tarjousten tarkastustaulukko ja hintavertailu 6.5.2015

Comments

Transcription

tarjousten tarkastustaulukko ja hintavertailu 6.5.2015
C12 2015 LÖNNROTIN JA LÖNNROTINKADUN KOULUN ULKOMAALAUS
TARJOUSTEN TARKASTUSTAULUKKO JA HINTAVERTAILU
6.5.2015
Tarjoaja
Maalausliike
E. Heiskanen Oy
Maalausliike
Peuhkuri Oy
TEKNINEN SUORITUSKYKY
Referenssit;
Tarjoajalla tulee olla vähintään 3
työreferenssiä viimeisen 3 vuoden ajalta
vastaavista maalausurakoista.
Vastaavan työnjohtajan referenssit;
Kohteeseen nimettävällä vastaavalla
työnjohtajalla tulee olla vähintään 10 vuoden
työkokemus vastaavista töistä.
TARJOAJAA KOSKEVAT
TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET
KELPOISUUSEHDOT
Vaatimuksiin vastattu kyllä
Ennen hankintasopimusta tarkastettavat asiakirjat
ok
yksilöity 3 kpl
Rala-pätevyys
referenssilista
www.rala.fi/yritystiedot/yrityspankki
julkisivutyöt 4 kpl
Linnoituksen alueenvesikattojen ja
puujulkisivujen maalauskohteet
ok
nimetty Sami Heiskanen
referenssit yksilöity
ei nimettyä henkilöä tai yksilöityä kokemusta,
pitkäkestoinen ja monipuolinen kokemus
vuosikymmenten ajan
ok
toimitettu tarjouksen liitteenä
ok
toimitettu tarjouksen liitteenä
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka määrä
on riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen
liittyviin riskeihin.
tarkistettava, ei liitteenä
1 000 000€
kattaa Korjausrakentaminen, sisä- ja
ulkomaalaustyöt, hiekkapuhallustyöt,
nostokoriautotyöt
Selvitys työntekijöiden työhön sovellettavasta
työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista (laki 1233/2006 5§). Lyhyt selvitys
tekstikenttään.
Maalausalan tes
Maalausalan tes
2 818 000€
tilikauden pituus oli 12 kk ja tilikausi päättyi
30.11.2014.
5 200 000€
1.2.2013 - 31.1.2014
A+
AAA
Ei ladattu
Ei ladattu
ok
ok
ok
ok
Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin,
ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain
(1501/1993) mukaiseen
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli
lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.
Hankintayksikkö tarkastaa rekisteröitymistiedot
YTJ-järjestelmästä.
Todistus verojen ja sosiaaliturvamaksujen
maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys
siitä, että verovelkaa koskeva
maksusuunnitelma on tehty.
Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai
selvitys siitä, että erääntyneitä
eläkevakuutusmaksuja koskevat
maksusopimukset on tehty.
Vakuutusyhtiön/yhtiöiden todistukset
lakisääteisten vakuutusmaksujen
suorittamisesta sekä todistus palveluntuottajan
voimassa olevasta toiminnan keskeytys- ja
vastuuvakuutuksesta.
TALOUDELLISET EDELLYTYKSET
Edellisen kahdentoista (12) kuukauden pituisen tilikauden
liikevaihto on vähintään 300 000€.
Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että
se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on
vähintään tyydyttävä A tai sen katsotaan
tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen
mukaan olevan vastaava
ALIHANKKIJAT:
Tarjoaja lataa selvityksen käyttämistään aliurakoitsijoista
ja miltä osin urakka suoritetaan alihankintana (nimi).
Aliurakoitsijaksi nimetyn hyväksyy Tilaaja.
TARJOUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET:
Tarjous on tehty suomen kielellä
Tarjous ei saa olla ehdollinen eikä se saa sisältää omia
ehtoja.
Tarjouksen on oltava muodoltaan ja sisällöltään
tarjouspyynnön mukainen.
Urakkakohteeseen tutustuminen
ok
ok
19.3.2015
29.4.2015
Kokonaisurakkahinta € (ilman alv)
Lönnrotin koulu julkisivut €
Lönnrotinkadun koulun julkisivut €
158 700,00
112 900,00
45 800,00
239 000,00
166 000,00
73 000,00
Edullisin tarjottu hinta
Pisteytys; edullisin tarjottu hinta / tarjottu hinta x 100
158 700,00
100,00
66,40
Yhteyshenkilö
Puhelin
Sami Heiskanen
040 749 7704
Anssi Peuhkuri
0500 250 255
Sähköposti
[email protected]
[email protected]