Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus

Comments

Transcription

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus
VUOKRASOPIMUKSEN
IRTISANOMINEN
1. IRTISANOTTAVAN HUONEISTON OSOITE
2. VUOKRALAINEN / VUOKRALAISET
Nimi
Puh.
Sähköposti
Nimi Puh.
Sähköposti
Yhteystietoni saa antaa asunnon esittelyajankohdan sopimista varten hakijalle, jolle on tehty varaus.
3. LUOVUTUSTIEDOT
Irtisanomisaika 1 kk (toistaiseksi voimassa oleva sopimus)
/
201
Irtisanomisaika 2 kk (määräaikainen sopimus)
/
201
Huoneistooni on tehty seuraavia hyvitettäviä muutostöitä
Muutostyöt hyvitetään ainostaan maksukuitteja vastaan. Kuitit tulee toimittaa tämän ilmoituksen liitteenä.
4. PANKKIYHTEYSTIEDOT MAKSUJEN PALAUTUSTA VARTEN
Tilinumero ja pankki
5. VUOKRALAISEN UUSI OSOITE (jos tiedossa)
6. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Paikka
Allekirjoitus
Aika
Allekirjoitus
Jos vuokrasopimus on kahden henkilön nimissä, molemmat allekirjoittavat myös irtisanomisilmoituksen.
Molempien asunnossa asuvien avio- tai avopuolisoiden on allekirjoitettava irtisanomisilmoitus, vaikka
vuokrasopimus olisi vain toisen nimissä.
Ennen mahdollisen vakuusmaksun palauttamista tulemme tekemään huoneistotarkastuksen erikseen sovittuna ajankohtana.
Vakuus palautetaan kuukauden kuluttua irtisanomisajan päätyttyä.
Irtisanomisilmoitus palautetaan Asokotimyyjälle
(Oman Asokotimyyjäsi yhteystiedot löydä Internet sivuiltamme)
7. IRTISANOMISEN SYY (omistusasunnon hankinta, korkea vuokra, häiritsevä ympäristö jne.)
Irtisanominen vastaanotettu
Toimisto täyttää
/
201