Tukipalveluista perittävät asiakasmaksut 1.1.2015

Comments

Transcription

Tukipalveluista perittävät asiakasmaksut 1.1.2015
SULKAVAN KUNTA
Peruspalvelulautakunta
Sosiaalipalvelujen tukipalvelumaksut 1.1.2015 alkaen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelumaksut 1.1.2015 alkaen
Tukipalvelumaksuja tarkistetaan turvapuhelin palvelun osalta niin, että se muutetaan
turvapalvelun perusmaksuksi mikä pitää sisällään laitteen vuokrat ja hälytysten
tarkistuskäynnit.
Ryhmäasuntolan lyhytaikaismaksu nostetaan samalle tasolle kuin lyhytaikaishoidosta
perittävä asiakasmaksu maksukaton ylittymisen jälkeen. Ostopalveluna hankittava
lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu nostetaan samalle tasolle kuin lyhytaikaisessa
laitoshoidossa olevan asiakasmaksu ennen maksukaton täyttymistä. Muihin maksuihin ei
tehdä muutoksia.
Ateriapalvelut
hinta
2014
hinta
1.1.2015
Ruokailu toimintayksikössä tai muussa
tarjoilupaikassa lounas tai päivällinen
Kotiin toimitettu ateria kuljetuksineen
Päiväkeskuksessa tarjottava kahvi+kahvileipä
5,70
7,70
2,20
€/kpl
€/kpl
€/kpl
5,70
7,70
2,20
Vaatehuolto (Vanhusten palvelukeskus Kissankellon pesulassa)
Vaatteiden pesu
Silitys, mankelointi, korjaus
5,00
5,00
€/tunti
€/tunti
5,00
5,00
Kylvetyspalvelu
Kylvetyspalvelu päiväkeskuksessa ja vanhusten
palvelukeskus Kissankellossa
5,00
€/kerta 5,00
Siivouspalvelu
17,00 €/tunti
17,00
Kuljetuspalvelu
Sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa
henkilön kuljetus/meno- ja paluumatka
Asiakkaan omavastuu määräytyy matkan pituuden
mukaisen julkisen linja-autotaksan mukaan
Turvapalvelu
Turvapalvelun perusmaksu, sisältää turvapuhelinlaitteen ja auttamispalvelun (tarkastuskäynnit)
Turvapuhelimen vuokra
Turvapuhelimen hälytyksen tarkistaminen
Turvapuhelimeen liitettävän GSM-sovittimen
vuokra
Saattaja-apu
Kodinhoitajan toimiminen asiakkaan saattajana
oman kunnan ulkopuolelle esim. keskussairaalan
poliklinikalle tai lääkärin vastaanotolle
€/kk
30,00
18,00 €/kk
8,00 €/kerta 12,30 €/kk
15,00 €/asiointi
-
15,00
SULKAVAN KUNTA
Peruspalvelulautakunta
Kauppa-asiointi
Muut palvelumaksut
Päiväkeskuksen päivätoimintapäivä
- hintaan sisältyy kuljetus/saatto, valvonta/ohjaus,
päivätoiminta ja lounas
- kuljetuksesta peritään linja-autotaksan mukainen
omavastuuosuus
hinta
hinta
2014
1.1.2015
4,00 €/kerta 4,00
16,00 €/päivä 16,00
Päiväkeskuksen toimintaryhmät
- osallistuminen yhteen joka viikko kokoontuvaan
ryhmään/kausi (syys- tai kevätkausi)
- osallistuminen useampaan ryhmään/kausi
12,00 €/kausi 12,00
17,00 €/kausi 17,00
PALVELUMAKSUT
Asuntolassa asuvien palvelumaksu asiakkailta, jotka eivät ole kotipalvelun piirissä
Palvelumaksu (hygienia-, sauna- ja siivouspalvelu)
52,00
€/kk
52,00
52,00
€/kk
52,00
Ryhmäasuntoloiden
lyhytaikaispaikka/vuorokausi
Lyhytaikaispaikkamaksu sisältää asumisen,
kodinhoitajan palvelut ja turvapalvelut
16,10
€/vrk
17,60
PALVELUSETELI
Palveluseteli
27,00
€/kpl
27,00
(sis.alv)
Erityishuollon asumispalveluiden
ylläpitomaksu/kk
(sauna, hygieniatuotteet, siivousaineet ja välineet, yleisten tilojen siisteys ja puhtaanapito,
sähkö)
VUOKRA TAI MAKSU ASUNNOSTA
Tukiasunnot
Terveystien ja päiväkeskuksen palvelu- ja
tukiasunnot, vuokra/kuukausi
240,00 €/kk
Ostopalveluna hankitun lyhytaikaisen
asumispalvelun asiakasmaksu
Kunta ostaa tarvittaessa lyhytaikaista
asumispalvelua
Asiakkaan maksuosuus vuorokausimaksusta
on
34,80
€/vrk
240,00
38,10