Ethical Leadership and Management -symposium

Comments

Transcription

Ethical Leadership and Management -symposium
5 credit points consist of participation
to a symposium, learning diary and
final assignment.
Ethical Leadership and Management -symposium
Laurea Tikkurila campus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
THURSDAY OCTOBER 8th
09.15-10.15
Information Modelling of Wellbeing Services
Ecosystems Principal lecturer, Lic.Sc.(Tech.)
Päivi Pöyry-Lassila, Laurea University of Applied Sciences
Ethical leadership for sustainable start-ups of the
future Entrepreneurial attitudes and practices for
sustainable start-ups and the entrepreneurial leader.
Dr. Inge Hill Birmingham, City Business School,
Birmingham City University, UK
10.15-10.45
Coffee break
09.50-10.20
Coffee break & time for exhibition
10.45-11.30
10.20-11.30
Ethics of Corporate Social Responsibility
M.Sc. (Econ.), Doctoral Candidate Marja Svanberg,
Aalto University
Eettisen johtamisen haasteet ja mahdollisuudet
kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työyhteisössä
Training Manager Petteri Taitto,
European Security and Defence College, Brussels Area,
Belgium, Industry International Affairs
11.30-11.45
Information about workshops
11.30-11.45
Information about workshops
11.45-12.45
Lunch & time for exhibition
11.45-12.45
Lunch
12.45-14.00
Workshops hosted by master students:
12.45-14.00
Workshops hosted by the students of Master of Science:
Sisäinen yrittäjyys vanhusten hoito- ja hoivapalveluiden
työntekijöillä HAMK/LAMK, Marjo Männistö-Honkamäki ja
Auli Vanha-Jaakkola
09.00-9.10
Opening words President Jouni Koski
Chair Principal Lecturer Jorma Jokela,
Laurea University of Applied Sciences
09.10-9.50
• Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen
mallintaminen Laurea, Annika Funu-Cracker
• Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen
mallintaminen Laurea, Hanna Hautaniemi
• Tiiminvetäjän toimenkuvan kehittäminen
kotihoitoon HAMK, Eeva-Maria Berggren,
Päivi Kousa ja Päivi Martinson
• Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu
Laurea, Timo Ryynänen ja Janne Tuominen
• Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu
Laurea, Jukka Kolari
• Eettisen johtamisen haasteet ja mahdollisuudet
kansainvälisessä ja monikulttuurisessa
työyhteisössä Laurea, Rea Grady
14.00-14.30
Coffee Break
• Arvojohtaminen Laurea opintopäällikkö
Satu Kaunio
14.30-15.45
Workshops: Same workshops will be repeated
14.30-15.45
• Helsingin kaupunginsairaaloiden erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon
suuntautuva potilasohjaus (Navitas siirtoportaali)
HAMK, Katri Göös
14.00-14.30
Coffee break
14.30-15.45
Workshops: Same workshops will be repeated
FRIDAY OCTOBER 9th
09.00-9.15
Opening words Senior Lecturer Chair
Päivikki Lahtinen,
Lahti University of Applied Sciences
MaTeRiaLs foR syMposiuM:
introduction to ethical Reasoning »
Corporate social Responsibility »