JÄTTEEN SIIRTOASIAKIRJA RAKENNUS

Comments

Transcription

JÄTTEEN SIIRTOASIAKIRJA RAKENNUS
TYHJENNÄ
LOMAKE
JÄTTEEN SIIRTOASIAKIRJA
RAKENNUS- JA TEOLLISUUSJÄTTEET
www.mustankorkea.fi
TULOSTA
LOMAKE
TALLENNA
LOMAKE
Pvm:
SIIRTOASIAKIRJA ON SÄILYTETTÄVÄ 3 VUOTTA
JÄTTEEN TUOTTAJA / HALTIJA:KUNTA: Postiosoite: Postinumero:
Vastuuhenkilö:Puhelin:
Sähköposti: NOUTOPAIKAN JA JÄTTEEN TUNNISTETIEDOT (ASIAKKAAN VIITE), esim. kiinteistön / työmaan osoite / nro
JÄTEKUORMAN SISÄLTÖ
RAKENNUS- JA TEOLLISUUSJÄTE
JÄTTEEN
TUOTTAJA /
HALTIJA
TÄYTTÄÄ
Asbestijäte (H7)
Asfalttijäte
Betonijätteet
Energiajäte
Hiekkapuhallusjäte
Kipsipohjainen jäte
Kivihiilipikijäte (H7)
Kyllästetty puujäte (H7, H14)
Puujäte *
* TARKEMPI KUVAUS JÄTTEESTÄ
Lasijäte
Metallijäte
Tiilijätteet
Rakennusjäte, joka ei sisällä
edellä mainittuja jakeita*
Sekalainen rakennusjäte *
Sekalainen teollisuusjäte*
Muu, mikä? *
JÄTTEEN MÄÄRÄ (kg tai m3)
Kuorma ei sisällä vaarallisia jätteitä eikä jätelajiin kuulumatonta jätettä.
JÄTTEEN KAATOPAIKKAKELPOISUUS JA LAADUNVALVONTA
Jätteen kaatopaikkakelpoisuus
on tutkittu, pvm
ei ole tutkittu
selvitys jätteen syntytavasta, laadusta ja kaatopaikka
kelpoisuudesta on liitteenä.
Jätteen laatu on tutkittu viimeksi, pvm em. selvitykset on (laatu on tutkittava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa)
toimitettu, pvm:
JÄTTEEN TUOTTAJAN/HALTIJAN ALLEKIRJOITUS Vakuutan yllä antamani tiedot oikeiksi:
Allekirjoitus JÄTTEEN
KULJETTAJA
TÄYTTÄÄ
Nimen selvennys
Pvm
KULJETUSLIIKE:Auton rekisterinumero:
Kuljetusliikkeen osoite:
kuorma on tarkastettu silmämääräisesti
noudettaessa
Pvm:
Kuljettajan allekirjoitusNimen selvennys
JÄTTEEN
VASTAANOTTAJA
MUSTANKORKEAN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS
Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä.
Asiakaspalvelu puh. (014) 411 5913, www.mustankorkea.fi
Jäte on vastaanotettu.
Kuorman sisältö ei vastannut
siirtoasiakirjan merkintöjä.
Jätettä ei vastaanoteta.
Pvm:
Punnitustosite, nro:
Allekirjoitus
Mahdollinen kuorman poikkeava purkupaikka ja syy:
Jätteen määrä (kg)