Sydän-Satakunta

Comments

Transcription

Sydän-Satakunta
Mediahinnasto
www.sydansatakunta.fi
Sydän-Satakunta
Sydän-Satakunta on Kokemäen, Harjavallan, Kiukaisten ja
Nakkilan paikallislehti, joka on lähellä lukijaansa arjen ja juhlan
keskellä. Sydän-Satakunta ilmestyy kaksi kertaa viikossa:
maanantaisin ja torstaisin.
www.sydansatakunta.fi tavoittaa keskimäärin 4000 eri kävijää
viikossa.
Aineistot
Aineistovaatimukset
[email protected]
Ilmoitusten aikataulut
Vedosilmoitukset toimitetaan alla olevan
aikataulun mukaisesti. Painovalmiiden
aineistojen toimituksen aikataulut sovitaan asiakkaan kanssa erikseen, joskin
yleisenä sääntönä aineiston toimitukselle voidaan pitää vedosilmoitusten aikataulua. Väri­ja paikkavaraukset sovittava ennakolta. Peruutukset sisäänjättöaikojen mukaisesti. Peruutetuista ja jo tehdyistä ilmoituksista peritään 50% ilmoitushinnasta.
Valmiit ilmoitukset
Aineiston jättö viimeistään edellisenä
työpäivänä klo 12 mennessä
Valmistettavat ilmoitukset
Ilmestymispäivä Vedosilmoitukset
Maanantai Torstai klo 14
Torstai
Tiistai klo 14
Ohjelmisto: Adobe InDesign CS5,
Adobe PhotoShop, Adobe Acrobat (PDF)
Kuvat: Kuvasuhde 1:1, Resoluutio 220dpi
Maksuliikenne
Maksuliikenne ja maksuehdot
IBAN FI14 1660 3001 0264 45
SWIFT/BIC NDEAFIHH
Maksuehto 10 pv netto, yliajalta peritään 16%
vuotuinen viivästyskorko. Laskua koskevat
huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa
laskun saapumisesta. Hintoihin lisätään arvonlisävero.
Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan määrättyinä päivinä. Mikäli ilmoitus
ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista
syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista
syistä kuitenkaan voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta
vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta
maksetun määrän palauttamiseen. Huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien. Lehti pidättää itsellään oikeuden päättää ilmoituksen julkaisemisesta tai
tekstin muutoksista.
Asiakaspalvelu
Avoinna arkisin
8.00–16.00
p. 010 665 5700
faksi 010 665 5712
Julkaisija
Kustantaja: Alma Media Kustannus Oy,
Sydän-Satakunta
Y­-tunnus 2442233­9 VAT FI2442233-9
Kilkunkatu 12, PL 35, 32801 Kokemäki
Paino
Alma Manu Oy, Tampere.
Painomenetelmä: 4­-värioffset.
Yhteystiedot
Mediamyynti
Janne Arola
[email protected]
010 665 5705
Kirsi Hämäläinen
[email protected]
010 665 5707
Ilmoitusvalmistus
[email protected]
Sydän-Satakunta
ILMESTYMISPÄIVÄT maanantai ja torstai
Erikoisjakelut ja teemat 2015
Poikkeukset:
SYYSKUU
keskiviikkona 23.12. ilmestyy
maanantaina 28.12. ei ilmesty
keskiviikkona 30.12. ilmestyy
to 24.9. Nakkila-teema
LOKAKUU
to 8.10. Koti ja asuminen
to 22.10 Yrittäjä
MARRASKUU
to 5.11. Juhlat
to 26.11. Kohti Joulua
JOULUKUU
to 17.12. Lahjavinkit
to 23.12.Joulutervehdykset
Palstaleveydet
Moduulien leveydet
5 palstaa
1 palsta
2 palstaa
3 palstaa
4 palstaa
5 palstaa
47 mm
99 mm
150 mm
254 mm
www.sydansatakunta.fi
Toimituksellinen ympäristö 5 palstaa
Esimerkkikoot
5 x 365 254 x 365
5 x 226
2 x 365
99 x 365
5 x 134
3 x 111
150 x 111
3 x 65
254 x 226
3 x 365
150 x 365
5 x 180
254 x 180
3 x 273
150 x 273
254 x 134
5 x 88
254 x 88
3 x 226
150 x 226
3 x 157
150 x 157
150 x 65
2 x 273
99 x 273
2 x 88
99 x 88
1 x 226
47 x 226
2 x 180
99 x 180
1 x 180
47 x 180
1 x 134
47 x 134
1 x 88
47 x 88
1 x 42
47 x 42
www.sydansatakunta.fi
Hinnasto tekstissä
Meidän kesken ja perheilmoittelu
(ei sisällä kuolinilmoituksia, eikä surukiitoksia)
Hinnat alv 0 %
Koko
Aineisto
1x7,5
47x7,5
palsta x mm
mm x mm
Hinta
€
10,00
1x19
47x19
20,00
1x30,5
1x42
47x30,5
47x42
30,00
40,00
1x65
47x65
50,00
1x88
47x88
70,00
1x111
47x111
80,00
1x134
47x134
100,00
1X157
47x157
120,00
1x180
47x180
140,00
1x226
47x226
170,00
1x273
47x273
210,00
280,00
1x365
47x365
2x30,5
99x30,5
50,00
2x42
99x42
70,00
2x65
99x65
100,00
2x88
99x88
140,00
2x111
99x111
180,00
2x134
99x134
210,00
Elämänmeno
Hinnat alv 0 %
Koko
Aineisto
Hinta
Hinta €
1x30,5
1x42
47x30,5
20,00
15,00
47x42
30,00
25,00
1x65
1x88
47x65
47x88
40,00
50,00
35,00
1x99,5
47x99,5
65,00
45,00
60,00
2x30,5
99x30,5
40,00
35,00
2x42
99x42
60,00
55,00
2x65
99x65
80,00
2x88
99x88
100,00
75,00
90,00
2x99,5
99x99,5
115,00
105,00
palsta x mm
mm x mm
€ Kanta-asiakkaat
Kuolinilmoitukset ja surukiitokset
Hinnat alv 0 %
Koko
palsta x mm
Aineisto
mm x mm
Hinta
€
2x157
99x157
230,00
1x19
47x19
25,00
2x180
2x226
99x180
99x226
290,00
360,00
1x30,5
47x30,5
35,00
2x273
99x273
440,00
1x42
1x53,5
47x42
47x53,5
45,00
50,00
2x365
99x365
580,00
1x65
47x65
65,00
3x42
150x42
100,00
1x76,5
47x76,5
75,00
3x65
150x65
160,00
1x88
47x88
3x88
150x88
210,00
1X99,5
1x111
47x99,5
47x111
85,00
95,00
110,00
3x111
150x111
270,00
3x134
150x134
330,00
1x122,5
47x122,5
125,00
3x157
3x180
150x157
150x180
380,00
440,00
1x134
47x134
130,00
3x226
150x226
550,00
1x145,5
1x157
47x145,5
47x157
145,00
150,00
3x273
150x273
660,00
1x171,5
47x171,5
175,00
890,00
1x180
47x180
180,00
3x365
150x365
5x42
254x42
170,00
5x65
5x88
254x65
254x88
270,00
360,00
5x111
254x111
460,00
5x134
254x134
550,00
5x157
5x180
254x157
254x180
650,00
740,00
5x226
254x226
930,00
5x273
254x273
1120,00
5x365
254x365
1500,00
TOISTOALENNUS 20 %
myönnetään saman ilmoituksen seuraavista julkaisuista.
2x30,5
99x30,5
55,00
2x42
2x53,5
99x42
99x53,5
75,00
80,00
2x65
99x65
130,00
2x76,5
99x76,5
150,00
2x88
2x99,5
99x88
99x99,5
170,00
190,00
2x111
99x111
225,00
2x122,5
99x125,5
250,00
2x134
99x134
255,00
2x145,5
2x157
99x145,5
99x157
290,00
255,00
2x171,5
99x171,5
280,00
2x180
99x180
290,00
www.sydansatakunta.fi
Digitaalisten aineistojen
toimittaminen
Etusivu
Hinnat alv 0 %
Koko
Aineisto
Hinta
5x65
254 x 65
405,00
5x273
254x273
1680,00
palsta x mm
mm x mm
€
Vastaanotamme vain valmiita internet-käyttöön tarkoitettuja aineistoja. Aineistojen toimitus sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Viestistä tulee käydä ilmi mainostajan nimi, kampanja-aika, mainospaikka (mikä verkkopalvelu kyseessä ja mikä mainosmuoto) sekä mainoksen linkitysosoite.
Sivu 2
Hinnat alv 0 %
Koko
palsta x mm
Aineisto
mm x mm
Mainokset sijoitetaan paikoilleen kampanja-ajan ensimmäisenä päivänä klo 10 mennessä. Emme takaa
kampanjan alkavan haluttuna ajankohtana, jos aineistoa ei toimiteta ohjeiden mukaisesti tehtynä, se myöhästyy, on teknisesti toimimaton tai sisällöllisesti arveluttava.
Hinta
€
5x88
254 x 88
360,00
5x365
254x365
1500,00
NPP nauti paikallisesta palvelusta
Kuukausihinta alv 0 %
Koko
Aineisto
Hinta
1x30,5
1x65
47x30,5
47x65
90,00
150,00
1x88
47x88
180,00
2x30,5
99x30,5
150,00
2x42
99x42
200,00
2x65
99x65
230,00
2x88
2x111
99x88
99x111
280,00
330,00
palsta x mm
mm x mm
€
0,08€/mm
Tuotekuvaus15 €/kuva
Ilmoitusten siirto muihin lehtiin
tai asiakkaalle20 €
Lehdessä valmistetun aineiston
omistusoikeuden siirto Hintoihin lisätään alv 24%
Aineistomuodot ja rajoitukset
Bannerit voidaan toimittaa kuva- (png, gif ja jpg) tai
flash-muodossa. Rich Media-, dhtml- tai muista mainostoteutuksista sovittava erikseen. Animaatiot ovat
sallittuja, tehosteäänet vain klikatessa tai kun hiiri viedään mainoksen päälle (mouse over).
Flash-aineistoista tarvitaan varakuva gif-, jpg- tai
png-muodossa. Flash-mainoksia voidaan näyttää
vain selaimissa, joissa on uudehko Adobe Macromedia Flash Player (vähintään versio 8). Vanhemmissa
versioissa sekä laitteissa, jotka eivät tue flashia (esimerkiksi iPad ja iPhone) näytetään mainoksen varakuva.
Lisäpalvelut
Ilmoitusten suunnittelu ja valmistus Aineisto voidaan vaihtaa kampanjan aikana kerran
veloituksetta.
0,30 €/pmm
Lisäksi tarvitaan URL-osoite, johon mainos linkitetään. Linkin pitää aueta erilliseen ikkunaan. Mainostajan tulee testata aineisto yleisimmillä selaimilla
(esimerkiksi Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safarin yleisimmät versiot). Linkkiä ei saa upottaa flash-bannerin sisälle. Linkissä tulisi välttää ääkkösten ja muiden erikoismerkkien käyttöä, koska enkoodaus ei välttämättä toimi oikein, kun mainos ajetaan useamman järjestelmän läpi. Verkossa käytetään RGB-värejä (kaikki selaimet eivät osaa lukea
CMYK-värejä).
Aineistoaikataulut
•• Perusaineistot 3 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä (png-, gif-, jpg- tai flashaineistot ja kolmannen osapuolen tägimateriaali).
•• Erikoisaineistot 5 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä.
www.sydansatakunta.fi
Digitaaliset tuotteet
Perusmainosmuodot
Paraati
Panoraama
Boksi 1
980 x 400 px,
980 x 120 px
300 x 250 px
80 kt
40 kt
40 kt
CPM 28,00 €
CPM 14,00 €
CPM 6,00 €
Boksi 2
Jättiboksi
Suurtaulu 1 ja 2 *
300 x 250 px
468 x 400 px
140 x 350 px
40 kt
40 kt
40 kt
CPM 5,00 €
CPM 6,00 €
CPM 3,00 €
Pidennetty suurtaulu 1 ja 2 *
Mainoskaruselli
Mainosikkuna
70 € / vko
190 € / vko
160 x 600 px
40 kt
CPM 4,00 €
*Suurtauluja ja pidennettyjä suurtauluja on yhteensä 3 kpl allekkain. Samalla paikalla voi siis olla joko
140x350px kokoinen suurtaulu tai 160x600 px kokoinen pidennetty suurtaulu. Mikäli paikat 1 ja 2 ovat varattuja, on mahdollista ostaa myös alimmainen suurtaulupaikka. Tällöin CPM-hinnasta vähennetään 1 €.