Hakulomake opiskelijoille

Comments

Transcription

Hakulomake opiskelijoille
TAIDE- JA KULTTUURIALAN
OPISKELIJA-APURAHAHAKEMUS
PORIN KAUPUNKI
KULTTUURILAUTAKUNTA
Hallituskatu 9A
28100 PORI
Sukunimi, etunimet
Henkikirjoituskunta
Henkilötunnus
Sähköposti
Kotipaikkakunnan osoite
Puh.
Oppilaitoksen nimi
Puh.
Hakijan osoite opiskelupaikkakunnalla
Opiskelu on
päätoimista
sivutoimista
Opiskelun alkamis- ja päättymisajankohta (oletettu)
/
201
Tutkinto, joka tällöin suoritetaan
-
/
201
Aikaisemmat tutkinnot
Haettavan apurahan määrä
€
Haettavan apurahan käyttötarkoitus:
Vireillä olevat ja aiemmin saadut apurahat:
Vuosi
Myöntäjä
Käyttötarkoitus
euroa
Pankkitilin numero (apurahan maksamista varten)
LIITTEET:
- virkatodistus
- opintotodistus tai opintorekisteriote
Hakemusta ei käsitellä ennen kuin kaikki liiteasiakirjat ovat käytettävissä.
Apurahaa ei saa käyttää muuhun kuin anottuun tarkoitukseen.
Vakuutan ilmoittamani tiedot totuudenmukaisiksi
ssa
Allekirjoitus ja nimenselvennys
/
201
HAKUAIKA:
Hakemukset on toimitettava kulttuuriasiainkeskukseen 31.3. mennessä (postileiman päiväys)
osoitteeseen:
PORIN KAUPUNGIN KULTTUURILAUTAKUNTA
HALLITUSKATU 9A
28100 PORI
MUUTA:
Käsiteltäväksi ei oteta faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä eikä myöhästyneenä saapuneita
hakemuksia.
Kulttuurilautakunnan on saatava hakemuksista oikeaa tietoa päätöksentekonsa perustaksi.
Harhaanjohtavien tai väärien tietojen pohjalta myönnetty avustus voidaan peruuttaa.
Lisätietoja kulttuuriasiainkeskuksesta puh. 044 701 1250
www.pori.fi/kulttuuri → Avustukset