myvntiesite myvdään ulosmitattu loma

Comments

Transcription

myvntiesite myvdään ulosmitattu loma
ITÄ- JA KESKI-UUDENMAAN
ULOSOTTOVIRASTO
PL 150, Kielotie 15
MYVNTIESITE
01301 VANTAA
20.10.2015
Puhelin 029 5621300, Telekopio 029 5621390
Sähköposti [email protected]
MYVDÄÄN ULOSMITATTU LOMA-ASUMISEEN
Esittely
Tiedustelut
TARKOITETTU KIINTEISTÖ
Keskiviikko 18.11.2015 kello 14.00 - 15.00
Kihlakunnanulosottomies Olli Helin, puh. 029 562 1347, 050 3300 305
Myytävän omaisuuden tiedot
Paikka
Kunta
Kaupunginosa tai kylä
Osoite
Kiinteistöt
Kiinteistötunnus
Tilan nimi
Tilan tai tontin pinta-ala
Käyttötarkoitus
Maasto
Ranta
Kunnallistekniikka
Rakennusoikeus
Kaavatilanne ja kaavatiedot
Osuudet yhteisiin alueisiin
Kiinteistöllä sijaitsevat
rakennukset
Nurmijärvi
Lepsämä
Suonpääntie 35, 01830 Lepsämä
543-406-1-151
Katajarinne
0,4140 ha
Loma-asumiseen tarkoitettu rakennuspaikka
Rinnetontti
Ei
Ei
Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelmasta
listätietoja saa Nurmijärven kunnasta
(09) 250 021
Tiedustelut Nurmijärven kunta (09) 250 021
Oikeusvaikutteinen yleiskaava, suunniUelutarvealuetta, tarkempia tietoja saa
Nurmijärven kunnasta (09) 250 021
Yhteinen maa-alue 543-406-878-5 vedenottopaikka
Vapaa-ajan asunto, talousrakennus, varastorakennus, muita rakennelmia
Rakennukset
Kuuluu kiinteistöön
Rakennustyyppi
Rakennusvuosi
Kyllä
Vapaa-ajan asunto
1958
Kerrosmäärä
1+kellari
Kerrosala
60,0 m2
Seinärakenne
lautavuorattu
Kattotyyppi ja kaUomateriaali harjakatto
Sähköliittymä
on
Yleiskunto
Muut tiedot
Asiakohtaiset
huono
Väestötietojärjestelmässä
ei ole merkintää asukkaista. Saadun tiedon mukaan
kiinteistöllä asuu henkilö, joka asumisen vastikkeeksi pitää huolta kiinteistöstä.
myyntiehdot
Tarjousten esittämistapa
Tarjoukset on tehtävä nostotarjouksin
MYYNTI ESITE
ulosmitatun omaisuuden nettihuutokaupassa
osoitteessa www.huutokaupat.com.
Tarjousten tekemisen määräaika päättyy
30.11.2015 kello 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.
Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen.
Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous
on se tarjous, jonka palvelunatarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.
Vähim mäiskorotus
500 euroa.
Alin hyväksyttävä tarjous
1500 euroa, joka on arvio täytäntöönpanokuluista ja samalla määrä, jota
pienempiä tarjouksia ei oteta huomioon.
Yleisten myyntiehtojen mukaan korkeinta tarjousta kiinteistön myynnissä ei saa
hyväksyä, jos se selvästi alittaa omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla.
Maksuehdot
- käsiraha
Mikäli korkein tarjous hyväksytään
ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta. Käsirahaksi
kelpaa käteinen raha, pankkikortti, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi
tapahtuva tilillepano virkavaraintilille Pohjola Pankki FI88 5000 0121 5003 58
hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.
Ostajalle voidaan myöntää maksuaikaa kauppahinnan maksamiselle 15.12.2015
saakka. Maksuajalta on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa koko
kauppahinnalle. Korko on tällä hetkellä 0,5 % vuodessa (määritelty 31.12.2015 saakka).
HUOM! Ostajan on maksettava koko kauppahinta saadakseen myyntikohteen
hallintaansa.
- maksuaika
Kiinnitykset
Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat, kiinnitykset jäävät voimaan
ja panttikirjat luovutetaan ostajalle.
Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla
noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.
Muutoksenhaku
Ostotarjous hyväksytään kihlakunnanvoudin myynti päätöksellä. Valitus myynnistä tai
myyntiin liittyvästä, myyntiä edeltästä toimesta on tehtävä kolmen viikon kuluessa
myynti päätöksestä. Tarkempi valitusosoitus liitetään myyntipäätökseen.
huutokaupalla
Anja Heinonen
Kihlakunnanvouti
Vantaan toimipaikka
Uitteet
Yleiset huutokauppaehdot
Kiinteistörekisterin karttaote
Kiinteistörekisteriote
MYYNTI ESITE
2