UNIKKOTIE 179 - Kumpulan Siirtolapuutarha

Comments

Transcription

UNIKKOTIE 179 - Kumpulan Siirtolapuutarha
UNIKKOTIE 179
Vuokraoikeus
Palstan pinta-ala on 375 m2.
Alueen omistaa Helsingin kaupunki ja se on vuokrattu Kumpulan
Siirtolapuutarhayhdistys ry:lle siirtolapuutarhatarkoituksiin
31.12.2026 saakka. Yhdistys tekee palstan ostajan kanssa
palstanvuokrasopimuksen samaksi ajaksi. Sopimusehdot ovat
kaupungin hyväksymät ja niihin voi tutustua esittelyn yhteydessä.
Uuden vuokralaisen tulee olla kirjoilla Helsingissä.
Kotipaikkatodistus tulee esittää yhdistykselle ennen
vuokrasopimuksen tekoa.
Alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuri- ja
ympäristönsuojelukohteeksi. Suojelukaavaa on suunniteltu
tehtäväksi lähivuosina.
Rakennusoikeus
Palstalle saa rakentaa ulkomitoin laskettuna max.26 m2
suuruisen mökin. Mökkiin liittyvä kalustovaja lasketaan mukaan
rakennusoikeuteen.
Palstalla sallittu rakentaminen: katso kaupungin yleisohje ja
yhdistyksen omat kaupungin kanssa yhdessä laaditut ohjeet.
Palstalla nyt oleva mökki on noin 20m2, osittain palanut ja
purkukuntoinen. Ostajan tulee rakentaa uusi mökki vuoden 2016
loppuun mennessä.
Vuosimaksut
Maanvuokran määrää kaupunki.
Muut maksut määrää yhdistyksen vuosikokous.
Palstaan kohdistuva vuosittainen kaupungin maanvuokra on
sidottu elinkustannusindeksiin. Vuonna 2015 se on 518,57 /
vuosi. Vuokra peritään kerran vuodessa 31.7. yhdistyksen vuosimaksujen yhteydessä.
Yhdistyksen perimät palstaa koskevat kulutus- ja vuosimaksut
ovat vuonna 2015:
- aluehuolto- ja jätemaksut yhteensä 62,50
- vesimaksu 45,00 ( 12 c /palsta-m2)
- sähkömaksu 17 / vuosi + kulutus 12 c /kWh
- yhdistyksen jäsenmaksu 100,00 ( sisältää jäsenyyden
yhdistyksessä, Helsingin siirtolapuutarhojen aluejärjestössä ja
Suomen Siirtolapuutarhaliitossa sekä Siirtolapuutarha -lehden)
- liittymismaksu 150 ( kertasuoritus )
- yhdistyksen jäsenet tekevät palstaa kohden alueen hoidossa tai
muussa yhdistyksen toiminnassa talkootyötä 10 tuntia / vuosi
(vaihtoehtona tukimaksu 150 )
- mikäli palstan vuokraaja ei ole yhdistyksen jäsen, edellä mainitut
kulutus- ja huoltomaksut peritään kaksinkertaisina.
- tulevan sähköremontin rahoittamiseksi peritään tänä vuonna
200 euron maksu
Kunnallistekniikka
Alueella on kesäkäyttöinen vesijohtoverkosto. Joka palstalla on
verkostoon liitetty vesiposti, johon mökkiläiset voivat liittää
tarvittavat lisäjohdot. Vedenkäytöstä peritään palstan pinta-alaan
perustuva vuosimaksu, jonka määrää yhdistyksen vuosikokous.
Alueen sähköverkosto on ympärivuotisessa käytössä. Sähkön
käytöstä peritään kiinteä vuosimaksu ja kulutusmaksu mökkikohtaisten alamittarien mukaan. Sähköverkoston uusimista
valmistellaan.
Mökkipalstoja ei ole viemäröity.
Palstan hoito
Palstaa tulee käyttää siirtolapuutarhatarkoituksiin kaupungin ja
yhdistyksen antamien yleisohjeiden mukaisesti. Palsta pidetään
siistinä ja vuokramies hoitaa myös yleisen käytävän palstan
kohdalla.
Huoltopalvelut ym
Alueella on yhdistyksen rakentamat wc:t ja suihkut.
Jätepiste on huoltoportin luona.
Autopaikkoja on pääportilla ja huoltoportilla sekä Kalervonkadun
varrella.
Yhdistyksen kerhotalo on käytettävissä kerhojen ymv toimintaan ja
sitä voi vuokrata jäsenten yksityistilaisuuksiin.
Liikenne
Julkinen liikenne Mäkelänkadun ja Koskelantien kautta kulkevilla
bussi- ja raitiovaunulinjoilla.
Lisätietoa
Esite ja kauppaehdot ovat nähtävillä
yhdistyksen verkkosivuilla www.kumpulanspy.fi
Kumpulan Siirtolapuutarhan facebook-sivuilla
ja puutarhan pääportin ilmoitustaululla Kalervonkatu 1a

Similar documents