Raision lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Comments

Transcription

Raision lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Raision lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää lapsille ja nuorille järjestettävää opetusta, joka antaa
oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään. Kuvataiteen taiteen perusopetuksessa on keskeistä visuaalisen yleissivistyksen,
ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden
huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys.
(www.oph.fi)
Raision lasten ja nuorten kuvataidekoulussa voivat opiskella kaikki opiston
toiminta-alueen lapset ja nuoret. Kuvataidekoulun ryhmiä ohjaa kuvataiteilija
Tarja Orvokki Virtanen. Kuhunkin kuvataidekoulun ryhmään voidaan ottaa 10-12
oppilasta. Kuvataidekoulu toimii Raision Kylä-Klemelässä osoitteessa
Hulvelankatu 35.
< Kuva: Kalle Laakso
Kuvataidekoulun opintoryhmät
Kuvataidekoulussa toimii kuusi kuvataiteen perusryhmää (7-12 -vuotiaat) sekä lukuvuosittain vaihtuvat kaksi
työpajaryhmää (13-16 -vuotiaat). Kuvataiteen perusryhmät ovat:
Matkalla taiteen maailmaan
Minä ja taide
Minun maailmani
Muistojen taikaa
Tulevaisuuteen
Onko kaikki taidetta?
Perusryhmissä tarkastellaan kuvataiteen ja arjen kuvia sekä kehitetään oppilaan kulttuurin, nykytaiteen ja
taidehistorian tuntemusta. Oppilas tutustuu esineympäristöön, muotoilun perusteisiin, rakennettuun ja luonnon
ympäristöön. Kuvataiteen työpajaryhmät ovat:
Värien taikaa
Kertomuksia ja sattumuksia
Muodon vuoksi
Syvyyksiä kohti
Työpajoissa syvennetään taitoja ja tietoja sekä perehdytään aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden
mahdollisuuksiin oman ilmaisun välineenä. Työpajaopinnoissa oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy.
Valmentava ryhmä
Kuvataidekouluun valmentavassa, 6-vuotiaille tarkoitetussa ryhmässä tutustutaan taiteen ilmiöihin ja leikinomaisen
työskentelyn avulla. Valmentava ryhmä ei ole taiteen perusopetusta, mutta valmentavan kurssin suorittamisesta on
etua pyrittäessä kuvataidekouluun.
Ilmoittautuminen ja haku
Uudet oppilaat ilmoittautuvat kuvataidekouluun torstaina 22.8. klo 17.30 - 18.30 (Raisio lukio). Uudet oppilaat valitaan
näytetöiden perusteella: ilmoittautumistilaisuuteen otetaan mukaan 2-3 omaa työtä (piirustuksia, maalauksia jne., ei
mielellään koulutöitä tai rikkoutuvia töitä). Valmentavaan ryhmään ilmoittautuvien ei tarvitse tuoda mukanaan
näytetöitä. Jatkavat oppilaat ilmoittautuvat palauttamalla ilmoittautumislomakkeen opiston toimistoon.
Maksut
Kuvataidekoulun lukukausimaksu on 50 € (100 €/lukuvuosi), sisaralennus 10 €. Valmentavan ryhmän kurssimaksu
ilmoitetaan erikseen opetusohjelmassa.
Lisätietoja: Raision työväenopisto, www.raisio.fi/topisto > Taiteen perusopetus