Liitteet

Comments

Transcription

Liitteet
Hakemuksen pakolliset liitteet
• Declaration of Honour (hakemuksen osio M)
• Hankehakemuksen allekirjoittaa organisaation allekirjoitusoikeudellinen henkilö (esim. rehtori, johtaja tai vastaava)
• Tarkista, että allekirjoittaja on sama kuin kohdassa C.1.3. ”Legal representative”
• Mandate –kirjeet kaikilta partnereilta (skannaa kirjeet yhteen dokumenttiin), kirjepohja CIMOn sivuilla:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/ammatilliselle_koulut
ukselle/avaintoimi_2_kumppanuushankkeet/hakijalle
• Aikataulu (timeline for project activities)
 Liitä dokumentit hakulomakkeeseen (osio N)
K. Checklist
Tarkista check-listan
jokainen kohta ennen
hakemuksen lähettämistä
Tulosta Declaration of
Honour ja pyydä
allekirjoitus, skannaa
hakemuksen liitteeksi
Skannaa partnerien
mandaatit yhdeksi liitteeksi
hakemukseen
Liitä hakemukseen
projektin aikataulu
2015
M. Declaration of Honour
Skannaa allekirjoitettu vakuutus ja
liitä hakemukseen
2015
Mandate-kirjeet
Skannaa partnerien mandaatit
yhdeksi liitteeksi hakemukseen.
Pyydä mandaattikirjeet
partnereilta hyvissä ajoin.
2015
Aikataulu (timeline for project activities)
Liitä hakemukseen projektin aikataulu
(Esim. GANTT-chart)
2015
N. Annexes
Liitä hakemukseen pakolliset liitteet ja muut haluamasi relevantit
liitteet (esim. työsuunnitelma)
Voit liittää hakemukseen liitteitä enintään
10 kpl (max 5 Mt ?) ->> skannuksen
resoluutiota kannattaa pienentää.
2015
O. Submission
2015