Valtakirja, numero

Comments

Transcription

Valtakirja, numero
Metsäkeskuksen merkintöjä
Saapumispäivä
Tallenna
Tulosta
Tyhjennä
Riihinumero
Suomen metsäkeskus
Valtakirja, numero
Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015)
Valtuutan __________________________________ puolestani allekirjoittamaan kestävän metsätalouden
määräaikaisen rahoituslain mukaisen varojen hankkimiseksi tarvittavat rahoitusasiakirjat alla mainituille tiloille
suunnitellun
suometsänhoito-
metsätien rakentamis-
yksityistien perusparantamisterveyslannoitushankkeen
toteuttamiseksi, sekä edustamaan minua muissakin kyseistä hanketta koskevissa asioissa.
Samalla sitoudun hoitamaan osuuteni hankkeen maksuvelvoitteista ja täyttämään muut rahoituksesta säädetyt
ehdot.
Kiinteistötunnus (kunta-kylä-talo-tila)
Kiinteistön nimi
Allekirjoitukset
Paikka ja aika
Valtakirjan antajan allekirjoitus
Kemeralomake: Valtakirja, versio 1.1
Omistusosuus
Nimenselvennys