Työkokeilu Kelan ammatillisena kuntoutuksena

Comments

Transcription

Työkokeilu Kelan ammatillisena kuntoutuksena
Kiipula
Kiipula 11.5.2015
Tukea työuran taitekohtiin
Työkokeilu Kelan ammatillisena kuntoutuksena
Työkokeilu on ammatillisen kuntoutuksen yksilöllinen palvelu,
jonka tavoitteena on soveltuvan työ- tai koulutusalan löytyminen/varmistuminen tukemaan kuntoutujan työelämässä jatkamista, sinne palaamista tai työelämään siirtymistä.
Palvelu on tarkoitettu työikäisille, joilla terveydellinen tilanne,
vamma tai muu kokonaistilanne saattavat lähivuosina vaikeuttaa työ- tai opiskelumahdollisuuksia ja heikentää ansiomahdollisuuksia. Ennen työkokeiluun hakeutumista kuntoutujan
työ- ja opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä lääkinnällisen
kuntoutuksen tarpeita ja mahdollisuuksia tulee olla riittävästi
selvitetty. Työkokeiluun osallistuminen edellyttää sitoutumista
työn kokeiluun ulkopuolisessa työpaikassa.
Hakeutuminen
Työkokeiluun hakeudutaan Kelan kautta. Hakemuksen lisäksi
tarvitaan lääkärin B-lausunto terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta. Työkokeilun ajalta on mahdollista hakea Kelan kuntoutusrahaa.
Lisätietoja
kuntoutuspäällikkö Minna Räisänen-Ojapalo
puh. 050 3837 256
kuntoutusassistentti Nina Viitanen
puh. 050 4204 240
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
[email protected]
Toteutus
Työkokeilun toteutuksesta yhdessä kuntoutujan kanssa vastaa
moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkäri, psykologi,
sosionomi (AMK) ja työelämän asiantuntija.
Palvelun kesto on yksilöllinen, enintään 42 kuntoutuspäivää.
Palvelu aloitetaan alkuvaiheella, jonka pituus on yksilöllisestä
tilanteesta riippuen 1-5 kuntoutuspäivää. Alkuvaiheessa kuntoutuja tapaa monimammatillisen työryhmän jäsenet. Tapaamisissa ja ohjauskeskusteluissa pohditaan ammatillisia vaihtoehtoja, vahvistetaan työnhaku- ja työelämätaitoja sekä etsitään
työn kokeilupaikka.
Työn kokeiluvaiheen aikana omaohjaaja valmentaa ja tukee
kuntoutujaa säännöllisellä yhteydenpidolla työhön ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Yhdessä kuntoutujan ja työnantajan
kanssa käydään läpi työllistymismahdollisuudet ja tehdään
ammatillinen jatkosuunnitelma työn kokeiluvaiheen päättyessä.
Ammatillisen jatkosuunnitelman seurantavaihe toteutetaan
yksilöllisen tarpeen ja suunnitelman mukaan 6 kuukauden kuluessa työn kokeiluvaiheen päättymisestä.
Työkokeilua Kelan ammatillisena kuntoutuksena
toteutetaan seuraavissa Kiipulan toimipaikoissa:
Espoo Kutojantie 3–5, 02630 Espoo
Hyvinkää Karankatu 3–5, 05280 Hyvinkää
Hämeenlinna Raatihuoneenkatu 8, 13100 Hämeenlinna
Janakkala Kiipulantie 507, 14200 Turenki
Lahti Vesijärvenkatu 15, 15140 Lahti
Tampere Åkerlundinkatu 2, 33100 Tampere
Vantaa Leinikkitie 20 B, 01350 Vantaa
Kysy myös majoitus- ja täysihoitomahdollisuuksista!
Kiipulan urasuuntapalvelut
Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus • Päätoimipaikka: PL 13, 14201 Turenki • puh. 03 685 21 • www.kiipula.fi