitapaamisten paikka on vaihdellut. Ne on pidetty pääsääntöisesti kuukauden
neljäntenä torstaina.

Ulkopuolisten yhteistyötahojen tapahtumiin olemme saaneet kutsuja ja osallistuneet
niihin vaihtelevasti.

Tapahtumissa on ollut mukana keskimäärin 10 – 20 henkilöä.
Hallitus ja muut luottamushenkilöt toimikaudella (valittuna syyskokouksessa 24.10.2013).
Puheenjohtaja:
Vesa Tuuli.
Hallituksen muut jäsenet: Kalevi Torkkeli, Pertti Hynninen, Veikko Martikainen, Mikko
Sarkkinen ja Ilkka Uusitalo
Sihteeri:
Mikko Sarkkinen.
Rahastonhoitaja:
Toiminnankastajat:
Varatilintarkastajat:
Kalevi Torkkeli.
Keijo Vuorinen ja Harri Vanne.
Veli-Pekka Harju ja Timo Kuro.
Yhdistyksen edustajaksi liiton- ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja varamiehenään
hallituksen valitsema henkilö.
Jäsenmäärä
Vuoden lopussa oli 153 jäsentä.
Jäsenmaksu
Yhdistys ei perinyt erityistä jäsenmaksua mutta liiton keräämästä
jäsenmaksusta 39,00. eur osasta palautuu ,8,0 eur meille takaisin.
Tapahtumat :
Lyhyt selvitys yhdistyksen toimikauden aktiviteeteista. Esimerkiksi yritysvierailut, kokoukset,
matkat, kilpailut, muut saavutukset jne.
6.2.2014 OP Pohjola sijoitusilta Rauma salissa. Vesa Puttonen oli pääesiintyjänä. Läsnä n. 20
henkilöä.
13.2.2014. Vacon/Wärtsilä yritysvierailu yhdessä Porin sijoittajien kanssa 17/15.Vaconilla itse
Toimitusjohtaja Vesa Laisi piti presentaation ja sen jälkeen tehdaskierros. Wärtsilällä
viestintäpäällikkö Marica Lassus piti presentaation jonka jälkeen mielenkiintoinen tehdaskierros
kahden asiantuntijan kanssa.
27.02.2014. Helmikuu kokoontuminen Vanhassa Hjalmarissa. Läsnä 21 henkilöä.
27.03.2014. Rauman Seudun Osakesijoittajat ry:n kevätkokous Rolls-Royce Rauma, Suojantie 5,
Käsiteltiin yhdistyksen kevätkokousasiat. Ennen kokousta Rolls-Royce Azimuth Thrustereiden
valmistuksen esittely ja tehdaskierros: tuotantojohtaja Matti Seppälä.
10.04.2014. Säästöpankin varainhoitoilta, Paikkana Kokous- ja juhlatalo Etappi*22*, Satamakatu
22 Rauma. Aiheina pankin ajankohtaiset asiat ja tämän hetken sijoitusnäkymät! Läsnä n 20
henkilöä.
24.04.2014. Kuukausikokoontuminen Vanha Hjalmar. Esiintyjänä Taaleritehtaan
asiakkuuspäällikkö Antti Salmi, joka esitteli sijoittajille suunnattuja palveluita.
14.10.2014 Sääntömääräinen syyskokous Rauman Danske Bankin tiloissa. Käsiteltiin sääntöjen
mukaiset syyskokousasiat. Kokouksen aluksi Danske Bank järjesti suorana etälähetyksenä
pörssitunnin teemalla "Miksi sijoittaa Pohjoismaihin” Läsnä 17 henkilöä.
13.11.2014 Perinteinen sijoitusmessumatka Helsinkiin. Mukana 20 henkilöä.
04.12.2014 Kuukausikokoontuminen Säästöpankin tiloissa Raumalla. Ohjelmassa Säästöpankin
ajankohtainen markkinakatsaus ja keskustelua sijoitusasioista. Isäntinä Jussi lähteenmäki ja Mikko
Kalli. Läsnä 18 henkilöä….