Tommi Eskonen - Ajankohtaista työllisyydenhoidossa

Comments

Transcription

Tommi Eskonen - Ajankohtaista työllisyydenhoidossa
Ajankohtaista
työllisyydenhoidossa,
Kuntakokeiluhankkeiden ja työllisyyspalvelujen
tapaaminen 25.9.2015 Museokeskus vapriikki, Tampere
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Kuntaliitto
2
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
3
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Työllistymistä edistävien palvelujen
painopiste on siirtynyt…
Elokuu 2014 vs. elokuu 2015
• Palkkatuettu työ ja starttiraha vähentynyt (-14 200)
• Työvoimakoulutus vähentynyt (-2 500)
----
• Omaehtoinen koulutus lisääntynyt (+4 900)
• Kuntouttava työtoiminta lisääntynyt (+4 000)
- Työttömiä +27 281
- Pitkäaikaistyöttömiä +21 000
- Aktivointi –7 300
Lähde: TEM Työllisyyskatsaus 8/2015
4
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Aktivointi hiipumassa
loppuvuonna
• Lopullinen työmarkkinatukilasku kunnille riippuu
aktivoinnista ja aktiivitoimien kohdentumisesta
• Valtion työllistymistä edistäviin palveluihin
osoittamat määrärahat määrittävät viimekädessä
aktivointiasteen
• Palkkatuki- ja koulutusrahojen loppuminen tulee
kalliiksi kunnille ja lisää passiivitukilaisten määrää
=> määrärahoja lisättävä lisäbudjetissa!
5
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
2013/01-01
2013/01-02
2013/01-03
2013/01-04
2013/01-05
2013/01-06
2013/01-07
2013/01-08
2013/01-09
2013/01-10
2013/01-11
2013/01-12
2014/01-01
2014/01-02
2014/01-03
2014/01-04
2014/01-05
2014/01-06
2014/01-07
2014/01-08
2014/01-09
2014/01-10
2014/01-11
2014/01-12
2015/01-01
2015/01-02
2015/01-03
2015/01-04
2015/01-05
2015/01-06
2015/01-07
*2015/01-08
*2015/01-09
*2015/01-10
*2015/01-11
*2015/01-12
250 000 000
200 000 000
6
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Euroa
Kuntien osarahoittama
työmarkkinatuki 2013-2015
Kuntien osuus työmarkkinatuesta (euroa)
450 000 000
400 000 000
350 000 000
300 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
Lähde: Kela/Kelasto
Kuntien rahoitusvastuu työttömien
perusturvasta kasvussa
Työmarkkinatuki
2012
2013
2014
2015
Elokuu
118 milj.
141 milj.
163 milj.
270 milj.
Koko vuosi
177 milj.
215 milj.
248 milj.
*420 milj.?
Lähde: Kela/Kelasto
7
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Työttömyyden kustannuksista
• Vuonna 2014 Suomessa käytettiin noin 5 522
miljoonaa euroa työttömyydestä koituviin
passiivimenoihin (työttömyysturva sekä
työttömyyden perusteella maksettu asumistuki
ja toimeentulotuki).
• TEM:n pääluokan aktivointitoimiin käytettiin
noin 550 miljoonaa euroa eli kymmenesosa
passiivituesta.
• 1-6/2015 työttömyysvirtojen tasolla yhden
päivän työttömyyden keston muutos = 2 664
henkeä = 22,5 miljoonan euron rajakustannus
valtiontalouden työttömyysturvamenoissa.
Viite: Tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, TEM 25.8.2015
8
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Työllistymistä edistävä
monialainen yhteispalvelu (TYP)
• TE-toimistojen laatiman kartoituksen mukaan
TYP:n potentiaalinen asiakaskunta on 242 490
työtöntä
• Heistä arvion mukaan 85 172 on tällä hetkellä
työllistymistä edistävän monialaisen
yhteispalvelun tarpeessa
9
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
TE-toimistot ja vanhat TYP:t (38 kpl)
Uudenmaan TE-toimisto (6): Espoo, Helsinki, Hiiden seutu, PohjoisUusimaa, Porvoon seutu, Vantaa
Varsinais-Suomen TE-toimisto (1): Salon seutu (Turku ei yhteisissä
toimitiloissa)
Satakunnan TE-toimisto (2): Porin seutu, Rauman seutu
Hämeen TE-toimisto (5): Forssan seutu, Hämeenlinnan seutu, ItäHäme, Lahti, Riihimäen seutukunta
Pirkanmaan TE-toimisto (3): Etelä-Pirkanmaa, Sastamala,
Tampereen kaupunkiseutu
Kaakkois-Suomen TE-toimisto (3): Etelä-Karjala, Kotka-Haminan
seutu, Kouvolan seutu
Etelä-Savon TE-toimisto (2): Mikkelin seutu, Savonlinnan seutu
Pohjois-Savon TE-toimisto (3): Kuopio, Varkaus, Ylä-Savo
Pohjois-Karjalan TE-toimisto (2): Joensuun seutu, Keski-Karjala
Keski-Suomen TE-toimisto (2): Jyväskylä, Ääneseutu
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto (1): Seinäjoki
Pohjanmaan TE-toimisto (2): Kokkola, Vaasa
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto (2): Oulu, Raahen seutukunta
Kainuun TE-toimisto (1): Kainuu
Lapin TE-toimisto (2): Meri-Lappi, Rovaniemi
10
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Vuonna 2015 perustetut TYPjohtoryhmät ja verkostot (34 kpl)
Uudenmaan TE-toimisto (6): Espoo, Helsinki, Vantaa, Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa,
Länsi-Uusimaa
Varsinais-Suomen TE-toimisto (1): Varsinais-Suomi
Satakunnan TE-toimisto (2): Rauman seutu, muu Satakunta
Hämeen TE-toimisto (2): Kanta-Häme, Päijät-Häme
Pirkanmaan TE-toimisto (4): Eteläinen alue, Itäinen alue, Läntinen alue, Tampereen
kaupunkiseutu
Kaakkois-Suomen TE-toimisto (2): Etelä-Karjala, Kymenlaakso
Etelä-Savon TE-toimisto (3): Mikkelin seutu, Savonlinnan seutu, Pieksämäen seutu
Pohjois-Savon TE-toimisto (3): Kuopio seutu, Varkauden seutu, Iisalmen seutu
Pohjois-Karjalan TE-toimisto (1): Pohjois-Karjala
Keski-Suomen TE-toimisto (2): Pohjoinen verkosto, Eteläinen verkosto
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto (1): Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaan TE-toimisto (3): Keski-Pohjanmaa, Pietarsaaren seutukunta, Vaasan
seutu ja Suupohja
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto (2): Pohjois-pohjanmaa (sis. myös Vaalan)
Kainuun TE-toimisto (1): Kainuu
Lapin TE-toimisto (1): Lappi
11
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Seuraavat vaiheet
•
•
•
•
•
•
Johtoryhmien toiminnan käynnistyminen
Toimipaikat
Henkilöresursointi
Palvelumalli
Yhteispalvelua johtava henkilö (TYP-johtaja)
Yhteistyösopimukset (sopimuspohja olemassa)
12
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Pääministeri Juha Sipilän
hallitusohjelma 29.5.2015:
• ”Selvitetään työvoimapalveluiden siirto
resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta
kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain, Tanskan
mallin mukaisesti.”
• ”Voimavarat ja työllistämisvastuu yhdistetään, mikä
tekee nopean työllistämisen kunnille taloudellisesti
houkuttelevaksi.”
13
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Kärkihankkeet: Työllisyys ja
kilpailukyky
Kärkihanke 2. Työn vastaanottamista estäviä
kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista
työttömyyttä alennetaan
Kärkihanke 3. Paikallista sopimista edistetään ja
työllistämisen esteitä puretaan
Kärkihanke 4. Työvoimahallinnon uudistaminen
työllistymistä tukevaksi
Kärkihanke 5. Asuntorakentamista lisätään
14
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Kärkihanke 2: Työn vastaanottamista estäviä
kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista
työttömyyttä alennetaan
KUVAUS: Uudistetaan työttömyysturvaa, puretaan työn vastaanottamisen
kannustinloukkuja ja luodaan osallistavan sosiaaliturvan malli.
TAVOITTEET: Sosiaali‐ ja työttömyysturvan uudistamistavoitteet:
kannustetaan työn nopeaan vastaanottamiseen, lyhennetään
työttömyysjaksoja, alennetaan rakenteellista työttömyyttä ja säästetään
julkisia voimavaroja
9/15
10/15
2/16
12/16
9/17
HE vuorotteluvapaasta
Työttömyysturvauudistuksen linjaukset valmiit
HE työttömyysturvasta
Selvitys kannustinloukuista valmis,
Osallistavan sosiaaliturvan malli valmis
HE osallistavasta sosiaaliturvasta,
HE kannustinloukkujen purkamisesta
15
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Kärkihanke 2: Päätoimenpiteet
1. Valmistellaan työttömyysturvauudistus ja
selvitys kannustinloukuista
2. Luodaan osallistavan sosiaaliturvan malli.
Selvitetään, voidaanko työttömyysturvaa
käyttää nykyistä laajemmin osaamisen
kehittämiseen ja työllistämiskynnyksen
alentamiseen
3. Vuorotteluvapaajärjestelmän ehtoja
tiukennetaan
16
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Kärkihanke 4: Työvoimahallinnon
uudistaminen työllistymistä tukevaksi
KUVAUS: Hallitus valmistelee ratkaisuehdotuksen ja tarvittavat
toimenpiteet työvoimapalveluiden kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi
TAVOITE: Työmarkkinoiden kohtaanto‐ongelman helpottaminen,
passivoivien toimien purkaminen, työvoimahallinnon tulkintojen
yhdenmukaistaminen sekä työvoimahallinnon resurssien painottaminen
aktivointitoimenpiteisiin
12/15
6/16
10/16
1/17
3/18
Työvoimapalvelu-uudistuksen suunnitelma valmis
Uusia digitaalisia TE-palveluja otetaan käyttöön
HE kunta-valtio kokeilusta,
HE yksityisistä työvoima-palveluista
Kunta-valtio -kokeilulain voimaantulo
Uudistuksen täysimääräinen toteutus
17
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Kärkihanke 4: Päätoimenpiteet
1. Työnvälitystoiminnan kirkastaminen,
työvoimapalvelujen digitalisoiminen, työnhaun
aktivointi ja työttömyysturvan sanktioiden
toteutus
2. Selvitys vaikeammin työllistyvien
työvoimapalveluiden siirrosta kuntien vastuulle
3. Yksityisten työvoimapalveluiden roolia
erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa
lisätään
18
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Työvoimahallinnon uudistaminen
työllistymistä tukevaksi
• Tavoitteena on työmarkkinoiden kohtaantoongelman helpottaminen, passivoivien toimien
purkaminen, työvoimahallinnon tulkintojen
yhdenmukaistaminen ja resurssien painottaminen
aktivointitoimenpiteisiin.
• Vuoden 2016 kesään mennessä otetaan käyttöön
uusia digitaalisia TE-palveluja.
• Selvitys vaikeammin työllistyvien
työvoimapalveluiden siirrosta kuntien vastuulle sekä
yksityisten työvoimapalveluiden lisäämisestä.
• Näitä koskevat hallituksen esitykset annetaan
syksyllä 2016.
19
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Työllisyyspalvelujen siirtoa kunnille
on tarpeen pilotoida
•
•
Pilotointi edellyttää kokeilulakia sekä resurssien ja toimivaltuuksien
siirtoa TE-hallinnolta kunnille
Pilotoinnissa hyödynnetään työllisyyden kuntakokeilussa saatuja hyviä
kokemuksia
»
»
»
»
»
•
•
•
•
työllisyysasian nostamisesta kunnan elinvoimastrategiaan,
työllisyyden edistämiseen liittyvien palvelujen koostamista,
palvelutarpeiden arvioinnista,
palveluketjujen yhteensovittamisesta ja
palvelujen räätälöinnistä
Kunnilla tulee olla nykyistä paremmat mahdollisuudet ehkäistä
työttömyyden pitkittymistä – tiedonkulkua työttömistä Kelan ja kuntien
välillä on parannettava
Jatkokehityksen varmistamiseksi työllisyyden merkitys ja aktivoinnin
tulokset on kytkettävä nykyistä paremmin kunnan ja alueiden talouteen
sekä elinvoimapolitiikkaan
Pilotointi edellyttää myös tutkimuksellista tukea heti alusta lukien
Tavoitteeksi: pilotoinnin perusteella järjestelmämuutoksista lakiesitykset
eduskunnalle vielä tällä eduskuntavaalikaudella.
20
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Työllisyyspalvelujen kuntapilotti
Nykytilanne
Julkiset työvoimapalvelut
(TE-toimisto)
SoTe-palvelut
(kunta)
SoTe-palvelut
(kunta)
Kunnalliset työllisyyspalvelut
12 kk
Kuntapilotti 1
Yksityiset
HRV-palvelut
Julkiset työvoimapalvelut
(TE-toimisto)
Julkiset
työvoimapalvelut
SoTe-palvelut
(kunta) (kunta)
SoTe-palvelut
(kunta)
Kuntapilotti 2
Yksityiset
HRV-palvelut
Julkiset työvoimapalvelut
SoTe-palvelut(kunta)
(kunta)
21
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
SoTe-palvelut
(kunta)
Kuntaliiton tavoitteita
•
•
•
•
•
Vahvistaa paikallista elinvoimaa edistämällä työllisyyttä,
yritystoimintaa, osaavan työvoiman saantia ja sosiaalista eheyttä
kunnissa
Turvata kuntien taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset
pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymisen
edistämiselle
Selkeyttää valtion ja kuntien välinen työnjako työmarkkinatuen
saajien ja muiden vaikeammin työllistyvien työttömien palvelujen
järjestämisessä
Purkaa rakennetyöttömyyttä ja ehkäistä valumaa
pitkäaikaistyöttömyyteen, edistää osaavan työvoiman saatavuutta
ja eheyttää työuria vahvistamalla aikuiskoulutusta
Käynnistetään työllisyyden kuntapilotti mahdollisimman
pikaisesti, jota varten tehdään tarvittavat muutokset
voimassaolevaan lainsäädäntöön! Valitaan kunnat pilottiin
osallistuvat mahdollisimman varhain, jotta ne voivat
valmistautua.
22
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Työttömyyden hoidosta
kohti työllisyyden edistämistä
• Työllisyyspalveluiden turvaaminen koko maassa vaatii TEhallinnolta ja kunnilta yhteistyötä, innovatiivista asennetta,
riittäviä voimavaroja ja selkeää työnjakoa
• Millä resursseilla ja millaisilla toimintatavoilla turvataan että
työnhakijat ja työnantajat saavat tarvitsemansa palvelut?
• Aktivointiin tarkoitettuja rahoja on saatava lisää lisäbudjetissa,
jottei passiivitukilaisten määrä kasvaisi hallitsemattomasti
• Yhdessä sopimalla, järjestelmää selkeyttämällä ja prosessin
kokonaishallintaa lisäämällä voidaan parantaa
asiakaslähtöisyyttä, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta
• Suomessa työllisyyspolitiikan tulisi olla päätöksenteon
keskiössä!
23
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen
Kiitos mielenkiinnosta!
[email protected]
Lisätietoa kunnista ja Kuntaliitosta: www.kunnat.net
6.10.2015
Erityisasiantuntija Tommi Eskonen