Pöytäkirja PDF-muodossa

Comments

Transcription

Pöytäkirja PDF-muodossa
Lappajärven kunta
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
12.08.2015
Aika
12.08.2015 klo 18:00 - 19:35
Paikka
Lappajärven kunnanvirasto kunnanhallituksen huone
Käsitellyt asiat
§§ 41 - 45
§
41
42
43
44
45
Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Talouden toteutuminen 1-6/2015
Päiväkodin laajennuksen kalusteet/ lisämääräraha
Tiedotettavat asiat
Pöytäkirjan tarkastajat:
6/2015
80
Sivu
83
84
85
87
89
Lappajärven kunta
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
12.08.2015
6/2015
Osallistujat
Läsnä olleet jäsenet
Nimi
Tehtävä
Ala-aho Ville
Honkaniemi Vuokko
Lamminen Johanna
Mäkelä Virve
Nyyssölä Jarmo
Virtanen Tiina
Puro Tarja
Saarikoski Sanna
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sivistysjohtaja
Hannu Övermarkin
henkilökohtainen
varajäsen
päiväkodin johtaja, läsnä
asian 4 käsittelyn ajan
päivähoidon ojaaja,läsnä
asian 4 käsittelyn ajan
Autio Mikko
Saariaho Raija
Poissa olleet jäsenet
Kraatari Mikko
Särkiniemi Virpi
Övermark Hannu
Kujala Sari
Löytömäki Elina
Lehtiniemi Tuomo
Pippola Päivi
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Käsitellyt asiat
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Allekirjoitukset
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä
Pöytäkirjan tarkastajat:
Lisätiedot
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhallituksen edustaja
kunnanhallituksen
puheenjohtaja
kunnanjohtaja
kirjastonjohtaja
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
41 - 45
Esityslistan ulkopuolelta §§:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Saarikoski ja Johanna Lamminen
Ville Ala-aho
Puheenjohtaja
Lappajärvellä
Tarja Puro
Pöytäkirjanpitäjä
Sanna Saarikoski
Johanna Lamminen
Paikka ja aika
Oikaisuvaatimusaika
Virka-asema
Allekirjoitus
81
Lappajärven kunta
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
§ 41
6/2015
12.08.2015
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivltk § 41
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro,
puh. 044-3699 221 tai 06-2412 5120.
Pöytäkirjan tarkastajat:
82
Lappajärven kunta
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
§ 42
6/2015
12.08.2015
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Sivltk § 42
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Mikko Kraatari ja Hannu Övermark.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Saarikoski ja Johanna Lamminen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro,
puh. 044-3699 221 tai 06-2412 5120.
Pöytäkirjan tarkastajat:
83
Lappajärven kunta
6/2015
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
§ 43
84
12.08.2015
Talouden toteutuminen 1-6/2015
Sivltk § 43
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Kunnan Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa vuodelle 2015 (§6/
19.1.2015) mainitaan erikseen, että lautakunnille ja kunnanhallitukselle
tulee toimittaa talouden ja toiminnan seurantaraportit kolmannesvuosittain
ja talouden toteutuma joka toinen kuukausi, sekä selvitys tulossa olevista
kustannuksista (§6 kohta 11).
Liitteessä 1 on talouden toteuma 1-6/2015. Tasaisella käytöllä toteuma olisi
50,0 %. Koonti on alla.
Menot, ulk./sis.
Budjetti
Toteuma
Käyttö%
Sivistystoimen hallinto
Aamu- ja iltapäivätoim.
-89.510
-44.440
-43.407,95
-5.345,82
48,5
12,0
Perusopetus
Peruskoulujen yhteinen
toiminta
Lukiokoulutus
Amm. ja muu koulutus
-2.580.050
-426.970
-1.307.814,47
-134.296,05
50,7
31,5
-716.610
-76.000
-343.628,62
-45.102,45
48,0
59,3
Kirjasto
-220.300
-113.600,52
51,6
Vapaa-aikatoimi
Varhaiskasvatus
-236.240
-1.085.520
-152.887,35
-519.464,98
54,6
47,9
Sivistystoimi menot
Poistot yhteensä
Menot yhteensä
-5.244.360
-230.850
-5.475.210
-2.498.774,40
-117.195,36
-2.660.202,39
47,6
50,8
48,6
Tulot, ulk./sis.
Budjetti
Toteuma
Käyttö%
Sivistystoimen hallinto
Aamu- ja iltapäivätoim
Perusopetus
Peruskoulujen yhteinen
toiminta
14.200
34.250
-
4.610,00
9.426,43
44.897,10
32,5
27,5
100,0
Pöytäkirjan tarkastajat:
Huomiot
Selvitys tulossa
kustannuksista
olevista
Aamu- ja iltapäivätoiminta
laajenee, tähän varauduttu
Ilman poistoja 49,4 %
2. asteen kuraattori aloittaa
elokuussa, tähän varauduttu
Musiikkiopisto
tulee
ylittämään sille varatun
määrärahan
Ilman poistoja 49,1 %
Ilman poistoja 52,4 %
Lisämäärärahaa
haetaan
päiväkoti
Ullanlinnan
kalustamiseen
Viime vuonna 1-6 45,1 %
ilman varhaiskasvatusta, nyt
varhaiskasvatus mukana
Huomiot
Lappajärven kunta
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
§ 43
Lukiokoulutus
30.000
Ammatillinen ja muu
koulutus
Kirjasto
Vapaa-aikatoimi
Varhaiskasvatus
Sivistystoimi yhteensä
3.500
3.500
70.750
6/2015
12.08.2015
5.983,89
19,9
746,70
3.581,00
1.341,140
65.976,22
24,9
102,3
100,0
93,3
Koko viime vuoden toteuma
101,4 %
Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman sivistystoimen
osalta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro,
puh. 044-3699 221 tai 06-2412 5120.
Pöytäkirjan tarkastajat:
85
Lappajärven kunta
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja
§ 44
6/2015
86
12.08.2015
Päiväkodin laajennuksen kalusteet/ lisämääräraha
Sivltk § 44
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Päiväkoti Ullanlinnan peruskorjaus ja laajentaminen aiheuttaa rakentamisen
lisäksi kalusteiden lisähankinnan. Kalusteiden lisäksi päiväkotiin tarvitaan
lisää keittiökalustusta ja liinavaateita. Ullanlinna laajenee 21-paikkaisesti
päiväkodista 54-paikkaiseksi päiväkodiksi. Ennen tarvelistoitusta käytiin
läpi tarkasti olemassa olevat ja siirrettävä kalusteet sekä vanhat mutta vielä
käyttökelpoiset tavarat.
Keittiöön ja ruokailuun tarvitaan laajennuksen ensikalustamisvaiheessa
lähinnä ruokailu- sekä tarjoiluastiota sekä tarjottimia ja säilytysastioita;
arvio lisämäärärahaksi on 8.000 euroa. Tekstiilipuolella tarvitaan pyyhkeitä,
mattoja sekä uudet verhot 14 ikkunaan (osa paloturvallista kangasta
vuorohoitoon). Lisämäärärahaksi arvioidaan 5.000 euroa.
Sivistystoimi kilpailuttu kesällä 2015 uuden päiväkodin kalustamisen.
Kilpailutusta varten käytiin tarkasti läpi olemassa oleva kalusto ja sen
jälkeen, mitä uusiin ja osittain peruskorjattuun osastoon tarvitaan.
Suunnittelussa otettiin alusta asti huomioon osastojen tarpeet (pienten
lasten osasto, vuorohoito ja isojen lasten osasto). Suunnitelussa oli mukana
myös työntekijöiden näkökulma - työskentely oikealla korkeudella ja
ergonomisesti.
Kilpailutuksessa käytettiin pohjana tarjouspyynnön lomaketta - liite 1,
Kaluste- ja tarvikeliite (esitellään kokouksessa). Liitteessä tuotteet on
ryhmitelty tiloittain ja samoja tuotteita voi olla useammassa tilassa. Kohta
Tai vastaava tuote on ruksittu, jos tarjoaja voi tarjota jotain samantyyppistä,
mitä tuote-kohdassa on pyydetty. Joidenkin tuotteiden kohdalla on mainittu
esimerkkinä tunnettu tuote Tevellalta, jotta tarjoaja voi tunnistaa halutun
tuotteen. Sarakkeeseen Vastaava tuote; tuotenimike tulee laittaa tuotteen
nimi ja tarvittaessa tarjouksessa on havainnollistettava tarjotut tuotteet
kuvin.
Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjoajien kesken, joiden tarjous vastaa
tarjouspyyntöä. Tarjouskilpailu ratkaistaan kokonaistaloudellisesti
edullisimman mukaan, ottaen huomioon tässä tarjouspyyntöasiakirjassa
esitetyt vertailuperusteet.
Tarjouksessa on tuotava ilmi, onko kaikki tuotteet tarjottu. Tarjous on
tehtävä suomen kielellä. Toimitusaika kalusteille maksimissaan 8 vk.
Kalusteiden yhteishinta maksimipisteet 60
Laadulliset kriteerit maksimipisteet 40
- kalusteiden toiminnallisuus, sopivuus tilaan
- esteettisyys
- ergonomia
Pöytäkirjan tarkastajat:
Lappajärven kunta
Pöytäkirja
Sivistyslautakunta
§ 44
6/2015
87
12.08.2015
- turvallisuus
- puhdistettavuus
Hankinnan maksimipisteet yhteensä 100
Laatuun vaikuttavat kriteerit
Tarjottavien päiväkoti- ja toimistokalusteiden tulee olla suunniteltu ko.
käyttöön, ja kalusteet täyttävät EU-lainsäädännön mukaiset määräykset
laadusta ja käyttöturvallisuudesta Suomen olosuhteissa. Toimittajan on
annettava kalusteille vähintään 5 vuoden takuu ja kalusteiden kankaille 2
vuoden takuu. Kyseiset takuuajat koskevat normaalia päiväkotikäyttöä.
Tarjouskilpaulutuksessa oli lisäehto, jonka mukaan tarjouksen pyytäjä voi
olla hyväksymättä tarjousta, jättää hankinnan toteuttamatta tai muuttaa
hankittavaa kalustemäärää tai tuotteita, mikäli Lappajärven kunnan oma
hankintapäätös tai haettu investoinnin rahoituspäätös muuttuu.
Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden keskeyttää hankinta, jos saadaan vain
yksi hyväksyttävissä oleva tarjous tai jos tilaajan käytössä olevat määrärahat
eivät riitä hankinnan toteuttamiseen.
Määräaikaan 31.7.2015 klo 12.00 mennessä sivistyslautakunnalle jätettiin
kaksi tarjousta, jotka vastaavat tarjouspyyntöä. Tarjoukset avattiin 4.8.2015
ja avaamisesta tehtiin pöytäkirja, jonka liitteenä on tarjouskilpailutuksen
pisteytys.
Tarjoukset:
Lekolar
30.258 euroa (alv 0 %)
Tevella
37.909 euroa (alv 0 %)
pisteet 95 (60 + 35)
pisteet 88 (48 + 40)
Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy kokonaistaloudellisesti edullisemman
tarjouksen jättäneen Lekolar Oy:n tarjouksen, edellyttäen, että
kunnanvaltuusto myöntää hankintaan määrärahan.
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että se myöntää päiväkoti Ullanlinnan kalusto- ja
tarvikehankintoihin yhteensä 44.000 euroa.
Päätös:
Hyväksyttiin
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro,
puh. 044-3699 221 tai 06-2412 5120.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Lappajärven kunta
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja
§ 45
6/2015
88
12.08.2015
Tiedotettavat asiat
Sivltk § 45
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
1.Opetus- ja kulttuuriministeriö kirje lukiokoulutuksen järjestäjille
17.6.2015 OKM/4/040/215
2. Opetushallitus päätös 29.6.2015, 82/530/2015, valtionavustuksen
myöntäminen lukion Tiimit TVT:n kimppuun hankkeelle
3. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 1.7.2015, OKM/813/520/2015,
erityisavustuksen myöntäminen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin
kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia
4. Perusopetuksen rehtorin Web- päätökset 1.6.-3.8.2015
5. Perusopetuksen rehtorin manuaalipäätökset 1.6.-3.8.2015
6. Sivistysjohtajan Web-päätökset 1.6.-3.8.2015
7. Sivistysjohtajan viranhaltijapäätökset 1.6.-3.8.2015
8. Sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 3.8.2015, §8, koskien Länsirannan
koulun apulaisjohtan nimittämistä; 1.8. - 31.7.2015 Elina Löytömäki ja 1.1.
- 31.7.2016 Ritva Vistinmäki
9. Lappajärven kunnan 150-vuotisjuhlaviikon alustava ohjelma
10. Koulutoimen uudet hankkeet (4 kpl)
11. Lappajärven kunnanvaltuuston päätös 15.6.2015 § 13, Lappajärven
kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma
12. Lappajärven kunnanvaltuuston päätös 15.6.2015 § 14, Pedagogisen tuen
järjestäminen lukuvuonna 2015-2016.
13. Lappajärven kunnanvaltuuston päätös 15.6.2015 § 15,
Kounkäynninohjaajien palkkaaminen
Sivistysjohtaja:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro,
puh. 044-3699 221 tai 06-2412 5120.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Lappajärven kunta
Pöytäkirja
6/2015
89
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen pe- Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 91 §:n nojalla seuraavista päätöksistä
rusteet
ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta:
Pykälät 41,42,43,45
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 44
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:
viranomainen ja -aika Lappajärven sivistyslautakunta, Maneesintie 5, 62600 LAPPAJÄRVI
[email protected] , fax 06-2412 5699
Pykälät 44
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi
hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite:
Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI
[email protected], fax 010 364 3314
Pykälät -Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Lappajärven kunta
6/2015
Pöytäkirja
90
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, fax 029 56 42760,
[email protected]
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika
päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pykälät
Valitusaika
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimuskirjelmässä /valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- /
valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä /
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (90 € 1.1.2011 lukien).
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
Liitetään pöytäkirjaan
Pöytäkirjan tarkastajat: