Keskustan liikuntapaikat

Comments

Transcription

Keskustan liikuntapaikat
un
artt
u
talv
itie
K
nti
e
tie
atu
a nk
Kaar teen
Jan
rait nenti
pe
re
en
tie
e
Kiu
A-katsastus
ru
ka
tu
on
k
atu
mp
ere
Sa
Sarkkilanjärvi
elle
Sarkki
Sarkkilanjärven teollisuusalue
Z
Ta
Sark
inkatu
ta
Iso
talo
nk
a tu
atu
nk
ty
nii
ea
ra
n
inti
Pru
nn
tu
p
Ho
Alasenhaka
Ta
m
Kaijunri
nne
Va
nh
a
rk
in
tk
So
e
nti
air
5
atu
ink
Ka
ll
katu
aka
en
1.
akj.
Ok
Tapiolan
kat u
Aura
Ka
llin
ka
tu
a
uj
an
k
ol
st
ka
tie
O
Kyy
ny n kaarre
Viu
hen lumie
väy lä
kk
ä
iola
tu
onka
Savist
n
Yläpe
llon
tie
k.
Äesk
atu
Kiviniem
enk.
Pekanp.
tu
nk
a
ise
Ke
sk
Palo-
Ylipal mäe
ont
tie
Kam
raat
in
ll
Ka
.
ap
ntie
np.
räVä
Rantahaka
Lä
y
katu
otie
Air
SARKKILANJÄRVI
tu
önka
tr
Pa
Kolm
en ai
ron
Väin
k.
sen
Ikaalisten
Luomu
atu
tu
ka
län
Sou
taja
ntie
-k
ta
rs
Va
ie
sit
Kuika
Mäki
Palinperän
tie
M
an
sik
Lähdep.
Lipp ip.
Ka
nn
isto
nk
j.
atu
ela
ise
nk
alm
Ein
oS
tu
e
k.
ion
Kall
Pirula
nta
nra
vo
k.
on
uv
Ko
kj.
ati
ls
Va
u
Ko
tie
ös
enk
atu
k
ka
kk
ur
.
un
Aksde
ah
enmä
kka rinne
Luo
Kort
te
He
ru
nn
loja
nk
a
atu
y
Kö
tie
lku
Jää
Jää
Jää
Jää
Jää
alue
alue
alue
alue
aluetie
ie
Kallinraatia
ak
rh
uta
Pu
s
Ma
ra
nt
at
u
at
nk
de
ah
nl
lli
tie
a
tie
K
in
an
nn
ak
ura
Pa
Va
rh
nh
Ka
aT
i
am
äk
pere
lim
Om
e n Vä
enat
tie
ie
ka
Me
in
inp
ud
Vo
po
.
rip
nu
nin
Ha
n
ma
tie
Sir
p an
r.
Ko
nti
nk
a tu
Py
hä
jä r
ve
Ra
nk
nta
.
lan k
- uja
katu
Pu
isto
Tu
hto
-
ur
t ie
sik
Kir
li
Pe
.
ink
liin
län
Lu
kk
arin
ku
ja
Ab
rah
a
Tuomiston tie
tie
Kaivop.
ns
uu
n
Tu
ule
Kukk
asp.
tu
katu
äis
yy
den
en
ka
katu
Kauppa-
Kyrösselän
katu
Lehmustie
Its
en
Ala
s
Ve
ne
va
lk am
ant
ie
La
.
nk
KARHOINEN
E1
2
Eevanraitti
Kallinlahti
Kaivonte
kijänka
Rahkosenmäki
Rahkosenmäki
Rahkosenmäki
Rahkosenmäki
Rahkosenmäki
Rahkosenmäki
Rahkosenmäki
Rahkosenmäki
3
u
at
nk
gi
lin
yl
G
tu
ka
Ika
Pir
ula
nkj.
luontopolku
Ko
lm
nk.
k.
näe
F²
luontopolku
Ka
llin
raa
tia
nti
e
nt
ie
okk
U
e
i
pp
tu
n
äe
m
tu
ka
tie
ie
elt
nn
Ka
ell
on
ti
ös
Kiv
ip
Mä n
tyrin
n
kie
r en
Paskonnokka
Ka
llin
Ky
katu
Kalmaa
venesatama
laskupaikka
Kalli
lkk
jan
Po
lun
itta
llen So
Viu
tie
Ka arre
jän
e
ka
rinn irittä
a
.
k
p
k
v
in
Jen
Oll
LÄYKKÄLÄ
mäenr
inne
ostie
kin
ym
Ka
rh
ois
te
nt
ie
ll
My
Läy
Pe
lto
tie
rinne
nkatu
Alango
en
us ri
Jo kaa
mäe
ntie
k.
rin
pe
ka
nk
at
u
Katsa
usta
lonti
e
Läykkäläntie
e
To
ivo
nk
.
Moisi
on
Eskolantie
Copyright Ikaalisten kaupunki 2015
Monnistolannokka
G r
nla
hde
nti
tu
ka
ta
metriä
tie
on
st
ni
on
M
O
in
sk
ar
H ie
nF
kälä
M
Palomäenrinne
Läy
k
Z
500
²
Teo
llisu
Ha
nk
ak
atu
Va
rpa
ka
tu
Z
0
²
.
nk
to
Te
ljo
nk
atu
Myllyn
Leipä
Kolm
Pe
räs
inti
e
tu
Ra
ho
lan
ka
tu
Läykkälänlahti
G
nk
a
¨
¨
u
at
nk
z
ho
la
inio
ka
tu
a
nn
ili
Ra
LÄYKKÄLÄNLAHTI
Va
tu
an ntie
Tikesä
p
.
nt
ipo
Torn ip.
Pe
HAKUMÄKI
lv
Pi
ka
a
Va
Vii
ta
se
nt
ie
Hakupolku
LiikuntaLiikuntaLiikuntaLiikuntaLiikuntahalli
halli
halli
halli
halli
e
Te
HAKALA
tu
ka
an
al
Yr
jö
lä
Ris
kenttä
Pikku-Pärkkö
k.
Ah
de
tie
u
polk
lun
tie
ka
ut
4
Keskusurheilu-
älä
Keturinkari
m
en
te
Rin
Ete
lär
inn
e
k
Ha
in
tu
Lyy
lin
r.
r
uo
ka
nti
e
Kou
n-
Ma
ria
nk
.
R
Jää
Jää
Jää
Jää
Jää
alue
alue
alue
alue
alue
ka
tu
RAHKOLA
.
r.
R
gG
se
Pir
ka
Kat
ri nr
Niil
on
Patik
kak
uja
n-
Ka
ll e
nk
.
Kir
kk
o
Terveyskeskus
Terveyskeskus
Terveyskeskus
Terveyskeskus
Terveyskeskus
Terveyskeskus
Terveyskeskus
Terveyskeskus
Oja
Ra
hk
ola
nk
uja
Ete
lära
nta
F
Tori
M
se
$
Oik
is
Mo
apil
a nk
atu
ka
tin
Kirkko
minkatu
H
otie
Oja
e
Jylli
nka
tu
Y
e
Erämaa
¨
t ie
rto
Kie
u
.
Kalma
kj.
ra
Sa
li-
Jyllin Kodit
pe
ree
nti
Puolak
tie
ärven
nis
pu
Ur
katu
Ta
m
at
nk
io
Kyrösj
Ne
nh
a
r.
en
os
ein
Sukkulak.
Va
¨
e
tie
en
rv
sjä
rö
Ky
Kurinlahdenkatu
Laar
ik.
atu
k.
Kehrä
kj.
pa
op
Ku
Väli
ti
Te
inin
ti
Pä
rkö
nk a
tu
olan
tie
KURINRANTA
Puhdis- tam
onti
e
p
Kä
Kirjasto
Välikatu
Ke
turin
.
Viert
köntie
iel ie
p p nt
m io
Te ois
m
y
Rantopy
Silkintie
Urheilupuisto
ja
iku
ntt
Mä
Valtakatu
Rant
opä
änkj
Kurinperä
e
inti
jur
Kir
kuja
Franginkatu
VANHAKAUPPALA
Lintutorni
ü
Rukkik
Riih
ilado
nk.
Pärehöy-.
länk.
"
Pesäpallokenttä
Keskus
kaukalot
û
Granstedtinnokka
Vak
kak
atu
Siilokatu
ylä
än
Matonpesu
paikka
Kukkukallio
u
Puntu nlahdenkat
kylp
Tapiolanlahti
ja
KIVINIEMI
luontopolku
Venesatama
Laivaranta
Matonpesu
paikka
tennis
kenttä
Silkintie
jan
ku
ja
ne
Rin
talv
itie
Kai
de
ku
Upofloor
tie
aren
ansa
z
to
Toivol
Toivolansaari
Kyrösjärvi
polku /
latu-ura
Laivareitti
Kylpylään
ü
Toivolansaarikoti
z
Niisi
ka tu
8
1.
Kui ka
k Veneiden
laskupaikka
Ku
E
>
Poppelikatu
Leirintäalue
Leirintäalue
Leirintäalue
Leirintäalue
Leirintäalue
Leirintäalue
Leirintäalue
Leirintäalue
1.5
ösjärvi
Tuomistonlahti
1.8
Ra
nt
ap
iit
ta
Me
tsä
ha
Au
rin
ko
ha
ka
ka