Vuosikertomus 2013 - Otava-konsernin vuosikertomus 2014

Comments

Transcription

Vuosikertomus 2013 - Otava-konsernin vuosikertomus 2014
VUOSIKERTOMUS
>> SISÄLLYS
2013 VUOSIKERTOMUS
Konsernirakenne ........................................................................... 4
Avainlukukehitys .......................................................................... 5
Vuosi 2013 lyhyesti ...................................................................... 6
Otava-konsernin arvot ................................................................ 7
Hallituksen puheenjohtajan katsaus ....................................... 8
Toimitusjohtajan katsaus .......................................................... 1 0
Konsernin organisaatio.............................................................. 1 1
Henkilöstö..................................................................................... 1 2
1. KIRJAT........................................................................................1 3
Oppia leikiten .............................................................................. 1 4
Liiketoiminta-alueen katsaus .................................................. 1 7
2. KAUPPA.................................................................................... 1 9
Kirja on kova paketti.................................................................. 20
Liiketoiminta-alueen katsaus ..................................................24
3. LEHDET.....................................................................................25
Suomalaisen miehen asialla.....................................................26
Suomen Kuvalehden digipalvelu uudistui ............................29
Liiketoiminta-alueen katsaus ..................................................30
4. UUDET LIIKETOIMINNOT...................................................3 1
Kohti uusia taitoja ......................................................................32
Liiketoiminta-alueen katsaus ..................................................34
Tilinpäätös ....................................................................................35
Yritysvastuu..................................................................................53
Konsernin saamat tunnustukset .............................................54
Otavan Kirjasäätiö ......................................................................55
Yhteystiedot.................................................................................56
OTAVA-KONSERNI
3
>> AVAINLUVUT
KONSERNIRAKENNE 2013
Otava Oy
Otavamedia Oy
NettiX Oy
Like Kustannus Oy
Suomen Golfpiste Oy
Ampparit Oy
Otavan Kirjapaino Oy
Suomen Kuvapalvelu Oy
Kustannusosakeyhtiö Otava
Suomalainen Kirjakauppa Oy
DeCo Media Oy
Ühinenud Ajakirjad AS
Lakiperintä Oy
KONSERNIN liiketoiminta-alueet ovat kirjojen kustantami-
myyntiä. Yhtiöllä on 61 kirjamyymälää. Myymäläverkosto
nen (Kirjat), kirjakauppa (Kauppa), aikakauslehtien kustan-
kattaa koko Suomen. Yhtiö on alan suurin toimija ja sillä
taminen (Lehdet) ja Uudet liiketoiminnot. Toiminta alkoi
on myös kirjojen verkkokauppa suomalainen.com.
vuonna 1890 perustetussa Kustannusosakeyhtiö Otavassa,
joka aloitti kirjapainotoiminnan 1908 ja aikakauslehtikus-
LEHDET
tantamisen 1916 (Suomen Kuvalehti).
Konsernin Lehdet-liiketoiminnan muodostaa tytäryhtiöi-
Otava on ollut perustamassa Otavamedia Oy:tä (1934,
neen Otavamedia Oy, joka harjoittaa aikakaus- ja asiakas-
aiemmin Yhtyneet Kuvalehdet Oy) ja Suuri Suomalainen
lehtien kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä kirjakerhotoi-
Kirjakerho Oy:tä (1969). Konserni on kasvattanut verkko-
mintaa.
liiketoimintaansa ostettuaan Plazan ja NettiX Oy:n vuonna
Otavamedian Asiakasviestinnän toimipisteet sijaitsevat
2006 sekä Ampparit Oy:n vuonna 2012. Vuonna 2011 Otava
Helsingissä ja Turussa. Vuodesta 2011 liiketoiminta-aluee-
Oy osti Suomalainen Kirjakauppa Oy:n osakekannan.
seen on kuulunut DeCo Media Oy, joka on webcast- ja
Konsernin emoyhtiö on Otava Oy. Konserni on yksityinen, itsenäinen, riippumaton ja vakavarainen mediatalo.
Vuonna 2013 Otava-Konserni nousi toiseksi suurimmaksi
graafisen viestinnän kustantajaksi Suomessa.
videotuotantoyhtiö. Kirjakerhotoimintaa harjoitetaan aputoiminimellä Suuri Suomalainen Kirjakerho.
Otavamedialla on aikakauslehtiliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö Virossa (Ühinenud Ajakirjad AS). Vuodesta 2007 alkaen liiketoiminta-alueeseen on kuulunut myös
KIRJAT
Suomen Golfpiste Oy, joka ylläpitää golfpiste.com-portaa-
Konsernin Kirjat-liiketoiminnan pääyhtiö on Kustannusosa-
lia ja kustantaa GolfLehteä. Otavamedian tytäryhtiö Suo-
keyhtiö Otava, joka on toiseksi suurin kirjankustantaja Suo-
men Kuvapalvelu Oy on kuva-agentuuri, joka on välittänyt
messa. Yhtiön toimialana on suomenkielisen kaunokirjalli-
kotimaista ja ulkomaista kuvitus- ja uutiskuva-aineistoa
suuden ja tietokirjojen sekä oppimateriaalien kustantami-
vuodesta 1939.
nen. Vuoden 2006 alusta liiketoiminta-alueeseen on kuulunut myös Like Kustannus Oy.
Otavan Kirjapaino Oy on monipuolinen ja nykyaikainen
UUDET LIIKETOIMINNOT
Konsernin Uusiin liiketoimintoihin kuuluvat vuonna 2006
kirjapaino ja sitomo, joka valmistaa kirjoja useille suomalai-
ostetut Plaza-portaali ja NettiX Oy. NettiX Oy:n lukuisat
sille ja ulkomaalaisille kustantajille. Kirjapainon tuotantolai-
nettisivustot toimivat sähköisinä markkinapaikkoina, joista
tokset sijaitsevat Keuruulla.
tunnetuimpia ovat nettiauto.com ja nettivene.com. Keväällä 2012 NettiX Oy osti 65 % Ampparit Oy:n osakekannasta.
4
KAUPPA
Yhtiö ylläpitää ampparit.com-uutissivustoa ja myy media-
Suomalainen Kirjakauppa Oy harjoittaa kirjojen vähittäis-
seurantapalveluita.
314,7
2013
Avainlukukehitys
301,9
260,3
223,1
23,3
223,3
26,5
30,1
29,7
25,9
43,6
38,6
31,7
31,0
19,0
09
10
11
Liikevaihto, M
12
13
09
10
Liikevoitto, M
11
12
13
09
10
11
Lainakehitys, M
12
13
KONSERNI
2013201220112010
2009
TULOS
M¤% M¤% M¤% M¤% M¤%
Liikevaihto
301,9100,0
314,7100,0
260,3100,0
223,3100,0
223,1100,0
Operatiivinen liikevoitto (EBITA)
32,4
10,7
26,6
8,5
35,7
13,7
28,2
12,6
25,8
11,5
Poistot konserniliikearvosta ja liiketoimintojen hankintamenoista
2,80,9
1,20,4
3,5 1,3
2,10,9
2,7 1,2
Liikevoitto
30,110,0
25,9 8,2
29,7 11,4
26,5 11,9
23,310,4
Tulos ennen veroja
29,6
9,8
25,0
8,0
28,5
10,9
25,0
11,2
21,2
9,5
Tilikauden voitto
22,07,3 18,55,9 20,57,9 17,77,9 14,76,6
Tulorahoitus
32,1
10,6 26,48,4 28,911,1 24,811,1 22,7
10,2
TASE JA KANNATTAVUUS
Investoinnit
13,510,414,8 3,1 4,2
Oma pääoma
150,3134,6121,9113,8
100,4
Pitkäaikainen vieras pääoma
13,713,024,720,932,0
Lyhytaikainen vieras pääoma
62,981,682,465,964,2
Omavaraisuusaste % 72,8
64,8
59,4
63,9
57,3
Sijoitetun pääoman tuotto %
18,0
15,9
19,4
18,4
15,8
Oman pääoman tuotto %
15,5
14,6
17,5
16,5
15,4
Konsernin henkilöstö keskimäärin117812491010 915 981
KIRJAT
Liikevaihto
55,558,457,557,860,3
Operatiivinen liikevoitto (EBITA)
6,3
11,3
8,9
15,1
9,4
16,4
8,6
14,8
7,8
12,9
Toimintavolyymit:
Julkaistut uutuudet, nimikkeitä 666 722677670744
Uudet painokset, kpl
101913451217
1009953
Myytyjä kirjoja, milj. kpl
5,0
5,4
5,5
5,8
5,6
Kirjapainon tuotanto, milj. kpl
6,2
7,9
7,6
7,9
8,1
KAUPPA *)
Liikevaihto
106,3
106,5
105,6
Operatiivinen liikevoitto (EBITA)
2,4
2,2
-1,9
-1,8
-1,4
-1,4
Toimintavolyymit:
Asiakasmäärät
5,7 6,0 6,1
Myytyjä kirjoja, milj. kpl
5,1
4,7
4,5
LEHDET
Liikevaihto
143,6
154,6
163,4
163,3
162,7
Operatiivinen liikevoitto (EBITA)
18,7
13,0
16,8
10,9
20,4
12,5
18,2
11,2
16,6
10,2
Toimintavolyymit:
Aikakauslehtinimikkeitä, kpl **) 107 108 131 98 102
Lehtimyynti, vuosivolyymit, milj.kpl **)
35
40
44
45
47
Myytyjä kirjoja (SSKK), milj. kpl
1,1
1,2
1,3
1,6
1,9
UUDET LIIKETOIMINNOT
Liikevaihto
12,3 11,0 8,6 7,4 6,0
Operatiivinen liikevoitto (EBITA)
6,5
53,1
5,4 49,6
3,7
42,7
3,0
41,2
2,2 36,8
*) vuoden 2011 luvut 12 kuukaudelta (Otava-konsernin luvuissa 1.10.2011 alkaen)
**) yleisö-, asiakas- ja verkkolehdet
OTAVA-KONSERNI 5
>> LYHYESTI
Vuosi 2013 lyhyesti
KIRJAT
KAUPPA
•Kreetta Onkelin Poika joka menetti muistinsa voitti
•Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta
Finlandia Junior -palkinnon ja Marja Björkin romaani
huolimatta Kauppa-liiketoiminta-alueen
Poika oli ehdokkaana.
myynti saavutti viime vuoden tason.
•Kjell Westön Kangastus 38 nimettiin Finlandia-, August- ja Poh-
•Markkinointipanostukset ja -kampanjat
joismaiden neuvoston palkintoehdokkaaksi.
tukivat Suomalaisen Kirjakaupan
•Sofi Oksaselle myönnettiin Ruotsin akatemian arvostettu
brändiä ja monikanavaista myyntiä
pohjoismainen kirjallisuuspalkinto ensimmäisenä naisena
onnistuneesti.
Suomessa.
•Keskiostos ja myyntikate kehittyivät
•Peter von Baghille myönnettiin Mel Novikoff -palkinto elämän-
positiivisesti.
työstä kansainvälisen elokuvan parissa sekä Suomen tietokirjailijat ry:n Warelius-palkinto.
parani kaikissa ryhmissä pienemmillä
• Otava alkoi julkaista maailmankuulun Granta-aikakauskirjan suomalaista laitosta.
•Otava lanseerasi uuden kirjaformaatin, Miki-minikirjat.
•Otava julkaisi ensimmäisenä Suomessa digitaaliset
lukion oppikirjat.
•Varastonhallintaa kehitettiin: kierto
pääomakustannuksilla.
•Seitsemän myymälää uudistettiin.
•Työterveyshuollon uusi toimintamalli
otettiin käyttöön.
•Liikevoitto kehittyi hyvin.
•Vuoden alusta lähtien kaikilla Otavan Kirjapainossa painetuilla
kirjoilla on ollut Joutsenmerkin käyttöoikeus.
LEHDET
UUDET LIIKETOIMINNOT
•Liiketoiminta-alueen liikevaihto laski, mutta
•Ampparit-uutispalvelua luettiin yli 15
suhteellinen kannattavuus säilyi hyvällä tasolla.
•Arvonlisävero ja kuluttajien mediakäytön muutos
vaikuttivat lehtien tilaajamääriä laskevasti.
•Printin mediamyynti laski markkinoiden tahdissa,
mutta verkon mediamyynti kasvoi markkinaa
nopeammin.
•Julkaisuyksiköiden (JY) lukumäärä pieneni yhdellä.
Katriina Kaarre ja Tarja Hurme nimitettiin
myös verkkokauppa- ja kotisivutekniikkaa.
•Nettiauto-palveluun kehitettiin Hintalaskuri,
joka kertoo käytetyn auton arvon.
•Otavamedian verkkosivuista kehitettiin erilliset
mobiilioptimoidut versiot.
•Otavamedian tuotteissa mainostaja tavoittaa
uudistettujen julkaisuyksiköiden johtajiksi.
nyt kiinnostuksen mukaisen kohderyhmän
JY1:ssä lehdet koottiin neljäksi lehtiperheeksi.
monikanavaisesti.
•Käytännön Maamiehen, KM Vetin ja Moottorin
julkaiseminen päättyi.
•Golfliiton kanssa sovittiin GolfLehden
julkaisemisesta.
•Suomenkuvalehti.fi uudistettiin digilehden ja
verkkosivun yhdistäväksi digipalveluksi.
•Kaikki Otavamedian pääkaupunkiseudun
toiminnot keskitettiin Pasilaan. Yhtiö osti Helsingin
kaupungilta Maistraatin- ja Esterinportin tontit.
6
miljoonaa kertaa viikossa.
•NettiX-palvelut tarjovat asiakkailleen nyt
•Digimediataidot-koulutusohjelmaan on
osallistunut 95 henkilöä konsernista.
Otava-konsernin arvot
VASTUULLISUUS
ROHKEUS
Otava-konserni on suomalaisen yrittäjäsuvun omistama. Se on
korostanut yli sadan vuoden ajan suomalaisten yhteisiä arvoja.
Haluamme kantaa vastuuta: edistää kulttuuria, kasvamista ja
oppimista. Kielen vaaliminen ja kehittäminen on keskeistä.
Jokainen meistä kantaa vastuun omasta työsuorituksestaan, jota
ohjaa avoimuus, luotettavuus ja itsenäisyys. Yhtiö on toiminnassaan vakaa ja itsenäinen sekä korostaa sananvapautta kustannus- ja julkaisutoiminnan perustana.
Toimintamme perustuu rohkeuteen, riippumattomuuteen ja avoimuuteen. Yhtiön kustantamisen ja julkaisemisen linja on moniarvoinen, avarakatseinen ja suvaitsevainen. Haluamme asettaa kunnianhimoisia tavoitteita, haluamme tuloksia ja olemme kaupallisesti ajattelevia. Kehitymme ja kykenemme toimimaan nopeasti.
Tavoitteemme on pitkän aikavälin taloudellinen menestys unohtamatta lyhyen aikavälin kilpailukykyä. Intohimo, aloitteellisuus ja
yritteliäs asenne työssä kertovat tekijöiden rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta.
LAATU
LÄHEISYYS
Tavoitteenamme on loistelias laatu, joka syntyy luovan, vapaan
ja vastuullisen henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneiden työn
tuloksena. Laatu perustuu yksilöllisyyteen ja toiminnanvapauteen työssä, josta jokainen voi olla ylpeä. Seisomme sen takana,
mitä teemme. Laadun perusta on asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen. Näin ollen laatua on myös tuotteiden ja palvelujen kilpailukyky sekä toiminnan taloudellinen tuloksellisuus, kyky uudistaa
toimintatapoja ja kehittyä ammatillisesti.
Yhtiö sitoutuu henkilökuntaansa ja on lähellä yhteistyökumppaneitaan. Työntekijät haluavat uudistua asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Sitoudumme asiakkaaseen, kirjailijoihin, lukijoihin ja muihin
kumppaneihimme. Teemme työtä yhdessä yli yksikkö- ja yritysrajojen, hyvässä hengessä ja muita kunnioittaen. Yhdistämme ainoa­
laatuisella tavalla uutta ja vanhaa. Yrityksen kirjat, lehdet ja muut
tuotteet synnyttävät tunteita ja elämyksiä. Työssämme on sydän
mukana.
OTAVA-KONSERNI
7
>> HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
VUOSI 2013
POIKKEUKSELLISEN suuret muutospaineet kohdistuivat kertomusvuonna painetun median
kustantajiin. Lukeminen tapahtuu yhä useammin digitaalisessa ympäristössä, ja kuluttajat
haluavat sisältöjä sähköisessä muodossa. Kustannusyhtiöiden kannattavuus on perustunut
painotuotteiden myyntiin, jota ilmoitusmyynti tulosmielessä tukee. Painettujen tuotteiden ja
ilmoitusmyynnin laskiessa kasvua on haettava uusien liiketoimintamallien avulla. Uuteen
tilanteeseen sopeutuminen on ollut vaikeaa. Myyntitulojen laskiessa on ollut pakko muuttaa
toiminnan rakennetta ja karsia kuluja. Usean vuoden aikana tämä on merkinnyt henkilökunnan
vähentämistä ja muita vaikeita sopeutustoimia.
Sopeutustoimet ovat olleet henkilökunnalle raskaita. Henkisesti vahvat työyhteisöt selviävät
sopeutustoimista muita paremmin. Henkinen vahvuus työyhteisössä perustuu yhteisiin tavoitteisiin ja keskinäiseen luottamukseen. Otava-konsernissa henkilökunnan yhteenkuuluvuuden
tunne, jota tämän vuosikertomuksen kansikuva hyvin ilmentää, ja sitoutuminen konsernin
tavoitteisiin ovat auttaneet muutoksiin sopeutumisessa.
Digitaalisen sisällöntuotannon avulla ei toistaiseksi ole voitu korvata painetun median
myynnin pudotusta. Investoinnit tulevaisuuteen ovat kuitenkin välttämättömiä, vaikka tiedetään, että lyhyellä aikavälillä ne heikentävät kannattavuutta. Muun muassa Suomen Kuvalehden digiuudistus ja Lue Kirja -palvelu ovat esimerkkejä konsernin digitaalisista investoinneista.
Otava-konserni teki vuonna 2013 erinomaisen tuloksen. Konsernin operatiivinen liikevoitto
(32,4 M¤) ja tilikauden voitto (22,0 M¤) nousivat historiallisesti ennätystasolle liikevaihdon
4 %:n laskusta huolimatta. Samalla konsernin omavaraisuus nousi peräti 72,8 %:iin. Hyvä
tuloskehitys on perustunut oikeaan näkemykseen media-alan kehityksestä ja ajoissa aloitettuihin sopeutustoimiin. Lähitulevaisuudessa tavoitteena on aikaansaada kannattavaa kasvua
hyödyntämällä konsernin vahvaa taloudellista asemaa yrityskaupoissa. Otava-konsernin hyvää
tuloskehitystä on pidettävä erityisen merkittävänä aikana, jolloin valtaosalla mediayhtiöistä
liikevaihto ja tulos ovat laskeneet voimakkaasti.
Vuonna 2013 olen ollut 51 vuotta Otavan palveluksessa. Tästä yli 40 vuotta olen ollut
vastuullisessa asemassa toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Olen hyvin kiitollinen vuosista Otavassa. Keväällä 2014 täyttäessäni merkkivuosia on aika suorittaa vahdinvaihto. Hallituksen uusi puheenjohtaja aloittaa tehtävässään 25.3. 2014 pidettävän yhtiökokouksen
jälkeen. Tulen kuitenkin edelleen työskentelemään Otava-konsernin hyväksi niin kauan kuin
voimia riittää.
Otavan henkilökunta ja omistajat ovat sitoutuneet kustannustoimintaan. Yhteinen into­
himomme on laadukkaan sisällön ja lukemisen uusien mahdollisuuksien kehittäminen.
Lukeminen on hyvinvointimme perusta. Tähän uskomme Otava-konsernissa ja katsomme
luottavaisesti tulevaisuuteen.
Olli Reenpää
hallituksen puheenjohtaja
8
OTAVA-KONSERNI
9
>> TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
KANNATTAVUUS
SÄILYI HYVÄNÄ
VUONNA 2013 mediakäytön muutosvauhti Suomessa kiihtyi
lukijoiden keskittyessä painetun median lisäksi yhä useammin
myös sähköiseen sisältöön. Televisioluvan korvannut YLE-vero astui
voimaan ja tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisävero nousi.
Kirja-alan murros näkyi muun muassa myynnin volyymin yleisenä laskuna
ja perinteisten kirjakauppojen toimintaedellytysten vaikeutumisena. Moni
kirjakauppa joutui lopettamaan toimintansa.
Otava-konsernissa on neljä liiketoiminta-aluetta: Kirjat, Kauppa, Lehdet ja
Uudet liiketoiminnot. Konsernin liikevaihto laski, mutta tulos ja kannattavuus
säilyivät hyvinä. Liiketoiminta-alueista vain Uudet liiketoiminnot kasvoi.
Kirjat-liiketoiminnan liikevaihto laski yleisen markkinatilanteen mukaisesti. Oppimateriaaleissa Otava vahvisti vankkaa markkina-asemaansa.
Yleisen kirjallisuuden myynnissä markkinaosuutta kasvatettiin, mutta
tulosnäkökulmasta menestyminen oli aiempaa haasteellisempaa.
Laskeva kysyntä johti myös Otavan Kirjapainon tuotantovolyymin
merkittävään pienenemiseen.
Erikoistavarakaupan liikevaihto laski selvästi monilla aloilla, ja haasteet
näkyivät ja tuntuivat myös Otava-konsernin Kauppa-liiketoiminnassa. Suomalaisen Kirjakaupan myynti säilyi kuitenkin vuoden 2012 tasolla ja markkinaosuus kasvoi selvästi.
Lehdet-liiketoiminnan liikevaihto laski odotetusti kuluneena vuonna,
mutta suhteellinen kannattavuus pystyttiin säilyttämään hyvällä tasolla.
Tilausmyynnin volyymi laski, mutta etuasiakkaiden määrä on edelleen korkea.
Tulevaisuuden kasvualoihin keskittyvä Uudet liiketoiminnot menestyi niin
liikevaihdon kuin tuloksen suhteen. Suurimpana tekijänä oli moottoritoimialan
sähköisiä markkinapaikkoja ylläpitävän NettiX Oy:n hieno kehitys.
Viestintäyhtiöiden vaikein haaste tulevina vuosina on kasvu. Samaan
aikaan kustannukset nousevat vääjäämättä. Talouskehitys on pitkällä aikavälillä epävarmaa ja sen arviointi hankalaa. Kulutuksen siirtyminen painetusta
mediasta sähköisiin kanaviin vaikeuttaa mediamyynnin ja levikin kehityksen
ennustamista. Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden myynnin kasvu ei vielä
riitä kattamaan painettujen kirjojen ja lehtien myynnin laskua.
Lukemisen asema säilyy Suomessa tulevaisuudessakin vahvana.
Konsernissamme hyviksi havaitut keinot – suunnitelmallinen toiminnan
kehittäminen, laadun ylläpitäminen, kokemuksen ja ennakkoluulottomuuden yhdistäminen, sekä yhteen hiileen puhaltaminen kaikessa toiminnassamme – ovat menestyksemme tukipilareita jatkossakin. Lisäksi
Otava-konsernilla on mahdollisuuksia investointeihin ja
omavaraisuusasteemme on ennätystasolla.
Alexander Lindholm
otava oy:n toimitusjohtaja
10
Konsernin organisaatio 1.1.2014
Työvaliokunta
Puheenjohtaja Olli Reenpää
Henrik Ehrnrooth
Eero Broman
Alexander Lindholm
Pasi Vainio
Timo Kopra
Pekka Harju
Sihteeri Ora Lyytikäinen
Hallitus
Puheenjohtaja Olli Reenpää
Otava Oy
Toimitusjohtaja Alexander Lindholm*
Talous ja hallinto
Talous– ja hallintojohtaja
Ora Lyytikäinen*
Tietohallinto
Tietohallintojohtaja
Maarit Laakkonen
Kirjat
Pasi Vainio*
Kauppa
Timo Kopra*
Lehdet
Pekka Harju*
Uudet liiketoiminnot
Jaakko Haapakangas
Kustannusosakeyhtiö Otava
Toimitusjohtaja
Pasi Vainio
Suomalainen Kirjakauppa Oy
Toimitusjohtaja
Timo Kopra
Otavamedia Oy
Toimitusjohtaja
Pekka Harju
Plaza
Jaakko Haapakangas
Yleinen kirjallisuus
Minna Castrén
Oppimateriaalit
Teuvo Sankila
Markkinointi
Maija Kuusi
Taloushallinto
Arto Tuokko
Viestintä
Liisa Riekki
Like Kustannus Oy
Päivi Paappanen
Otavan Kirjapaino Oy
Toimitusjohtaja
Matti Uuttu
Ostot
Reetta-Liisa Pikkola
Myynti
Mervi Jäntti
Talous ja hallinto
Pirjo Hämäläinen
Julkaisuyksikkö 1
Katriina Kaarre
Julkaisuyksikkö 2
Tarja Hurme
Asiakasviestintä
Eija Saario
NettiX Oy
Veli-Matti Vänninmaja
Ampparit Oy
Toimitusjohtaja
Petteri Hannonen
Kuluttajamyynti ja
-markkinointi
Eija Männistö ja
Markus Rouhiainen
Mediamyynti
Tomi Takanen
Taloushallinto
Antti Lahtinen
Asiakaspalvelu ja
henkilöstö
Anne Mantila
Visualistiryhmä
Päivi Laakso
Kuvaryhmä
Jukka Kaivola
DeCo Media Oy
Tomi Takanen
Suomen Golfpiste Oy
Toimitusjohtaja
Sami Markkanen
Suomen Kuvapalvelu Oy
Toimitusjohtaja
Jukka Kaivola
Ühinenud Ajakirjad AS
Toimitusjohtaja
Marko Tamme
* Konsernin johtoryhmän jäsen
OTAVA-KONSERNI
11
>> HENKILÖSTÖ
Henkilöstö
HENKILÖSTÖN kilpailukykyyn ja menestymiseen työssä
OSAAMINEN
vaikuttavat henkilön hyvinvointi, osaaminen, työympäristö,
Lehdet-liiketoimintayksikössä jatkettiin Digimediataidot
esimiestyö ja elämäntilanne. Vuonna 2013 kehitettiin hen-
toimitustyössä -koulutusohjelmaa. Koulutuksen tavoitteena
kilöstön kilpailukyvyn johtamista konsernistrategian mukai-
on tehdä monikanavainen media ja siinä työskentely tutuksi
sesti ja panostettiin muun muassa henkilöstön hyvinvointiin
toimitukselliselle henkilöstölle.
ja digitaalisen osaamisen sekä esimiesosaamisen kehittämiseen.
Kirjat-liiketoimintayksikössä käynnistyi keväällä 2013
digitaalisen osaamisen valmennusohjelma, johon valittiin
HYVINVOINTI
10 osallistujaa. Ohjelman luennot olivat avoimia koko
Otava-konsernin työterveyshuollon toimintamalli yhtenäis-
henkilöstölle. Valmennuksen tavoitteena oli osallistujien
tettiin ja sopimus uusittiin vuoden 2013 alussa. Yhteistyö
taitojen, tietojen ja asenteiden kehittyminen.
työterveyshuollon kanssa on tiivistynyt, ja Otava-konsernin
oma Varhaisen välittämisen -malli on juurtunut käyttöön.
Kauppa-liiketoimintayksikössä keskityttiin aktiivisen
myynnin ja asiakaspalvelun parantamiseen, tehokkaaseen
Kaikissa liiketoimintaryhmissä järjestettiin henkilöstön
työvuorosuunnitteluun sekä ketjuyksikön prosessien edel-
hyvinvointi- tai terveyskysely syksyn 2013 aikana. Kyselyyn
leen kehittämiseen valmennuksien ja ohjeistuksien avulla.
vastanneet saivat henkilökohtaisen raportin omasta voinnistaan. Yritystulosten perusteella sovittiin liiketoimintaryh-
ESIMIESTYÖ
mittäin kohdennettuja toimenpiteitä, joiden vaikuttavuut-
Koko konsernin laajuinen, strategiaa tukeva TAITO-
ta seurataan.
esimies-valmennus jatkui myös vuonna 2013. Valmennus
toteutettiin työhyvinvointipelin muodossa, ja teemana oli
hyvinvoinnin johtaminen. Jokainen osallistuja teki oman
työhyvinvointilupauksen. Valmennukseen osallistui reilut
sata esimiestä.
HENKILÖSTÖ 31.12.2013
OTAVA-KONSERNISSA työskenteli
HENKILÖKUNNASTA naisia oli 70 %
vuonna 2013 keskimäärin 1 178 henkilöä,
joista Suomessa 1 155.
ja miehiä 30 %. Keskimääräinen ikä oli
41,7 vuotta ja keskimääräinen työsuhteen
kesto noin 12 vuotta.
Hlö
KIRJAT .....................................................262
KAUPPA ................................................ 398
LEHDET .................................................. 459
UUDET LIIKETOIMINNOT................. 20
EMOYHTIÖ .............................................40
12
KIRJAT | LUKEMINEN
ON PÄÄASIA.
OTAVA-KONSERNI
13
>> KIRJAT
OPPIA LEIKITEN
Oppiminen voi olla mukavaa ja viihdyttävää. Tästä ajatuksesta
ammentaa Otava-konsernin Reuhurinne, jonka tuoteperheeseen
kuuluu hauskaa tekemistä puuhakirjoista peleihin.
TEKSTI KIRSIKKA MYLLYRINNE KUVAT SAMPO KORHONEN JA MIRVA KAKKO
eväällä 2013 lanseerattu Reuhurinne-tuoteper-
Erottuva brändi
he on rakennettu kirjailija Tuula Kallioniemen
”Onko tämä aapinen oikeiden kirjailijoiden kirjoittama? Meidän
luomien lastenkirjojen ympärille. Kallioniemen
äiti on tarkka siitä mitä mää luen. Mää en lue roskaa. Luen vain
tarinat ja Jii Roikosen piirtämät hahmot ovat
ensiluokkaista kirjallisuutta.”
monelle romaaneista tuttuja, mutta heidän
seikkailunsa puuha- ja kuvakirjojen sivuilla, peleissä ja askartelutarvikkeissa on uutta.
Reuhurinne päätyi Otavan oppimistuote- eli edutainment-
14
– Reuhurinteen Ensio Pikkarainen
eli Pikkis, 1. luokkalainen
Laadustaan tarkan ekaluokkalaisen motto sopii mihin tahansa Reuhurinteen kirjaan. Mutta miten kuluttaja erottaa Reu-
brändiksi pitkän tien jälkeen. Kilpailijakartoitus, jälleenmyy-
hurinteen markkinoilla olevista muista oppimistuotteista?
jien haastattelut ja lopulta kuluttajatutkimus vahvistivat toi-
Pyötsiän mukaan Reuhurinteen tunnistaa sen iloises-
mituksen ja Reuhurinne-kustannusohjelmasta vastaavan
ta ja yhtenäisestä ulkoasusta. Roikosen oivaltavat kuvituk-
kustannuspäällikkö Maarit Pyötsiän ennakko-oletuksen:
set, Kallioniemelle omintakeinen huumori ja tilannekomiikka
kotimainen, vahva brändi erottuu edukseen, kun vanhem-
saavat lapsen nopeasti mukaansa. Samalla lapsi oppii uutta.
mat tekevät ostopäätöksiä.
Tehtäviä on kaikenikäisille lapsille.
”Oivaltavat kuvitukset
ja omintakeinen huumori
vievät mukanaan.”
”Tärkeintä on, että lapsi viihtyy ja haluaa jatkossakin lukea ja
sissa brändeissä. Luonnollisuus on tässä mielessä
puuhata Reuhurinteen parissa”, Pyötsiä sanoo.
uskottavaa”, toteaa Puustinen.
”Vaikka meidän ei tarvitse sisältöä suunnitellessamme
Isosta hahmogalleriasta jokainen lukija voi löytää
ajatella koulun tuntisuunnitelmia, lopputulos on silti lapsen
juuri sen itselleen läheisimmän samastumiskohteen.
oppimista tukeva.”
Reuhurinne on saanut kiitosta myös siitä, että se imaisee
Otavan teettämässä tutkimuksessa selvisi, että vanhem-
mukaansa vastahankaisemmatkin oppijat. Lisäksi on pidet-
mat haluavat innostaa lasta oppimaan ja tukea häntä, vasta
ty huolta siitä, että romaanien teksti on helppolukuista ja
kolmantena motiivina on lapsen mahdollinen lisäharjoituk-
tarinaan pääsee sisälle, vaikka ei olisi lukenutkaan sarjan
sen tarve. Reuhurinteen laadun ja sisällön luotettavuuden
kaikkia osia.
takaa myös se, että kirjojen parissa työskentelee iso joukko
pedagogeja.
Toinen Pyötsiän korostama kilpailuetu on kotimaisuus.
Tekeminen yhdistää
Reuhurinteessä eri-ikäiset oppilaat ovat samassa luokas-
Tuula Kallioniemen kirjoihin perustuva maailma on omalei-
sa, erilaisuus on rikkaus ja kaikki saavat äänensä kuuluville.
mainen, tunnistettava ja kehittyvä. Siitä pystyy ammenta-
Huumoria on runsaasti eikä ketään kiusata. Sopivasti
maan loputtomasti.
esikuvansa tyyliin myös Otava-konsernin eri yhtiöt ovat
Tuoteperhettä kehittänyt vastaava graafikko Päivi Puusti-
työskennelleet yhdessä Reuhurinteen parissa. Kumppanuus
nen näkee brändin vahvuuden nousevan nimenomaan tari­
ei ole jäänyt vain puheen tasolle. Hedelmällistä yhteistyötä
noi­den erilaisten hahmojen muodostamasta yhteisöstä.
on tehty jo runsaasti, ja se nähdään mielekkäänä.
”On hienoa, että meillä on riippumaton ja kirjailijan luo-
”Koska Reuhurinne on Otavan rekisteröimä tavaramerkki,
ma maailma, josta hahmot tulevat sellaisenaan, eivätkä ne
ei kustantamonkaan tarvitse pystyä kaikkeen, sillä osaamista
ole laskelmoituja ja päälle liimattuja kuten useissa ulkomai-
on ympäri konsernia”, summaa Pyötsiä.
>>
OTAVA-KONSERNI
15
>> KIRJAT
>>
Pyötsiä viittaa tällä paitsi Reuhurinne-puuhasivuun, jonka
lasten ja nuortenkirjojen osasto tuottaa Koululainen-lehdelle, myös Kaverikirja-digisovellukseen, jota työstetään julkaisukuntoon paraikaa. Otavamedian ja Suomalaisen Kirjakaupan kanssa keskusteltiin tiiviisti kustannusohjelmaa rakennettaessa.
Tulevaisuuden Reuhurinne
Vuonna 2013 brändin alaisuudessa on jo tehty hyvinkin erilaisia tuotteita puuhakirjoista muistipeliin. Hullunkuriset kysymykset ja vastaukset -peli, Hassut hahmot -pahvikirja ja tuleva
mobiilisovellus kurkottavat niiden puoleen, jotka eivät Reuhurinnettä vielä tunne. Lapset voivat törmätä myös Suomalaisessa Kirjakaupassa Reuhurinne-puuväreihin ja -penaaliin.
Mihin kaikkeen Reuhurinne vielä taipuu? Pyötsiä innosReuhurinne tarjoaa oppimiselämyksiä
monessa muodossa kaikenikäisille lapsille.
Konseptoinnin
anti tekijöille
REUHURINTEESTÄ saatu konseptointioppi
toimii apuna myös muiden Otava-konsernin
tuoteperheiden kustannusohjelmia ja työtapoja
mietittäessä.
Konseptointi, ja sen myötä tuotteiden ja
prosessin suunnitelmallisuus helpottavat teke­
mistä. Kun kohdeikäryhmät, sisältöalueet ja
formaatit ovat mietitty valmiiksi, uusien tekijöiden ja freelancereidenkin ohjeistaminen helpottuu. Brändi- ja tyylikirjojen tekemiseen on
esimerkiksi Otavassa osallistunut isompikin
joukko väkeä toimituksesta ja graafisesta suunnittelusta.
Jotta konsepti toimii ja siitä on hyötyä,
brän­dillä on oltava vahva pohja, johon nojata.
Reuhurinteessä kaiken lähtökohta on kirjailijan
luoma fiktiivinen maailma ja yhteisö, johon lapsi haluaa kuulua.
16
tuu kysymyksestä:
”Olemme eri muodoissa sisältöä tarjoava konserni. Näkisinkin mielekkäänä sen, että Reuhurinnettä tehtäisiin tiiminä, jossa tuotteita ajateltaisiin ensisijaisesti sisällön näkökulmasta, ei formaatti edellä. Tutkisimme ensin minkälaista
sisältöä meillä on, ja vasta sitten mietittäisiin mihin julkaisukanavaan se sopii.”
Pyötsiä haluaisi myös rohkeammin tehdä Reuhurinneyhteistyötä ensin konsernin sisällä ja myöhemmin lisensoimalla brändiä ulkopuolisille kumppaneille.
KIRJAT-LIIKETOIMINTA
UUSIA AVAUKSIA
irjat liiketoiminta-alueeseen
Kati Hiekkapelto debytoi dekkarillaan
kuuluvat Kustannusosakeyhtiö
Kolibri. Tarina menestyi myös ulkomail-
Otava, Like Kustannus Oy sekä
la: Otava Group Agency (OGA) myi
Otavan Kirjapaino Oy.
AVAINLUVUT 2013
Liiketoiminnon osuus
konsernin liikevaihdosta:
sen käännösoikeudet kuuteen maahan.
Vaikka Kustannusosakeyhtiö Ota-
Toinen merkittävä esikoinen oli Tua
van oppimateriaalien liikevaihto pysyi
Harnon Saarikoski-kirjoituskilpailun
edellisen vuoden tasolla, koko liiketoi-
voittaja Ne jotka jäävät. Käännöskirjal-
minta-alueen liikevaihto laski. Suhtees-
lisuudesta menestyi Khaled Hosseinin
sa yleiseen markkinatilanteeseen oli
uutuus Ja vuoret kaikuivat. Lastenkir-
lasku kustantamisessa kuitenkin alaa
joissa Mauri Kunnaksen Hullunkurinen
201355,5
201258,4
loivempi. Operatiivinen liikevoitto heik-
kuvasanakirja oli lasten ja nuorten kir-
LIIKEVOITTO (EBITA) M
keni, mutta säilyi kokonaisuudessaan
jallisuuden bestsellerlistan ykkönen.
tyydyttävällä tasolla.
Yleisen kirjallisuuden uutuusmyyn-
Maineikas aikakauskirja Granta
alkoi ilmestyä elokuussa suomeksi
tiä tuki monipuolinen kustannusohjel-
Otavan kustantamana. Keväällä Otava
ma. Lukijoiden odotus palkittiin, kun
lanseerasi uuden kirjaformaatin, Miki–
Laila Hirvisaaren Finlandia-ehdokkaa-
minikirjat. Sähkökirjojen kehitystyö jat-
na olleen Minä, Katariina –kirjan Kata-
kui, mutta markkinat pysyivät kasvusta
riina Suuren tarinaa jatkava Me, Keisa-
huolimatta pieninä.
rinna ilmestyi. Se oli Suomen myydyin
kirja 62 800 kappaleen myynnillään.
Tietokirjojen merkkitapaukseksi nou-
18,4 %
LIIKEVAIHTO
M
20136,3
20128,9
HENKILÖSTÖ
Hlö
2013262
2012267
Oppimateriaalien liiketoiminta kasvoi alakoulussa ja lukiossa vuonna 2013
yleisen taloustilanteen epävakaudesta
si Jorma Ollilan ja Harri Saukkomaan
huolimatta. Otava julkaisi ensimmäise-
Mahdoton menestys – Kasvun paikkana
nä Suomessa digitaalisia oppikirjoja
Nokia. Sitä myytiin 35 200 kappalet-
lukiokäyttöön. Digitaalisuus onkin tul-
ta, ja se oli vuoden myydyin elämäker-
lut osaksi nykyaikaista oppimateri-
ta. Muista tietokirjoista mainittakoon
aaliperhettä. Lukion Särmä ja alakou-
Karl-Erik Michelsenin Kone, joka kuvaa
lun matematiikan Tuhattaituri jatkavat
Herlinien yritystoiminnan lisäksi koko
Suomen suosituimpina oppimateriaa-
suomalaista teollisuushistoriaa. Helena
lisarjoina. >>
Petäistö sai suomalaiset innostumaan
Nizzasta, Cannesista ja Biarritzista.
Kotimaisista kaunokirjoista menestyi Kjell Westön Kangastus 38, joka oli
sekä Finlandia- että August -palkintoehdokkaana. Se nimitettiin myös tavoittelemaan Pohjoismaiden neuvoston seuraavaa palkintoa.
OTAVA-KONSERNI
17
>> KIRJAT
Otavan uusien oppimateriaalien kehitystyö tehdään yhdessä opettajien
kanssa. Valmisteilla olevien materiaalien kokeileminen opetustilanteissa
Otavan Kirjapaino
Toimialan vaikeudet jatkuvat
varmistaa onnistuneen lopputuloksen.
SUOMEN GRAAFISEN TEOLLISUUDEN volyymin supistumi-
Vuoden 2013 aikana kehitettiin perus-
nen jatkui. Alan yritysten lukumäärä ja henkilöstö ovat vähen-
opetuksen digitaalisia tehtäväkirjoja
tyneet viiden prosentin vuosivauhdilla. Painotuotteiden tuonti
yhteishankkeessa, jossa sekä pedago-
ja työn siirtyminen ulkomaille ovat vaikeuttaneet kilpailutilan-
gisesta että käytettävyystutkimuksesta
netta kotimaassa.
vastaa Jyväskylän yliopisto. Opettajien
Kirjamarkkinan volyymi on supistunut tasaisesti osana me-
käyttöön saatiin uudistettu sähköisten
dian murrosta. Sähköiset kirjat eivät ole laskun syynä, vaikka
aineistojen jakelu, Otavan opepalvelu.
kiinnostus niihin onkin lisääntynyt oppimateriaalien puolella.
Liken kirjoista Marja Björkin romaani
Otavan Kirjapainon tuotantovolyymi aleni merkittävästi.
Poika oli Finlandia Junior -ehdokkaana,
Kustannustaso ei joustanut myynnin pienentyessä, mikä hei-
Tommi Liimatan Rautanaula ja Riikka
kensi yhtiön kannattavuutta. Asiakaskunta laajeni edelleen,
Ala-Harjan Reikä keräsivät kiitosta.
mutta asiakaskohtaiset keskiostot vähenivät.
Rikoskirjoista näkyivät eniten Antti
Toimintaa sopeutettiin markkinatilanteeseen työaikapankin
Tuomaisen Synkkä niin kuin sydämeni
käytöllä ja paikallisilla sopimuksilla. Heikon kysyntätilanteen
ja Milla Ollikaisen Veripailakat. Scifin
jatkuessa turvauduttiin vuoden lopulla koko henkilöstöä koske-
maailmanmenestys Hugh Howey
viin lomautuksiin.
vakuutti Siilolla ja vieraili Helsingin
Toiminnan kehittämistä jatkettiin. Toiminnanohjausjärjes-
kirjamessuilla. Tietokirjallisuuden
telmä uudistettiin. Kuljetussopimukset uusittiin ja yhteistyötä
aluella menestyi Peter von Baghin
Kirjavälityksen kanssa tiivistettiin. Hankinnoissa saatiin sääs-
suurteos Chaplin.
töjä kilpailuttamalla arkkipainopaperien tehdastoimitukset.
Sofi Oksanen sai keväällä suuren
Energiantehokkuuden parantamiseksi toteutettiin energia-
pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon.
katselmus, ja yhtiö liittyi työ- ja elinkeinoministeriön energia-
Hänen romaaninsa Kun kyyhkyset kato-
tehokkuussopimukseen.
sivat menestyi edelleen, ja siihen perus-
Kirjapainoalan näkymät jatkuvat epävarmoina. Laskevan
tuva näytelmä tuli Kansallisteatterissa
volyy­miennusteen johdosta yhtiö käynnisti vuoden 2014 alussa
ensi-iltaan marraskuussa. OGA alkoi
toimintamallin uudistushankkeen, jolla toimintaa sopeutetaan
myydä näytelmän oikeuksia Suomessa.
vastaamaan paremmin nykyistä markkinatilannetta.
Oppimateriaaleissa työ tulossa
Otavan Kirjapainolla on luotettavan kotimaisen toimijan
olevaan uuteen opetussuunnitelmaan
asema markkinoilla. Yhtiön vahvuuksia ovat moderni kirjan-
liittyvän monikanavaisen kustannus-
sitomo sekä monipuolinen verkostoyhteistyö. Yhtiö on tär-
ohjelman rakentamiseksi kiihtyy. Ylei-
keä osa Otava-konsernin kirjatuotannon arvoketjua ja logisti-
sen kirjallisuuden markkinatilanne on
sia toimintoja.
vaikea, mutta alan keskeisenä toimijana
pystymme vahvistamaan markkinaosuuttamme edelleen. Kustantajan
rooli sisällön laadun varmistajana
korostuu ja sähköisestä julkaisemisesta tulee kiinteä osa liiketoimintaa.
pasi vainio, kustannusosakeyhtiö
otavan toimitusjohtaja
18
Otavan Kirjapaino Oy on kirjanvalmistukseen keskittynyt
kirjapaino. Yhtiö toimii pääasiassa kotimaan markkinoilla ja työllistää 90 ihmistä Keuruulla ja Helsingissä. Kirjapainon vuosituotanto on noin kuusi miljoonaa kirjaa, ja
sen ISO-standardin mukainen johtamis- ja ympäristöjärjestelmä on sertifioitu.
KAUPPA | SUOMALAISELLA
KIRJAKAUPALLA ON 61
MYYMÄLÄÄ. VERKOSTO
KATTAA KOKO SUOMEN.
>> KAUPPA
Kirja on vuodesta toiseen hyvä joululahja. Kirjakaupan
joulumyynti vaatii vahvaa ennakointia, rivakkaa reagointia
yllätyksiin ja ennen kaikkea asiakkaan kuuntelua herkällä korvalla.
TEKSTI ILPO SALONEN KUVAT PEKKA HOLMSTRÖM
KIRJA ON
KOVA PAKETTI
itä tarjota kiireiselle asiakkaalle, joka
Palveluasenne isoin valtti
etsii Finlandia-voittajan lisäksi lahjak-
On toki etu, jos myyjä tietää paljon kirjallisuudesta, mutta
si hyvää dekkaria. Siinä pitäisi olla pää-
asiakaspalvelutaidot ovat vielä tärkeämpiä.
henkilönä lääkäri – onko Robin Cookilta
tullut uutta? Ei ole, mutta kävisikö Patricia Cornwell?
Asiakas vaikuttaa helpottuneelta ja tarttuu ehdotukseen.
”Hyvä myyjä osaa kuunnella ja huomaa nopeasti, mitä
asiakas kaipaa. Taitava ammattilainen osaa myös hienovaraisen lisämyynnin.”
Aluemyyntipäällikkö Tuula Laaksalo kertoo, että joulun
Kassalta vielä lahjapaperia ja teippiä mukaan, ja asiakas
lähestyessä myydään tavallista laajempaa kirjavalikoimaa
poistuu hymyillen ja hyviä jouluja toivottaen.
sen lisäksi, että Finlandia-palkittu romaani on joka vuosi
”Juuri tästä syystä jouluna on hauska olla töissä. Asiakas
voi tulla vähän stressaantuneena, mutta kun hänelle saa
taattu valtti.
”Myydyimpien kirjojen kärki erottuu omaksi ryhmäkseen,
nopeasti suositeltua sopivat kirjat, hän poistuu iloisena”,
ja sieltä löytyvät tutut nimet vuosien ja vuosikymmenten
tuumii Suomalaisen Kirjakaupan myyjä Laura Jantunen.
varrelta. Lisäksi saatetaan kysellä hyvin tarkkaan tietyn
Lastenkirjat käyvät hyvin kaupaksi, mutta näinä aikoina
moni aikuinen pohtii, mitä teini-ikäinen voisi lukea – vai
harras­tuksen, runosuunnan tai taloustieteen aihepiirin kirjoja. Se antaa joulumyyntiin aina oman hauskan haasteensa.”
lukevatko sen ikäiset enää ollenkaan?
”Kyllä, esimerkiksi fantasiakirjallisuus on tosi suosittua.
Nina mainitsee, että joka vuosi tulee yllätyksiä – tällä kertaa
vää. J.R.R. Tolkienin klassikko Hobitti on noussut uudelleen
sellainen on ollut Ville Haapasalon, Kauko Röyhkän ja Juha
suosioon, kun siitä on tehty elokuva”, Jantunen luettelee.
Metson Et kuitenkaan usko -kirjan valtaisa suosio.
Olemme Suomalaisen Kirjakaupan myymälässä Helsin-
”Toinen esimerkki on Tieto Finlandia -voittaja, sotatrau-
gissä, upouudessa Kauppakeskus Kaaressa. Sen avajaiset
moista kertova Ville Kivimäen Murtuneet mielet. Sotakoke-
lokakuussa saivat alueen liikenteen sekaisin. Nyt ryntäys on
mukset kiinnostavat aina uusiakin sukupolvia. Lastenkirjois-
rauhoittunut, mutta asiakkaita riittää koko ajan mukavasti.
sa taas Junior Finlandin voittaja Kreetta Onkelin Poika joka
”Sijainti Kehä ykkösen varrella on erinomainen: asiakkaita
tulee naapurikunnistakin”, sanoo myymäläpäällikkö
Nina Kujanpää.
20
Yllättäviä hittejä
Ja paljon muuta, urheilua, keittokirjoja, harrastuksiin liitty-
menetti muistinsa on ollut suuri menestys.”
Kiinnostavia esikoiskirjailijoita ovat muun muassa Tua
Harno, Pauliina Rauhala ja Kati Hiekkapelto. Tietokirjoissa
OTAVA-KONSERNI
21
22
Jorma Ollila on myynyt hyvin. Lisäksi kehon ja mielen hyvin-
Nopeita käänteitä
vointi on ajan trendi.
Entä kuinka tuotteiden riittävyys taataan, ja kuinka nopeasti
Tämän joulun ilmiö on ollut hyväntekeväisyys: Tomi Takamaan Pirpanan tarinan myyntituloista on osa suunnattu
uuden lastensairaalan rahoitukseen. Suomalaisen Kirja­
saadaan lisää, jos jokin loppuu? Ratian mukaan tämä vaatiikin
sisäänostajilta tiivistä harkintaa.
”Aiempien joulujen pohjalta saadaan hyvää taustatietoa
kaupan Eläköön lapsi! -kampanjalla on tuettu Pelastakaa
– Relex-täydennysjärjestelmämme taustalle rakennetut
Lapset ry:n tukiperhetoimintaa jo useiden vuosien ajan.
laskennat antavat tietoa tuote- ja myymälätasolla päiväkohtaisesti.”
Ajoissa liikkeelle
Ostopäällikkö Heidi Suomi-Mansnérus kertoo, että jos
Kirjakaupan myynnistä merkittävä osa ajoittuu joulun
tuote on loppumassa kustantajalta tai tavarantoimittajalta,
aikaan. Yleinen taloustilanne vaikuttaa: ostokset ovat
siitä tulee yleensä tieto etukäteen, ja siitä viestitään myymä-
pienem­piä ja ne tehdään mahdollisimman myöhään. Moni
löille mahdollisimman nopeasti.
myös kyselee, joko alennusmyynti on alkanut.
”Myynnin keskittyminen lyhyelle ajalle on haaste, koska
tuotteita pitää olla riittävästi, ja tarjonnan ja kysynnän pitää
kohdata”, Tuula Laaksalo korostaa.
”Uusintapainoksia saattaa tulla nopeallakin aikataululla,
ja jos jokin loppuu kokonaan, sille koetetaan löytää korvaava
tuote.”
Jotta kirjat ja muut tuotteet siirtyvät sutjakkaasti hyllystä
Markkinointipäällikkö Marianne Kankaanpää kertoo,
asiakkaalle, joulun tienoilla tarvitaan paljon kausityönteki­
että joulukampanjan suuntaviivat päätetään jo toukokuussa.
jöitä. Pienessä myymälässä riittää yksi tai kaksi, isommassa
”Pyrimme aina kartoittamaan, mitä pitää parantaa
edellisestä vuodesta. Analysoimme luvut: mikä toi asiakasvirtoja ja kauppaa, millä taas ei ollut suurta merkitystä.
tarvitaan helposti neljä tai viisi. He tekevät suunnilleen samoja töitä kuin vakituisetkin.
”Heille tarjotaan vuoroja keskitetyn aikapankin kautta.
Keräämme myymälöistä palautteet jokaisen kampanjan
Osittain käytämme apuna myös henkilöstövuokraukseen
jälkeen.”
erikostuneita firmoja”, Tuula Laaksalo kertoo.
Kampanjan ilme lyödään lukkoon elokuussa. Silloin kirja­
kauppa kertoo mainostoimistolle, minkä henkistä ja teemaista
Sähkö tulee painetun rinnalle
jouluilmettä ja siihen liittyviä elementtejä kirjakauppa toivoo.
Marianne Kankaanpää toteaa, että verkkokaupan osuus
”Halusimme säilyttää muutamia aineksia viime joulus-
myynnistä on koko ajan kasvussa.
ta, esimerkiksi sloganin ’Anna lahjaksi elämys’. Ilmeen hio-
”Markkinoimme monikanavaisesti, joten verkkokauppa
minen vaatii usein monia kierroksia, ennen kuin se on lopul-
on mukana ketjumarkkinoinnissa. Kärkinimikkeet ovat samat
lisesti kohdallaan.”
kuin myymälöissä, mutta verkkokaupassa on erityistä se,
että siellä liikkuu selkeästi laajempi valikoima, yhteensä
Tiivistä yhteistyötä
Joulukuvasto on joulukampanjan suurin yksittäinen
panostus, ja sen tuotanto alkaa jo syyskuussa. Kuvasto
ja myymälämainosmateriaalit lähtevät painoon marraskuun alussa.
”Teemme joulun alla paljon yhteismainontaa kustantajien
useita miljoonia nimikkeitä.”
Suomi-Mansnérus toteaa, että paketointituotteiden
kysyntä kasvaa jouluna aina huippulukemiin.
”Lisäksi kalenterit sekä pelit ja askartelutuotteet ovat
hyvin kysyttyjä, samoin joulukortit ja postimerkit. Tämän
vuoden suosittu kausituote on ollut kirsikkapuu-led-valaisin.”
kanssa. Sovimme, mitkä nimikkeet näkyvät missäkin
Yksi tuoteryhmä on jäänyt vuosi vuodelta pienemmäksi.
kanavassa. Runko suunnitellaan yhdessä ennen kesälomia,
”Palapelien pinot ulottuivat takavuosina melkein kattoon
mutta tarkennuksia tehdään aina marraskuulle saakka,
asti. Menee palapelejä nytkin, mutta paljon vähemmän”,
koska onneksemme toimimme alalla, jossa matkan varrella
Laaksalo sanoo.
mukaan tulee myös yllätyksiä”, Kankaanpää hymyilee.
Myös tietokirjoista vastaava tuotepäällikkö Nona Ratia
kertoo, että kustantajien ja tavarantoimittajien kanssa
sovitaan myynninedistämistoimista samaan aikaan, kun
tuotteisto rakentuu. Yhteistyö on tiivistä, joskus lähes
päivittäistä.
”Markkinointirunko aikatauluineen tehdään edellisen
vuoden puolella. Muutoin markkinointitoimet tarkentuvat
Laura Jantunen mainitsee, että vanhemmat asiakkaat
kysyvät joskus tuotteita, joita ei enää ole tarjolla – tietosanakirjoja.
”Paljon puhutaan, että tieto löytyy netistä, mutta kaikilla
ei ole nettiä”, hän muistuttaa.
Jantunen ei myöskään usko, että sähköiset kirjat kovin
nopeasti korvaavat painettua sanaa.
”Kavereistani juuri kukaan ei ainakaan vielä lue niitä.
matkan varrella. Ajankohtaisiin ilmiöihin reagoidaan lyhyel-
Uskon, että sekä sähköiselle että painetulle kirjalle löytyy
läkin varoitusajalla kampanjan jo ollessa käynnissä – tilan-
tulevaisuudessa kysyntää: tilanne ei ole joko–tai vaan
netta siis seurataan koko ajan”, Kankaanpää mainitsee.
sekä–että.”
OTAVA-KONSERNI
23
KAUPPA-LIIKETOIMINTA
UUSIUTUMISEN JA
HAASTEIDEN VUOSI
S
uomalainen Kirjakauppa on
Kaiken työn tuloksena myyntimme
Suomen suurin valtakunnal-
säilyi edellisen vuoden tasolla – mikä
linen laajan valikoiman kirja-
tarkoitti käytännössä selkeää markkina-
kauppaketju. Sen menestys palvelee
Tuloksia ei olisi saatu aikaiseksi
kustantajia. Otava-konserni haluaa
ilman henkilöstön vahvaa osaamista,
vahvistaa edelleen Suomalaisen Kirja-
sitoutumista ja motivaatiota. Syksyllä
kaupan markkina-asemaa.
tehdyn terveyskyselyn mukaan 86 %
mintavuosi oli haasteellinen. Monet
erikoistavarakaupan alat Suomessa
vastanneista koki voivansa hyvin työssä, mikä on erinomainen tulos.
Yleisesti kirjakauppa-alan vuosi
35,2 %
LIIKEVAIHTO
M
2013106,3
2012106,5
LIIKEVOITTO (EBITA) M
laskivat. Jo vuonna 2012 tekemämme
2013 oli vaikea: 18 kirjakauppaa lopet-
linjaukset ja käynnistetyt kehityshank-
ti toimintansa vuoden aikana ja kirja-
20132,4
2012-1,9
keet jatkuivat ja tuottivat hyviä tulok-
kauppojen kirjamyynti laski 2,5 %.
sia. Oston, logistiikan sekä tuoteryh-
Tilivuoden 2013 tuloksia voidaan pitää
HENKILÖSTÖ
mä- ja varastonhallinnan alueella tämä
olosuhteisiin nähden hyvinä. Operatii-
merkitsi parantunutta varastonkiertoa
vinen liikevoitto parani edelliseen vuo-
ja pienempiä pääomakustannuksia
teen verrattuna 4,3 M .
lähes kaikissa tuoteryhmissä. Henki-
Vuoden 2014 kaupalliset näky-
löstökulujen osalta asetetut säästö- ja
mät eivät ole kohentuneet, ja
tehotavoitteet saavutettiin uudelleen-
vähittäiskauppa elää murrosta.
organisointien ja osin keskitetyn työvuorosuunnittelun avulla.
Uudistimme vuoden aikana seitsemän myymälää ja lisäksi avasimme
uuden myymälän Kauppakeskus
Kaareen. Vuoden lopussa myymälöitä
oli yhteensä 61, joista kolme HelsinkiVantaan lentoasemalla toimivaa Readers-myymälää. Verkkokaupan ja
myymälöiden toimintojen sujuvuuden
parantamiseksi tehty työ johti verkkokaupan myynnin ja myymälänoutojen
hyvään kasvuun. Verkkokauppa
suomalainen.com onkin luonnollinen
ja kasvava osa myyntiin tähtäävää
monikanavaista markkinointia.
Monista muista kaupan alan toimijoista poiketen jatkoimme onnistuneesti
vahvaa panostusta asiakasvirtaa
ylläpitäviin myynnin ja markkinoinnin
toimenpiteisiin.
24
Liiketoiminnon osuus
konsernin liikevaihdosta:
osuuden kasvua.
suomalaisia lukijoita, kirjailijoita ja
Suomalaisen Kirjakaupan 101. toi-
AVAINLUVUT 2013
Uskon kuitenkin siihen,
että viime vuosien työ sekä
käynnissä olevat kehityshankkeet mahdollistavat positiivisen
kehityksen myös tänä vuonna.
timo kopra, suomalaisen
kirjakaupan toimitusjohtaja
Hlö
2013398
2012441
LEHDET | OTAVAMEDIA ON
LUKIJOIDENSA AJASSA ELÄVÄ,
KEHITTYVÄ JA MONIKANAVAINEN
AIKAKAUSLEHTIKUSTANTAJA.
>> LEHDET
vuotta
SUOMALAISEN
MIEHEN ASIALLA
Tekniikan Maailma on osunut suomalaisen miehen elämään tavalla, joka
on tehnyt lukijat riippuvaisiksi ja monet kustantajat kateellisiksi.
T
26
TEKSTI VELIMATTI HONKANEN KUVAT TEKNIIKAN MAAILMAN ARKISTO
ekniikan Maailman synty juontaa 1950-luvun
jaksi ja kustantajaksi. Ensimmäinen Tekniikan Maailma
alkuun ja Osmo A. Wiioon, joka päätti luo-
ilmestyi vuoden 1953 alussa.
da vuonna 1945 perustamansa Harrastelija-
Heti alusta lähtien TM esitteli laajasti tekniikan ja tieteen
lehden seuraajaksi uuden lehden. Nimikin oli
saavutuksia. Sodan jälkeen itse tekeminen oli kunniassa ja
jo valmiina, sillä hän oli ostanut ruotsalaisen
suorastaa välttämätöntä, joten myös TM:n sisällöstä olen-
Teknikens Värld -lehden irtonumeroita. Lehden kustantami-
nainen osa oli erilaisten laitteiden rakennusohjeita. Wiion
seen vaatimia pääomia Wiiolla ei kuitenkaan ollut, joten hän
radioamatööriharrastuksen pohjalta erityisesti radiolaittei-
kääntyi Harrastelijan aiemman päätoimittajan Rauno Toivo-
den rakennusohjeet olivat suosiossa. Sen myötä Tekniikan
sen puoleen, joka ryhtyi Tekniikan Maailman päätoimitta-
Maailmalla on ollut kauaskantoisia vaikutuksia, sillä moni
Nokian menestykseen vaikuttanut henkilö oli innostunut
ja 70-lukujen aikana. Suurelta osin itse kehitetyt testaus-
aikanaan radiotekniikasta juuri TM:n ja Wiion ansiosta.
menetelmät, korkeatasoiset mittalaitteet, ammattitaitoinen
Helsingin yliopistossa viestinnän professorina pitkään
henkilöstö ja parhaat yhteistyökumppanit takasivat TM:n
työskennellyt Osmo A. Wiio avusti Tekniikan Maailmaa
nousun puolueettomaksi ja uskottavaksi testilaitokseksi, jol-
kautta vuosikymmenten, ja hän piti vuodesta 1987 vuoteen
le myös tuotteiden valmistajat ja maahantuojat antavat tun-
2011 saakka erittäin suosittua Tieteen Maailma -palstaa.
nustusta.
Autoja, tiedettä ja testausta
Nykyään autot ja liikenne muodostavat noin puolet TM:n
sisällöstä. Jo alkujaan pidettiin tärkeänä tarjota suomalaisille
autonostajille muutakin kuin koreita kuvia ja korulauseita, ja
”mennä pintaa syvemmälle tutustumaan autojen teknillisiin
arvoihin ja suorituskykyyn”, kuten lehden ensimmäinen koeajaja Ossi Lindfors määritteli autopalstan linjan.
Sittemmin automyynnin vapauduttua lehden autosisällön määrä kasvoi, ja autojen tekniikkaan ja ominaisuuksiin
perehdytään paljon tarkemmin ja syvällisemmin. Näyttävin esimerkki on TM Talvitesti, joka on edelleen ainutlaatuinen koko maailmassa. Sen tuloksia luetaan ja analysoidaan
myös autonvalmistajien tuotekehitysosastoilla, ja testi on
myyty myös ulkomaisiin lehtiin.
Tuotetestit ja vertailut nousivat TM:n ydinsisällöksi 1960-
Testattavaksi valitaan ensisijaisesti uusia ja kiinnostavia
kuluttajatuotteita. Autotestien lisäksi erityisesti matkapuhelinten, televisioiden, autonrenkaiden ja erilaisten elektroniikkalaitteiden vertailut ovat TM:n ydinosaamista. Myös
palveluiden, kuten autokorjaamoiden testaaminen, kuuluu
perinteiseen ja puheenaiheita herättävään TM-sisältöön.
Pyrkimyksenä on tarjota lukijalle syvempää tietoa, jotta hän
pystyy tekemään parhaita mahdollisia ja omaan käyttötarkoitukseensa sopivia ratkaisuja.
Testit herättävät myös tunteita, sillä jos oma suosikki­
tuote ei yllättäen menestykään testissä, syytä haetaan
helposti testaajista ja testimenetelmistä. Tiukan hyötytiedon
lisäksi TM tarjoaa mahdollisuuden ”vakavaan unelmointiin”
esimerkiksi urheiluautotestien muodossa. Suurin osa
lukijoista on kiinnostunut myös sellaisista tuotteista, joihin
itsellä ei välttämättä koskaan ole varaa.
>>
”Autot ja liikenne
muodostavat puolet
TM:n sisällöstä.”
OTAVA-KONSERNI
27
>> LEHDET
TM-60
Tekniikan Maailma juhli 60-vuotista taivaltaan pääasiassa
työn merkeissä. Toukokuussa ilmestynyt 188-sivuinen juhlanumero oli edustava esimerkki siitä, mitä TM on tänään.
Sisältöön kuului perusteellinen eri alojen tekninen katsaus
tulevaisuutta painottaen menneisyyttä unohtamatta.
Vertailuissa oli 12 katumaasturia sekä kesä- että talviolosuhteissa, 250 euron älykännykät ja isot matkamoottoripyörät. Unelmatestissä oli Lamborghini Aventador Roadster
-superauto ja koeajossa Toyota Auris. Myös juttu elämästä ISS-avaruusasemalla sekä perusteellinen selvitys tabletti­
tietokoneista saivat lukijoilta kehuja.
Juhlanumeron keskittyessä nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, historiaa valotettiin juhlavuoden aikana kuudella, eri
aihealueisiin keskittyneellä erikoisdigilehdellä, joihin oli
koottu artikkeleita 60 vuoden varrelta kuvastamaan sekä
tekniikan että Tekniikan Maailman kehitystä.
Auto- ja tiemuseo Mobilian erikoisnäyttelyssä Kangasalla
oli esillä lehden historiaa ja mittalaitteita sekä liikkuvalle
poliisille lahjoitettuja partioautoja. Vuonna 1978 alkanut
poliisiautojen lahjoitusperinne sai jatkoa syyskuussa, jolloin
TM:n juhlavuosi huipentui lähes 110 000 euroa maksaneen
Mercedes-Benz CLS Shooting Braken lahjoitustilaisuuteen.
Tämä TM-60-rekisterikilvillä varustettu auto oli jo viides
TM:n lahjoittama poliisiauto.
Tekemisen intoa
kaltainen, ja insinööriopinnot ovat yleisempi tausta TM:n
Tekniikan Maailman suosion yksi salaisuus on varmasti se,
toimittajille ja lukuisille avustajille kuin toimittajakoulutus.
että lehden tekeminen on ollut myös sen tekijöiden mielestä
Media-alan monenlaiset paineet, internetin tietovyöry,
mielenkiintoista ja hauskaa. Toimitus on paljolti lukijoidensa
monikanavajulkaiseminen ja tiedonvälityksen nopeutuminen eivät voi olla vaikuttamatta myöskään Tekniikan
Maailmaan, mutta tekemisen into ja perinteinen TM-henki
ovat silti pysyneet kyydissä.
TM:n perusarvot pitävät edelleen sisällään kaikki menestyksen edellytykset. Laadukas ja ainutlaatuinen, pitkään
perinteeseen pohjaava, itse tuotettu, puolueeton, sekä
suomenkielinen ja suomalaisen kuluttajan näkökulmasta
tehty sisältö on vahvuus, johon kannattaa tukeutua.
Julkaisukanavat toki kehittyvät, ja lukijalla on jo pitkään
ollut vapaus valita, missä muodossa hän TM-sisältönsä
haluaa. Perinteinen painettu lehti on säilyttänyt vankan
asemansa, mutta TM on nykyään luettavissa myös digitaalisesti tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. TM:n netti­
palvelu täydentää lehden sisältöä, ja käsittää esimerkiksi yli
11 000 artikkelin pdf-arkiston.
Vaikka ikää on 60 vuotta, TM:n vauhti ei hidastu. Vuoden
2014 aikana suunnitelmissa on uudistaa Tekniikan Maailmaa
hieman perusteellisemmin. TM kehittyy yhä vahvemmin
Autotestien lisäksi
erilaisten elektroniikkalaitteiden vertailut ovat
TM:n ydinosaamista.
28
painetun lehden ja digisisällön muodostamaksi kokonaisuudeksi, joka on sekä kestotilaajille että satunnaisille lukijoille
entistäkin selkeämpi, houkuttelevampi, monipuolisempi ja
helppokäyttöisempi.
SUOMEN KUVALEHDEN
DIGIPALVELU UUDISTUI
uomen Kuvalehden voi lukea
Kansainvälisten aiheiden lisäksi käsit-
on hyötyä. Kestotilaajamme voi lukea­
kaikilta julkaisualustoilta.
telemme monipuolisesti suomalais-
uutiset milloin tahansa ja missä
Uudessa, digilehden ja verkko-
ta politiikkaa, taloutta, kulttuuria s­ekä
tahansa­sekä osallistua entistä vaivat-
sivun yhdistävässä palvelussa julkai-
keskeisten vaikuttajien ja päättäjien
tomammin keskusteluun.
semme päivittäin uusia, ajankohtaisia
toimia. Suomen Kuvalehti Digi:ssä on
Suomen Kuvalehdessä on Mika
artikkeleita, palvelusta löytyy lähes 20
katsauksia, analyyseja ja kommentte-
Waltarista ja Urho Kekkosesta alkaen
blogia, kiinnostavia keskusteluja sekä
ja päivittäisiin aiheisiin. Pian satavuo­
ollut kirjoittajina ajan parhaita kynän-
viikon lehti jo ilmestymis­päivän aamu-
tiaan lehtemme arkistoista löytyy
käyttäjiä. Kokenut ydintoimitus vah-
na. Verkkopalvelun sisältö on pääasias-
­paljon historiallisia juttuja ja valoku-
vistuu­myös tänään freelancereilla,
sa maksullista, mutta mukana on myös
via. Tarjoamme myös niitä enemmän
kolumnisteilla ja bloggareilla, jotka
kaikille avointa, maksutonta luettavaa.
lukijoille.
ovat eturivin suomalaisia keskustelijoi-
Suomen Kuvalehti pyrkii antamaan
ta. Osallistumme päivittäin sosiaalisen
­Kuvalehti tehtiin ensimmäisen kerran
aineksia maailmankuvan rakenta­
median keskusteluihin.
digitaaliseen muotoon jo yli ­kolme
miseen – sen pohdintaan, mistä
vuotta sitten, ensimmäisenä lehtenä
todellisuutemme rakentuu tänään.
sä tarvitaan itsenäistä ajattelua ja
Suomessa. Kestotilaajamme saa
Tavoitteena on suurempi avoimuus,
analyyttistä tietoa – ja hyviä tarinoita
paperilehden lisäksi näköislehden
jotta lukijat tietävät miten ja mistä
maailmasta ja sen ihmisistä. Tätä var-
digimuodossa.
saamme juttumme. Median tarjonnan
ten ovat Suomen Kuvalehti ja suomen-
vyöryssä ja uutisten sirpaloituessa
kuvalehti.fi.
Viikoittain ilmestyvä Suomen
Nyt Suomen Kuvalehti tarjoaa
Tämän päivän median tietovyörys-
­päivittäin entistä enemmän tietoja ja
lukija voi luottaa Suomen Kuvalehden
taustoja. Valitsemme ja taustoitam-
poimintoihin uutisvirrasta: juuri tähän
Tapani Ruokanen
me harkitusti sen, mitä julkaisemme.
kannattaa kiinnittää huomiota – siitä
Suomen Kuvalehden päätoimittaja
Suomen Kuvalehden
digipalvelu avattiin
4. joulukuuta 2013.
OTAVA-KONSERNI
29
>> LEHDET
LEHDET-LIIKETOIMINTA
YHDESSÄ TEHDEN
enellekään ei enää ole yllätys,
sä rohkeasti ja kunnianhimoisesti tart-
tätä kautta edellytykset sille, että menes-
että media-alan suuri myllerrys
tuneet niihin haasteisiin, joita toimi­
tymme myös tulevaisuudessa. Olemme
jatkuu. Valitettavasti kaikki ne
alallamme tällä hetkellä on. Vaikeassa
kyenneet muun muassa nopeuttamaan
uhkakuvat, joita media-ala ennusti
taloudellisessa ja toiminnallisessa
merkittävästi lehtien ja sisältöjen kehit-
arvonlisäveron vaikutuksista tilaaja-
ympäristössä kykenimme tämän ansi-
tämistä sekä ulkoasujen uudistamista.
määriin, veron kertymään ja alan työl-
osta säilyttämään hyvän suhteellisen
listämisen edellytyksiin toteutuivat.
kannattavuuden. Kiitos tästä kuuluu
ta haastetta: orgaanisen kasvun aikaan-
Arvonlisävero yhdistettynä kuluttajien
kaikille otavamedialaisille.
saaminen ja kulujen sopeuttaminen
Kaikilla mediayhtiöillä on kaksi suur-
mediakäytön muutokseen ja ilmaisen
Päättynyttä vuotta leimasi vahvasti
verkkosisällön kasvuun kiihdytti yksi-
yhdessä tekeminen. Jatkoimme edelli-
selitteisesti sanoma- ja aikakauslehtien
sinä vuosina liikkeelle laitettuja toimin­
tilaajamäärien laskua. Itellan uusimpien
nan kehittämishankkeita. Teimme
täysin uudistuneen, jatkuvasti päivitty-
tilastojen mukaan painettujen lehtien
vuo­den aikana suuria muutoksia orga­
vän Suomen Kuvalehden verkkopalve-
volyymit laskivat Suomessa vuonna
ni­saation rakenteeseen ja toiminta­
lun. Alan tulevaisuuden avainkysymys
2013 yli 7 %.
tapaan. Julkaisuyksiköiden määrä
on, ovatko kuluttajat tulevaisuudessa
Jakelukustannusten jyrkkä nousu
liikevaihdon laskuun. Varmaa on, että
alan muutokset jatkuvat.
Joulukuussa 2013 lanseerasimme
väheni yhdellä. Julkaisuyksikkö 1:ssä
valmiita maksamaan nykyisen kaltaisista
kasaa lisää harmaita pilviä media-alan
Annan, Kotilieden, Seuran ja Ipanatiimin
sisällöistä. Me Otavamediassa aiomme
ylle. Mediamarkkina laski yleisen taan-
ympärille syntyi neljä ns. lehtiperhettä.
selvitä voittajina tästä median murrok-
tuman vuoksi selvästi vuoden 2013
Tekijöiden kokoaminen suuremmik-
sesta. Jakelukanavasta riippumatta luo-
aikana. Samaan aikaan verkkomainon-
si ja vahvemmiksi toimituskokonaisuuk­
vuus, sisältöjen laatu ja yllätyksellisyys
nan osuus yritysten mediapanostuk-
siksi näkyy heti positiivisella tavalla
ovat tulevaisuudessakin menestyksen
sista kasvaa selvästi.
tekemisessämme, toiminnan tehokkuu-
avaimia.
dessa ja ennen kaikkea sisältöjen
pekka harju,
otavamedian toimitusjohtaja
Otavamedian liikevaihto laski odotetusti vuonna 2013. Olemme yhdes-
laadussa. Olen varma, että luomme
AVAINLUVUT 2013
Liiketoiminnon osuus
konsernin liikevaihdosta:
47,6 %
LIIKEVAIHTO
M
2013143,6
2012154,6
LIIKEVOITTO (EBITA) M
201318,7
201216,8
HENKILÖSTÖ
Hlö
2013459
2012485
30
UUDET LIIKETOIMINNOT |
TAVOITAMME
VERKOSSA
INTRO
LEHDET-LIIKETOIMINTA
YHDESSÄ
TEHDEN
2,8 MILJOONAA SUOMALAISTA
sä rohkeasti ja kunnianhimoisesti tartKUUKAUDESSA.
tuneet niihin haasteisiin, joita toimi­
enellekään ei enää ole yllätys,
tätä kautta edellytykset sille, että menes-
että media-alan suuri myllerrys
tymme myös tulevaisuudessa. Olemme
alallamme tällä hetkellä on. Vaikeassa
kyenneet muun muassa nopeuttamaan
uhkakuvat, joita media-ala ennusti
taloudellisessa ja toiminnallisessa
merkittävästi lehtien ja sisältöjen kehit-
arvonlisäveron vaikutuksista tilaaja-
ympäristössä kykenimme tämän ansi-
tämistä sekä ulkoasujen uudistamista.
määriin, veron kertymään ja alan työl-
osta säilyttämään hyvän suhteellisen
listämisen edellytyksiin toteutuivat.
kannattavuuden. Kiitos tästä kuuluu
ta haastetta: orgaanisen kasvun aikaan-
Arvonlisävero yhdistettynä kuluttajien
kaikille otavamedialaisille.
saaminen ja kulujen sopeuttaminen
jatkuu. Valitettavasti kaikki ne
Kaikilla mediayhtiöillä on kaksi suur-
mediakäytön muutokseen ja ilmaisen
Päättynyttä vuotta leimasi vahvasti
verkkosisällön kasvuun kiihdytti yksi-
yhdessä tekeminen. Jatkoimme edelli-
selitteisesti sanoma- ja aikakauslehtien
sinä vuosina liikkeelle laitettuja toimin­
tilaajamäärien laskua. Itellan uusimpien
nan kehittämishankkeita. Teimme
täysin uudistuneen, jatkuvasti päivitty-
tilastojen mukaan painettujen lehtien
vuoden aikana suuria muutoksia or-
vän Suomen Kuvalehden verkkopalve-
volyymit laskivat Suomessa vuonna
ganisaation rakenteeseen ja toiminta­
lun. Alan tulevaisuuden avainkysymys
2013 yli 7 %.
tapaan. Julkaisuyksiköiden määrä
on, ovatko kuluttajat tulevaisuudessa
väheni yhdellä. Julkaisuyksikkö 1:ssä
valmiita maksamaan nykyisen kaltaisista
kasaa lisää harmaita pilviä media-alan
Annan, Kotilieden, Seuran ja Ipanatiimin
sisällöistä. Me Otavamediassa aiomme
ylle. Mediamarkkina laski yleisen taan-
ympärille syntyi neljä ns. lehtiperhettä.
selvitä voittajina tästä median murrok-
Jakelukustannusten jyrkkä nousu
tuman vuoksi selvästi vuoden 2013
Tekijöiden kokoaminen suuremmik-
liikevaihdon laskuun. Varmaa on, että
alan muutokset jatkuvat.
Joulukuussa 2013 lanseerasimme
sesta. Jakelukanavasta riippumatta luo-
aikana. Samaan aikaan verkkomainon-
si ja vahvemmiksi toimituskokonaisuuk­
vuus, sisältöjen laatu ja yllätyksellisyys
nan osuus yritysten mediapanostuk-
siksi näkyy heti positiivisella tavalla
ovat tulevaisuudessakin menestyksen
sista kasvaa selvästi.
tekemisessämme, toiminnan tehokkuu-
avaimia.
dessa ja ennen kaikkea sisältöjen
PEKKA HARJU,
OTAVAMEDIAN TOIMITUSJOHTAJA
Otavamedian liikevaihto laski odotetusti vuonna 2013. Olemme yhdes-
laadussa. Olen varma, että luomme
AVAINLUVUT 2013
Liiketoiminnon osuus
konsernin liikevaihdosta:
47,6 %
LIIKEVAIHTO
M
2013143,6
2012154,6
LIIKEVOITTO (EBITA) M
201318,7
201216,8
HENKILÖSTÖ
Hlö
2013459
2012485
OTAVA-KONSERNI
31
>> UUDET LIIKETOIMINNOT
KOHTI
UUSIA TAITOJA
Kuluttajien mediakäyttäytymisen muuttuessa pitää rytmissä pysyä
mukana. Otava-konserni tarttui haasteeseen ja aloitti syksyllä 2012
Digimediataidot toimitustyössä -koulutusohjelman Otavamediassa.
”T
TEKSTI HENNA TANSKANEN KUVAT KALLE KERVINEN JA SAMPO KORHONEN
akana on jo neljä koulutusta, ja viides
monikanavaiseen suuntaan. Ohjelma on osa yhtiön ja kon-
starttaa keväällä 2014. Kouluttautu-
sernin strategiaa.
minen onnistuu työn ohessa. Haas-
painottuu sosiaalinen media toimitustyössä. Teemoina vilah­­
tarkoitus on, että digitaalisuudesta
televat joukkoistaminen, datajournalismi, mobiilius, kuratointi,
tulee luonnollinen osa jokaisen työtä”, Uudet liiketoiminnot
blogit, tabletit, ansaintamallit, web-julkaisun työkalut, haku­
-yksikön johtaja Jaakko Haapakangas kertoo.
koneoptimointi ja tiedon louhinta.
Valmennus kehittää henkilöstön digitaalisen median taitoja sähköisissä kanavissa sekä muuttaa työnteon tapaa
32
Koulutukseen kuuluu useita aihealueita. Erityisesti siinä
tamme ihmisten oppimishalua ja
”Jo ensimmäisen kurssin jälkeen huomasimme, että
nälkä tehdä enemmän on kasvanut. Myös rohkeus ja
Toimitustapojen kehittämisen
ansiosta lehteä ja verkkoa tehdään
nykyään sujuvasti rinnakkain.
Kurssin oivaltavaa antia oli yhteistyö Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin opiskelijoiden kanssa.
”Saimme käytännönläheisen näkymän diginatiivien
mediakäyttöön ja siihen, miten luontevasti he suhtautuvat
verkkomaailmaan. Some-kanavat olivat heille jokapäiväistä
läsnäoloa omana itsenään.”
Koulutuksen aikana Sihvonen teki uudistustyötä Seuran
toimituksessa. Nykyisin kaikki tuottavat jouhevasti sisältöä
verkkoon lehden ohella. Miten muuten voisi enää toimia?
Samankaltaista työtä Sihvonen on jatkanut tehtävä­
kierrossa sähköisen journalismin kehittäjänä. Kun Suomen
Kuvalehti valmistautui aloittamaan uuden digipalvelunsa
joulukuussa 2013, Sihvonen oli toteuttamassa digivalmennusta toimituksessa. Työtapojen kehittämisen ansiosta
lehteä ja tilattavaa digipalvelua tehdään nykyään sujuvasti
rinnakkain.
”Kukaan ei enää kysy jälkikäteen, mitä jostakin jutusta
laitetaan verkkoon. Se mietitään jo jutun käynnistysvai­
heessa”, Sihvonen kuvaa työtavan muutosta.
uskallus tarttua digitaalisiin töihin ovat lisääntyneet”, Haa-
Uusia sovelluksia Otavassa
pakangas iloitsee.
Onnistumiset kiirivät myös kirjankustantamoon.
Koulutuksen aikana jokainen tekee pienen projektityön,
”Innostuimme Otavamedian projekteista ja päätimme
jolloin opittuja taitoja pääsee soveltamaan omaan työhönsä.
kehittää digitaalista osaamistamme omalla koulutusohjel-
Hyviä tuloksia on syntynyt, ja talossa siirrytään vähitellen
malla”, yleisen kirjallisuuden ja oppimateriaalien tuotannon
monikanavaiseen tekemiseen.
Tällä hetkellä valmennukseen on
osallistunut lähes 100 henkilöä. Sen
parasta antia opin ohella on ollut
tutustuminen talon muuhun väkeen
yli yksikkörajojen.
”Kaiken kaikkiaan koulutusoh-
”Digitekemisessä
tuloksen näkee
samantien.”
jelma on vahvistanut digitaalisen median osaamistamme,”
Haapakangas painottaa.
osastopäällikkö Fredrik Rahka Kustannusosakeyhtiö Otavasta kertoo.
Tulokset ovat olleet kannustavia.
Kirjapuolen väen koulutusteemoina ovat olleet strategiat, käyttöliitty­
mien suunnittelu, työnkulku, sopimukset ja toiminnan mittaaminen.
”Esimerkiksi Reuhurinne- ja Vares-sovellukset on jo
­ideoitu. Lukioihin on tehty useita digioppikirjoja, ja vuonna­
2014 lanseerataan peruskoulun digikirjat. Lisää on myös
Koulunpenkillä diginatiivien kanssa
Seura-lehden tuottaja Lauri Sihvonen osallistui valmennukseen keväällä 2013. Vaikka verkkoasiat olivat entuudestaan
tuttuja, Sihvonen sukelsi maailmaan innokkaasti.
”Sain kokonaiskuvan siitä, missä mennään. Ajattelin,
­tulossa”, Rahka luettelee.
Haapakangas kertoo, että koulutukset jatkuvat edelleen
laajalla rintamalla koko konsernissa.
”Kukaan ei pysty sanomaan, mihin sähköistyvä maailma
meitä vie. Pohdimmekin, miten tunnistamme digimuu­
että tekemällä oppii ja oppiminen alkaa, kun panee itsensä
toksen keskeiset kohteet ja osaamme satsata niihin oikein.
likoon. Kannattaa rohkeasti kokeilla ja katsoa, mitä tapahtuu.
Ratkaisevaa myös on, miten saamme hyviksi koetut
Digitekemisessä on mukavaa, kun tuloksen näkee saman-
­käytännöt jaetuksi talossamme. Jos siinä onnistumme, se
tien,” Sihvonen kertoo.
on huikea juttu!”
OTAVA-KONSERNI
33
UUDET LIIKETOIMINNOT
ROHKEASTI KOKEILEVIA
RATKAISUJA
udet liiketoiminnot luo uusia
ellit.fi sekä muropaketti.com. Kaks-
AVAINLUVUT 2013
tuotteita ja palveluita kulutta-
plus.fi-sivusto uudistettiin ja sivuille
jien muuttuviin mediakäytön
tuotiin uutta sisältöä, josta erityisessä
Liiketoiminnon osuus
konsernin liikevaihdosta:
tarpeisiin. Yhtiö vastaa Otavamedian
suosiossa ovat blogikirjoitukset.
verkkopalveluista, NettiX-markkinapai-
Mediamyynnissä jatkoimme kiin-
koista, Ampparit-uutisportaalista sekä
nostuskohderyhmiä tavoittavan Vainu-
aikakauslehtien ja kirjojen digitaalisista
konseptin kehittämistä. Vainulla toteu­
julkaisukanavista.
tettujen kampanjoiden tulokset ovat
Kuluneena vuonna keskityimme
olleet hyviä. Loppuvuoden mediamai­
LIIKEVAIHTO
M
nykyisten verkkoliiketoimintojen
nonnan kuumimmat trendit, mobiili-
201312,3
201211,0
­kehittämiseen. Tavoitettavuutemme
mainonta ja videomainonta, kasvat-
LIIKEVOITTO (EBITA) M
­verkossa kasvoi yli 10 % ja parhaim-
tivat myyntiämme. Nyt pystymme
millaan tavoitimme 2,8 miljoonaa suo-
tarjoa­maan asiakkaille täsmällistä
20136,5
20125,4
malaista kuukaudessa. Mainosmark-
kohdentamista monikanavaisesti.
HENKILÖSTÖ
kinan heikosta kehityksestä johtuen
Panostimme edelleen e-kirjojen ja
media­myynnin kasvu jäi maltilliseksi.
digilehtien julkaisemiseen ja palve-
Pystyimme kuitenkin ylläpitämään
luiden kehittämiseen tunnustellen ja
erinomaista tulostasoa.
­uskoen markkinan syntyyn. Suunnitte-
NettiX säilytti johtoasemansa
limme ja toteutimme uudenlaisen
moottoritoimialan sähköisissä markki-
digilehteä ja verkkosivua yhdistävän
napaikoissa. Kävijämäärä oli vilkkaim-
maksullisen palvelualustan. Tälle alus-
pina viikkoina yli 800 000. Toimme
talle avasimme ensimmäisenä Suo-
NettiX-palveluiden asiakkaille lisäarvo-
men Kuvalehden uuden digipalvelun.
palveluita, kuten verkkokaupan, koti­
Ensimmäiset kokemukset tästä kon-
sivujen ja kaupanhallinnan tekniikkaa.
septista sekä luku- että myyntituot-
Ampparit-uutispalvelun kävijämäärä kasvoi odotusten mukaisesti tavoit-
teena ovat rohkaisevia.
Mediaympäristön muutos on ­nyt
taen parhaimmillaan 300 000 eri
todella nopeaa. Kilpailuvalttejamme
kävijää viikon aikana. Mediamainonnan
muuttuneessa markkinatilanteessa
määrä pysyi ennallaan. Toimme mark-
ovat tunnetut brändit, näkyvä asema
kinoille Ampparit-uutispalvelun mobii-
verkossa sekä uusien liiketoimintamal-
liohjelmat kaikille puhelinalustoille.
lien rohkea kokeilu.
Myös Otavamedian verkkosivujen­
käyttö mobiililaitteilla kasvoi. Suosi­
tuimpia sivustoja olivat kaksplus.fi ja
34
4,1 %
jaakko haapakangas,
johtaja, uudet liiketoiminnot
Hlö
201320
201218
2 0 1 3 T I L I N PÄ ÄTÖ S
Hallitus...........................................................................................36
Hallinnointiperiaatteet...............................................................37
Hallituksen toimintakertomus..................................................38
Tuloslaskelma.............................................................................. 40
Tase................................................................................................ 4 1 Rahoituslaskelma........................................................................43
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet........................................ 44
Liitetiedot......................................................................................45
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle........................................52
Tilintarkastuskertomus..............................................................52
Vuosikertomuksesta on jätetty pois emoyhtiön luvut,
jotka sisältyvät viralliseen tilinpäätökseen.
>> TILINPÄÄTÖS
SISÄLLYS
Hallitus
PUHEENJOHTAJA
VUODESTA
Olli Reenpää........................................................1 9 68
VARSINAISET JÄSENET
Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtaja..........1988
Jorma Ollila, varapuheenjohtaja.................... 1996
Eero Broman....................................................... 2007
Heikki Lehtonen................................................. 1 99 1
Alexander Lindholm......................................... 2008
VARAJÄSENET
Pasi Vainio........................................................... 201 0
Minna Castrén.................................................... 201 1
Timo Kopra.......................................................... 2012
Pekka Harju.......................................................... 2013
HALLITUKSEN SIHTEERI
Ora Lyytikäinen.................................................. 2006
Hallinnointiperiaatteet
SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET. Otava Oy on suomalai-
nen yksityinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja Otava Oy:n
yhtiöjärjestystä. Lisäksi Otava Oy noudattaa toiminnassaan
soveltuvin osin Keskuskauppakamarin 1/2006 laatimia oh-
• konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely
ja hyväksyminen
• strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista ja omaisuuden myynnistä päättäminen
• rahoitukseen liittyvistä vastuusitoumuksista päättäminen
jeita listaamattomien yhtiöiden hallinnon kehittämiseen ja
Perheyritysten liiton 14.5.2009 antamaa suositusta hyvästä
KOKOUSKÄYTÄNTÖ JA PÄÄTÖKSENTEKO. Hallitus
hallintotavasta perheyrityksissä.
kokoontuu keskimäärin kahdeksan kertaa vuodessa. Hallitus
on ollut kokouksissa pääsääntöisesti täysimääräisenä.
KONSERNIRAKENNE. Otava-konserni muodostuu Otava
Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä.
HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNTA. Hallituksen työvalio-
kunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksessa
YHTIÖKOKOUS. Otava Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttävät
käsiteltävät asiat. Työvaliokunta kokoontuu noin viikkoa
yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokouk-
ennen hallituksen kokousta.
set jaetaan varsinaisiin ja ylimääräisiin yhtiökokouksiin. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään
TOIMITUSJOHTAJA. Hallitus nimittää yhtiön toimitus­
vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun lop-
johtajan ja päättää hänen palkkaeduistaan. Yhtiöjärjestyksen
puun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan kool-
mukaan toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa
le tarvittaessa.
hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuulu-
KONSERNIN JOHTORYHMÄ. Konsernin liiketoiminta-alueet
vat asiat sekä muut mahdolliset ehdotukset yhtiökokouksel-
ovat Kirjat, Kauppa, Lehdet ja Uudet liiketoiminnat. Kolmen
le. Yhtiökokous päättää muun muassa:
ensiksi mainitun liiketoiminta-alueen liiketoimintajohtajat
• tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
yhdessä emoyhtiön toimitusjohtajan ja konsernin talous- ja
• voitonjaosta
hallintojohtajan kanssa muodostavat konsernin johtoryhmän.
• vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän
• hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta
puheenjohtajana. Konsernin johtoryhmän kokoukset ovat
• tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta
vähintään kerran kuukaudessa.
• osakkeen lunastushinnasta
Otava Oy:n omistaa Reenpään suku.
TILINTARKASTUS. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on
oltava yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. TilintarHALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA JA TOIMIKAUSI.
kastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilin-
Otava Oy:n hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiö­
tarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä vuosittain.
kokous. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen lopussa. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituk-
RAPORTOINTI. Otava Oy:n taloudellisten tavoitteiden
seen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä
toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudel-
sekä yhdestä neljään varajäsentä. Hallitus valitsee keskuu-
lisella raportoinnilla. Konsernin maksuvalmiutta seurataan
destaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
päivittäin. Myyntiraportit laaditaan soveltuvin osin päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Konsernin tulos- ja tasera-
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUU. Hallitus huolehtii
portit laaditaan kuukausittain ja välitilinpäätökset vuosikol-
yhtiön hallinnosta ja toiminnan asian­mukaisesta järjestämi-
manneksittain.
sestä. Otava Oy:n hallituksen tehtävät määräytyvät pääosin
osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä hallitukselle määritel-
VALVONTA JA RISKIENHALLINTA. Hallitus valvoo ja arvioi
lyistä tehtävistä. Hallituksen kokouksessa käsiteltäviä asioita
konsernin riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessin
ovat muun muassa:
riittävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta.
• konsernin strategisten suuntaviivojen määrittely ja
Liiketoimintaa ja varainhoitoa seurataan edellä esitettyjen
vahvistaminen
raporttien avulla. Yhtiön liiketoiminnasta aiheutuviin omai-
• budjetin käsittely ja hyväksyminen
suus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu
• kannustepalkkiotavoitteiden käsittely ja hyväksyminen
asianmukaisin vakuutuksin.
OTAVA-KONSERNI
37
>> TILINPÄÄTÖS
Hallituksen toimintakertomus
TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Euroalueen valtioiden velkakriisistä
KIRJAT. Liikevaihto oli 55,5 (58,4) miljoonaa euroa, jossa
alkanut laskusuhdanne jatkui ja Suomen kansantalouden
oli laskua 5 %. Operatiivinen liikevoitto oli 6,3 (8,9) miljoo-
tilanne heikkeni. Talouden yleinen epävarmuus lisääntyi
naa euroa eli 11,3 % (15,1 %) liikevaihdosta. Vaikka Kustan-
vuoden loppua kohden. Bruttokansantuote laski vuositasolla
nusosakeyhtiö Otavan tulos laski, yhtiö teki edelleen hyvän
lähes prosentin. Viennin kasvusta on nähtävissä lieviä
tuloksen ja kasvatti markkinaosuuttaan yleisessä kirjallisuu-
merkkejä, mutta talouden kasvusta ei. Työttömyys lisääntyi
dessa. Otavan Kirjapaino Oy:n liikevaihto supistui ja tulos
ja oli vuoden lopulla Tilastokeskuksen mukaan noin 8 %.
heikkeni volyymin laskun myötä. Like Kustannus Oy:n liike-
Korko­taso ja inflaatio pysyivät edelleen alhaisella tasolla.
vaihto laski ja tulos heikkeni edellisvuodesta.
Investoinnit ovat olleet matalalla tasolla vuoden 2008
finanssikriisin jälkeen. Vähittäiskauppa laski ennakkotietojen
KAUPPA. Suomalainen Kirjakauppa Oy:n liikevaihto oli 106,3
mukaan vuositasolla 1 % ja joulumyyntikin supistui ensim-
(106,5) miljoonaa euroa, jossa oli laskua 0,2 % (1,0 %). Ope-
mäistä kertaa vuosikymmeniin. Verkkokaupan kasvu jatkui
ratiivinen liikevoitto parani huomattavasti edellisvuodesta.
ja sen osuus kaupasta on jo noin 7–8 %, mutta siitä lähes
Vaihto-omaisuuden määrä laski edellisvuodesta 1,3 miljoo-
puolet tulee ulkomaisista verkkokaupoista.
naa euroa. Konseptiuudistettujen myymälöiden määrä kasvoi
Viestintäalan kehitys noudatti yleistä taloustilannetta.
tilikaudella 24 myymälään ja yhtiö lisäsi markkinaosuuttaan.
Yleisen kirjallisuuden kirjamyynti laski edellisvuodesta.
Ennakkotietojen mukaan mediamyynti laski vuositasolla 18 %,
LEHDET. Lehdet-liiketoiminnan liikevaihto oli 143,6 (154,6)
ja aikakauslehtien mediamyynti laski lähes 17 %. Lehden-
miljoonaa euroa, jossa oli laskua 7 % (5 %). Lehtien tilaus-
myyntimarkkinat laskivat levikkien laskun mukana ja lehtien
myynti laski edellisvuodesta. Myös mediamyynti laski,
uusmyynti on vaikeutunut. Verkkoliiketoiminnan osuus
mutta konserni kasvatti markkinaosuuttaan aikakauslehtien
viestintäalasta kasvoi edelleen, mutta kasvu hidastui.
ilmoi­tusmarkkinoilla. Operatiivinen liikevoitto oli 18,7 (16,8)
Sähköisten lehtien ja kirjojen markkinat ovat käynnistyneet
miljoonaa euroa eli 13,0 % (10,9 %) liikevaihdosta. Tuloksen
Suomessa, mutta niiden osuus kokonaismarkkinoista on
paraneminen johtui toimintojen tehostamisesta ja uudel-
edelleen pieni.
leenjärjestelyistä. Kirjakerholiiketoiminta teki hyvän tuloksen. Otavamedia Oy:n tulos parani ja yhtiö teki hyvän tulok-
KONSERNIN LIIKETOIMINNAN KEHITYS. Otava-konsernin
sen. Suomen Golfpiste Oy liikevaihto kasvoi ja tulos parani.
liikevaihto laski 4 %. Otava-konsernin toimintavuoden tulos
DeCo Media Oy:n liiketoimintaympäristö oli vaikea ja yhtiön
oli yleiseen taloudelliseen tilanteeseen nähden kilpailukykyi-
tulos jäi tappiolliseksi. Viron tytäryhtiö Ühinenud Ajakirjad
nen. Tuloksen ja suhteellisen kannattavuuden säilyminen
AS:n myynti pysyi ennallaan ja tulos säilyi postiivisena.
hyvällä tasolla olivat seurausta sekä ajoissa käynnistetyistä tehostamis- ja sopeuttamistoimista että toimintatapojen
UUDET LIIKETOIMINNOT. Uudet liiketoiminnot koostuvat
muutoksista.
NettiX Oy:stä, Ampparit Oy:stä ja Plaza-yleisportaalista.
Ampparit Oy:n luvut sisältyvät konsernin tilinpäätökseen
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT OVAT:
1.5.2012 alkaen. Liiketoiminta-alue kasvoi edelleen voimakkaasti (+12 %) ja kannattavuus säilyi korkealla tasolla.
20132012 2011
Konserni
Liikevaihto, M 301,9314,7 260,3
Operatiivinen liikevoitto, M 32,4
26,6
35,7
Sijoitetun pääoman tuotto %18,0
15,9
19,4
Oman pääoman tuotto %15,514,6 17,5
Omavaraisuusaste %
72,864,8 59,4
TASE, INVESTOINNIT JA RAHOITUSASEMA. Vuoden 2013
aikana taseen loppusummassa ja rakenteessa ei tapahtunut
olennaisia muutoksia. Konsernin omavaraisuusaste parani ja
oli vuoden lopussa 72,8 % (64,8 %).
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 13,5 (10,4) miljoonaa
euroa. Merkittävin investointi oli Otavamedia Oy:n toimitilakiinteistöjen vuokratonttien osto Helsingin kaupungilta.
38
KONSERNIN ORGANISAATIO JA RAKENNE. Konsernin
Lisäksi investointeja tehtiin myymäläuudistuksiin ja tietoko-
organisaatio ja rakenne pysyivät pääpiirteissään ennallaan.
neohjelmistoihin.
Otavamedia Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.1.2013 alka-
Konsernin rahoitusasema ja maksuvalmius pysyivät
en Pekka Harju. Alexander Lindholm jatkaa konsernin emo-
hyvänä. Tililuottojen lisäksi konsernin maksuvalmiutta on
yhtiön toimitusjohtajana.
turvattu lyhytaikaisilla rahoituslimiiteillä. Konsernin tulo-
rahoitus oli 32,1 (26,4) miljoonaa euroa. Nettorahoitusku-
OSAKKEET. Yhtiössä on 1 945 085 osaketta. Osakkeella
lut olivat 0,5 (0,9) miljoonaa euroa 0,2 % (0,3 %) liikevaih-
ei ole nimellisarvoa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen
dosta.
yhtiö­kokouksessa. Osakkeiden luovutusta koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke. Yhtiö hankki ja mitätöi tilikau-
RISKIT. Konsernin asema on vakiintunut kirja- ja aikakaus-
den aikana 14 700 kappaletta omia osakkeitaan yhtiökoko-
lehtimarkkinoilla, joilla vuosittain ei tapahdu suuria vaihteluita.
uksen 14.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla. Osakkeiden
Arviot konsernin kirjojen kokonaismyynnistä eivät ole
hankinta­hinta oli yhtiökokouksen vahvistama lunastusarvo.
vuosittain merkittävästi eronneet toteutuneesta myynnistä.
Yhtiöissä on käytössä aikaan sidottu nimikekohtainen epä-
HENKILÖSTÖ. Konsernin palveluksessa olleen henkilöstön
kurantointimenettely. Näin ollen kirjavaraston epäkuranttius-
lukumäärät ovat seuraavat:
riski on vähäinen.
Konsernin aikakauslehtien tilaajat ovat pitkäaikaisia asi-
20132012 2011
akkaita ja maksavat tilauksensa pääsääntöisesti etukäteen.
Konserni
Asiakaslehtimarkkinoilla sopimukset ovat yleensä vähintään
Tilikauden lopussa
12321297 1400
vuoden pituisia. Mediamyyntimarkkinoilla myynnin vaihte-
Keskimäärin
11781249 1010
lut voivat olla suurempia, mutta mediamyynnin osuus liikevaihdosta on lehdenmyyntiin verrattuna pienempi.
Pääosa konsernin tarvitsemien tavaroiden ja palvelujen
ALKANEEN TILIKAUDEN NÄKYMÄT. Vuosi 2014 on Otava-
konsernille edelleen haasteellinen. Suomen taloudessa ei näy
hintakehityksestä on hyvin ennakoitavissa. Paperin hinnan-
vielä positiivisia merkkejä, joten toimintaympäristö tulee
vaihteluihin on varauduttu pitkäaikaisin sopimuksin.
pysymään vaikeana. Lehtien tilausmyynti, joka on merkittävä
Konserni on myynnin kasvun turvaamiseksi investoinut
osa konsernin liikevaihtoa ja tulosta, on hankaloitunut. Liike­
myös ydinliiketoimintoihin liittyvään sähköiseen liiketoimin-
vaihdon kasvattaminen on painetun kustantamisen alalla
taan, koska painettujen tuotteiden markkinoilla myynti las-
muutoinkin vaikeaa. Uusien liiketoimintojen kehittäminen
kee eikä näkyvissä ei ole muutosta.
on välttämätöntä, vaikka sähköisten kirjojen ja lehtien
Edellä selostetun perusteella konsernin toimintaan liitty-
myynnin määrät ovat olleet vähäisiä ja myynnin kasvu on
vät riskit ovat pieniä. Konsernin vahva kassavirta ja korkea
ollut odotettua hitaampaa. Tehostamistoimien ja uusien toi-
omavaraisuusaste turvaavat konsernin toiminnan jatkuvuu-
mintatapojen avulla konsernin tulos pystytään säilyttämään
den markkinahäiriö- ja muissa riskitilanteissa. Riskejä on
nykyisellä hyvällä tasolla.
katettu myös omaisuus- ja keskeytysvakuutuksilla.
YHTIÖKOKOUKSIEN PÄÄTÖKSIÄ. Varsinaisessa yhtiö­
kokouksessa 14.3.2013 valittiin hallituksen jäseniksi Olli
Reenpää, Henrik Ehrnrooth, Jorma Ollila, Eero Broman,
Heikki Lehtonen ja Alexander Lindholm. Varajäseniksi valittiin Pasi Vainio, Minna Castrén, Timo Kopra ja Pekka Harju.
Hallituksen sihteerinä on toiminut Ora Lyytikäinen. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Kari Miettinen, KHT ja varalle
KHT-yhteisö Oy Audicon Ab. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 3,25 euroa osakkeelle eli yhteensä 6,3 miljoonaa euroa.
Lisäksi yhtiökokous päätti antaa hallitukselle valtuudet
hankkia enintään 15 % yhtiön omista osakkeista vapaalla
omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 14.11.2013. Yhtiö­
kokous päätti suunnatusta annista konsernin johtoryhmän
jäsenille. Osakkeita merkittiin ja maksettiin 14 700 osaketta
yhtiökokouksen vahvistamaan lunastusarvoon. Korotus
merkittiin kaupparekisteriin 26.11.2013.
OTAVA-KONSERNI
39
>> TILINPÄÄTÖS
TULOSLASKELMA
KONSERNI
2013
KONSERNI
2012
1
301,9
314,7
2
-1,5
1,1
3,6
-0,1
1,3
3,4
-59,8
-2,5
-60,3
-63,7
-10,1
-79,1
0,5
- 274,9
-52,0
-3,8
-79,8
-65,3
-7,9
-85,1
0,5
-293,3
30,1
25,9
-0,5
-0,9
29,6
25,0
-7,5
0,0
0,0
-7,4
-6,7
0,1
0,3
-6,3
Vähemmistöosuus
-0,1
-0,2
TILIKAUDEN VOITTO
22,0
18,5
1.1.–31.12. M¤
Liite
LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
3
4
5
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut
6
VOITTO ENNEN VEROJA
Tuloverot
Tilikaudelta
Aikaisemmilta tilikausilta
Laskennallisten verovelkojen ja saamisten muutos
40
TASE
KONSERNI
2013
KONSERNI
2012
84,6
1,6
5,2
0,5
91,9
87,3
2,1
5,7
0,1
95,3
31,7
25,0
7,5
0,9
0,0
65,2
23,5
25,5
8,5
0,9
0,0
58,5
3,2
3,5
6,6
3,3
3,4
6,7
163,7
160,5
0,9
2,4
26,2
0,1
29,6
1,0
2,7
29,8
0,1
33,6
6,7
3,4
0,0
0,7
1,8
5,7
18,4
9,7
3,6
0,0
1,0
2,3
5,0
21,5
Rahat ja pankkisaamiset
16,4
15,0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
64,4
70,2
228,1
230,7
31.12. M¤
Liite
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
7
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Konserniliikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
8
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet
Pysyvät vastaavat yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmisteet ja tavarat
Ennakkomaksut
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Lainasaamiset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Vastaavaa yhteensä
9
11
9
OTAVA-KONSERNI
41
>> TILINPÄÄTÖS
TASE
KONSERNI
2013
KONSERNI
2012
8,9
25,0
2,3
92,1
22,0
8,9
25,0
1,1
81,1
18,5
Oma pääoma yhteensä
150,3
134,6
VÄHEMMISTÖOSUUS
0,3
0,2
13,7
0,9
14,6
13,0
1,2
14,2
5,3
0,0
21,3
8,6
2,3
5,5
19,9
62,9
11,3
7,3
22,6
12,3
2,3
5,5
20,3
81,6
77,5
95,8
228,1
230,7
31.12. M¤
Liite
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
10
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Laskennallinen verovelka
11
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat
Saadut ennakot
Ostovelat
Velat omistusyhteysyrityksille
Muut velat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä
Yhteensä
42
12
12
RAHOITUSLASKELMA
KONSERNI
2013
KONSERNI
2012
29,6
10,1
39,6
2,0
41,6
0,0
-0,5
0,5
-7,9
0,0
-0,1
25,0
8,2
33,2
2,0
35,2
0,0
-0,8
0,5
-7,8
0,0
-0,1
33,7
27,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Luovutustulot aineell.ja aineettomista hyödykkeistä
Investoinnit muihin sijoituksiin
Ostetut tytäryhtiöosakkeet
Luovutustulot sijoituksista
-13,5
0,1
0,0
0,0
0,1
-8,4
0,2
0,0
-2,0
0,0
Investointien rahavirta
-13,3
-10,2
Maksullinen osakeanti
Omien osakkeiden hankkiminen
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)
Osingonjako
1,2
-1,2
6,0
-10,7
-8,0
-6,3
0,0
0,0
0,0
-10,6
3,6
-5,8
Rahoituksen rahavirta
-19,0
-12,8
1,4
3,9
15,0
16,4
11,1
15,0
M¤
Liite
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto ennen satunnaisia eriä
Suoriteperusteisten erien peruminen
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos
Liiketoiminnan kassavirta
Saadut korot
Maksetut korot
Saadut osingot liiketoiminnasta
Maksetut verot
Lyhytaikaisten koroll.saamisten lisäys(-)/vähennys(+)
Muut rahoituserät liiketoiminnasta
Liiketoiminnan rahavirta
14
14
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Rahavarojen muutos
Rahavarat 1.1.
Rahavarat 31.12.
OTAVA-KONSERNI
43
>> TILINPÄÄTÖS
TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS. Konsernitilinpää-
PYSYVÄT VASTAAVAT. Aineettomat ja aineelliset hyödyk-
tös sisältää emoyhtiö Otava Oy:n lisäksi kaikki ne kotimaiset
keet on aktivoitu hankintamenoihin vähennettynä talou-
ja ulkomaiset tytäryhtiöt, joiden osakkeiden äänimäärästä
dellisen käyttöiän mukaan lasketuilla suunnitelman mukai-
emoyhtiö omistaa joko suoraan tai välillisesti yli 50 %.
silla poistoilla. Suunnitelman mukaisten ja kirjanpidollisten
Osakkuusyhtiöiksi katsotaan yritykset, joista konsernilla
on 20–50 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
poistojen erotus on esitetty erillisyhtiöiden tilinpäätöksissä poistoerona tuloslaskelmassa. Erillisyhtiöiden taseissa
poistoerotus on kirjattu kertyneisiin poistoeroihin. Poistoina
KONSOLIDOINTIPERIAATTEET. Konsernitilinpäätös on laa-
esitetään hankintamenosta taloudellisen käyttöiän mu-
dittu emoyhtiön ja tytäryhtiöiden tuloslaskelmien, taseiden,
kaan lasketut suunnitelman mukaiset poistot. Poistoajat
rahoituslaskelmien ja liitetietojen yhdistelmänä. Yhdistelys-
ovat seuraavat:
sä on eliminoitu konserniyhtiöiden sisäiset tuotot ja kulut,
keskinäiset saamiset ja velat sekä sisäiset realisoitumatto-
• aineettomat oikeudet 5–10 vuotta
mat katteet ja sisäinen voitonjako. Vähemmistön osuus on
• konserniliikearvo 5 vuotta
erotettu tilikauden tuloksesta ja taseen omasta pääomasta.
• muut pitkävaikutteiset menot 3–15 vuotta
• rakennukset ja rakennelmat 10–50 vuotta
män mukaan. Tytäryhtiöiden hankinta-arvon ja oman pää-
• koneet 3–12 vuotta
oman ero on konsernitaseessa kohdistettu tytäryhtiöiden
• kalusto ja irtaimisto 3–10 vuotta
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetel-
pysyviin vastaaviin. Aineettomissa hyödykkeissä esitetyt
julkaisuoikeuksien arvot on määritetty ulkopuolisen asian-
Lisäksi eräisiin maa-alueisiin sisältyy aikaisempina vuosina
tuntijan toimesta lehtikohtaisesti tuottoarvomenetelmällä.
tehtyjä arvonkorotuksia, joista ei tehdä poistoja.
Julkaisuoikeuksien arvot ylittävät merkittävästi niiden poistamattoman hankintamenon. Julkaisuoikeuksien arvot mää-
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ. Konsernitaseessa
ritetään vuosittain ja tarvittaessa tehdään poistoja. Kiinteis-
poistoerot on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen
töihin kohdistettu eliminointiero poistetaan kyseisen omai-
verovelkaan. Tilikauden aikana tapahtunut muutos on
suuserän poistosuunnitelman mukaisesti.
vastaavasti jaettu tuloslaskelmassa tilikauden tulokseen
Kohdistamatta jäänyt konserniaktiiva tai –reservi esite-
ja laskennallisen verovelan muutokseen.
tään omana eränään konsernitaseessa ja poistetaan tai tuloutetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.
Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen
VAIHTO-OMAISUUS. Vaihto-omaisuus on arvostettu muut-
tuviin valmistus- tai hankintamenoihin tai niitä alhaisempiin
pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden
todennäköisiin luovutushintoihin. Varaston käyttö on kirjat-
mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta
tu liiketoiminnan luonteesta riippuen joko FIFO-periaatteen
konserniliikearvon poistolla vähennettynä on esitetty omana
tai keskihankintahinnan mukaan.
eränään. Osakkuusyhtiöiltä saadut osingot on eliminoitu.
ELÄKESITOUMUKSET. Eläketurva on hoidettu ulkopuoliTULOVEROT. Konsernin tuloveroihin kirjataan konserniyhti-
sessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkevakuutusmaksut on jak-
öiden verotettaviin tuloksiin perustuvat verot ja taseen las-
sotettu vastaamaan tilinpäätöksen suoriteperusteisia palk-
kennallisen verosaamisen ja -velan muutokset. Laskennalli-
koja. Suorat eläkevastuut on sisällytetty siirtovelkoihin.
nen verosaaminen ja -velka on laskettu suomalaisten yhtiöiden osalta 20,0 %:n verokannalla. Pysyvien vastaavien ar-
OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN. Tilikaudel-
vonkorotuksesta laskettu verovelka esitetään tilinpäätöksen
la on muutettu ostojen, ulkopuolisten palvelujen ja liiketoi-
liitetiedoissa.
minnan muiden kulujen kirjauskäytäntöä, mikä on johtanut
muutoksiin näiden kuluerien välillä. Edellisen vuoden vertai-
SATUNNAISET ERÄT. Satunnaisiin eriin on kirjattu kerta-
luonteiset tuotto- ja kuluerät. Satunnaisten erien tuloverovaikutus on esitetty tuloverojen ryhmässä.
VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT. Tilinpäätöksessä valuutta-
määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin.
44
lutiedot on muutettu vastaamaan uutta kirjauskäytäntöä.
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
M¤
KONSERNI
31.12.2013
KONSERNI
31.12.2012
55,5
106,3
143,6
12,3
8,8
-24,5
58,4
106,5
154,6
11,0
8,5
-24,3
301,9
314,7
300,4
1,5
301,9
313,2
1,5
314,7
1,6
0,1
1,9
3,6
1,4
0,1
1,8
3,4
51,8
9,2
2,8
63,7
53,1
9,3
2,9
65,3
1,8
1,8
262
398
459
20
40
1 178
267
441
485
18
38
1 249
7,3
0,0
2,8
0,0
10,1
6,7
0,0
2,7
-1,5
7,9
1. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA
MARKKINA-ALUEITTAIN
Toimialoittain
Kirjat
Kauppa
Lehdet
Uudet liiketoiminnot
Muu
Toimialojen välinen liikevaihto
Markkina-alueittain
Kotimaa
Muut
2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Vuokratuotot
Pysyvien vastaavien myyntivoitot
Muut tuotot
3. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN
JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilöstökulut
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat ja heidän sijaisensa
Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaiseksi muutettu)
Kirjat
Kauppa
Lehdet
Uudet liiketoiminnot
Muu
4. POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
Poistot konserniliikearvosta ja liiketoimintojen hankintamenoista
Konsernireservin vähennys
OTAVA-KONSERNI
45
>> TILINPÄÄTÖS
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
KONSERNI
31.12.2013
KONSERNI
31.12.2012
0,1
0,1
Muilta
0,0
0,0
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
0,0
0,0
Arvonalentumisten palautukset
0,0
M¤
5. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
Audicon Oy
Tilintarkastuspalkkiot
6. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Osinkotuotot
Korkotuotot
Muilta
Muut rahoitustuotot
Muilta
Sijoitusten arvonalentumiset
0,0
0,0
0,5
0,8
0,5
0,8
0,1
0,1
0,1
0,1
-0,5
-0,9
Korkokulut
Muille
Muut rahoituskulut
Muille
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
46
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
M¤
KONSERNI
31.12.2013
KONSERNI
31.12.2012
119,4
0,4
0,0
119,8
-32,2
-3,0
-35,2
84,6
117,0
2,5
0,0
119,4
-28,9
-3,3
-32,2
87,3
21,9
0,0
21,9
-19,8
-0,5
-20,3
1,6
20,0
2,0
21,9
-19,4
-0,4
-19,8
2,1
65,3
1,9
-0,5
0,0
66,8
-59,6
62,9
1,9
-0,6
1,1
65,3
-58,5
0,5
-2,6
-61,6
5,2
0,6
-1,6
-59,6
5,7
0,1
0,5
0,0
0,0
0,5
0,5
0,7
0,0
-1,1
0,1
23,5
8,2
31,7
23,5
0,0
23,5
67,8
1,3
69,0
-42,3
-1,7
-44,0
25,0
66,8
1,0
67,8
-40,6
-1,7
-42,3
25,5
7. PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Konserniliikearvo
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
ja arvonalennukset
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Kirjanpitoarvo 31.12.
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Kirjanpitoarvo 31.12.
Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
OTAVA-KONSERNI
47
>> TILINPÄÄTÖS
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
M¤
KONSERNI
31.12.2013
KONSERNI
31.12.2012
46,0
1,2
-0,1
0,0
47,2
-37,5
43,8
2,3
-1,5
1,4
46,0
-36,6
0,0
-2,3
0,0
-39,7
7,5
3,2
1,4
-2,3
0,0
-37,5
8,5
3,7
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,9
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
0,0
-1,4
0,0
1,1
1,1
1,1
1,1
Koneet ja kalustot
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
ja arvonalennukset
Tilikauden poisto
Arvonalentumiset
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Tuotannollisten koneiden ja laitteiden tasearvo 31.12.
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Siirrot erien välillä
Kirjanpitoarvo 31.12.
Arvonkorotukset
Edellä mainittuihin kirjanpitoarvoihin sisältyy
arvonkorotuksia seuraavasti:
Maa- ja vesialueet
Arvo 1.1.
Arvo 31.12.
48
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
M¤
KONSERNI
31.12.2013
KONSERNI
31.12.2012
3,3
0,5
-0,1
-0,5
3,2
3,3
0,5
0,0
-0,5
3,3
3,4
0,0
0,0
0,0
3,5
3,4
0,0
0,0
0,0
3,4
Kotipaikka
Konsernin om.osuus, %
Joensuu
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Tallinna
65,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
Hyvinkää
40,2 %
3,4
3,4
3,6
3,6
0,8
3,3
1,5
5,7
0,3
3,7
1,0
5,0
8. SIJOITUKSET
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Kirjanpitoarvo 1.1.
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Vähennykset
Saadut osingot
Kirjanpitoarvo 31.12.
Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo 31.12.
KONSERNIYRITYKSET
Ampparit Oy
DeCo Media Oy
Kirjatalo Oy
Kustannusosakeyhtiö Otava
Lakiperintä Oy
Like Kustannus Oy
NettiX Oy
Otavamedia Oy
Otavan Kirjapaino Oy
Otavanmäki Oy
Suomen Golfpiste Oy
Suomalainen Kirjakauppa Oy
Suomen Kuvapalvelu Oy
Ühinenud Ajakirjad AS
OSAKKUUSYRITYKSET
Kirjavälitys Oy
9. SAAMISET
Lyhytaikaiset saamiset
Omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Tuloverosaamiset
Jaksotetut kulut
Muut
OTAVA-KONSERNI
49
>> TILINPÄÄTÖS
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
KONSERNI
31.12.2013
KONSERNI
31.12.2012
8,9
8,9
8,9
8,9
25,0
25,0
25,0
25,0
1,1
1,2
2,3
1,1
0,0
1,1
Kertyneet voittovarat 1.1.
Osingonjako
Omien osakkeiden hankinta
Kertyneet voittovarat 31.12.
99,6
-6,3
-1,2
92,1
87,0
-5,8
0,0
81,1
Tilikauden voitto
22,0
18,5
150,3
134,6
0,7
0,7
1,0
1,0
Poistoerosta
Arvonkorotuksista
0,7
0,2
0,9
0,9
0,3
1,2
Hyllypoistoihin liiittyvät laskennalliset verosaamiset
0,7
0,8
2,3
0,0
2,3
2,2
0,0
2,3
0,6
10,9
0,0
8,3
19,9
0,4
10,9
0,1
8,8
20,3
M¤
10. OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.
Ylikurssirahasto 1.1.
Ylikurssirahasto 31.12.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
Maksullinen osakeanti
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.
Oma pääoma yhteensä
11. LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET
Laskennalliset verosaamiset
Yhdistelytoimenpiteistä
Laskennalliset verovelat
12. VIERAS PÄÄOMA
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin
kuin viiden vuoden kuluttua
Konsernilla ei ole lainoja, jotka erääntyvät
yli viiden vuoden kuluttua.
Lyhytaikaiset velat
Omistusyhteysyrityksille
Ostovelat
Siirtovelat
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Tuloverovelat
Jaksotetut henkilöstökulut
Korkovelat
Muut
50
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
M¤
KONSERNI
31.12.2013
KONSERNI
31.12.2012
0,0
0,3
0,3
0,7
0,3
0,9
1,0
0,9
1,9
0,9
1,0
1,9
39,8
0,6
40,5
45,7
0,1
45,8
6,0
0,0
0,0
0,0
10,1
-0,5
-0,1
0,0
0,0
0,6
0,0
10,1
7,9
-0,5
-0,1
0,0
0,0
1,0
0,0
8,2
+3,5
+4,0
-5,5
2,0
+1,3
+3,8
-3,2
2,0
13. ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUUT VASTUUT
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
Konsernilla ei ole lainojen vakuudeksi annettuja kiinnityksiä.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset
Vuokravakuudet
Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Muut vastuut omasta puolesta
Vuokravastuut
Muut vastuut
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo
Käypä arvo
14. KASSAVIRTALASKELMA
Seuraavilla kirjauksilla muutetaan tuloslaskelman suoriteperusteiset erät kassaperusteisiksi sekä perutaan erät, jotka
esitetään muualla kassavirtalaskelmassa:
Poistot
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Osinkotuotot
Korkotuotot
Korkokulut
Muut tuotot ja kulut
Oikaisut yhteensä
Käyttöpääoman muutoksen erittely
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-),vähennys (+)
Vaihto-omaisuus, lisäys (-), vähennys (+)
Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-)
Käyttöpääoman muutos
OTAVA-KONSERNI
51
>> TILINPÄÄTÖS
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Voittovarat edellisiltä tilikausilta
Tilikauden voitto
Yhteensä
euroa
2 342 441,09
84 677 538,21
19 925 455,67
106 945 434,97
Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
Osinkona jaetaan 3,50 euroa/osake,
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon jätetään
ja voittovaroihin jätetään
Yhteensä
6 807 797,50
2 342 441,09
97 795 196,38
106 945 434,97
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitukset
Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 2014
Olli Reenpää
Jorma Ollila
Henrik Ehrnrooth
Eero Broman Heikki Lehtonen
Alexander Lindholm,
toimitusjohtaja
Tilintarkastuskertomus
OTAVA OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE. Olen tilintarkastanut
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastus­
Otava Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen
evidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomuk-
ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013. Tilinpäätös
seen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedois-
sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskel-
ta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan,
man, rahoitus­laskelman ja liitetiedot.
johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioides-
HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU. Hallitus
saan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka
ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakerto-
on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan
muksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät
tilin­päätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta.
tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toiminta-
Tilin­tarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnitte-
kertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.
lemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoi-
Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asian-
menpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lau-
mukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjan-
sunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehok-kuudesta. Tilintarkas-
pito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla
tukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperi­
järjestetty.
aatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien
kirjan­pidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen
TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET. Velvollisuutenani
on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto
ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi
tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakerto-
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus-
muksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammatti­
evidenssiä.
eettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
LAUSUNTO. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toiminta­
Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suo-
kertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
ritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden
ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten
siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olen-
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön
naista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toiminta-
jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laimin-
kertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
lyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvaus­velvollisuus
52
yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiö­
Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 2014
järjestystä.
Kari Miettinen, KHT
Yritysvastuu
VUONNA 2013 Otava-konsernin vastuullisuustyö jatkui aktii-
visena. Konserni julkaisi myös oman yritysvastuusivuston.
Uusi Ota vastuu -sivusto kokoaa yhteen konsernin yritysvastuuseen liittyvän tiedon. Sivuston kautta haluamme vies-
Otava-konsernin painotuotteisiin käytettiin vuonna
2013 noin 12 600 tonnia paperia, josta suurella osalla on
Joutsenmerkki.
Otavan Kirjapainon paperiin käyttämän puun alkuperän
tiä entistä näkyvämmin yhteiskuntavastuun toteutumisesta
seurantajärjestelmä on sertifioitu FSC™- ja PEFC-standardi-
konsernissamme sekä tuoda kestävän kehityksen näkökul-
en mukaisesti. Otavan Kirjapainossa valmistetut kirjat voi-
mia lukijoiden ulottuville ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
daan merkitä Joutsenmerkillä.
YHTEISKUNTA
maattisesti ja pyrimme jatkuvasti parantamaan energiate-
Mittaamme ja seuraamme energian kulutusta systeKoko historiamme ajan toimintaamme ovat ohjanneet
pitkäjänteinen, suomalainen ja suomenkielinen kustannustoiminta sekä suomalaisen kulttuurin ja kielen vaaliminen.
Otava-konsernin arvot – vastuullisuus, laatu, rohkeus ja
läheisyys – viestittävät kustantajan vastuuta niin lukijoita
kohtaan kuin yhteiskunnallisestikin.
Otava-konserni haluaa toiminnallaan edistää kotimaista taloutta. Konsernin ostoja ohjaava säännöstö linjaa, että
muuten tasaväkisessä tilanteessa hankinnat ratkaistaan
kotimaisen, perheomisteisen ja ympäristövastuustaan hyvin
huolehtivan tarjoajan eduksi. Kaikilla lehdillämme on Suomalaisen Työn Liiton Avainlipputunnus.
Vuonna 2013 jatkoimme Lukeminen on pääasia -kam-
hokkuutta. Käyttämämme sähköenergia on tuotettu vesivoimalla. Koko konsernin käyttämästä energiasta uusiutuvan
energian osuus oli 66,6 prosenttia vuonna 2013 (65,8 prosenttia vuonna 2012).
ENERGIAN JA VEDEN KULUTUS KONSERNISSA 2011–2013: TOIMISTOT
SÄHKÖ
MWh/vuosi
LÄMPÖ
MWh/vuosi
VESI
m3/vuosi
2013
3 239
4 665
1 0 4 2 1
2012
3 358
4 7 9 1
10 430
2 0 1 1
3 455
5 1 4 2
12 449
KIRJAPAINO
SÄHKÖ
MWh/vuosi
LÄMPÖ
MWh/vuosi
VESI
m3/vuosi
panjaa, joka toteutettiin yhteistyössä Kustannusosake-
2013
3 665
1 493
2 959
yhtiö Otavan ja Koululainen -lehden kanssa. Alakouluille
2012
3 853
1 7 1 1
2 979
2 0 1 1
3 874
1 533
3 522
suunnattu, lukemista edistävä kampanja alkoi elokuussa ja
huipentui marraskuussa Suomen reiluimman luokan vierailuun Otavassa.
Otavan Kirjasäätiö jakoi seitsemän kirjallisuuspalkintoa ja
406 apurahaa.
Konsernin perinteikkäimpiin hyväntekeväisyyskohteisiin
kuuluu vuonna 1938 perustettu Kotilieden Kummikerho ry.
Yhteistyö Pelastakaa Lapset ry:n kanssa on jatkunut jo yli 15
vuotta. Vuonna 2013 konserni antoi tukensa myös Uusi
lastensairaala 2017 -hankkeelle.
YMPÄRISTÖ
TALOUS
Otava-konsernin taloudellisen vastuun perusta on kannattava
liiketoiminta, joka takaa jatkuvuuden ja turvaa investoinnit ja
työpaikat. Liiketoimintaamme ohjaavia periaatteita ovat
vakaus ja taloudellisen hyvinvoinnin luominen yli sukupolvien.
Perheyhtiönä emme tavoittele pikavoittoja, vaan strategiamme tavoitteena on menestyä pitkällä aikavälillä.
OTAVA-KONSERNIN TOIMINNASTA SYNTYVÄ
TALOUDELLINEN HYÖTY ERI SIDOSRYHMILLE:
Perheyrityksenä Otava-konserni haluaa huolehtia yritykses-
2013 (T )
tä ja ympäristöstä niin, että ne siirtyvät hyvässä kunnossa
Tuotot; liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot
305 477
seuraaville sukupolville.
Tavaran- ja palveluntoimittajat; ostetut
tavarat, materiaalit ja palvelut, liiketoiminnan
muut tuotot, investoinnit
– 2 1 5 1 2 5
Ympäristövastuumme keskeiset kohteet ovat:
•Ympäristöasioiden hyvä hoitaminen
omissa toimipisteissämme ja arkipäivän työssä
•Paperin kulutus ja hankinta
•Tuotteiden energiatehokkuus
Toimistotulostuksen paperinkulutusta on vähennetty esimerkiksi optimoimalla tulostusta. Toimistopaperi lajitellaan
ja kierrätetään. Tulostimien väriaineet ovat kierrätettäviä ja
käytöstä poistuvat työasemat kierrätetään keskitetysti.
Luotu lisäarvo
90 352
LISÄARVON JAKAMINEN:
Työntekijät; palkat, palkkiot, sosiaalikulut
– 64 206
Luotonantajat; nettorahoitustuotto/-kulu
– 543
Omistajat; osinko
– 6 333
Julkinen sektori; tulo-, kiinteistö- ja arpajaisvero
– 7 763
Jätetty liiketoiminnan kehittämiseen
11 507
OTAVA-KONSERNI
53
>> TUNNUSTUKSET JA PALKINNOT
Konsernin saamia tunnustuksia vuonna 2013
PALKINTO TAI KILPAILU (Palkitseva taho)
PALKITTU
KIRJAT
Alvar Renqvist -palkinto (Suomen Kirjasäätiö)
Katriina Kauppila
Finlandia Junior -palkinto (Suomen Kirjasäätiö)
Kreetta Onkeli Poika joka menetti muistinsa
Finlandia Junior -ehdokkaat (Suomen Kirjasäätiö)
Marja Björk Poika, Heli Laaksonen ja Elina Warsta Aapine
Finlandia-ehdokas (Suomen Kirjasäätiö)
Kjell Westö Kangastus 38
Helsingin Sanomien
esikoiskirjapalkintoehdokkaat
Tua Harno Ne jotka jäävät, Juhani Karila Gorilla,
Pasi Pekkola Unelmansieppaaja
Jarkko Laine -palkinto (Jarkko Laineen seura ry)
Jaakko Yli-Juonikas Neuromaani
Keski-Suomen taidepalkinto
Harry Salmenniemi
Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto
Olli Jalonen
Kukko-palkinto (Kuvittajat ry)
Salla Savolainen
Lasten kirjapöllö -palkinto
Tuula Kallioniemi ja Christel Rönns Kaveria ei jätetä, pikku nalle
Lasten LukuVarkaus -palkinto
Jarkko Tontti Vedeeran taru
Lastenkulttuurin valtionpalkinto
Julia Vuori
Mikael Agricola -palkinto
Tapani Kärkkäinen, Olga Tokarczukin romaanista Vaeltajat
Savonia-palkinto (Kuopion kaupunki)
Pirjo Hassinen Popula
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto
– Elämäntyöpalkinto (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Mauri Kunnas
Tietopöllö-palkinto (Suomen tietokirjailijat ry)
Iiris Kalliola
Tirlittan-palkinto (Suomen Kirjailijaliitto)
Tuula Kallioniemi
Vuoden historiateos (Historian Ystäväin Liitto)
Jukka Tarkka Karhun kainalossa
Vuoden johtolanka (Suomen Dekkariseura)
Reijo Mäki Sheriffi
Vuoden kaunein kirja (Suomen kirjataiteen komitea)
Markus Pyörälä ja Jaakko Yli-Juonikas Neuromaani
(Keski-Suomen taidetoimikunta)
(Suomen Kirjailijaliitto)
(Kirjakauppasäätiö ja Kirjavälitys)
(Varkauden kaupunki ja Stora Enso Oyj)
(Taiteen edistämiskeskus)
(Kääntäjien liitto ja Suomen Kirjasäätiö)
KAUPPA
Vuoden kynä -tunnustuspalkinto
(Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys Ukri ry)
Joensuun Suomalainen Kirjakauppa
LEHDET
FOLIO: Eddie & Ozzie Awards -lehtikilpailu
Metsä Boardin sidosryhmälehti Metsä Board Magazine (kunniamaininta Ozzies-sarjassa, Best Cover, B-to-B), PricewaterhouseCoopers Oy:n asiakaslehti Value (kunniamaininta Ozziessarjassa, Best Redesign, B-to-B)
Malofiej21 -infografiikkakilpailu
Suomen Kuvalehti (pronssia feature-sarjassa)
Society for News Design Scandinavia
-ulkoasukilpailu
Suomen Kuvalehti (hopeaa)
Vuoden 2013 paras mediamyyjä
Helena Räikkönen
Vuoden 2013 parhaat henkilöstölehdet
ja paras verkkolehti
Wärtsilän henkilöstölehti Wattsup (1. sija), Helsingin kaupungin
Helsingin Henki (2. sija), Helsingin Energian Impulssi (3. sija),
Wärtsilän verkkojulkaisu Twentyfour7. (kunniamaininta)
(Folio Magazine)
(Aikakausmedian Ajankuva-tilaisuus, Aikakauslehtien Liitto)
(ProComin Lehtikatsaus, Viestinnän ammattilaisten liitto)
54
Otavan Kirjasäätiön palkinnot jaettiin 11.4.2013. Kari Koski (vas.), Juha Itkonen, Lasse J. Laine, Päivi Vehmas ja Reeta Aarnio.
Otavan Kirjasäätiö
Kirjallisuuspalkinnot 2013
OTAVAN KIRJASÄÄTIÖ jakoi vuonna 2013 viisi vuosittain
Aikakauslehti Kanavan ja Otavan Kirjasäätiön perustaman
jaettavaa kirjallisuuspalkintoa. Palkinnoilla Otavan Kirja-
10 000 euron suuruisen Kanava-tietokirjapalkinnon sai
säätiö haluaa tukea ja kannustaa merkittävää kotimais-
professori Petteri Pietikäinen teoksella Hulluuden historia
ta kirjallista toimintaa. Palkinnot ovat Veijo Meri -palkinto
(Gaudeamus). Palkinto jaettiin Helsingin kirjamessuilla.
(kotimainen kaunokirjallisuus), Otavan Kirjasäätiön tietokirjapalkinto, Otavan Kirjasäätiön oppimateriaalipalkinto,
Suomen Kuvalehden journalistipalkinto (10 000 euroa)
Kaarina Helakisa -palkinto (lasten- ja nuortenkirjallisuus)
myönnettiin Otavan Kirjasäätiön tuella toimittaja Anna-
ja Erkki Reenpää -suomentajapalkinto.
Lena Laurénille asiantuntevasta ja ihmisläheisestä Venäjän raportoinnista.
PALKINTOJEN SAAJAT:
Palkintojen lisäksi Otavan Kirjasäätiö myönsi kaikkiaan
Juha Itkonen, Veijo Meri -palkinto 15 000
707 300 euroa apurahoina kirjalliseen toimintaan ja
Lasse J. Laine, Otavan Kirjasäätiön
lukemis­harrastuksen edistämishankkeisiin. Summa jaet-
tietokirjapalkinto 15 000
tiin kotimaisten kaunokirjailijoiden, sarjakuvantekijöiden,
Päivi Vehmas, Otavan Kirjasäätiön
lasten- ja nuorten-, tieto- ja oppikirjantekijöiden, kuvitta-
oppimateriaalipalkinto 15 000
jien, graafikoiden sekä suomentajien kesken. Säätiö tuki
Reeta Aarnio, Kaarina Helakisa -palkinto 15 000
myös suomalaista kirjallisuutta, kulttuuria sekä opetuksel-
Kari Koski, Erkki Reenpää -palkinto 5 000
lista sivistys- ja harrastustoimintaa.
OTAVA-KONSERNI
55
Yhteystiedot
Emoyhtiö
Kauppa
Otava Oy
PL 134, 00121 Helsinki
Käyntiosoite:
Uudenmaankatu 10
00120 Helsinki
Puh. (09) 199 61
[email protected]
www.otavakonserni.fi
Suomalainen Kirjakauppa Oy
Maistraatinportti 1
00240 Helsinki
Puh. (09) 852 7510
[email protected]
www.suomalainen.com
Kirjat
Otavamedia Oy
Maistraatinportti 1
00015 Otavamedia
Puh. (09) 15 661
[email protected]
www.otavamedia.fi
Kustannusosakeyhtiö Otava
PL 134, 00121 Helsinki
Käyntiosoite:
Uudenmaankatu 10
00120 Helsinki
Puh. (09) 199 61
[email protected]
www.otava.fi
Like Kustannus Oy
PL 37, 00521 Helsinki
Käyntiosoite:
Uudenmaankatu 10
00120 Helsinki
Puh. (09) 622 9970
[email protected]
www.like.fi
Otavamedia Oy, Asiakasviestintä
Maistraatinportti 1
00015 Otavamedia
Puh. (09) 15 661
[email protected]
www.otavamedia.fi
Kristiinankatu 3 B
20100 Turku
Puh. (09) 15 661
[email protected]
www.otavamedia.fi
Otavan Kirjapaino Oy
Otavantie 11
42700 Keuruu
Puh. (09) 680 900
Myynti ja markkinointi:
Uudenmaankatu 8
00120 Helsinki
Puh. (09) 680 900
[email protected]
www.otavankirjapaino.fi
56
Lehdet
Otavamedia Oy,
Suuri Suomalainen Kirjakerho
Maistraatinportti 1
00015 Otavamedia
Puh. (09) 15 661
[email protected]
www.suurisuomalainen.fi
DeCo Media Oy
Maistraatinportti 1
00240 Helsinki
Puh. (09) 15 661
[email protected]
[email protected]
www.decomedia.fi
Suomen Golfpiste Oy
Esterinportti 1
00240 Helsinki
Puh. (09) 1566 8800
[email protected]
www.golfpiste.com
Suomen Kuvapalvelu Oy
Maistraatinportti 1
00240 Helsinki
Puh. (09) 1566 680
[email protected]
www.kuvapalvelu.com
Ühinenud Ajakirjad AS
Liivalaia 13/15
EE-10118 Tallinn, Estonia
Puh. +372 610 4000
[email protected]
www.ajakirjad.ee
Uudet liiketoiminnot
NettiX Oy
Esterinportti 1
00240 Helsinki
Puh. 0600 04070
[email protected]
www.nettix.fi
Ampparit Oy
PL 6, 80101 Joensuu
Käyntiosoite:
Kauppakatu 25 C, 3 krs.
80100 Joensuu
Puh. 045 127 9000
[email protected]
www.ampparit.com
Otavamedia Oy, Plaza.fi
Esterinportti 1
00015 Otavamedia
Puh. (09) 15 661
[email protected]
Plaza.fi
VUOSIKERTOMUS 2013
Toimitus Laura Sareskoski | Otavamedia Oy, Asiakasviestintä Ulkoasu Petra Antila
Kannen kuva Pekka Holmström
Reprotyö Aste Helsinki Oy Painotyö Otavan Kirjapaino Oy