ESPOON KAUPUNKI rakennusluettelo

Comments

Transcription

ESPOON KAUPUNKI rakennusluettelo
ESPOON KAUPUNKI rakennusluettelo
Espoon kaupunginmuseo
1800-1960 valmistuneet rakennukset aakkosjärjestyksessä
Rakennukset
Tunniste
Suositus
1 (110)5114
Nimi
Alberga, puutarhurinmökki
2
Sokerilinnantie 7 Sockerslottsvägen 7, 02600 ESPOO
1900-12-31
1 (110)5044
Alberga päärakennus
1
Sokerilinnantie 7 Sockerslottsvägen 7, 02600 ESPOO
1874-12-31
1 (110)5115
Alberga talousrakennus
17 Sokerilinnantie 7 Sockerslottsvägen 7, 02600 ESPOO
1948-12-31
2
8469
Aulanko as.rak 1
6
Veräjäpellonkatu 8 Grindåkersgatan 8, 02650 ESPOO
1913-12-31
ei tietoa
Leppävaaran 1900-luvun alun huvilarakentamiseen 2
liittyvä asuinrakennus. Osa laajempaa
Veräjäpellonkadun varrella säilynyttä kokonaisuutta.
7874
Aulanko sauna
3
Veräjäpellonkatu 8 Grindåkersgatan 8, 02650 ESPOO
1900-01-01
kaava vireillä
käytössä
2 (240)1070
Pakankylän kartano m:ala / asuinrakennus
3
Bodomintie 35 Bodomvägen 35, 02740 ESPOO
1944-12-31
Backby, Pakankylän kartano, navetta (automuseo)
kaava vireillä
käytössä
1 (240)1068
Pakankylänkartano automuseo
4
Bodomintie 35 Bodomvägen 35, 02740 ESPOO
1900-01-01
Backby, Pakankylän kartano, talousrakennus
kaava vireillä
käytössä
2 (240)7649
Pakankylän kartano m:ala / Talousrakennus 14, purkulistalla
14 Snettansintie 6 Snettansvägen 6, 02740 ESPOO
1900-01-01
Backby, Pakankylän kartano, talousrakennus
kaava vireillä
käytössä
1 (240)7648
Pakankylän kartano m:ala / Talousrakennus 11
11 Snettansintie 6 Snettansvägen 6, 02740 ESPOO
1900-01-01
Backby, Pakankylän kartano, varasto
kaava vireillä
käytössä
2 (240)1069
Pakankylän kartano m:ala / varasto
5
Bodomintie 35 Bodomvägen 35, 02740 ESPOO
1900-01-01
Barrås, huvila
sr
käytössä
1
7505
Barrås/Bergbacka
1
Kiltaraitti 3 Gillesstråket 3, 02770 ESPOO
1920-12-31
Bergbacka, huvila
ei suojeltu
ei tietoa
2
7511
Bergbacka
4
Siltakuja 3 Brogränden 3, 02770 ESPOO
1930-12-31
Bergbacka, huvila
ei suojeltu
käytössä
2
1089
Bergbacka asuinrakennus
1
Espoonlahdentie 27 Esboviksvägen 27, 02360 ESPOO
1945-12-31
Bergbacka, huvila
ei suojeltu
käytössä
Backbyn kartanon talousrakennus. Tärkeä osana
yhtenäistä, kulttuurihistoriallisesti merkittävää
kartanomaisemakokonaisuutta.
Backbyn kartanon kookas harmaakivinavetta.
Tärkein talousrakennus osana yhtenäistä,
kulttuurihistoriallisesti merkittävää
kartanomaisemakokonaisuutta.
Backbyn kartanon talousrakennus, jonka arvokkain
osa holvattu kivikellari. Tärkeä osa yhtenäistä,
kulttuurihistoriallisesti merkittävää
kartanomaisemakokonaisuutta.
Backbyn kartanon talousrakennus. Tärkeä osa
yhtenäistä, kulttuurihistoriallisesti merkittävää
kartanomaisemakokonaisuutta.
Backbyn kartanon talousrakennus. Tärkeä osana
yhtenäistä, kulttuurihistoriallisesti merkittävää
kartanomaisemakokonaisuutta sekä karjapihaa
rajaavana rakennuksena.
Hyvin säilynyt suurikokoinen huvilarakennus, joka
sijaitsee maisemallisesti komealla paikalla mäen
rinteessä. Espoon keskuksen vanhasta
huvilarakentamisesta säilynyt esimerkki.
Näkyvällä paikalla sijaitseva 1930-luvun
huvilamainen asuinrakennus.
Vaatimatonta sodanjälkeistä
kesähuvilarakentamista edustava hyvin säilynyt
rakennus näkyvällä paikalla Espoonlahden
rannassa. Kokonaisuuteen liittyy useita
talousrakennuksia.
Espoonlahdentie 27 huvilaan liittyvä
talousrakennus, jolla on arvoa osana kokonaisuutta.
3
1090
Bergbacka vaja
2
Espoonlahdentie 27 Esboviksvägen 27, 02360 ESPOO
1945-12-31
Bisa, tila
ei suojeltu
ei tietoa
1 (140)7581
Bisabastun vaja
2
Vanha Pisantie Gamla Bisavägen, 02280 ESPOO
1900-01-01
Bisa, tila
ei suojeltu
käytössä
1 (140)3483
Andersbo, asuinrakennus
9
Vanha Pisantie 16 Gamla Bisavägen 16, 02280 ESPOO
1920-12-31
Bisa, tila
sr
käytössä
1 (140)3162
Pisan leikkitoimintayksikkö
1
Vanha Pisantie 16 Gamla Bisavägen 16, 02280 ESPOO
1920-12-31
Björkbacka, huvila
ei suojeltu
ei tietoa
2 (68) 8207
Tila 8 (Domsby) ulkorakennus
3
Kulomäentie 1 Brännbackavägen 1, 02760 ESPOO
1919-12-31
Björkbacka, huvila
sr 2
ei tietoa
1 (68) 8206
Tila 8 (Domsby) as.rakennus
2
Kulomäentie 1 Brännbackavägen 1, 02760 ESPOO
1919-12-31
Björkbacka, huvila
sr 1
käytössä
Skogbisan tilan ainoa säilynyt ulkorakennus.
Merkittävä osana Skogbisan tilaa.
Skogbisan syytinkirakennus 1900-luvun alusta.
Merkittävä osana Skogbisan tilaa.
Hyvin säilynyt tilan päärakennus 1800-luvun
alkupuoliskolta historiallisella talonpaikalla.
Björbacka-huvilan ulkorakennus, joka on rakennettu
samanaikaisesti päärakennuksen kanssa.
Merkitystä osana kokonaisuutta.
Björbacka-huvilan sivurakennus, joka on rakennettu
samanaikaisesti päärakennuksen kanssa.
Merkitystä osana kokonaisuutta.
Espoon yhdyskuntahistoriaan liittyvä, hyvin säilynyt,
arkkitehtonisesti korkeatasoinen huvilarakennus
kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla.
1 (68) 7509
Tila 8 (Domsby) (Suvela 3:10) päärakennus
1
Kulomäentie 1 Brännbackavägen 1, 02760 ESPOO
1919-12-31
Bolarskog, tila
ei suojeltu
käytössä
Espoon elinkeinohistoriasta kertova ulkorakennus,
rakennusteknisesti mielenkiintoinen
2
Espoon kaup.museo varasto (entinen)
2
Finnoonpuisto 4 Finnoparken 4, 02280 ESPOO
1959-12-31
Bondas, tila, aitta
ei kaavaa
käytössä
1 (208)1142
Bondas aitta
4
Hannuksentie 16 Hannusvägen 16, 02270 ESPOO
1900-01-01
Bondas, tila, asuinrakennus
ei kaavaa
käytössä
Arvokas maatilakokonaisuus historiallisella
kylämäellä.
Arvokas maatilakokonaisuus historiallisella
kylämäellä.
1 (208)1140
Bondas asuinrakennus
1
Hannuksentie 16 Hannusvägen 16, 02270 ESPOO
1900-01-01
Kohde
Alberga, kartano, puutarhurinmökki
Suojelu
sr ja raksu
Käyttö
ei tietoa
Alberga, kartano, päärakennus
sr ja raksu
käytössä
Alberga, kartano, talousrakennus
sr (raksu)
ei tietoa
Aulanko, huvila, as.rak 1
kaava vireillä
ei tietoa
Aulanko, huvila, sauna
kaava vireillä
Backby, Pakankylän kartano, asuinrakennus
Kuvaus
Ainoita säilyneitä talousrakennuksia, jotka ovat
kuuluneet Albergan kartanokokonaisuuteen.
Sijaitsee historiallisesti arvokkaalla ja
maisemallisesti herkällä kartanoalueella.
Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti
erittäin arvokas kartanon päärakennus.
Rakennusteknisesti mielenkiintoinen kohde.
Sijaitsee historiallisesti arvokkaalla ja
maisemallisesti herkällä kartanoalueella.
Ainoita säilyneitä talousrakennuksia, jotka ovat
kuuluneet Albergan kartanokokonaisuuteen.
Sijaitsee historiallisesti arvokkaalla ja
maisemallisesti herkällä kartanoalueella.
Leppävaaran 1900-luvun alun huvilarakentamiseen
liittyvä asuinrakennus. Osa laajempaa
Veräjäpellonkadun varrella säilynyttä kokonaisuutta.
1098
N:o Osoite
Valmistunut
Bondas, tila, ent navetta
ei kaavaa
käytössä
Bondas, tila, tilanhoitajan asunto
ei kaavaa
käytössä
Brobacka, tila
Brobacka, tila
ei kaavaa
ei kaavaa
ei tietoa
ei tietoa
Brobacka, tila
ei kaavaa
ei tietoa
Brobacka, tila
Brobacka, tila
ei kaavaa
ei kaavaa
ei tietoa
käytössä
Dahl, tila
ei suojeltu
käytössä
Dalsvik, kartano
ei kaavaa
käytössä
Doms, tila
ei suojeltu
käytössä
Doms, tila
ei suojeltu
käytössä
Enkulla, tila
ei kaavaa
käytössä
Furuholm, huvila
ei kaavaa
käytössä
Furuholm, huvila
ei kaavaa
Furuholm, huvila
ei kaavaa
Furuholm, huvila
ei kaavaa
Furuholm, huvila
ei kaavaa
Furuholm, huvila
ei kaavaa
Gamla Mankans, tila
ei suojeltu
Glims, tila
ei suojeltu
Glims, tila
ei suojeltu
käytössä
Glims, tila
ei suojeltu
käytössä
Arvokas maatilakokonaisuus historiallisella
kylämäellä.
Arvokas maatilakokonaisuus historiallisella
kylämäellä.
purettu?
Brobackan kartanon talonmiehen asunto. Pihapiiriin
kuuluva talo, saunan lisäksi ainut säilynyt kartanon
sivurakennuksista. Samanikäinen päärakennuksen
kanssa.
Brobackan kartanoon kuuluva rantasauna. Yhdessä
talonmiehen asuinrakennuksen kanssa ainut
säilynyt kartanon piharakennuksista.
Kartanon pihapiiriin kuuluva kalustevaja.
Ulkoasultaan hyvin säilynyt kartanon päärakennus
maisemallisesti huomattavalla paikalla Nuuksion
kylämaisemassa.
Hyvin säilynyt esimerkki sodanjälkeisestä
asuinrakentamisesta, jolla on maisemallisesti
hallitseva sijainti mäen päällä. Domsin ohella ainut
säilynyt Espoon kirkonkylän kantatalojen
päärakennuksista.
Historiallisen kartanoalueen ainoa säilynyt
asuinrakennus.
Maisemallisesti tärkeä, kaunis rakennus.
Historiallinen talonpaikka vanhalla kylämäellä
Ulkorakennus, jolla on arvoa osana Domsin tilan
kokonaisuutta.
Kyläkuvallisesti tärkeä tiilinavetta sijaitsee
maisemallisesti näkyvällä paikalla. Ainoa
tilakokonaisuudesta säilynyt rakennus on esimerkki
alueen kadonneesta maatalouselinkeinosta.
2 (208)1143
Bondas ent navetta
2
Hannuksentie 20 Hannusvägen 20, 02270 ESPOO
1900-01-01
2 (208)1141
Bondas tilanhoitajan asunto
3
Hannuksentie 16 Hannusvägen 16, 02270 ESPOO
1900-01-01
0 (227)6147
1
6146
(227)
Nuuksion ulkoilumaja, vaja 3
Nuuksion ulkoilumaja, asuinrakennus
3
2
Nuuksionkuja 2 Nouxgränden 2, 02820 ESPOO
Nuuksionkuja 2 Nouxgränden 2, 02820 ESPOO
1900-01-01
1932-12-31
2
6148
(227)
Nuuksion ulkoilumaja, sauna
5
Nuuksionkuja 2 Nouxgränden 2, 02820 ESPOO
1900-01-01
3 (227)6149
1
6005
(227)
Nuuksion ulkoilumaja, vaja 6
Nuuksion ulkoilumaja, päärakennus (Brobackan
kartano)
6
1
Nuuksionkuja 2 Nouxgränden 2, 02820 ESPOO
Nuuksionkuja 2 Nouxgränden 2, 02820 ESPOO
1900-01-01
1850-12-31
2
Dahl
1
Kylätorintie 5 Bytorgsvägen 5, 02770 ESPOO
1945-12-31
2 (262)7546
Lähderanta asuintalo
1
Lähdepurontie 1 Källbäcksvägen 1, 02730 ESPOO
1890-12-30
1 (59) 3393
Lakelan päiväkoti. Persfelt päärakennus (Doms)
1
Vanha Lagstadintie 8 Gamla Lagstadsvägen 8, 02770 ESPOO
1920-12-31
2 (59) 3392
Lakelan päiväkoti. Persfelt piharakennus
2
Vanha Lagstadintie 8 Gamla Lagstadsvägen 8, 02770 ESPOO
1920-12-31
3
7500
Enkulla, navetta
1
Mustanlahdentie 23 Musslaxvägen 23, 02780 ESPOO
1948-12-31
3
1072
Furuholm kesäsiirtola wc-rakennus
3
Bodöntie 4 Bodövägen 4, 02380 ESPOO
1900-01-01
3
1076
Furuholmin kesäsiirtola, maakellari
0
Bodöntie 4 Bodövägen 4, 02380 ESPOO
3
1073
Furuholmin kesäsiirtola, majoitusrakennus 5
5
Bodöntie 4 Bodövägen 4, 02380 ESPOO
3
1075
Furuholmin kesäsiirtola, majoitusrakennus 8
0
Bodöntie 4 Bodövägen 4, 02380 ESPOO
3
1071
Furuholmin kesäsiirtola, piharakennus
2
Bodöntie 4 Bodövägen 4, 02380 ESPOO
1900-01-01
3
1074
Furuholmin kesäsiirtola, sauna
4
Bodöntie 4 Bodövägen 4, 02380 ESPOO
1925-12-31
1 (153)6019
Mankkaan asukaspuisto
1
Vanhan-Mankkaan kuja 2 Gamla Mankans gränd 2, 02180 ESPOO
1920-12-31
1 (78-80)
1100
Glims museo, asuinrakennus
4
Glimsintie 1 Glimsvägen 1, 02740 ESPOO
1880-12-31
Talomuseo Glims muodostaa ainutlaatuisen
1 (78-80)
1103
tilakokonaisuuden, jonka kymmenkunta rakennusta
sijaitsevat alkuperäisillä paikoillaan suuren puuston
ympäröiminä. Nykyinen museokahvila on aiemmin
toiminut sikalana ja asuintalona, Sillä on tärkeä
merkitys osana museokokonaisuutta.
Glims museo, kahvilarakennus
3
Glimsintie 1 Glimsvägen 1, 02740 ESPOO
1890-12-31
Glimsin tila sijaitsee maisemallisesti hienolla
1 (78-80)
1104
paikalla Karvasbackan historiallisella kylämäellä,
josta avautuu näköala alas jokilaaksoon. Luhitaitta
on todennäköisesti vanhin Glimsin
talousrakennuksista. Kaksikerroksinen,
hirsirakenteinen aitta sijaitsee arvokkaalla paikalla
rajaten pihapiiriä kahden asuinrakennuksen kanssa.
Glims museo, luhtiaitta
6
Glimsintie 1 Glimsvägen 1, 02740 ESPOO
1890-12-31
Kunnan virkistystoimintahistoriaan liittyvä
eriaikaisten, pienimittakaavaisten
kesähuvilarakennusten muodostama kokonaisuus
merenrannassa.
Kunnan virkistystoimintahistoriaan liittyvä
käytössä
eriaikaisten, pienimittakaavaisten
kesähuvilarakennusten muodostama kokonaisuus
merenrannassa.
Kunnan virkistystoimintahistoriaan liittyvä
käytössä
eriaikaisten, pienimittakaavaisten
kesähuvilarakennusten muodostama kokonaisuus
merenrannassa.
Kunnan virkistystoimintahistoriaan liittyvä
käytössä
eriaikaisten, pienimittakaavaisten
kesähuvilarakennusten muodostama kokonaisuus
merenrannassa.
Kunnan virkistystoimintahistoriaan liittyvä
käytössä
eriaikaisten, pienimittakaavaisten
kesähuvilarakennusten muodostama kokonaisuus
merenrannassa.
Kunnan virkistystoimintahistoriaan liittyvä
käytössä
eriaikaisten, pienimittakaavaisten
kesähuvilarakennusten muodostama kokonaisuus
merenrannassa.
Yksi harvoista Espoon 1700-luvun rakennuksista
käytössä
vanhalla kartanopaikalla.
Talomuseo
Glims
muodostaa ainutlaatuisen
ei voida käyttää, odottaa
sisätilojen
korjausta
tilakokonaisuuden, jonka kymmenkunta rakennusta
sijaitsevat alkuperäisillä paikoillaan suuren puuston
ympäröiminä. Museon työpajatiloiksi kunnostettava
rakennus on toiminut aiemmin asuntona,
pesutupana ja saunana. Sillä on tärkeä arvo osana
museokokonaisuutta.
7621
1900-01-01
Glimsin pieni maitokamari on tärkeä osa
1 (78-80)
1105
museokokonaisuutta esimerkkinä
maataloustoimintaan liittyneestä
talousrakennuksesta.
Talomuseo Glims muodostaa ainutlaatuisen
1 (78-80)
1102
tilakokonaisuuden, jonka kymmenkunta rakennusta
sijaitsevat alkuperäisillä paikoillaan suuren puuston
ympäröiminä. Tila sijaitsee maisemallisesti hienolla
paikalla Karvasbackan historiallisella kylämäellä,
josta avautuu näköala alas jokilaaksoon.
Historiallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas
päärakennus oli alunperin talonpoikainen hirsitalo,
mutta myöhemmin sen ulkoasuun on lisätty
säätyläisrakentamiseen viittaavia koristeellisia
yksityiskohtia.
Glims museo, maitokammari
8
Glimsintie 1 Glimsvägen 1, 02740 ESPOO
1910-12-31
Glims museo, päärakennus
1
Glimsintie 1 Glimsvägen 1, 02740 ESPOO
1890-12-12
käytössä
Glimsin tila sijaitsee maisemallisesti hienolla
paikalla Karvasbackan historiallisella kylämäellä,
josta avautuu näköala alas jokilaaksoon.
Kymmmenelle hevoselle mitoitettu hirsirakenteinen
talli on erittäin tärkeä osa museokokonaisuutta.
1 (78-80)
1101
Glims museo, talli
5
Glimsintie 1 Glimsvägen 1, 02740 ESPOO
1880-12-31
ei suojeltu
käytössä
1 (78-80)
1099
Glims museo, tuparakennus
2
Glimsintie 1 Glimsvägen 1, 02740 ESPOO
1850-12-31
Glims, tila
ei suojeltu
käytössä
3 (78-80)
1106
Glims museo, jätekatos/sähkötila
0
Glimsintie 1 Glimsvägen 1, 02740 ESPOO
Glims, tila
sr
käytössä
1 (78-80)
5091
Glims museo, tilkki-vihtori
11 Karvasmäentie 1 Karvasbackavägen 1, 02740 ESPOO
1888-12-31
Glims, tila
sr
käytössä
1 (78-80)
5088
Glims museo, vaunuvaja
7
1850-12-31
Granliden, huvila
sr
ei käytössä
1
Granliden
16 Puistomäki 3 Parkbacken 3, 02610 ESPOO
1920-12-31
Gräsa, kartano, aitta
sr
ei tietoa
1 (152)6206
Gräsagård viljamakasiini
1
Luomanportti 8 Bäckporten 8, 02200 ESPOO
1900-01-01
Gräsa, kartano, navetta
sr
käytössä
1 (152)6046
Gräsan askartelukeskus
1
Luomanportti 6 Bäckporten 6, 02200 ESPOO
1910-12-31
Gräsa, kartano, sikala
sr
käytössä
1 (152)8032
Gräsan huoltotukikohta, varasto
2
Luomanportti 6 Bäckporten 6, 02200 ESPOO
1910-12-31
Gumböle, kartano
Gumböle, kartano
ei kaavaa
ei kaavaa
ei tietoa
käytössä
Talomuseo Glims muodostaa ainutlaatuisen
tilakokonaisuuden, jonka kymmenkunta rakennusta
sijaitsevat alkuperäisillä paikoillaan suuren puuston
ympäröiminä. Historiallisesti ja
rakennushistoriallisesti arvokas tuparakennus on
maisemallisesti näkyvällä paikalla tärkeänä osana
Karvasmäen kylämaisemaa.
Uudehko hyötyrakennus talomuseon parkkipaikan
tuntumassa.
Glimsin pihapiirin lähituntumassa oleva, ns. TilkkiVihtorin talo on tärkeä osa museokokonaisuutta.
Ulkoasultaan harvinaisen koristeellinen pieni
asuinrakennus on toiminut alunperin Jorvin tilan
työväenasuntona.
Glimsin suurikokoinen vaunuvaja sijaitsee erittäin
näkyvällä paikalla vanhan maantien varressa. Sillä
on merkittävää kyläkuvallista arvoa osana
museokokonaisuutta ja historiallista arvoa
kertomassa tilan vaiheisiin liittyneestä
kestikievaritoiminnasta.
Kilon kaupunginosan 1900-luvun alun
huvilakulttuuriin liittyvä rakennustaiteellisesti
korkeatasoinen suuri asuinrakennus,joka sijaitsee
puistomaisessa ympäristössä. Rakennuksen
ulkoasussa on säilynyt rakennusajalle tyypillisiä
jugend-piirteitä, kuten lasikuistit ja pieniruutuiset
ikkunat.
Espoon yhden tärkeimmän kartanon säilyneet
talousrakennukset kertovat alueen jo 1400-luvulta
alkaneesta historiasta.
Espoon yhden tärkeimmän kartanon säilyneet
talousrakennukset kertovat alueen jo 1400-luvulta
alkaneesta historiasta.
Espoon yhden tärkeimmän kartanon säilyneet
talousrakennukset kertovat alueen jo 1400-luvulta
alkaneesta historiasta.
Osa Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Tärkein rakennus Gumbölen-Myntbölen
maisemakokonaisuudessa. Rakennushistoriallisesti
merkittävä empirekartano.
3 (33) 8426
1 (32) 1113
Storgård, vaja
Storgård, päärakennus
14 Vanha Myntintie 1 Gamla Myntvägen 1, 02810 Espoo
15 Gumbölen kartano Gumböle gård, 02810 Espoo
1900-01-01
1900-01-01
Gumböle, kartano
Gumböle, kartano
ei kaavaa
ei kaavaa
käytössä
käytössä
1 (33) 1119
1 (33) 1118
Storgård Bergkulla asuinrakennus
Storgård puimala, ent saha
25 Gumbölen kartano Gumböle gård, 02810 Espoo
24 Gumbölen kartano Gumböle gård, 02810 Espoo
1900-01-01
1900-01-01
Gumböle, kartano
Gumböle, kartano
ei kaavaa
ei kaavaa
käytössä
käytössä
1 (33) 1116
1 (33) 1115
Storgård autotalli, ent. suolavarasto
Storgård Gumböle pehtori asuinrakennus
20 Gumbölen kartano Gumböle gård, 02810 Espoo
19 Gumbölen kartano Gumböle gård, 02810 Espoo
1900-01-01
1900-01-01
Gumböle, kartano
Gumböle, kartano
Gumböle, kartano
Gumböle, kartano
Gumböle, kartano
Gumböle, kartano
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
käytössä
käytössä
käytössä
käytössä
käytössä
käytössä
Arvokas osa Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Arvokas osa Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Edustavalla paikalla joen ja patoaltaan vieressä.
Rakennushistoriallisesti arvokas varhainen
sähköntuotantolaitos.
Arvokas osa Gumbölen kartanokokonaisuutta
Arvokas osa Gumbölen kartanomaisemaa.
Näkyvällä paikalla mäen rinteessä.
Arvoa osana Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Arvoa osana Gumbölen kartanokokonaisuutta.
1 (33) 1123
1 (33) 8416
1 (33) 8424
1 (33) 1117
1 (33) 1124
1 (33) 1114
Storgård Koppala asuinrakennus
Storgård Lundell asuinrakennus
Storgård Mattsson asuinrakennus
Storgård puutarhurin asuinrakennus
Storgård Seppä asuinrakennus
Storgård, viljamakasiini
17
2
12
23
18
16
Gumbölentie 15 Gumbölevägen 15, 02810 Espoo
Vanha Myntintie 4 Gamla Myntvägen 4, 02810 Espoo
Vanha Myntintie 5 Gamla Myntvägen 5, 02810 Espoo
Gumbölen kartano Gumböle gård, 02810 Espoo
Gumbölentie 15 Gumbölevägen 15, 02810 Espoo
Gumbölen kartano Gumböle gård, 02810 Espoo
1900-01-01
1900-01-01
1900-01-01
1900-01-01
1900-01-01
1900-01-01
Gumböle, kartano
Gumböle, kartano
Gumböle, kartano
Gumböle, kartano
Gumböle, kartano
Gumböle, kartano
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
käytössä
käytössä
käytössä
käytössä
käytössä
käytössä
2 (33) 8420
2 (33) 8418
3 (33) 1087
3 (33) 1120
3 (33) 1122
3 (33) 1125
Storgård, Mattsson ulkorakennus
Storgård. Lundell ulkorakennus
Storgård Bergkulla, puuliiteri
Storgård Bergkulla, varasto
Storgård, jätevarasto
Storgård, Koppala vaja
6
4
37
26
35
32
Vanha Myntintie 5 Gamla Myntvägen 5, 02810 Espoo
Vanha Myntintie 4 Gamla Myntvägen 4, 02810 Espoo
Engelin puistotie Engelsallén, 02810 Espoo
Gumbölen kartano Gumböle gård, 02810 Espoo
Gumbölen kartano Gumböle gård, 02810 Espoo
Gumbölentie 15 Gumbölevägen 15, 02810 Espoo
1900-01-01
1900-01-01
1900-01-01
1900-01-01
1900-01-01
1900-01-01
Glims, tila
ei suojeltu
käytössä
Glims, tila
ei suojeltu
käytössä
Glims, tila
ei suojeltu
Glims, tila
Arvoa osana Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Arvokas osa Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Arvoa osana Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Arvokas osa Gumbölen kartanokonaisuutta.
Näkyvällä paikalla mäen rinteessä
Osa Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Osa Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Osa Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Osa Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Osa Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Osa Gumbölen kartanokokonaisuutta.
7591
Karvasmäentie 1 Karvasbackavägen 1, 02740 ESPOO
Gumböle, kartano
Gumböle, kartano (Norrkullan torppa)
ei kaavaa
ei kaavaa
käytössä
ei käytössä
Gumböle, kartano, Norrkullan torpan ulkorakennus
Gumböle, kartano, sauna
Gumböle, kartano, väentupa
Haga, huvila
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
ei käytössä
ei käytössä
ei käytössä
ei tietoa
Hagalund, kartano, ent.sikala, nyk. talli
ei suojeltu
käytössä
Hanikka, huvila
ei suojeltu
käytössä
Hanikka, huvila
ei suojeltu
käytössä
Hemknuten, huvila
ei suojeltu
ei käytössä
Hemknuten, huvila
ei suojeltu
ei käytössä
Jofs, tila (Jofs, aitta)
Jofs, tila (Jofs, kellari/autotalli)
Jofs, tila (Jofs, päärakennus)
ei suojeltu
suojeltu
suojeltu
käytössä
käytössä
käytössä
Jofs, tila (Jofs, torpan ulkorakennus)
Jofs, tila (Jofs, torppa)
ei suojeltu
ei suojeltu
ei käytössä
ei käytössä
Jofs, tila (lato)
Jofs, tila (Niss, aitta)
ei suojeltu
ei suojeltu
käytössä
Jofs, tila (Niss, päärakennus)
suojeltu
käytössä
Jupp, tila
ei suojeltu
käytössä
Jupp, tila
ei suojeltu
käytössä
Jupp, tila
ei suojeltu
käytössä
Jupp, tila
sr
käytössä
Juva, kartano
ei suojeltu
käytössä
Juva, kartano
ei suojeltu
käytössä
Juva, kartano
ei suojeltu
käytössä
Kalastajantie 31
ei suojeltu
käytössä
Kalastajantie 33
ei suojeltu
käytössä
Karhusaari, huvila
sr
ei käytössä
Osa Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Vanha Gumbölen kartanoon kuulunut
torpparakennus. Yksi Espoon vanhimpia säilyneitä
torppia.
Arvoa osana Norrkullan torppaa
Arvoa osana Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Arvokas osa Gumbölen kartanokokonaisuutta.
Asuinrakennus joka liittyy Pohjois-Espoon vapaaajanrakentamiseen 1900-luvun alussa. Rakennus
sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla pellon
laidalla.
Hagalundin kartanoon liittyvä talousrakennus, joka
antaa Otaniemen alueelle historiallista syvyyttä.
Kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla.
Vanha, hyvin säilynyt tila/huvilakokonaisuus
luonnonkauniilla paikalla meren rannassa.
Vanha, hyvin säilynyt tila/huvilakokonaisuus
luonnonkauniilla paikalla meren rannassa.
Jokitörmän kaksi asuinrakennusta kertovat Espoon
aseman seudun rakentamistavasta 1900-luvun
alussa. Rakennukset liittyvät samanaikaiseen,
Kannusillanmäkeä reunustavaan
asuinrakentamiseen
Talousrakennuksella on arvoa osana huvilan
pihapiiriä
Arvokas osa vanhaa tilakokonaisuutta
Arvokas osa vanhaa tilakokonaisuutta
Vanha tilan päärakennus historiallisella talonmäellä,
jota on jo 1700-luvulta alkaen jakanut kaksi taloa.
Muodostaa taloparin Nissin tilan päärakennuksen
kanssa.
Arvoa osana tilakokonaisuutta
Vanttilan alueen maataloushistoriasta kertova
torppa lähes koskemattomassa ympäristössä
syrjäisessä metsikössä
3 (33) 8443
1 (33) 7993
Storgård, Lundell vaja
Kymölä asuinrakennus
33 Vanha Myntintie 4 Gamla Myntvägen 4, 02810 Espoo
1 Myllypadontie 4 Kvarndammsvägen 4, 02820 ESPOO
1900-01-01
1951-12-31
3 (33) 8532
2 (33) 1121
1 (33) 8415
3
7669
Kymölä ent navetta
Storgård jokisauna
Storgård Kellomäki asuinrakennus
Haga
2
27
1
1
Myllypadontie 4 Kvarndammsvägen 4, 02820 ESPOO
Gumbölen kartano Gumböle gård, 02810 Espoo
Vanha Myntintie 3 Gamla Myntvägen 3, 02810 Espoo
Kotihaka 1 Hemhagen 1, 02860 ESPOO
1900-01-01
1900-01-01
1900-01-01
1952-12-31
1 (157)5000
Tapiolan ratsastustalli (Hagalund)
7
Tekniikantie 8 Teknikvägen 8, 02150 ESPOO
1900-01-01
2
6044
Hanikan virkistyskeskus, päärakennus
1
Matasaarentie 1 Mataskärsvägen 1, 02380 ESPOO
1900-01-01
2
6200
Hanikan virkistyskeskus, sauna
2
Matasaarentie 1 Mataskärsvägen 1, 02380 ESPOO
1900-01-01
2
7760
Hemknuten asuinrakennus
1
Jokitörmä 3 Åbranten 3, 02770 ESPOO
1900-01-01
3
8405
Hemknuten metsät. tukikohta
2
Jokitörmä 3 Åbranten 3, 02770 ESPOO
1900-01-01
1
1
1
8040
8041
8012
Kaupunginpuutarha, aitta (Jofs)
5 Vantinpuisto 11 Fantsparken 11, 02780 ESPOO
Kaupunginpuutarha, autotalli (Jofs)
4 Vantinpuisto 11 Fantsparken 11, 02780 ESPOO
Kaupunginpuutarha, toimisto- ja asuinrakennus (Jofs)
1 Vantinpuisto 11 Fantsparken 11, 02780 ESPOO
1890-12-34
1890-12-35
1890-12-32
3
2
8358
7718
Jofs vaja
Jofs maja
8 Vantinpuisto 11 Fantsparken 11, 02780 ESPOO
11 Vantinpuisto 11 Fantsparken 11, 02780 ESPOO
1890-12-37
1890-12-36
Vanha aitta, joka on arvokas osa vanhaa
tilakokonaisuutta
Vanha tilan päärakennus historiallisella talonmäellä,
jota on jo 1700-luvulta alkaen jakanut kaksi taloa.
Muodostaa taloparin Jofsin tilan päärakennuksen
kanssa.
Juppin tilan punamullattu luhtiaitta on tärkeä osa
tilakokonaisuutta. Se on hyvä esimerkki
maanviljelystoimintaan liittyneestä
talousrakennuksesta, jollaiset ovat yhä
harvinaisempia espoolaisessa maisemassa.
Juppin tilan tallirakennuksella on arvoa osana
vanhaa tilakokonaisuutta.
Juppin tilan pihapiirissä oleva pieni hirsiaitta on
tärkeä osa tilakokonaisuutta. Se on hyvä esimerkki
maanviljelystoimintaan liittyneestä
talousrakennuksesta, jollaiset ovat yhä
harvinaisempia espoolaisessa maisemassa.
Juppin tilan rakennukset muodostavat hienon
kokonaisuuden. Päärakennuksen ulkoasussa on
koristeellisia yksityiskohtia, kuten pitkien sivujen
keskellä olevat poikkipäädyt ja kuistit.
Juvan kartanon kokonaisuuteen kuuluva
talousrakennus. Talouspihan arvokkain rakennus.
Juvan kartanon kokonaisuuteen kuuluva
talousrakennus.
Juvan kartanon kokonaisuuteen kuuluva
talousrakennus.
Harvinaistuva esimerkki Matinkylän varhaisesta
rakennuskannasta
Harvinaistuva esimerkki Matinkylän varhaisesta
rakennuskannasta
Valtakunnallisesti merkittävän huvilakokonaisuuden
osa. Karhusaaren 1890-luvulla rakennettu huvila
monine apu- ja talousrakennuksineen on saanut
vaikutteita Italian renessanssipalatseista.
Rakennusta ympäröivässä suurehkossa puistossa
on Krimin sodan aikaisia patterivalleja ja
kivääriasemia. Leikkimökki (H) on tärkeä osa
kokonaisuutta.
1
8043
8413
Kaupunginpuutarha, lato
Kaupunginpuutarha, aitta (Vingåker)
1
3
Vantinpuisto 11 Fantsparken 11, 02780 ESPOO
Vantinpuisto 11 Fantsparken 11, 02780 ESPOO
1890-12-38
1890-12-33
1
7791
Kaupunginpuutarha, toimistorakennus (Vingåker) 1
Vantinpuisto 11 Fantsparken 11, 02780 ESPOO
1890-12-31
1 (43) 5096
Jupper luhti
5
Åminnentie 4 Åminnevägen 4, 02780 ESPOO
1900-01-01
1 (43) 5094
Jupper talli ja varasto
3
Åminnentie 4 Åminnevägen 4, 02780 ESPOO
1900-01-01
1 (43) 5097
Jupper aitta
6
Åminnentie 4 Åminnevägen 4, 02780 ESPOO
1900-01-01
1 (43) 5025
Jupper Espoon taidekoulu
1
Åminnentie 4 Åminnevägen 4, 02780 ESPOO
1900-01-01
2 (2787724
osa)
Jufva Gård navetta
5
Kartanonrouvantie 3 Gårdsfruvägen 3, 02920 ESPOO
1946-12-31
3 (2787681
osa)
Jufva gård määräala
4
Kartanonrouvantie 3 Gårdsfruvägen 3, 02920 ESPOO
1900-01-01
3 (2787686
osa)
Jufva Gård Talousrakennus
6
Kartanonrouvantie 3 Gårdsfruvägen 3, 02920 ESPOO
1900-01-01
2
7880
Asuntotontti, SIIRTYY TONTTIYKSIKÖLLE 1.1.2014
3 Kalastajantie 31 Fiskarvägen 31, 02230 ESPOO
1900-01-01
3
8326
Nuottasalmen puisto talli, SIIRTYY TONTTIYKSIKÖLLE
7 Kalastajantie
1.1.2014 33 Fiskarvägen 33, 02230 ESPOO
1950-12-31
Karhusaari puutarhapalvinjonki
1910-12-31
1 (161)6224
4
Karhusaarenpiha 5 Björnholmsgården 5, 02100 ESPOO
Karhusaari, huvila
sr
ei käytössä
Valtakunnallisesti merkittävän huvilakokonaisuuden 1 (161)6228
osa. Karhusaaren 1890-luvulla rakennettu huvila
monine apu- ja talousrakennuksineen on saanut
vaikutteita Italian renessanssipalatseista.
Rakennusta ympäröivässä suurehkossa puistossa
on Krimin sodan aikaisia patterivalleja ja
kivääriasemia. Hevosmiehen talo (rakennus C3) on
oleellinen osa talouspihan rakennussommitelmaa.
Karhusaari, asuin -ym. rakennus
5
Karhusaarenpiha 5 Björnholmsgården 5, 02100 ESPOO
1910-12-31
Karhusaari, huvila
sr
ei käytössä
Valtakunnallisesti merkittävän huvilakokonaisuuden 1 (161)6230
osa. Karhusaaren 1890-luvulla rakennettu huvila
monine apu- ja talousrakennuksineen on saanut
vaikutteita Italian renessanssipalatseista.
Rakennusta ympäröivässä suurehkossa puistossa
on Krimin sodan aikaisia patterivalleja ja
kivääriasemia. Meijerirakennus (E) on oleellinen osa
talouspihan rakennussommitelmaa.
Karhusaari, meijeri
7
Karhusaarenpiha 5 Björnholmsgården 5, 02100 ESPOO
1910-12-31
Karhusaari, huvila
sr
ei käytössä
Valtakunnallisesti merkittävän huvilakokonaisuuden 2
6229
osa. Karhusaaren 1890-luvulla rakennettu huvila
(161)
monine apu- ja talousrakennuksineen on saanut
vaikutteita Italian renessanssipalatseista.
Rakennusta ympäröivässä suurehkossa puistossa
on Krimin sodan aikaisia patterivalleja ja
kivääriasemia. Nyttemmin huonokuntoiseksi päästy
latriini (J) on rakennustyyliltään hyvin ympäristöön
sovitettu osa.
Karhusaari ulkokäymälä
8
Karhusaarenpiha 5 Björnholmsgården 5, 02100 ESPOO
1910-12-31
Karhusaari, huvila
sr
Valtakunnallisesti merkittävän huvilakokonaisuuden 1 (161)6223
ei käytössä? TeKen varasto?
osa. Karhusaaren 1890-luvulla rakennettu huvila
monine apu- ja talousrakennuksineen on saanut
vaikutteita Italian renessanssipalatseista.
Rakennusta ympäröivässä suurehkossa puistossa
on Krimin sodan aikaisia patterivalleja ja
kivääriasemia. Varasto on hyvässä kunnossa oleva
rakennus (F), joka on tärkeä osa pihan
rakennussommitelmaa.
Karhusaari, varastorakennus
3
Karhusaarenpiha 5 Björnholmsgården 5, 02100 ESPOO
1910-12-31
Karhusaari, huvila
sr
käytössä
Valtakunnallisesti merkittävän huvilakokonaisuuden 1 (161)6222
osa. Karhusaaren 1890-luvulla rakennettu huvila
monine apu- ja talousrakennuksineen on saanut
vaikutteita Italian renessanssipalatseista.
Rakennusta ympäröivässä suurehkossa puistossa
on Krimin sodan aikaisia patterivalleja ja
kivääriasemia. Kunnostettu asuinrakennus (B) on
tärkeä osa pihasommitelmaa.
Karhusaari, hevosmiehen talo
2
Karhusaarenpiha 5 Björnholmsgården 5, 02100 ESPOO
1910-12-31
Karhusaari, huvila
sr
käytössä
Valtakunnallisesti merkittävä huvilakokonaisuus.
1
6062
Karhusaaren 1890-luvulla rakennettu huvila monine (161)
apu- ja talousrakennuksineen on saanut vaikutteita
Italian renessanssipalatseista. Rakennusta
ympäröivässä suurehkossa puistossa on Krimin
sodan aikaisia patterivalleja ja kivääriasemia.
Pieteetillä restauroitu pienoiskartanon päärakennus
(A) on alueen tärkein rakennus.
Karhusaari, päärakennus
1
Karhusaarenpiha 5 Björnholmsgården 5, 02100 ESPOO
1910-12-31
Karhusaari, huvila
sr
käytössä
Karhusaari, riihirakennus
6
Karhusaarenpiha 3 Björnholmsgården 3, 02100 ESPOO
1910-12-31
Karhusaari, huvila
sr
käytössä
Valtakunnallisesti merkittävä huvilakokonaisuus.
1 (161)6227
Karhusaaren 1890-luvulla rakennettu huvila monine
apu- ja talousrakennuksineen on saanut vaikutteita
Italian renessanssipalatseista. Rakennusta
ympäröivässä suurehkossa puistossa on Krimin
sodan aikaisia patterivalleja ja kivääriasemia.
Alkuperäisellä paikallaan säilynyt riihi (I) on
harvinaislaatuisuudessaan alueen tärkeimipä
rakennuksia.
Valtakunnallisesti merkittävän huvilakokonaisuuden 1 (161)6225
osa. Karhusaaren 1890-luvulla rakennettu huvila
monine apu- ja talousrakennuksineen on saanut
vaikutteita Italian renessanssipalatseista.
Rakennusta ympäröivässä suurehkossa puistossa
on Krimin sodan aikaisia patterivalleja ja
kivääriasemia. Jääkellari, jonka päällä on
ruusutarha paviljonkirakennuksineen (G), on
oleellinen osa kokonaisuutta.
Karhusaari, varasto teke
0
Karhusaarenpiha 5, 02100 ESPOO
Karhusaari, huvila,
sr
ei käytössä
Valtakunnallisesti merkittävän huvilakokonaisuuden 1 (161)6226
osa. Karhusaaren 1890-luvulla rakennettu huvila
monine apu- ja talousrakennuksineen on saanut
vaikutteita Italian renessanssipalatseista.
Rakennusta ympäröivässä suurehkossa puistossa
on Krimin sodan aikaisia patterivalleja. .
Karhusaari, leikkimökki
0
Karhusaarenpiha 3 Björnholmsgården 3, 02100 ESPOO
1910-12-31
Karlsberg, huvila
ei kaavaa
käytössä
Karlsberg, huvila
ei kaavaa
käytössä
Kilonpuisto, huvila
ei suojeltu
käytössä
Kilonpuisto, huvila
sr
käytössä
Korpivaaran huvila, sauna
sr
ei tietoa
Leppävaara, kartano
Lilla Karyll, huvila
ei kaavaa
kaava vireillä
ei käytössä
käytössä
Lill-Bodö, huvila
ei kaavaa
käytössä
Lill-Bodö, huvila
ei kaavaa
käytössä
Lill-Bodö, huvila
Lill-Bodö, huvila
Lillhemt, tila
ei kaavaa
ei kaavaa
sr
käytössä
käytössä
korjauksen alla
Lillhemt, tila
sr
käytössä
Lillklobb, tila
Lillklobb, tila
Lillklobb, tila
ei suojeltu
ei suojeltu
ei suojeltu
käytössä
käytössä
käytössä
Lippalinna, huvila
ei suojeltu
käytössä
Lönnbacka, huvila
kaava vireillä
käytössä
Nedre Gloms, tila
Nedre Gloms, tila
Nedre Gloms, tila
ei suojeltu
ei suojeltu
sr
ei käytössä
ei käytössä
ei käytössä
Nedre Gloms, tila
sr
ei käytössä
Nedre Stenbacka, tila (aitta)
ei kaavaa
ei käytössä
Nedre Stenbacka, tila (kanala)
ei kaavaa
ei käytössä
Nedre Stenbacka, tila (leikkimökki)
ei kaavaa
ei käytössä
Nedre Stenbacka, tila (navetta)
ei kaavaa
ei käytössä
Nedre Stenbacka, tila (pumppuhuone)
ei kaavaa
ei käytössä
Jokitörmän kaksi asuinrakennusta kertovat Espoon
aseman seudun rakentamistavasta 1900-luvun
alussa. Rakennukset liittyvät samanaikaiseen,
Kannusillanmäkeä reunustavaan
asuinrakentamiseen
Talousrakennuksella on arvoa osana huvilan
pihapiiriä
Talousrakennus, jolla on arvoa osana huvilan
pihapiiriä.
Kilon kaupunginosan 1900-luvun alun
huvilakulttuuriin liittyvä arvokas asuinrakennus,joka
sijaitsee puistomaisessa ympäristössä.
Rakennuksen ulkoasussa on säilynyt rakennusajalle
tyypillisiä jugend-piirteitä, kuten pieniruutuiset
ikkunat, mutta kokonaisuutta rikkoo myöhemmin
tehty yksikerroksinen laajennusosa muutoin
kaksikerroksisen huvilan kyljessä.
2
7983
Karlsberg asuinrakennus
1
Jokitörmä 1 Åbranten 1, 02770 ESPOO
1900-01-01
3
8525
Karlsberg varasto
2
Jokitörmä 1 Åbranten 1, 02770 ESPOO
1900-01-01
2
8289
Kilonpuisto talousrakennus
4
Puistomäki 4 Parkbacken 4, 02610 ESPOO
1951-12-31
1
7570
Kilonpuisto asuinrakennus
3
Puistomäki 4 Parkbacken 4, 02610 ESPOO
1940-12-31
Nimekkään arkkitehdin Lippajärven rantaan
suunnittelema saunarakennus, joka on kuulunut jo
puretun edustushuvilan yhteyteen.
Osa Leppävaaran kartanokokonaisuutta
Rakennus kuvaa hyvin Espoon keskustan
rakentamistavasta ja mittakaavasta rautatien
valmistumisen jälkeisinä vuosina. Näyttävällä
paikalla kukkulan rinteessä.
Suvisaariston vanhimpiin huviloihin kuuluva,
koristeellinen, kaunis rakennus. Puistomainen
ympristö
Lilla Bodön huvilan yhteyteen kuuluva
luonnonkivistä muurattu kellari 1800-luvulta. Arvoa
osana huvilan ympäristöä sekä esimerkkinä
kivirakentamisesta
Arvoa osana Lilla Bodön huvilakokonaisuutta
Arvoa osana Lilla Bodön huvilakokonaisuutta
Historiallisesti merkittävä rakennus näkyvällä
paikalla nykyisen Suurpellon asuinalueen taustalla.
Vanhimmilta osiltaan 1700-luvun rakennus on myös
rakennushistoriallisesti arvokas.
1
7949
Lippajärven venesataman sauna (Korpivaaran huvilan
1 sauna)
Tuohistanhua 11 Näverskäppstået 11, 02710 ESPOO
1900-01-01
3
1151
1 (60) 7753
Leppävaaran kartano talousrakennus
Lilla Karyll, asuinrakennus
16 Heurlinintie 2 Heurlinsvägen 2, 02620 ESPOO
1 Pappilantie 7 Prästgårdsvägen 7, 02770 ESPOO
1900-01-01
1900-01-01
1 (193)1078
Lill-Bodö, kokoontumisrakennus
1
Bodöntie 6 Bodövägen 6, 02380 ESPOO
1925-12-31
2 (193)1080
Lill-Bodö, kellari
0
Bodöntie 6 Bodövägen 6, 02380 ESPOO
3 (193)1077
3 (193)1079
1 (146)7783
Lill-Bodö, sauna
Lill-Bodö, WC yksipaikkainen
Björkgård asuinrakennus
2
0
1
Bodöntie 6 Bodövägen 6, 02380 ESPOO
Bodöntie 6 Bodövägen 6, 02380 ESPOO
Tikasmäentie 1 Stigabackavägen 1, 02200 ESPOO
1900-01-01
Pieni asuinrakennus, jossa komea kivijalka sekä
kellari. Arvoa osana Lillhemtansin tilaa.
Arvokas osa Lillklobbin tilakokonaisuutta.
Arvoa osana Lillkobbin tilakokonaisuutta.
Vanha talonpaikka. Klobbskogin historiallisen
kylämäen viimeinen säilynyt asuinrakennus.
Tarvontietä rikastuttava maisema
Lippajärven 1900-luvun alun huvilayhdyskuntaan
liittyvä rakennus maisemallisesti merkittävällä
paikalla.
Vanha apteekkitalo joka liittyy Espoon aseman
seudun ja Kannusillanmäen 1900-luvun alun
rakennuskannan muodostamaan kokonaisuuteen.
Kaupunkikuvallisesti arvokkaalla paikalla.
Muodostaa taloparin Villa Karyllin kanssa.
1 (146)8410
Björkgård, pihamökki
5
Tikasmäentie 1 Stigabackavägen 1, 02200 ESPOO
1900-01-01
1 (154)5113
1 (154)5112
1 (155)5041
Lillklobb. toimintakeskus teatteri
Lillklobb. toimintakeskus viljamakasiini
Lillklobb. toimintakeskus päärakennus
4
3
1
Nuijalantie 9 Klobbskogvägen 9, 02630 Espoo
Nuijalantie 9 Klobbskogvägen 9, 02630 Espoo
Nuijalantie 9 Klobbskogvägen 9, 02630 Espoo
1900-01-01
1900-01-01
1900-12-31
2
Viherlaakson nuorisotalo, (Lippalinna)
13 Viherlaaksonranta 6 Gröndalsstranden 6, 02710 ESPOO
1950-12-31
Lönnbacka
1
Pappilantie 5 Prästgårdsvägen 5, 02770 ESPOO
1930-12-31
Osa Nedre Glomsin kokonaisuutta
3 (72) 1095
Osa Nedre Glomsin kokonaisuutta
3 (72) 1096
Vanha talopari (Nedre ja Övre Gloms) historiallisen 1 (72) 1093
Kuninkaantien varrella. Nedre Gloms on yksi
Espoon vanhimmista säilyneistä asuinrakennuksista
Nedergloms asuinrakennus PURKULISTALLA
Nedergloms vapaa-ajan rakennus
Nedergloms talousrakennus 2
1
4
2
Espoontie 30 Esbovägen 30, 02740 ESPOO
Espoontie 30 Esbovägen 30, 02740 ESPOO
Espoontie 30 Esbovägen 30, 02740 ESPOO
1948-12-31
1950-12-31
1930-12-31
Vanha asuinrakennus jolla on erityista arvoa osana 1 (72) 1094
Nedre Glomsin kokonaisuutta.
Yhtenäinen tilakokonaisuus, jonka arvot ovat
3
8317
heikentyneet huonon kunnossapidon vuoksi.
Rakennus on maisemallisesti tärkeä
tilakokonaisuuden osana ja edustaa myös maatilan
keskeisiä rakennustyyppejä.
Nedergloms talousrakennus 3
3
Espoontie 30 Esbovägen 30, 02740 ESPOO
1930-12-31
Nedre-Stenbacka aitta
9
Stenbackantie 18 Stenbackavägen 18, 02780 ESPOO
1901-01-06
Yhtenäinen tilakokonaisuus, jonka arvot ovat
heikentyneet huonon kunnossapidon vuoksi.
Yhtenäinen tilakokonaisuus, jonka arvot ovat
heikentyneet huonon kunnossapidon vuoksi.
Navetta- ja tallirakennus on säilynyt varsin hyvin
vuosisadan
vaihteen asussa. Rakennus on
rakennushistoriallisesti
ja tilakokonaisuuden maiseman kannalta arvokas
3
8314
Nedre-Stenbacka kanala
6
Stenbackantie 18 Stenbackavägen 18, 02780 ESPOO
1900-12-31
3
8318
Nedre-Stenbacka leikkimökki
13 Stenbackantie 18 Stenbackavägen 18, 02780 ESPOO
1901-01-01
2
8312
Nedre-Stenbacka navetta
3
Stenbackantie 18 Stenbackavägen 18, 02780 ESPOO
1901-01-03
Yhtenäinen tilakokonaisuus, jonka arvot ovat
heikentyneet huonon kunnossapidon vuoksi.
3
8320
Nedre-Stenbacka pumppuhuone
15 Stenbackantie 18 Stenbackavägen 18, 02780 ESPOO
1901-01-07
6091
1 (60) 7642
1920-12-31
Yhtenäinen tilakokonaisuus, jonka arvot ovat
heikentyneet huonon kunnossapidon vuoksi.
Entinen talousrakennus, joka on muutettu tilan
päärakennukseksi. Rakennuksella on tärkeä
maisemallinen asema.
Yhtenäinen tilakokonaisuus, jonka arvot ovat
heikentyneet huonon kunnossapidon vuoksi.
Rakennuksella on maisemallista arvoa osana
tilakokonaisuutta ja myös rakennushistoriallista
tyypillisyysarvoa.
2
8315
Nedre-Stenbacka asuinrakennus 7
7
Stenbackantie 18 Stenbackavägen 18, 02780 ESPOO
1901-01-04
3
8316
Nedre-Stenbacka sauna
8
Stenbackantie 18 Stenbackavägen 18, 02780 ESPOO
1901-01-05
ei käytössä
Yhtenäinen tilakokonaisuus, jonka arvot ovat
heikentyneet huonon kunnossapidon
vuoksi.Teurastamorakennuksella on maisemallista
merkitystä osana maatilakokonaisuutta ja vanhan
funktionsa vuoksi se on myös
rakennushistoriallisesti mielenkiintoinen
3
8313
Nedre-Stenbacka talli
5
Stenbackantie 18 Stenbackavägen 18, 02780 ESPOO
1901-01-02
sr
sr
käytössä
käytössä
1 (269)3343
1 (269)3044
Neppersin hoitokoti askartelu ja työtila
Neppersin hoitokoti päärakennus, asunnot
4
1
Vanhankartanontie 27 Gammelgårdsvägen 27, 02940 ESPOO
Vanhankartanontie 27 Gammelgårdsvägen 27, 02940 ESPOO
1910-12-31
1910-12-31
Neppers, tila
Neppers, tila
Neppers, tila
Nuottaranta, huvila
sr
sr
sr
ei suojeltu
käytössä
käytössä
käytössä
käytössä
1 (269)3342
1 (269)3344
1 (269)3341
3
7652
Neppersin hoitokoti sauna
Neppersin hoitokoti, kellarirakennus
Neppersin hoitokoti, varastorakennus
Nuottaranta (Iso-Nuotta)
3
5
2
3
Vanhankartanontie 27 Gammelgårdsvägen 27, 02940 ESPOO
Vanhankartanontie 27 Gammelgårdsvägen 27, 02940 ESPOO
Vanhankartanontie 27 Gammelgårdsvägen 27, 02940 ESPOO
Läntinen rantatie 9 Västra strandvägen 9, 02230 ESPOO
1910-12-31
1910-12-31
1910-12-31
1900-01-01
Nuottaranta, huvila
ei suojeltu
käytössä
3
7653
Nuottaranta, saunamökki (Pikku-Nuotta)
6
Läntinen rantatie 9 Västra strandvägen 9, 02230 ESPOO
1953-12-31
Nybacka, tila
ei kaavaa
ei käytössä
2
7770
Nybacka n:o 2, navetta PURKULISTALLA
3
Vihdintie 59 Vichtisvägen 59, 02970 ESPOO
1900-01-01
Nybacka, tila
ei kaavaa
ei käytössä
2
7769
Nybacka n:o 2, varasto PURKULISTALLA
2
Vihdintie 59 Vichtisvägen 59, 02970 ESPOO
1900-01-01
Nybacka, tila
ei kaavaa
ei käytössä
3
7768
Nybacka n:o 2, asuinrakennus PURKULISTALLA 1
Vihdintie 59 Vichtisvägen 59, 02970 ESPOO
1950-12-31
Nyby, tila (Sandbackan torppa)
ei kaavaa
ei tietoa
2
7532
Nyby asuinrakennus (Sandbackan torppa)
1
Santaharjuntie 33 Sandåsvägen 33, 02940 ESPOO
1920-12-31
Nyby, tila (Sandbackan torppa)
Nyby, tila (Sandbackan torppa)
Nyby, tila (Sandbackan torppa)
Nämlax, tila
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
ei tietoa
ei tietoa
ei tietoa
ei käytössä
3
3
3
2
8244
8243
8245
7605
Nyby sauna
Nyby vaja 2
Nyby vaja 4
Nämlax
3
2
4
1
Santaharjuntie 33 Sandåsvägen 33, 02940 ESPOO
Santaharjuntie 33 Sandåsvägen 33, 02940 ESPOO
Santaharjuntie 33 Sandåsvägen 33, 02940 ESPOO
Vanha Lahnuksentie 5 Gamla Lahnusvägen 5, 02970 ESPOO
1900-01-01
1900-01-01
1900-01-01
1920-12-31
Nämlax, tila
ei kaavaa
ei käytössä
2
8309
Nämlax navetta
2
Vanha Lahnuksentie 5 Gamla Lahnusvägen 5, 02970 ESPOO
1900-01-01
Oittaa, kartano
ei kaavaa
käytössä
1 (235)6244
Oittaa aitta
3
Kunnarlantie 33-39 Gunnarsvägen 33-39, 02740 ESPOO
1900-01-01
Oittaa, kartano
ei kaavaa
käytössä
1 (235)6243
Oittaa, ulkoilutukikohta
2
Kunnarlantie 33-39 Gunnarsvägen 33-39, 02740 ESPOO
1900-01-01
Oittaa, kartano
ei kaavaa
käytössä
Arvokas osa Neppersin tilakokonaisuutta.
Osa Gammelgårdin kylä- ja tiemaisemaa. Komea
maisemallisesti hallitseva puistomainen kukkula
Arvokas osa Neppersin tilakokonaisuutta.
Arvokas osa Neppersin tilakokonaisuutta.
Arvokas osa Neppersin tilakokonaisuutta.
Nuottarannan vanhinta rakennuskantaa edustava
vaatimaton talousrakennus
Nuottarannan vanhaa rakennuskantaa edustava
vaatimaton talousrakennus
Pieni tilakokonaisuus, jonka säilyneet
ulkorakennukset kertovat Pohjois-Espoon
maanviljelyselinkeinosta. Maisemallisesti näkyvällä
paikalla Vihdintien varressa.
Pieni tilakokonaisuus, jonka säilyneet
ulkorakennukset kertovat Pohjois-Espoon
maanviljelyselinkeinosta. Maisemallisesti näkyvällä
paikalla Vihdintien varressa.
Pieni tilakokonaisuus, jonka säilyneet
ulkorakennukset kertovat Pohjois-Espoon
maanviljelyselinkeinosta. Maisemallisesti näkyvällä
paikalla Vihdintien varressa.
Vaatimaton 1800-luvun torpparakennus, joka kuvaa
maata omistamattomien maanviljelijöiden
asumistapaa. Laajennuksesta huolimatta
kokonaisuus hyvin hahmotettavissa.
Torppaan kuuluva piharakennus
Torppaan kuuluva sauna
Torppaan kuuluva piharakennus
Vanha arkkitehtonisesti mielenkiintoinen
asuinrakennus, näkyvällä paikalla kukkulalla
Luukinjärven rannassa
Hyvin vanha talousrakennus, jolla on myös arvoa
osana tilakokonaisuutta
Oittaan kartanokokonaisuuteen kuulunut
hirsirakenteinen viljamakasiini on viimeisiä alueella
säilyneitä talousrakennuksia.
Oittaan kartanoalueeseen kuulunut harvinaisen
komea kivinavetta on tärkeä osa kokonaisuutta
Suuri kartanorakennus maisemallisesti hienolla
paikalla järven rannalla. Kartanokokonaisuuteen
kuuluu myös villiintynyt puistoalue, jossa on säilynyt
suurta puustoa.
1 (236)6074
Oittaan ulkoilukartano
1
Kunnarlantie 33-39 Gunnarsvägen 33-39, 02740 ESPOO
1928-12-31
Oittaa, kartano
Oittaa, kartano
Palstarinne, huvila
Palstarinne, huvila
Palstarinne, huvila
Palstarinne, huvila
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
ei kaavaa
käytössä
käytössä
ei tietoa
ei tietoa
ei tietoa
ei tietoa
4
7
4
2
3
1
Kunnarlantie 33 Gunnarsvägen 33, 02740 ESPOO
Kunnarlantie 38 Gunnarsvägen 38, 02740 ESPOO
Kolmoislammentie 6 Kolmoislampivägen 6, 02860 ESPOO
Kolmoislammentie 6 Kolmoislampivägen 6, 02860 ESPOO
Kolmoislammentie 6 Kolmoislampivägen 6, 02860 ESPOO
Kolmoislammentie 6 Kolmoislampivägen 6, 02860 ESPOO
1900-01-01
1900-01-01
1958-12-31
1955-12-31
1958-12-31
1955-12-31
Parkvilla, huvila
sr
käytössä
Parkvilla, kotiseututalo
4
Parkvillanpolku 4 Parkvillastigen 4, 02600 ESPOO
1936-12-31
Rinnemökki, huvila
sr
käytössä
Viherlaakson lastenkoti, rinnemökki
4
Kuusiniemi 13 Grännäs 13, 02710 ESPOO
1898-12-31
Ritomt, huvila
ei suojeltu
käytössä
Ritomt/Lakelanpuisto
9
Lagstadinpolku 4 Lagstadsst 4, 02770 ESPOO
1930-12-31
Nedre Stenbacka, tila (päärakenus)
ei kaavaa
käytössä
Nedre Stenbacka, tila (sauna)
ei kaavaa
ei käytössä
Nedre Stenbacka, tila (teurastamo)
ei kaavaa
Neppers, tila
Neppers, tila
2 (235)6245
(kokonaisuus)
Oittaa sauna
2 (235)8246
(kokonaisuus)
Oittaa vaja
2
8364
Palstarinne, autotalli
2
8362
Palstarinne, sauna
2
8363
Palstarinne, talousrakennus
2
7736
Palstarinne
Osa huvilakokonaisuutta
Osa huvilakokonaisuutta
Osa huvilakokonaisuutta
Rakennustaiteellisesti kiinnostava huvilarakennus,
joka liittyy Pohjois-Espoon vapaaajanrakentamiseen. Rakennuksessa yhdistyy
tyylillisesti niin funktionalismi kuin 50-luvun
erämaaromantiikkaan liittyvät aiheet.
Arvokas esimerkki Albergan kartanon maista
1 (113)7758
palstoitetun Friisinmäen alueen
huvilarakentamisesta. Uuden rakentamisen keskelle
jäänyt rakennus toimii kotiseututalona.
Lippajärven rantamaisemaan sijoittuva, alueen
1
3323
vanhinta rakennuskantaa edustava rakennus
Hyvin säilynyt huvilarakennus, joka muodostaa
1
7534
taloparin läheisen Domsin tilan päärakennuksen
kanssa. Säilynyt esimerkki Espoon keskuksen
vanhasta huvilarakentamisesta.
Sandvik, huvila
ei suojeltu
ei käytössä
Sandvikin ja myöhemmin Villa Korsnäsin yhteyteen 1 (163)7510
kuuluva ulkorakennusryhmä eräällä Espoon
vanhimmista huvilapaikoista. Maiselmallisesti
näkyvällä paikalla Espoonlahden rannassa
Ristiniemi (34P45) Sandvik sauna
4
Ristiniementie 21 Korsnäsvägen 21, 02320 ESPOO
1930-12-31
Sandvik, huvila
ei suojeltu
ei käytössä
Sandvikin ja myöhemmin Villa Korsnäsin yhteyteen 1 (163)8209
kuuluva ulkorakennusryhmä eräällä Espoon
vanhimmista huvilapaikoista. Maiselmallisesti
näkyvällä paikalla Espoonlahden rannassa
Ristiniemi (34P45) Sandvik venevaja
7
Ristiniementie 21 Korsnäsvägen 21, 02320 ESPOO
1930-12-31
Sandvik, huvila
ei suojeltu
ei käytössä
Ristiniemi Sandvik, asuinrakennus / purkulistalla
2
Ristiniementie 21 Korsnäsvägen 21, 02320 ESPOO
1900-01-01
Sandvik, huvila
ei suojeltu
ei käytössä
Sandvikin ja myöhemmin Villa Korsnäsin yhteyteen 1 (163)8142
kuulunut rakennushistoriallisesti mielenkiintoinen
porttirakennus eräällä Espoon vanhimmista
huvilapaikoista. Kaupunkikuvallisesti näkyvällä
paikalla Ristiniementien varressa.
Sandvikin ja myöhemmin Villa Korsnäsin yhteyteen 2 (163)8210
kuuluva ulkorakennusryhmä eräällä Espoon
vanhimmista huvilapaikoista. Maiselmallisesti
näkyvällä paikalla Espoonlahden rannassa
Ristiniemi (34P45) Sandvik kivikellari
8
Ristiniementie 21 Korsnäsvägen 21, 02320 ESPOO
1950-12-31
Sandvik, huvila
ei suojeltu
ei käytössä
Sandvikin ja myöhemmin Villa Korsnäsin yhteyteen 2 (163)8211
kuuluva ulkorakennusryhmä eräällä Espoon
vanhimmista huvilapaikoista. Maiselmallisesti
näkyvällä paikalla Espoonlahden rannassa
Ristiniemi (34P45) Sandvik maakellari
9
Ristiniementie 21 Korsnäsvägen 21, 02320 ESPOO
1930-12-31
Solkulla, tila
ei suojeltu
ei tietoa
1052
Myllypato (Karhusuo P:4) Solkulla huvila
4
Alamyllyntie 9 Nedre kvarnvägen 9, 02740 ESPOO
1900-01-01
Solkulla, tila
ei suojeltu
ei tietoa
2 (77) 1053
Myllypato (Karhusuo P:4) Solkulla torppa
5
Alamyllyntie 9 Nedre kvarnvägen 9, 02740 ESPOO
1900-01-01
Solkulla, tila (navetta)
ei suojeltu
ei tietoa
3
Myllypato (Karhusuo P:4) Solkulla vaja
6
Alamyllyntie 9 Nedre kvarnvägen 9, 02740 ESPOO
1900-01-01
Suna, tila (navetta)
ei suojeltu
käytössä
1 (59) 8005
Sunan varasto (ent. navetta)
2
Vanha Lagstadintie 5 Gamla Lagstadsvägen 5, 02770 ESPOO
1900-01-01
Suna, tila (sauna)
ei suojeltu
käytössä
1 (53) 7742
Sunan sauna
3
Vanha Lagstadintie 6 Gamla Lagstadsvägen 6, 02770 ESPOO
1900-01-01
Svinö, tila
ei kaavaa
käytössä
1
Svinö, latorakennus
1
Suvisaarentie 27 Sommarövägen 27, 02380 ESPOO
1900-01-01
Tallbo, huvila
sr
käytössä
1 (105)1110
Tallbo (Kilo 1:16) asuinrakennus
1
Gransinmäki 5 Gransbacken 5, 02650 ESPOO
1926-12-31
Teir, tila
sr
ei tietoa
1
8149
Lammas, viljavarasto (kivimakasiini)
2
Teirinpiha 4 Teirgården 4, 02770 ESPOO
1900-01-01
Tomtebo, huvila
ei suojeltu
ei käytössä
1
7658
Tomtebo
1
Reviisorinkatu 1a Revisorsgatan 1a, 02760 ESPOO
1954-12-31
Toppelund, huvila
ei suojeltu
ei tietoa
3 (308)7661
Toppelund kellari
5
Toppelundintie 4 Toppelundsvägen 4, 02170 ESPOO
1935-12-31
Träskända, kartano
ei suojeltu
ei käytössä
2 (257)5109
Pikku-Aurora, sauna
4
Järvenperäntie 3 Träskändavägen 3, 02940 ESPOO
1900-01-01
Träskända, kartano
kaava vireillä
ei käytössä
1 (253)3287
Aurorakoti ent käymälä
7
Kuninkaantie 43 Kungsvägen 43, 02940 ESPOO
1863-12-31
Träskända, kartano
sr
ei käytössä
Rakennus liittyy Solkullan torpan pihapiiriin. Ei
erityisiä arvoja itsenäisenä rakennuksena.
Vaatimaton torpparakennus, joka sijaitsee
maisemallisesti herkässä paikassa Glomsjoen
laaksossa. Ainoita vanhan myllykosken
ympäristössä säilyneitä rakennuksia.
Ulkorakennus, joka liittyy Solkullan torpan
pihapiiriin. Ei erityisiä arvoja itsenäisenä
rakennuksena.
Espoon keskuksen tuntumassa sijaitseva komea
navetta on ainoita Sunan tilasta säilyneitä
talousrakennuksia.
Sunan tilan toinen säilynyt talousrakennus,
arvokkaalla paikkalla Espoonjoen rannassa,
tuomiokirkkoa vastapäätä
Komea, suurikokoinen lato Suvisaaristoon johtavan
päätien varrella. Rakennus sijaitsee maisemallisesti
avoimella ja näkyvällä paikalla ja toimii siten
paikallisena maamerkkinä
Näyttävä huvilarakennus omaleimaisen,
kulttuurihistoriallisesti merkittävän Gransinmäen
etelärinteessä.
Komea luonnonkivestä rakennettu vilja-aitta on
ainoa Teirin tilasta säilynyt talousrakennus.
Alkuperäisyytensä hyvin säilyttänyt Jugend-tyylinen
huvila näkyvällä paikalla puistomaisessa
ympäristössä.
Kellarirakennus, jolla on arvoa osana Villa
Toppelundin kokonaisuutta
Träskändan meijeriryhmän pihapiirissä säilynyt pieni
saunarakennus, joka on osa Träskändan
kartanokokonaisuutta.
Rakennushistoriallisesti mielenkiintoinen ja
arkkitehtuuriltaan koristeelllinen hyötyrakennus, joka
on erittäin tärkeä osa Träskändan
maisemakokonaisuutta.
Rakennushistoriallisesti erittäin arvokas,
alkuperäisen asunsa hyvin säilyttäneiden
rakennusten ryhmä, joka on tärkeä osa Träskändan
kartanokokonaisuutta.
1 (257)5108
Pikku-Aurora, rakennus 3 (ent.meijeri)
3
Järvenperäntie 1-3 Träskändavägen 1-3, 02940 ESPOO
1900-01-01
Träskända, kartano
Träskända, kartano
ei suojeltu
ei suojeltu
ei tietoa
käytössä
3 (257)5111
1 (257)5110
Pikku-Aurora, leikkimökki TARKSITETTAVA
Pikku-Aurora, puuvaja
0
5
Järvenperäntie 1-3 Träskändavägen 1-3, 02940 ESPOO
Järvenperäntie 1-3 Träskändavägen 1-3, 02940 ESPOO
1900-01-01
Träskända, kartano
kaava vireillä
käytössä
1 (251)3283
Aurorakodin palveluasumisyksikkö
1
Kuninkaantie 41 Kungsvägen 41, 02940 ESPOO
1957-12-31
Träskända, kartano
kaava vireillä
käytössä
1 (251)3282
Aurorakoti palvelukoti
2
Kuninkaantie 41 Kungsvägen 41, 02940 ESPOO
1957-12-31
Träskändan meijeriryhmän pihapiirissä oleva
talousrakennus, jolla on arvoa osana
kartanokokonaisuutta.
Träskändan kartanon muutos kunnalliskodiksi on
paikallishistoriallisesti merkittävä. Vaiheittain
rakentunut laitoskokonaisuus edustaa
korkeatasoista 1950-luvun hoitolaitosrakentamista.
Uudemmat rakennukset on taitavasti sovitettu
Träskändan puistomaisemaan.
Träskändan kartanon muutos kunnalliskodiksi on
paikallishistoriallisesti merkittävä. Vaiheittain
rakentunut laitoskokonaisuus edustaa
korkeatasoista 1950-luvun hoitolaitosrakentamista.
Uudemmat rakennukset on taitavasti sovitettu
Träskändan puistomaisemaan.
3
1054
7623
Träskända, kartano
kaava vireillä
käytössä
Träskändan kartanon muutos kunnalliskodiksi on
paikallishistoriallisesti merkittävä. Vaiheittain
rakentunut laitoskokonaisuus edustaa
korkeatasoista 1950-luvun hoitolaitosrakentamista.
Uudemmat rakennukset on taitavasti sovitettu
Träskändan puistomaisemaan.
Träskända, kartano
kaava vireillä
käytössä
Träskända, kartano
kaava vireillä
käytössä
Träskända, kartano
kaava vireillä
käytössä
Träskända, kartano
kaava vireillä
käytössä
Träskända, kartano
kaava vireillä
käytössä
Träskända, kartano
kaava vireillä
käytössä
Träskända, kartano
sr
käytössä
Träskända, kartano
sr
käytössä
Träskända, kartano
sr
käytössä
Träskända, kartano
sr
käytössä
Träskända, kartano
kaava vireillä
käytössä osittain
Valkolinna, huvila
sr
käytössä
Villa Eka, huvila
sä
käytössä
Villa Elfvik, huvila
kaava vireillä
käytössä
Villa Koli, huvila (sauna)
ei suojeltu
käytössä
Villa Matrosoff, huvila
sr
käytössä
1 (251)3001
Aurorakoti päärakennus vanhainkoti
3
Kuninkaantie 43 Kungsvägen 43, 02940 ESPOO
1953-12-31
Roomalaista pyörötemppeliä jäljittelevä huvimaja on 1 (254)3288
arkkitehti C.L.Engelin suunnittelema.
Rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.on tärkeä
osa Träskändan puistokokonaisuutta.
Rakennustaiteellisesti tärkeä rakennus osana
1 (255)3286
Träskändan kartanon valtakunnallisesti arvokasta
puistoa. Alunperin viljamakasiinina toiminut
rakennus on muutettu 1900-luvun puolivälin jälkeen
kappeliksi. Rakennuksen alkuperäispiirustukset on
signeerannut C.L.Engel.
Aurorakoti huvimaja
8
Lippajärventie 48 Klappträskvägen 48, 02940 ESPOO
1820-12-31
Aurorakoti monitoimitalo
6
Kuninkaantie 43 Kungsvägen 43, 02940 ESPOO
1820-12-31
Rakennustaiteellisesti tärkeä rakennus osana
Träskändan kartanon valtakunnallisesti arvokasta
puistoa. Rakennuksen ulkoasussa on erityisen
koristeellisia yksityiskohtia.
Träskändan kartanokokonaisuuteen kuuluva
talousrakennus, joka sijaitsee näkyvällä paikalla.
Träsändan kartanon pohjoispuolella oleva työväen
asuintalo on vaaleaksi rapattu tiilirakennus. Se
kuuluu tärkeänä osana kartanokokonaisuuteen.
Träsändan kartanon pohjoispuolella oleva työväen
asuintalo on vaaleaksi rapattu hirsirakennus. Se
kuuluu tärkeänä osana kartanokokonaisuuteen.
Rakennushistoriallisesti erittäin arvokas,
alkuperäisen asunsa hyvin säilyttäneiden
rakennusten ryhmä, joka on tärkeä osa Träskändan
kartanokokonaisuutta.
Rakennushistoriallisesti erittäin arvokas,
alkuperäisen asunsa hyvin säilyttäneiden
rakennusten ryhmä, joka on tärkeä osa Träskändan
kartanokokonaisuutta.
Träskändan kartanokokonaisuuteen kuulunut
pesutupa on rakennustaiteellisesti arvokas
rakennus, jonka ulkoasussa on käytetty runsaasti
koristeellisia puuleikkauksia. Se sijaitsee
maisemallisesti kauniilla paikalla Pitkäjärven
rannassa Glimsinjoen suulla.
Kaunis koulutalo, joka liittyy historiallisesti
Träskändan kartanoalueeseen. Rakennus sijaitsee
vanhan, hyvin säilyneen kylätieosuuden varrella
1 (255)3285
Aurorakoti piparkakkutalo
5
Kuninkaantie 41 Kungsvägen 41, 02940 ESPOO
1850-12-31
1 (256)8276
Tomtbacka 1 lato (Träskändan talousrakennus)
3
Träskändanristi 4 Träskändakorset 4, 02940 ESPOO
1900-01-01
1 (256)8275
Tomtbacka 2 asuinrakennus (Träskändan työväenasunnot)
2 Träskändanristi 4 Träskändakorset 4, 02940 ESPOO
1870-12-31
1 (256)7562
Tomtbacka asuinrakennus (Träskändan työväenasunnot)
1 Träskändanristi 4 Träskändakorset 4, 02940 ESPOO
1870-12-30
1 (257)5107
Pikku-Aurora, rakennus 2 (ent.tilanh.as.)
2
Järvenperäntie 1-3 Träskändavägen 1-3, 02940 ESPOO
1900-01-01
1 (257)5034
Pikku-Aurora, Taidetalo
1
Järvenperäntie 1-3 Träskändavägen 1-3, 02940 ESPOO
1900-01-01
1 (258)7552
Länsirinne asuinrakennus (Träskändan pesutupa)
1
Träskändan puistotie 5 Träskända allén 5, 02940 ESPOO
1900-01-01
1 (261)3036
Auroran päiväkoti
1
Kulloonmäentie 20 Kullobackavägen 20, 02940 ESPOO
1892-12-31
Träskända on valtakunnallisesi merkittävä
1 (252)3284
kartanokokonaisuus, johon liittyy muun muassa
historiallisia, maisemallisia, rakennustaiteellisia ja
säilyneisyysarvoja. Träskändan päärakennus on
yksi 1900-luvun hienoimpia kartanorakennuksia
Suomessa. Kartanoympäristössä on säilynyt useita
talous ja asuinrakennuksia ja myös kartanopuisto
on säilyttänyt monin paikoin alkuperäisiä piirteitään.
Träskändan kartano
4
Kuninkaantie 43 Kungsvägen 43, 02940 ESPOO
1820-12-31
Arkkitehtonisesti mielenkiintoinen, Lippajärven
vanhaan huvila-asutukseen liittyvä rakennus
näkyvällä paikalla Turuntien varressa.
Ulkoasultaan vähäeleinen 1900-luvun alun
huvilarakennus, jolla on erityisesti historiallista
arvoa. Rakennuksen vaiheet liittyvät monin tavoin
Suomen taide- ja kulttuurihistoriaan. Huvilan
rakennuttaja oli taidemaalari Albert Edelfelt ja
suunnittelijana toimi Eliel Saarinen. Myöhemmin
rakennus siirtyi taidemaalari Magnus Enckellin
omistukseen.
Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti
erittäin arvokas huvilarakennus, joka sijaitsee
Laajalahden rannalla maisemallisesti hienolla
paikalla. Villa Elfvik on kiinnostava myös
rakennetekniikaltaan, sillä sen hirsirunko on rapattu
ulkopuolelta.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävän
huvilarakennuksen yhteyteen liittyvä saunarakennus
maisemallisesti näkyvällä paikalla
Valkolinna
3
Kuusiniemi 13 Grännäs 13, 02710 ESPOO
1905-12-31
1 (104)1083
Villa Eka
1
Edelfeltinkuja 1 Edelfeltsgränden 1, 02610 ESPOO
1920-12-31
1 (128)1085
Villa Elfvik
1
Elfvikintie 4 Elfviksvägen 4, 02600 ESPOO
1900-12-31
1 (215)7927
Koukkuniemenranta (23-P:33), Villa Kolin sauna
3
Palosaarentie 6 Brändholmsvägen 6, 02230 ESPOO
1900-01-01
Nuottaniemen ulkoilumaja (Villa Pentry)
1
Nuottarinne 2 Notbrinken 2, 02230 ESPOO
1900-01-01
1
3322
Rakennustaiteellisesti korkeatasoinen
1 (211)6135
huvilarakennus, joka on säilyttänyt ulkoasussaan
alkuperäiset tyylipiirteet. Huvila sijaitsee
maisemallisesti hienolla paikalla ja sen ympärillä on
säilynyt myös komeaa puustoa.
Villa Rouheila, huvila
sr
käytössä
Villa Rulludd, huvila
sr ja raksu
ei käytössä
Villa Rulludd, huvila
sr ja raksu
ei käytössä
Villa Rulludd, huvila
sr ja raksu
ei käytössä
Villa Rulludd, huvila
ei suojeltu
käytössä
Villa Rulludd, huvila
ei suojeltu
käytössä
Villa Rulludd, huvila
ei suojeltu
käytössä
Villa Rulludd, huvila
ei suojeltu
käytössä
Villa Åberg, huvila
sr
käytössä
Åminne, kartano
sr
käytössä
Åminne, kartano
sr
käytössä
Övergård, kartano
ei suojeltu
käytössä
Övergård, kartano
ei suojeltu
käytössä
1930-luvun funktionalismia edustava suoralinjainen
modernistinen huvilarakennus.
Villa Rulluddin kokonaisuuteen kuulunut entinen
asuinrakennus. Tärkeä osa kulttuurihistoriallisesti
merkittävää huvilakokonaisuutta.
Villa Rulluddin talousrakennus. Tärkeä osa
kulttuurihistoriallisesti merkittävää
huvilakokonaisuutta.
Espoon arvokkaimpia huvilarakennuksia. Hieno
esimerkki useassa vaiheessa rakennetusta, erilaisia
tyylipiirteitä yhdistävästä monimuotoisesta
rakennuksesta, joka muodostaa arkkitehtonisesti
ainutlaatuisen kokonaisuuden. Huvilakokonaisuus
toimi liki sadan vuoden ajan Kihlmanin suvun
kesänviettopaikkana,joten sillä on myös
henkilöhistoriallisia arvoja.
1 (151)3477
Rouheila, Olarinluoman tukiasunto
2
Luomanportti 9 Bäckporten 9, 02200 ESPOO
1936-12-31
1 (205)5119
Villa Rulludd, Jollarit
1
Rullaniementie 15 Rulluddsvägen 15, 02260 ESPOO
1890-12-31
1 (205)5120
Kotiseututalo, Rulludden, ulkovarasto
4
Rullaniementie 15 Rulluddsvägen 15, 02260 ESPOO
1890-12-31
1 (205)5053
Villa Rulludd
2
Rullaniementie 15 Rulluddsvägen 15, 02260 ESPOO
1915-12-31
Meren rannalla, Villa Rulluddin lähituntumassa
sijaitseva kanoottivaja.
Meren rannalla, Villa Rulluddin lähituntumassa
sijaitseva pieni vaatimaton saunarakennus.
Meren rannalla, Villa Rulluddin lähituntumassa
sijaitseva pieni vaatimaton vaja.
Meren rannalla, Villa Rulluddin lähituntumassa
oleva 1950-luvun lopulla rakennettu vaatimaton
kesäasunto, joka toimii tällä hetkellä kanoottiseuran
kokoontumistilana.
Paikallisen rakennushistorian kannalta arvokas
huvilarakennus ja viimeisiä säilyneitä esimerkkejä
alueen vilkkaasta huvilayhdyskunnasta.
Rakennustaiteellisesti hieno rakennus, jossa on
huvilarakentamiselle tyypillisiä yksityiskohtia, kuten
torni, lasikuistit ja pieniruutuiset ikkunat
Åminnen tilan ainoa säilynyt talousrakennus.
Näkyvällä paikalla tien varrella oleva tiilirakenteienn
autotalli on osa kulttuurihistoriallisesti merkittävää
tilakokonaisuutta.
2 (205)8466
Rulludden kanoottivarasto
6
Rullaniementie 6 Rulluddsvägen 6, 02260 ESPOO
1960-12-31
3 (205)8467
Rulludden sauna
7
Rullaniementie 6 Rulluddsvägen 6, 02260 ESPOO
1960-12-31
3 (205)8468
Rulludden, vaja
8
Rullaniementie 6 Rulluddsvägen 6, 02260 ESPOO
1960-12-31
3 (205)7873
Rulludden asuinrakennus
5
Rullaniementie 6 Rulluddsvägen 6, 02260 ESPOO
1959-12-31
1 (305)1047
Vallikallion päiväkeskus (Åberg)
1
Ajurinkuja 4 Formansgränden 4, 02650 ESPOO
1920-12-31
1 (42) 8233
Åminnegård, ent. autotalli ja vaja
4
Åminnentie 7 Åminnevägen 7, 02780 ESPOO
1900-01-01
Suuri kartanomainen asuinrakennus, jossa on
nähtävissä jugend-henkisiä tyylipiirteitä. Åminne
liittyyy alueen teollisuushistoriaan, sillä se toimi
Kauklahden tiilitehtaan ja myöhemmin lasitehtaan
johtajan asuntona.
Arvoa osana Soukan Övergårdin tilakokonaisuutta.
Näkyvällä paikalla mäen rinteessä.
1 (42) 7528
Åminnegård, päärakennus
2
Åminnentie 7 Åminnevägen 7, 02780 ESPOO
1920-12-31
2 (osa1091
165 kokonaisuutta)
Soukanlahdenpuisto asuinrakennus
9
Espoonlahdentie 29 Esboviksvägen 29, 02360 ESPOO
1900-01-01
Arvoa osana Soukan Övergårdin tilakokonaisuutta.
Näkyvällä paikalla mäen rinteessä.
2 (osa1092
165 kokonaisuutta)
Soukanlahdenpuisto autotalli
13 Espoonlahdentie 29 Esboviksvägen 29, 02360 ESPOO
1900-01-01
Yhteensä:
Koki Perustiedot 5.5.2 - 0018 rev. 081209A

Similar documents