LOREM IPSUM - Kempeleen kunta

Comments

Transcription

LOREM IPSUM - Kempeleen kunta
YMPÄRISTÖPALVELUT
Rakennusvalvonta
1.10.2015
PUHELINLUETTELO
Mittaus, maankäyttö, valvonta ja suojelu
Maankäyttöpäällikkö Petri Joro
-
-
050 - 4636 504
tontti- ja maakaupat
suunnittelutarveratkaisut, poikkeamispäätökset
tonttijaonmuutokset
tontti- ja kaavakartat
Tekninen avustaja Kaisu Pieniniemi
-
050 - 3169 540
tontti- ja kaavakartat
Tekninen avustaja Raili Kiviniitty
Kaavoitus
-
050 - 3169 539
tontti- ja kaavakartat
Kaavoittaja Mari Kuukasjärvi
-
050 - 4636 515
asemakaavoitukseen liittyvät asiat
yleiskaavoitus
Kaavasuunnittelija Kaija Muraja
-
050 - 3163 769
asemakaavoitukseen liittyvät asiat
Rakennusvalvonta, -neuvonta ja suojelu
Rakennustarkastaja Pekka Sirviö
-
-
050 - 463 6520
lupa-asioiden ennakko-ohjaus ja päätökset
poikkeamispäätökset
aloituskokous
perustus-, pohja- ja sijaintikatselmus
käyttöönotto- ja loppukatselmus
Tarkastusinsinööri Hannu Hanhela
-
-
044 – 4972 271
lupa-asioiden valmistelu
hormikatselmus
rakennekatselmus
loppukatselmus
puun kaadot
Rakennusvalvonta ajanvaraus
050 - 3169 660
Ympäristön kunnossapito
Kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka
-
050 - 4636 502
katujen rakennussuunnitelmat (löytyvät netistäkin)
Puistot ja liikunta-alueet
Liikuntapaikkamestari Heino Peteri
-
050 - 4636 514
liikunta-alueet, ulkoilureitit
Kunnanpuutarhuri Sari Palo
-
044 - 4972 512
viheralueet ja leikkipuistot
käyttöoikeudet kunnan maa-alueille
Maarakentaminen
Maarakennusmestari Tapani Kivipää
-
-
050 - 4636 517
maa- ja katurakentamisen aikataulut
pintavesiviemäröintien liittämiset, uusien alueiden katuliittymäkorot
Tie- ja katualueiden kunnossapito
Kunnanrakennusmestari
Kari Koponen
Tomi Väisänen
-
-
050 – 4636 508
050 – 4531 466
luvat johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi ja rakentamiseksi kunnan maa-alueilla
valmiit katualueet, liittymät ja pintavesiviemäröinti (hulevedet)
maakaatopaikan käyttölupa
Vesi- ja viemäröinti:
Kempeleen Vesihuolto
www.kempeleenvesihuolto.fi
Sähkö:
vaihde 08-8828300
Ahvenniemi Sami
044 - 3345006
Lahtinen Harri
0400 - 584236
Puhelin/tietoliikenne:
DNA Oy/asiakaspalvelu
Telekaapelisijainnit
Oulun Seudun Sähkö
Raitio Jukka
vaihde 08-3101460
040-7360411
Kaukolämpö:
044-144044
0800-12 600
Oulun Seudun Sähkö
Järvinen Janne
Kempeleen kunta | Ympäristöpalvelut| Asemantie 1 | PL 12, 90441 Kempele | puh. (08) 5587 2200 | www.kempele.fi
vaihde 08-3101520
044 - 5678 607