KELAn uutiskirje 30092015_Toimeentulotuki 2017

Comments

Transcription

KELAn uutiskirje 30092015_Toimeentulotuki 2017
Kelan toimeentulotuki-info 3/2015: Kelan ja kuntien yhteiset toimintamallit jäsentyvät
Sivu 1/4
Voit lukea viestin myös täältä.
TOIMEENTULOTUKI 2017
| kela.fi | 30.9.2015
Kelan ja kuntien yhteiset toimintamallit jäsentyvät
Toimeentulotukilaki vahvistettiin kesäkuun lopussa. Valmistelut ovat edenneet kesän ja syksyn aikana ripeästi.
Kela valmistelee siirtoa Toimeentulotuki 2017 -hankkeessa. Hankepäällikkö Heli Kauhanen kertoo
viimeisimmässä hanketiedotteessa muun muassa, että tietojärjestelmien rakentaminen etenee suunnitellusti.
Kelan ja kuntien yhteiset toimintamallit jäsentyvät. Suunnittelussa käytetään tukena muun muassa Vantaan
kaupungin ja Kelan välistä palveluyhteistyön kokeilua sekä toimeentulotuen kuntafoorumia. Myös
henkilöstösuunnittelu etenee. Alustavasti on suunniteltu, että kuntien henkilöstölle suunnatut rekrytoinnit
tehdään huhti–kesäkuussa ja ulkoiset rekrytoinnit kesä–syyskuussa 2016. Tavoitteena on, että lisähenkilöstö
on rekrytoitu lokakuun puoliväliin 2016 mennessä.
Lue lisää Kelan hanketiedotteesta >
Läs mer om förberedelserna i FPAs projektmeddelandet >
Kuntaliitto: Perustoimeentulotuen Kela-siirto etenee >
Kommunförbundet: Överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA framskrider >
Näkökulmia ja askelmerkkejä
Kuntamarkkinoilla
Perustoimeentulotuen Kela-siirron lakimuutosta ja
toimeenpanovaihetta käsiteltiin syyskuussa Kuntaliiton
Kuntamarkkinoilla. Tilaisuudessa esiteltiin myös
kokemuksia Kelan ja kunnan yhteistyöstä sekä luotiin
katse tulevaan tarkastellen toimeentulotuen
uudistamistyöryhmän esityksiä.
Tutustu esityksiin >
Kelan ja kuntien yhteinen työmaa
Toimeentulotuen kuntayhteistyö huomioidaan monelta
kannalta myös Kelan tietojärjestelmiä rakennettaessa.
Tärkeitä tavoitteita ovat järjestelmien
helppokäyttöisyys ja sujuva tiedonkulku.
http://uutiskirje.kela.fi/a/s/63437054-293b82a1cbaf360c659e03750089528f/944772
30.9.2015
Kelan toimeentulotuki-info 3/2015: Kelan ja kuntien yhteiset toimintamallit jäsentyvät
Sivu 2/4
Tiedonsiirtokanavana kehitetään kuntien käytössä
olevaa Kelan etuustietopalvelua (Kelmu). Tavoitteena
on tarjota tiedot siten, että kunnat voivat käyttää niitä
optimaalisella tavalla.
Lue lisää >
Utkomststödet är FPA:s och kommunernas
gemensamma arbetsfält >
Sujuva palvelu rakennetaan yhdessä
Toimeentulotuki tuo Kelalle tehtäviä, jotka haastavat
uudenlaiseen yhteistyöhön esimerkiksi apteekkien,
vuokranantajien ja ruokakauppojen kanssa. ”Olemme
kehittämässä yhteisiä käytäntöjä sujuvaa tiedonkulkua
ja yhteistyötä varten”, kertoo hankepäällikkö Heli
Kauhanen.
Lue lisää >
Smidig service tillsammans >
Sähköinen maksusitoumus käy
kaikissa apteekeissa
Perustoimeentulotuen siirto Kelaan uudistaa
käytäntöjä myös apteekkien maksusitoumuksissa.
Sitoumuksille tulee yhtenäiset pelisäännöt ja ohjeet
paikkakunnasta riippumatta. Maksusitoumuksien
laskutus siirtyy apteekeissa osaksi Kela-laskutusta,
mikä helpottaa ja yksinkertaistaa toimintaa.
Lue lisää >
Asiakkaat kiittävät Kelan palvelun
nopeutta Vantaan kokeilussa
Kelan tutkimusosasto on selvittänyt Vantaan
toimeentulotuen palveluyhteistyökokeilun onnistumista.
Sen mukaan asiakkaat olivat yhtä tyytyväisiä Vantaan
sosiaalitoimen ja Kelan palveluun. Kuitenkin
enemmistö niistä, joilla on kokemusta molempien
tahojen palvelusta, koki Kelassa tarjotun palvelun
kauttaaltaan paremmaksi. Tulokset olivat pääosin
samansuuntaisia kuin 1990-luvun kokeilujen tulokset.
Lue lisää >
http://uutiskirje.kela.fi/a/s/63437054-293b82a1cbaf360c659e03750089528f/944772
30.9.2015
Kelan toimeentulotuki-info 3/2015: Kelan ja kuntien yhteiset toimintamallit jäsentyvät
Sivu 3/4
Toimeentulotukea odotettiin Kelaan jo
1990-luvulla
Kelan yhteyskeskuksen johtaja Pirjo Myyry muistelee
blogissaan 20 vuoden takaista toimeentulotukikokeilua: ”Kelassa oli tieto ensisijaisten etuuksien
tilanteesta, ja toimeentulotuen laskenta oli helppoa sen
perusteella. Tämä fakta oli maalaisjärjellä hyvin
ymmärrettävä. Miten oli varaa kahden luukun
käsittelyyn?”
Lue lisää >
Vi ville ha utkomststödet redan för 20 år sedan >
Kaikille tarpeidensa vai ansioidensa
mukaan?
Tuoreessa kansalaiskyselyssä (TNS Gallup)
tiedusteltiin vastaajilta, miksi ihmiset ovat
toimeentulotuen tarpeessa. Toimeentulotuen
legitimiteetti on perinteisesti ollut heikompi kuin monien
muitten tulonsiirtojen. Asenteet ovat nyt muuttumassa,
kirjoittaa blogissaan Kelan tutkimusjohtaja Olli
Kangas.
Lue lisää >
Keskustelua ja esityksiä
■
■
■
■
Kela-siirto on mahdollisuus panostaa vaikuttavaan sosiaalityöhön kunnissa.
Toimeentulotukea uudistetaan, missä luuraa sosiaalityö?
Kuntaliitto huolissaan toimeentulotukikuluista.
Behovet av utkomststöd kan minskas genom att förstärka det sociala arbetet och bostadsbidraget.
Tämä on Kelan uutiskirje toimeentulotuen uudistuksesta kiinnostuneille. 4–6 kertaa vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessä
kerromme toimeentulotukilain muutoksesta ja perustoimeentulotuen siirrosta Kelaan.
Jos et halua vastaanottaa tätä kirjettä tai haluat muokata omia tietojasi, klikkaa tästä.
Kaikki Kelan uutiskirjeet löydät osoitteesta www.kela.fi/uutiskirje.
Lisää Kela-tietoa sosiaalipalvelujen eri viranomaistoimijoille:
www.kela.fi/sosiaalipalvelut2 ja www.sosiaalivakuutus.fi/
Toimeentulotuki 2017 -hankkeesta saat lisätietoa www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017.
Löydät Kelan seuraavista palveluista:
http://uutiskirje.kela.fi/a/s/63437054-293b82a1cbaf360c659e03750089528f/944772
30.9.2015
Kelan toimeentulotuki-info 3/2015: Kelan ja kuntien yhteiset toimintamallit jäsentyvät
Sivu 4/4
© Kela
http://uutiskirje.kela.fi/a/s/63437054-293b82a1cbaf360c659e03750089528f/944772
30.9.2015